Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2018

Βάσεις Εισαγωγής με Συγκριτκά Στοιχεία Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ 2018 (Ημερήσια - Εσπερινά)

( Μετάβαση στις βάσεις εισαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων Λυκείων)

Α. Ημερήσια επαγγελματικά λύκεια

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 2018 (Με γραπτές εξετάσεις)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 2018  (Ποσοστό 10% Χωρίς γραπτές εξετάσεις)

 

Β. Εσπερινά επαγγελματικά λύκεια

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 2018

 

Γ. Συγκριτικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 2018 - 2017

Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ (90%)

Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ Α (10%) αποφοίτων 2015 και 2016

 


Εκτύπωση