Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2019

βάσεις εισαγωγής πανελλαδικών εξετασέων 2019
Εκτύπωση  

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2019
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ 2018 - 2019

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ονομαστικές καταστάσεις των εισακτέων και οι βάσεις εισαγωγής υποψηφίων σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα αφορούν σε υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 είτε με νέα γραπτή εξέταση, είτε ως παλαιότεροι υποψήφιο σε ποσοστό 10%

Οι υποψήφιοι, είτε μέσω των σχολείων, είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να πληροφορηθούν για τα επίσημα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων Λυκείων 2019 (Ποσοστό 90%) (Με νέα γραπτή εξέταση)

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων Λυκείων 2019 (Ποσοστό 10%) (Εξετάσεις2018 / 2017)

Βάσεις Εισαγωγής Εσπερινών Λυκείων 2019

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018 - 2019

Συγκριτικά βάσεων εισαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων λυκείων 2018 - 2019

Συγκριτικά βάσεων εισαγωγής Λυκείων με ποσοστό εισαγωγής 10%

 

Μετάβαση στις Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑΛ 2019


Εκτύπωση