Αποτελέσματα Εισαγωγής σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ 2018

Εκτύπωση  

Αποτελέσματα Εισαγωγής Υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Απο το υπουργείο ναυτιλίας & νησιωτικής πολιτικής ανακοινώνεται οτι την 25η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του υπουργείου (ακτή βασιλειάδη πύλη Ε1-Ε2, εντός λιμένα πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ www.yen.gr και www.hcg.gr οι πίνακες των
σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19.

Στις Α.Ε.Ν. εισάγονται συνολικά 1309 σπουδαστές (741 πλοίαρχοι, 568 μηχανικοί).

2. Στην ιστοσελίδα ΥΝΑΝΠ αναρτήθηκαν ομοίως οι προβλεπόμενοι πίνακες υποψηφίων δεύτερης γενικής κατηγορίας που δεν εισήχθησαν.

3. Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Α.Ε.Ν. που έχουν επιτύχει όχι αργότερα απο την 9η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη

Όσοι δεν παρουσιασθούν αποκλείονται της εγγραφής τους στις Α.Ε.Ν. και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από υποψηφίους της δεύτερης γενικής κατηγορίας που δεν εισήχθησαν.

Νεοεισαγόμενοι σπουδαστές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26 του κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ (ΦΕΚ 13938/2000) δύναται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ, αυτοπροσώπως ή με συστημήνη επιστολή (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, τ.κ.:185 10, Πειραιάς).

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:

(α) Δελτίο ταυτότητας και μία φωτοτυπία αυτού

(β) Τέσσερις (04) φωτογραφίες

(γ) Απολυτήριο λυκείου (εάν δεν έχει κατατεθεί στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΔΕΚΝ)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(Τ)
ΜΠΕΛΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 Αποτελέσματα εισαγωγής Πλοιάρχων - Μηχανικών στις ΑΕΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς,
τηλ.: 213137-1714,
fax: 210-4191590
website: www.hcg.gr ,
e-mail: mme(ΣΤΟ)yna.gov.gr

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού  Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού  Έτους 2018 - 2019

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής οι πινάκες των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.yen.gr) και του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

Μέχρι το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών, υπεβλήθησαν από υποψήφιους/υποψήφιες για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, συνολικά 3.328 αιτήσεις υποψηφίων, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 3.222 (2803 άνδρες και 519 γυναίκες).

Επί των 3.322 αιτήσεων υποψηφίων καταγράφονται τα ακόλουθα:

  1. 445 υποψήφιοι (389 άνδρες και 56 γυναίκες) υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μόνο με την Πρώτη Γενική Κατηγορία (μέσω Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
  2. 1316 υποψήφιοι (1084 άνδρες και 232 γυναίκες) υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μόνο με τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία (μέσω Υ.ΝΑ.Ν.Π. με Απολυτήριο Λυκείου).
  3. 1561 υποψήφιοι (1330 άνδρες και 231 γυναίκες) υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και με την Πρώτη και με τη  Δεύτερη Γενική Κατηγορία.

Συγκεκριμένα, εισάγονται συνολικά 1309 σπουδαστές/σπουδάστριες, 741 Πλοίαρχοι (620 άνδρες / 121 γυναίκες) και 568 Μηχανικοί (525 άνδρες / 43 γυναίκες).

Από την έκδοση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 προκύπτει ότι 987 εισάγονται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και 322 με βάση τα κριτήρια του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (βαθμό απολυτηρίου κλπ).

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας βάσεων εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έτους 2018 - 2019 Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας – μέσω Απολυτηρίου Λυκείου.

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)  

 

ΒΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 9%

Γενικής Επιλογής

21.900 [17.70]

21.500 [14.50]

Πολύτεκνοι

21.000 [17.80]

20.900 [15.50]

Τρίτεκνοι

21.800 [16.70]

21.400 [19.60]

Κοινωνικά κριτήρια

21.500 [19.50]

21.280 [14.70]

ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ
(ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧ/ΙΑΣ ....
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2%

Γενικής Επιλογής

21.860 [17.40]

21.700 [10.00]

Πολύτεκνοι

20.800 [20.00]

20.720 [18.10]

Τρίτεκνοι

21.380 [18.20]

21.660 [18.90]

Κοινωνικά κριτήρια

Δεν προκηρύχθηκε θέση

Δεν προκηρύχθηκε θέση

ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ (ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)
&
ΤΕΕ  (ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)   13%

Γενικής Επιλογής

19.900 [17.30]

19.740 [11.50]

Πολύτεκνοι

16.500 [14.40]

18.300 [13.80]

Τρίτεκνοι

19.200 [15.30]

19.300 [13.80]

Κοινωνικά κριτήρια

17.400 [17.30]

18.220 [13.40]

ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ (ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ)
& ΤΕΕ (ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ…ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)  1%

Γενικής Επιλογής

20.400 [14.20]

19.700 [17.00]

Πολύτεκνοι

18.200 [16.30]

13.800 [12.30]

Τρίτεκνοι

Δεν προκηρύχθηκε θέση

Δεν προκηρύχθηκε θέση

Κοινωνικά κριτήρια

Δεν προκηρύχθηκε θέση

Δεν προκηρύχθηκε θέση

* Εμφανίζονται τα μόρια και εντός παρενθέσεως ο βαθμός στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα