Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λυκείων 2018

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2018
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ 2017 - 2018

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ονομαστικές καταστάσεις των εισακτέων και οι βάσεις εισαγωγής υποψηφίων σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα αποτελέσματα αφορούν σε υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 είτε με νέα γραπτή εξέταση, είτε ως παλαιότεροι υποψήφιο σε ποσοστό 10%

Οι υποψήφιοι, είτε μέσω των σχολείων, είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να πληροφορηθούν για τα επίσημα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018

Βάσεις Εισαγωγής Ημερήσιων Λυκείων 2018 (Ποσοστό 90%) (Με νέα γραπτή εξέταση)

Βάσεις Εισαγωγής Λυκείων 2018 (Ποσοστό 10%) (Χωρίς νέα γραπτή εξέταση για παλαιότερους)

Βάσεις Εισαγωγής Εσπερινών Λυκείων 2018

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2017 - 2018

Συγκριτικά βάσεων εισαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων λυκείων 2017 - 2018

Συγκριτικά βάσεων εισαγωγής Λυκείων με ποσοστό εισαγωγής 10%

 

Μετάβαση στις Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑΛ 2018


Εκτύπωση