edu.klimaka.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ : Εξεταστέα Ύλη ΕΠΑΛ 2022 2023

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2023

Μετάβαση στην απόφαση με την εξετσστέα ύλη Επαγγελματικών Λυκείων

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3876/2022

Αριθμ. Φ6/88415/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),
(β) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
(γ) των άρθρων 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70), που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, όπως τροποποιήθηκαν με την περ. ζ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
(δ) της παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
(ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(στ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 31),
(ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
(η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
(ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών) (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023» (Β’ 1419).
4. Τις υπό στοιχεία 16/09-05-2019, 26/27-06-2019, 40/03-10-2019 και 6/04-02-2020, 32/25-06-2021 και 36/30-06-2022 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το υπό στοιχεία 240/ΕΟΕ/11-07-2022 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/352/86125/Β1/12-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ: «Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο»
(ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

  ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Κεφάλαιο 7 ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
7 Γενικά περί Συνδέσεων X
7.1 ΗΛΟΣ Χ
7.1.1 Περιγραφή – χρήση ήλου (καρφιού) Χ
7.1.2 Κατηγορίες – τύποι ήλων (καρφιών) Χ
7.1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία ήλου Χ
7.2 ΗΛΩΣΕΙΣ Χ
7.2.1 Λειτουργικός σκοπός – περιγραφή – χρήση ηλώσεων Χ
7.2.2 Κατηγορίες – τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεων Χ
7.2.3 Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεων Χ
7.3 ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Χ
7.3.1 Περιγραφή-χρήσεις κοχλιών Χ
7.3.2 Κατασκευή σπειρώματος Χ
7.3.3 Κοχλίωση- περιγραφή Χ
7.3.4 Λειτουργικός σκοπός κοχλιών Χ
7.4 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Χ
7.4.1 Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησης Χ
7.4.2 Κατηγορίες συγκολλήσεων Χ
7.4.3 Κατασκευαστικά στοιχεία Χ
7.5 ΣΦΗΝΕΣ Χ
7.5.1 Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνών Χ
7.5.2 Κατηγορίες-Τύποι σφηνών Χ
Κεφάλαιο 8 Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  
8.2 ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Χ
Κεφάλαιο 9 ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
9.1 ΑΞΟΝΕΣ-ΑΤΡΑΚΤΟΙ-ΣΤΡΟΦΕΙΣ Χ
9.1.1 Περιγραφή ορισμός Χ
9.1.2 Σκοπός που εξυπηρετούν Χ
9.1.3 Τύποι και κατηγορίες Χ
9.1.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνων Χ
9.1.5 Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνηση Χ
9.1.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση Χ
9.2 ΕΔΡΑΝΑ-ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝ Χ
9.2.1 Περιγραφή ορισμός Χ
9.2.2 Σκοπός που εξυπηρετούν Χ
9.2.3 Τύποι και κατηγορίες Χ
9.2.4 Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους
Χ
9.2.5 Συνθήκες λειτουργίας καταπόνηση Χ
9.2.6 Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρηση Χ
9.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Χ
9.3.1 Περιγραφή-Ορισμός-Είδη Χ
9.3.2 Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι Χ
9.3.3 Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοι Χ
9.3.4 Λυόμενοι σύνδεσμοι-Συμπλέκτες Χ
Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι εικόνες 9.3β, 9.3δ, 9.3ζ, 9.3θ, 9.3ιβ, 9.3ιστ που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων.
Κεφάλαιο 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
10.1 ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ Χ
10.1.1 Ορισμός-Περιγραφή Χ
10.1.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις Χ
10.1.3 Κατηγορίες-τύποι Χ
10.1.4 Κατασκευαστικά στοιχεία Χ
10.1.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας Χ
10.1.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας Χ
10.2 ΙΜΑΝΤΕΣ Χ
10.2.1 Ορισμός-περιγραφή Χ
10.2.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις Χ
10.2.3 Κατηγορίες- τύποι Χ
10.2.4 Κατασκευαστικά στοιχεία Χ
10.2.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας Χ
10.2.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας Χ
10.3 ΑΛΥΣΙΔΕΣ Χ
10.3.1 Ορισμός-Περιγραφή Χ
10.3.2 Λειτουργικός σκοπός-χρήσεις Χ
10.3.3 Κατηγορίες-τύποι Χ
10.3.4 Κατασκευαστικά στοιχεία Χ
10.3.5 Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίας Χ
10.3.6 Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίας Χ
Κεφάλαιο 11 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ
11.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Χ
11.2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ-ΔΙΩΣΤΗΡΑ- ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ Χ
11.3 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Χ
11.4 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Χ
11.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ Χ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κεφάλαιο 14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
14.1 Εισαγωγικά στοιχεία Χ
14.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Χ
14.3 ΗΛΩΣΕΙΣ Χ
14.3.1 Καταπόνηση ηλώσεων Χ
14.3.2 Παραδείγματα εφαρμογής Χ
14.4 ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Χ
14.4.1 Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχή Χ
14.4.2 Παραδείγματα εφαρμογής Χ
14.4.3 Ασκήσεις για λύση Χ
14.6 ΑΤΡΑΚΤΟΙ-ΑΞΟΝΕΣ Χ
14.6.1 Υπολογισμός ατράκτων-αξόνων Χ
14.6.2 Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτου Χ
14.6.3 Ασκήσεις για λύση Χ
14.7 ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΜΑΝ) Χ
14.7.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισης Χ
14.7.2 Υπολογισμός εδράνων κύλισης Χ
14.7.3 Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισης Χ
14.7.4 Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισης Χ
14.7.5 Ασκήσεις για λύση Χ
14.8 ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ Χ
14.8.1 Λειτουργικές σχέσεις Χ
14.8.2 Παράδειγμα εφαρμογής Χ
14.8.3 Ασκήσεις για λύση Χ
14.8.4 Υπολογισμοί αντοχής Χ
14.8.5 Παράδειγμα εφαρμογής Χ
14.8.6 Ασκήσεις για λύση Χ
14.9 ΙΜΑΝΤΕΣ Χ
14.9.1 Λειτουργικές σχέσεις Χ
14.9.2 Παράδειγμα εφαρμογής Χ
14.9.3 Ασκήσεις για λύση Χ
14.9.4 Υπολογισμοί αντοχής Μόνο οι επίπεδοι ιμάντες Χ
14.10 ΑΛΥΣΙΔΕΣ  
14.10.1 Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία  
14.10.2 Μέθοδος επιλογής  
14.10.3 Παράδειγμα εφαρμογής  
14.10.4 Ασκήσεις για λύση  

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα