Περιεχόμενο και ανακοινώσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ .

Πληροφορίες για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο των πανελληνίων εξετάσεων, βρίσκεται και ένα πλήθος σχολών, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτείται η εξέταση σε κάποιο ειδικό μάθημα. Το πλήθος όπως και το είδος των ειδικών μαθημάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τη σχολή και τις απαιτήσεις της φοίτησης σε αυτήν. Στο κείμενο που αξολουθεί περιγράφονται οι σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα μαζί με τα μαθήματα.

Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά των πανελληνίων εξετάσεων;

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογούνται τα γραπτά στις πανελλήνιες εξετάσεις.