Προκήρυξη Εισαγωγής Αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 2021

Εκτύπωση  

Προκήρυξη Εισαγωγής ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 2021

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 1728/21/719154/07-02-2021

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑΙ
Αρμόδιος: ΥΠ.Α' ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλέφωνο: 2131520690, POL 1033131
e-mail: trainingdiv1(ΣΤΟ)astynomia.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022,
με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./ Α' /152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ./ Α' /122) «Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ....... και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ./Α'/41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει..
4. Το Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ./ Α'/188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Το Ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ./Α'/146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ./Α'/29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ./ Α' /193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4327 /2015 (Φ.Ε.Κ./ Α'/50) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ./ Α'/114), του άρθρου 40 του Ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ./ Α'/143), του άρθρου 21 του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ./ Α'/164) του άρθρου 13 του Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ./Α'/17), του άρθρου 100 του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ./Α'/70) και του άρθρου 166 του Ν. 4635/2019 (Φ.Ε.Κ./Α'/167).
8. Το Ν. 4249 /2014 (Φ.Ε.Κ./ Α'/73) «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ... και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ./Α'/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ./Α'-1/10-01-1995) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ. 319 /1995 (Φ.Ε.Κ./ Α'/174) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.
11. Το Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ./ Α'/281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.
12. Την υπ' αριθ. Φ.253/193309/Α5 από 27 /11/2015 (Φ.Ε.Κ./Β'/2647) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.253/16678/Α5 από 31/01/2018 (Φ.Ε.Κ./Β'/ 353) όμοια.
13. Την υπ' αριθ. Φ.251/22933/Α5 από 26/02/2021 (Φ.Ε.Κ./Β'/826/02-03-2021) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
14. Την υπ' αριθ. Φ251/26655/Α5 από 05/03/2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
15. Την υπ' αριθ. Φ.251/31754/ Α5 από 19 /03/2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ./Β'/1137 /23-03-2021).
16. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 61 του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ./Α'/111) και τις διατάξεις του Ν.4777 /2021 (Φ.Ε.Κ./Α'/25) στο ΜΕΡΟΣ Α' και στο ΜΕΡΟΣ Ε'.
17. Την υπ' αριθ. 1728/21/491609 από 07 /03/2021 διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α.
18. Την υπ' αριθ.1728/21/575026 από 19/03/2021 όμοια.
19. Την υπ' αριθ. Φ.251/36604/Α5 από 31/03/2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας" (Φ.Ε.Κ./Β'/1261/31-03-2021).

Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμό για την εισαγωγή, των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) γενικών καθηκόντων, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  • Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή, ανά κατηγορία, θα καθορισθεί με συμπλnρωματική προκήρυξη, η οποία θα εκδοθεί μετά την υπογραφή της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη.

Οι υποψήφιοι δύναται να συμμετάσχουν:

α.Για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση - άρθρο 13γ, Ν. 4186/2013 όπως ισχύει), που θα καλυφθούν:

  • Κατά 40% από υποψηφίους, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, είτε:
  • Κατά 60% από υποψηφίους, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 (ΠΑΛΑΙΟ και ΝΕΟ σύστημα).

β. Για το 90% των θέσεων, που θα καλυφθούν από υποψηφίους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2021.

Ειδικά για τις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του έτους 2021, όπως έχει ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2021 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 61 του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ./Α'/111) και του Ν. 4777 /2021 (Φ.Ε.Κ./Α'/25) στο ΜΕΡΟΣ Α' και στο ΜΕΡΟΣ Ε'.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο που θα καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα Λύκεια της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές διευκρινίσεις - λεπτομέρειες των εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017, δεν εφαρμόζονται για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων:

α) Πολύτεκνοι και τέκνα τους.

β) Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.

γ) Τέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

δ) Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.

ε) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.

στ) Γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους.

Από τον αριθμό των εισαγομένων που θα καθοριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη, ποσοστό 10% θα προέρχεται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) και ποσοστό 4% θα προέρχεται από υποψηφίους της περίπτωσης (στ). Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψη. [Άρθρο 42, Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./ Α'/152), όπως ισχύει]

Εάν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες δεν καλυφθεί από τον αριθμό των θέσεων των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις που υπολείπονται θα καλύπτονται από υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις (90% των θέσεων) του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι:

α) Δεν υπερβαίνουν το 300 έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31/12/2021. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 01/01/1992 και μεταγενέστερα. [Άρθρο 9, Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. 1-Α'/10-01-1995), όπως ισχύει].

β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος θα παραπεμφθούν, προς υγειονομική εξέταση, μόνο οι επιτυχόντες/σες στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι/ες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες εξετάσεις (90% ή 10% των θέσεων) πρέπει, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα στις προβλεπόμενες από αυτό προθεσμίες, αφετέρου να υποβάλουν οι ίδιοι, είτε μέσω μηνύματος nλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail) προς τις Υπnρεσιακές Διευθύνσεις nλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε αυτοπροσώπως εάν η προαναφερόμενη μέθοδος δεν είναι δυνατή στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, ανυπερθέτως μέχρι και τn Μ. Δευτέρα 26/04/2021 τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα «Α΄», ανάλογα με την επιθυμία τους).

β) Φ/φο αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, (ΜΟΝΟ οι συμμετέχοντες στις γραπτές εξετάσεις).

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται, περιπτώσεως συντρεχούσης, ότι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες και σε ποιες, του άρθρου 42, του Ν. 1481/1984 και ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, για την εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος(ΑΣΠΕ). (παρ. 9 άρθρου 67 του ν. 4316/2014 Φ.Ε.Κ. Α΄ – 270).

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης. Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), θα υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητείται υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητείται υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση.

(5) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:

(α) Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Τγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ. Α΄-185).

(β) Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς τον χαρακτηρισμό της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί για το σκοπό αυτό (παρ. 6 άρθρου 2 του ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ. Α΄ – 185).

(γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(δ) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη. (παρ. 6 άρθρου 2 του ν. 1977/1991 Υ.Ε.Κ. Α΄ – 185). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αδέρφια, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθρο 10 ν.4138/2013):

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν οι γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωση τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Όπου παραπάνω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης», η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Σχετικά με τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, από τους υποψηφίους που υπάγονται σε μία από τις ειδικές κατηγορίες (της παρ. 1 και 2 του εν λόγω άρθρου), γίνεται άπαξ, για μία μόνο από τις Σχολές αυτές, ανεξάρτητα αν υπάγονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Συνεπώς, εάν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

3. Υποχρεώσεις Διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό από τους Διοικητές ή αναπληρωτές τους, υποχρεούνται:

α) Να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας, τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες με οργανική θέση ή με απόσπαση ή με προσωρινή μετακίνηση ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της προκήρυξης και να τους ανακοινώσουν με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ΄»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους ότι, όσοι απ΄ αυτούς/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ. 2 παρούσας) εντός της ταχθείσας, με την παρούσα, περιοριστικής προθεσμία.

Επισημαίνεται ότι, οι μετακινούμενοι (αποσπασμένοι, διατιθέμενοι κλπ.) σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Υ.Π. κ.λπ.) να ενημερωθούν με την ίδια ως άνω διαδικασία, με μέριμνα και ευθύνη των Διοικητών των Υπηρεσιών που ανήκουν οργανικά, στις οποίες να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι Υπηρεσίες δε αυτές, έχουν την ευθύνη υποβολής αυτών.

β) Να ειδοποιήσουν, αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας, με τον προσφορότερο τρόπο, τους κ. Διοικητές, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους κώλυμα, άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομεία, κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αστυνομικοί της δύναμής τους, ώστε να εκδηλώσουν S:Ι.!ΠRοθέσl.!ως τη βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.

- Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (Μ. ΔευτέΡ-α 26/04/2021), δεν θα γίνονται δεκτά ως εκπροθέσμως υποβληθέντα και ο/η αιτών /σα δεν θα συμπεριληφθεί στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων για τn Σχολή Αξιωματικών Ελλnνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)..

δ) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο/α πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα «Β΄», λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού τους φακέλου (παρ. 1 άρθρου 11 του π.δ. 4/1995).

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ' αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων [Π.Δ. 15/1986 (Φ.Ε.Κ./ Α' /8)], όπως ισχύει. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 70/2020 (Φ.Ε.Κ./Α'/165) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ./Α' /158), του Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ./ Α' /1) και του Π.Δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ./ Α' /86)», ορίζεται ότι: «2. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, αλλά, εφόσον κριθούν ως επιτυχόντες, δεν δύνανται να φοιτήσουν στην εν λόγω Σχολή, αν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ονομασίας τους, ως Δοκίμων Υπαστυνόμων, δεν έχουν παύσει να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση τον πειθαρχικού συμβουλίου, χωρίς να μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω δικαιώματα ένεκα της επιτυχίας τους σ' αυτές». Επομένως, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, του Π.Δ. 120/2008 ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, γίνεται δεκτή η αίτησή τους (Υπόδειγμα «Α») και συντάσσεται πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (Υπόδειγμα «Β»).

Επισημαίνεται ότι, οι Διοικητές ή οι Διευθυντές των Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσης καθενός από τους εν λόγω υποψηφίους, καθώς και όλων των υπολοίπων υποψηφίων τους, ακόμη και εάν αυτοί αποσπαστούν ή μετακινηθούν ή διατεθούν προσωρινά και να ενημερώνουν για κάθε εξέλιξη, άμεσα και ιεραρχικά, με υπηρεσιακή αλληλογραφία, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ Α.Ε.Α. Οι αναφορές για το ζήτημα αυτό υποβάλλονται ιεραρχικά στην προαναφερόμενη επιτελική Υπηρεσία του Αρχηγείου.

ε) Οι αρνητικές προτάσεις να είναι ορθές, σύννομες, εμπεριστατωμένες, πλήρεις και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο του/της αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν αναμφισβήτητα τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.
Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με το εδαφ. β', της παρ.1, του άρθρου 11, του Π.Δ. 4/1995), θα έχει ως συνέπεια την αναζήτnσn και, περιπτώσεως συντρεχούσnς, τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών.

στ) Υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την Πέμπτn 06/05/2021, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, τα δικαιολογητικά (Υποδείγματα «ΣΤ'», «Ζ'», «Η'» και «Θ'») και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων στις οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του «Α'» και «Β'» μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, υποβάλλονται χωριστά για τους/τις εξεταζόμενους/ες στις Γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (90 %) και χωριστά για τους συμμετέχοντες με το σύστημα του 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση).

ζ) Να αποστείλουν, στις αρμόδιες Υπηρεσίες μέσω υπηρεσιακής αλληλογραφίας (P.O.L.), τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που τυχόν θα κατατεθούν σ' αυτούς και για τους οποίους δεν είναι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας.

η) Αρμόδιοι για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και τη γνωμάτευση επ' αυτών είναι οι αξιωματικοί που ορίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την αξιολόγηση των προσόντων των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.

Για τους αποσπασμένους, αρμόδιοι για τη σύνταξη προτάσεων ικανότητας είναι οι αξιωματικοί των άρθρων 28 και 39, του Π.Δ. 15/1986, όπως ισχύει.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ’ αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών

Οι κ.κ Διευθυντές ή Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποχρεούνται, όπως:

α) Μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους, αξιωματικό ή βαθμοφόρο.

- Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα διαπιστώθηκαν παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών των υποψηφίων, με αποτέλεσμα να προτείνονται ως υποψήφιοι/ες μη κατάλληλοι/ες προς τούτο αστυνομικοί, προσέτι δε να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία, υπέρμετρη γραφειοκρατία και άσκοπη αλληλογραφία.

β) Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α. (Α.Μ.Υ. 1728) ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ Ι!έχρι τn Δευτέρα 17 /05/2021, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:

(ί) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (90%) και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση), Υποδείγματα «ΣΤ'» και «Ζ'» αντίστοιχα, με επισυναπτόμενες σε συντρέχουσα περίπτωση τις υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας, με τα δικαιολογητικά των υπαγομένων σε ειδική κατηγορία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 42, του Ν. 1481/1984, όπως ισχύει.

(ίί) Των υποψηφίων, που κρίνονται ομόφωνα ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (90 %) και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση), Υποδείγματα «Η'» και «Θ'», αντίστοιχα μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

· Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά (αιτήσεις συμμετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων) των υποψηφίων που κρίθηκαν:
· ΙΚΑΝΟΙ, ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων.
· ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ fι_για τnν ικανότnτα των οποίων υπάpχει διαφ.ωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας ή τελούν σε κατάστασn διαθεσιl!ότnτας κατ' άρθρο 15 π.δ. 120/2008 ή iχουν εκκρεl!είς πειθαpχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαpχικού συl!(}ουλίου, υπο(}άλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

(ίίί) Επιπλέον χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπαραγράφων (i) και (ii) να καταχωρίσουν, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ Ι!έχρι τn Δευτέρα 17 /05/2021, στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή P.O.L. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές POL», τους υπο!Jι.JΗΡ.ίους που .κρίνονται ΟΙ!όmωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις (90%) του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση). Ειδικά για το έτος 2020 να καταχωρήσουν και το σύστημα με το οποίο εξετάστηκαν (ΠΑΑΑΙΟ ή ΝΕΟ σύστημα).

- Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές των καταχωρίσεων, να απευθύνονται στον Διοικητή ή γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).

· Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία (Μητρώο, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο κ.λπ.) κάποιου εκ των υποψηφίων, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α/Τμήμα Κατωτέρου Αστυνομικού Προσωπικού και στα τηλέφωνα 210-6925505, PoL 1031230, για την ορθή αλλαγή και καταχώρηση των στοιχείων.

γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, με υπηρεσιακή αλληλογραφία, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι.

δ) Να αναφέρουν άμεσα έως και την Παρασκευή 28/05/2021 τις τυχόν ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α.

5. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

α) Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και οι προϊστάμενες Υπηρεσίες τους, που θα υποβάλουν τα προαναφερόμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών όσον αφορά στην εγκυρότητα, συμπλήρωση, διόρθωση σφαλμάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις και οδηγίες στο εμπλεκόμενο στη διαδικασία προσωπικό τους.
Δικαιολογητικά αντικανονικά, ελλιπή ή εκπρόθεσμα, να μη γίνονται δεκτά.

β) Σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις υποψηφίων για παραπτώματα, που διαπράχθηκαν μετά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων, να αναφέρονται αμέσως με γνώμη των καθ' ιεραρχία προϊσταμένων, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., προκειμένου να τίθεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά υπόψη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου για τη λήψη απόφασης, αναφορικά με τη διαγραφή ή όχι του υποψηφίου από τον πίνακα ικανών υποψηφίων.

γ) Αν διαπιστωθεί, μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ότι αστυνομικός εισήχθη στη Σχολή, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες που θα αναζητηθούν, θα ανακαλούνται όλες οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες εισήχθη και φοιτεί στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και θα επανέρχεται στο βαθμό και τη θέση της επετηρίδας που κατείχε πριν την εισαγωγή του σε αυτήν (Σ.Α.Ε.Α.).

δ) Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 120/2008, όπως ισχύει, π.χ. επιβληθείσα ποινή «Αργίας με πρόσκαιρη παύση», την 1/1/2011, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 1/1/2019.
Εάν όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 1/1/2012, έχει επιβληθεί και άλλη πειθαρχική ποινή (π.χ. ποινή προστίμου), ο χρόνος διαγραφής αυτής της ποινής του προστίμου, επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι' αυτή, δηλ. της 5ετίας, ο οποίος όμως χρόνος, υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη. Συνεπώς, η προαναφερόμενη επιβληθείσα ποινή προστίμου την 1/1/2012, δεν διαγράφεται την 1/1/2017, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να υπολογίζεται από την 1/1/2019, τότε που διαγράφηκε η επιβληθείσα προ 8ετίας (1/1/2011) ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, κ.ο.κ.

ε) Για τον αποκλεισμό υποψηφίου/ας από τις εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαριά αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ' έξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων (παρ. 1«, του άρθρου 12, του Π.Δ. 4/1995).

στ) Οι μετακινήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο.

ζ) Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσίες δύναται να απευθύνονται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131520690/482 & P.o.L.: 1033131/1033130).

η) Κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 72941/9/205804 από 27 /11/2009 (POL) διαταγής (περί της εφαρμογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), η υπηρεσιακή αλληλογραφία να υποβληθεί ιεραρχικά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος P.O.L.

6. Υγειονομική εξέταση.

α) Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα κριθούν επιτυχόντες/ούσες στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, παραπέμπονται με μέριμνα και αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων (επιτυχόντων) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και πριν την ονομασία τους σε Δόκιμους Υπαστυνόμους, για υγειονομική εξέταση, ενώπιον της αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 13, του Π.Δ. 4/1995).

β) Όσοι από αυτούς/ές κριθούν ως μη ικανοί/ές, δεν ονομάζονται Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και θεωρούνται αποτυχόντες/ούσες.

γ) Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται 1!!J ικανέs, λόγω κύησης ή λοχείας, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο, είτε στην επόμενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας.

7. Φοίτηση στη Σχολή.

α) Αν υποψήφιος/α, από την υποβολή της πρότασης ικανότητας, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του/της, ως Δοκίμου Υπαστυνόμου, απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 9, του Π.Δ. 4/1995 προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της (άρθρο 14, Π.Δ. 4/1995). Επιπρόσθετα επιτυχόντες οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν στη Σχολή Αξιωματικών
Ελληνικήs Αστυνομίαs και να ονομασθούν ωs Δόκιμοι Υπαστυνόμοι εάν προηγουμένωs δεν έχουν παύσει να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

β) Αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία εισόδου των επιτυχόντων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κενωθούν θέσεις, για οποιοδήποτε λόγο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας, από τον πίνακα επιλαχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο, κατά κατηγορία, αριθμό εισακτέων.

γ) Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία είναι ισότιμη με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Γ' εξάμηνο (2° έτος) σπουδών και συνεκπαιδεύονται με τους λοιπούς Δόκιμους Υπαστυνόμους, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2, του Π.Δ. 319 /1995 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 6500/2/5-οθ' από 03/07 /2020 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ./Β' /2869 /15-07-2020).

δ) Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν υποχΡ-έωση 10ετούς παραμονής στο Σώμα, μετά την ονομασία τους σε αξιωματικούς.
Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι που αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β', επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή Αξιωματικών [άρθρο 44, παρ. 5, Ν. 3731/2008, (Φ.Ε.Κ./ Α' / 263)].

ε) Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση), θα συμμετέχουν με την πιο πρόσφατη αποκτηθείσα βαθμολογία τους, κατά τα έτη 2019 ή 2020 (ΠΑΛΑΙΟ ή ΝΕΟ σύστημα). Διευκρινίζεται ότι εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό 10%.

στ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 7, του Π.Δ. 4/1995, όπως ισχύει.

8. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά τα ανωτέρω και βρίσκονται αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Περαιτέρω, να ενεργήσει ως προς την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, κ.ο.κ., των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

9. Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρακαλείται όμως αναρτήσει την παρούσα στον ιστότοπο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicpolice.gr, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου/ης.

10. Τέλος, γνωρίζεται ότι η προκήρυξη αναρτάται και στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ


Εκτύπωση