edu.klimaka.gr

Πρόγραμμα Μαθημάτων 6ης-7ης Τάξης Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας ΣΕΠ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6ης-7ης ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Απόσπασμα από ΦΕΚ 4279/2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4279
25 Νοεμβρίου 2019

Αριθμ. 180454/Η2
Τροποποίηση της αριθμ. 136208/Η2/2015 (Β΄ 2034) υπουργική απόφαση Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου - Ευρωπαϊκό Απολυτήριο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
2. Τις διατάξεις του ν. 3376/2005 (Α΄ 912) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).
3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την αριθμ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
7. Την αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 (Β΄ 3009) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8. Την αρ. ΑΣ28/89010/Ζ2/7-7-2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1407) «Επέκταση λειτουργίας Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
9. Την παραγρ. 14 του άρθρου 4 της αριθ. 136208/Η2/2015 (Β΄ 2034) υπουργική απόφαση «Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου - Ευρωπαϊκό Απολυτήριο».
10. Τις διατάξεις για την εφαρμογή των Κανονισμών για το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο (Ref.: 2015-05-D-12-en-13), όπως εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το αριθ. Φ.1/Γ/407/128332/Β1/16-8-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Η παραγρ. 14 του άρθρου 4 της αριθ. 136208/Η2/2015 (Β΄ 2034) υπουργικής απόφασης «Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου - Ευρωπαϊκό Απολυτήριο» αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο εκδίδεται άπαξ και απονέμεται στους μαθητές που έχουν επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις. Υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ο οποίος εκπροσωπεί το Ανώτατο Συμβούλιο, φέρει τη σφραγίδα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και τυπώνεται σε χαρτί ασφαλείας. Συντάσσεται στη γλώσσα L1 του Γλωσσικού Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ενεργώντας εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητούν έκδοση του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου τους και σε άλλη γλώσσα κράτους-μέλους, η οποία θα εκδίδεται από συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος των Ευρωπαϊκών σχολείων. Η έκδοση αυτή θα είναι σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα ισχύσει και για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Δημοσιεμένο στο ΦΕΚ 2034/2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2034
17 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθμ. 136208/Η2
Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος των τάξεων 6ης και 7ης του Δευτεροβάθμιου κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου − Ευρωπαϊκό Απολυτήριο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3025/2002 (ΦΕΚ 148, 25−6−2002), τ.Α΄) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 5, άρθρου 3 παρ. 3, άρθρου 7 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191/ 2−8−2005, τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181, τ.Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20, τ.Α΄) περί σύστασης Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106, τ.Α΄) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την αρ. ΑΣ28/89010/Ζ2/7−7−2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1407/17−7−2007, τ.Β΄) «Επέκταση λειτουργίας Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας».
7. Τους κανονισμούς λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου κύκλου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων.
8. Τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.
9. Τους κανονισμούς εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα, το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, τα θέματα που αφορούν τη φοίτηση και την αξιολόγηση των μαθητών, την προαγωγή και την αποφοίτηση τους, τα θέματα εξετάσεων για το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο (European Baccalaureate), καθώς και τα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών που χορηγεί το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου στις τάξεις 6η και 7η του Δευτεροβάθμιου κύκλου ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Δευτεροβάθμιος Κύκλος, Τάξεις 6η και 7η Πρόγραμμα Σπουδών

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στις τάξεις 6η και 7η και στα δύο γλωσσικά τμήματα του δευτεροβάθμιου κύκλου του Σ.Ε.Π. είναι αυτά που διδάσκονται στις αντίστοιχες τάξεις και τα γλωσσικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε μαθήματος είναι το εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Μικτή Παιδαγωγική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Σχολείων, βάσει των αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση είτε στα Προγράμματα Σπουδών είτε στον Γενικό Κανονισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων τίθεται σε άμεση ισχύ και στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου.

Άρθρο 2
Ωράριο λειτουργίας σχολείου Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

1. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας των μαθημάτων του Δευτεροβάθμιου Κύκλου και για τα δύο γλωσσικά τμήματα των τάξεων 6ης και 7ης τάξης είναι σε διδακτικές ώρες το εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6η ΤΑΞΗ 7η ΤΑΞΗ
L1 Μητρική γλώσσα /
L1 Μητρική Γλώσσα Εμβάθυνσης
4/3 4/3
Μαθηματικά 3 ή
Μαθηματικά 5/Μαθηματικά
Εμβάθυνσης 3
3
ή
5/3
3
5/3
Γλώσσα L2 /Γλώσσα L2 Εμβάθυνσης 3/3 3/3
Γεωγραφία 2 2
Ιστορία 2 2
Βιολογία 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2
Θρησκευτικά ή Ηθική 1 1
Φιλοσοφία 2 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Αρχαία Ελληνικά 4 4
Γλώσσα 3 4 4
Γλώσσα 4 4 4
Φιλοσοφία 4 4
Μουσική 4 4
Βιολογία 4 4
Λατινικά 4 4
Οικονομικά 4 4
Καλλιτεχνικά 4 4
Ιστορία 4 4
Γεωγραφία 4 4
Φυσική 4 4
Χημεία 4 4
ΟΝΛ 4 4

2. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά από 31 (το ελάχιστο) μέχρι και 35 (το μέγιστο) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου, είναι δυνατόν ένας μαθητής να παρακολουθήσει πρόγραμμα 37 ώρες την εβδομάδα. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά.

3. Η ώρα έναρξης των μαθημάτων ορίζεται και για τα δύο γλωσσικά τμήματα Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σ.Ε.Π. το αργότερο στις 8.30.

4. Η ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων, όπως και τα διαλείμματα, ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή του Σ.Ε.Π., που θα φροντίσει να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση του ωραρίου με το Ευρωπαϊκό Σχολείο με το οποίο συνεργάζεται, ώστε να είναι εφικτή η τηλεδιδασκαλία, σε περίπτωση που αυτή θα κριθεί αναγκαία, καθώς επίσης, και η κάλυψη της απαιτούμενης διδακτέας ύλης, εάν συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος.

Άρθρο 3
Φοίτηση − Αξιολόγηση μαθητών 6ης και 7ης τάξης του Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου

1. Λειτουργεί Συμβούλιο Τάξης στο οποίο συμμετέχουν οι διδάσκοντες της τάξης και, εφόσον έχουν ορισθεί, οι εξ αποστάσεως διδάσκοντες.

2. Για τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφα λαίου II του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ισχύει κάθε φορά.

3. Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρακολουθούν τακτικά όλα τα μαθήματα, τηρώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα που τους δίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, που οργανώνονται από το σχολείο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Το σχολείο είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλίο απουσιών των μαθητών, να καταχωρεί σε αυτό όλες τις απουσίες τους και να ενημερώνει τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών έχουν την υποχρέωση να δικαιολογούν τις απουσίες των μαθητών. Η επάρκεια της φοίτησης στην 6η τάξη αποφασίζεται από το Συμβούλιο Τάξης, το οποίο συνεδριάζει στο τέλος του σχολικού έτους, προκειμένου να αποφασίσει αν ένας μαθητής θα προαχθεί ή όχι.

5. Οι μαθητές της 6ης τάξης αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους ενημερώνονται για την πρόοδο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο τέλος του σχολικού έτους και με βάση τα αποτελέσματα των επιδόσεων του μαθητή, το Συμβούλιο Τάξης αποφασίζει αν ο μαθητής θα προαχθεί ή όχι. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες κάθε μαθητή έχουν δικαίωμα ένστασης κατά της απόφασης του Συμβουλίου Τάξης, εφόσον πρόκειται για περίπτωση λάθους στη διαδικασία που ακολουθήθηκε ή έχουν προκύψει νέα δεδομένα που ήταν άγνωστα στα μέλη του Συμβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του Σ.Ε.Π. Ηρακλείου στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Σχολείων), ο οποίος σε συνεργασία με τον Εθνικό Επιθεωρητή Δευτεροβάθμιου Κύκλου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), θα κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης του Συμβουλίου Τάξης. Αν η ένσταση κριθεί δικαιολογημένη, το Συμβούλιο Τάξης θα προβεί σε νέα σύσκεψη και νέα απόφαση για τον ενδιαφερόμενο μαθητή τον Σεπτέμβριο.

6. Ειδικότερα, ως προς τα θέματα των απουσιών, την προαγωγή των μαθητών, την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τον έλεγχο προόδου και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών, καθώς και στα θέματα του σχολικού ελέγχου και στη συνεργασία των διδασκόντων με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών, εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ισχύει κάθε φορά. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με βάση τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα δημόσια ελληνικά σχολεία.

Άρθρο 4
Ευρωπαϊκό Απολυτήριο

1. Το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο απονέμεται από τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου στο τέλος της 7ης τάξης του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, στους μαθητές που έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. 0 πλήρης κύκλος σπουδών του Δευτεροβάθμιου Κύκλου πιστοποιείται από το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο, υπό τους αυτούς όρους, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

2. Οι μαθητές, που εγγράφονται σε κάθε ένα από τα δύο γλωσσικά τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, παίρνουν μέρος στις ίδιες εξετάσεις ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, της οποίας τόσο η σύνθεση όσο και οι λειτουργίες καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους.

3. Η διεξαγωγή των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου λαμβάνει χώρα κάθε έτος σε ημερομηνίες καθορισμένες από το Ανώτατο Συμβούλιο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά, η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους ανωτέρας βίας, να καθορίσει επαναληπτικές εξετάσεις για έναν ή περισσότερους μαθητές που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις της κανονικής περιόδου.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Απολυτηρίου έχουν οι μαθητές οι οποίοι έχουν κανονική και συνεχή φοίτηση τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις του Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας. Η διαδικασία εισαγωγής και τα εξέταστρα καθορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο. Τα εξέταστρα καταβάλλονται από τους γονείς ή κηδεμόνες και δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. α) Το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται στην 6η και 7η τάξη του Δευτεροβάθμιου Κύκλου. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά γραπτά στη μητρική γλώσσα, την πρώτη ξένη γλώσσα, τα μαθηματικά και σε δύο μαθήματα επιλογής. Ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων είναι πέντε (05). Ο αριθμός των προφορικά εξεταζόμενων μαθημάτων είναι τρία (03).

β) Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ανωτάτου Συμβουλίου, η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίζει για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, εξάγει συμπεράσματα και αποφασίζει για την απόλυση κάθε υποψηφίου με βάση τους βαθμούς των τελικών εξετάσεων και τη βαθμολογία των προκαταρκτικών εξετάσεων.

γ) Οι τελικές εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με κλίμακα από 0 έως 10, στην οποία ο βαθμός 10 είναι η υψηλότερη βαθμολογία. Οι προκαταρκτικοί βαθμοί και οι βαθμοί των γραπτών και προφορικών εξετάσεων σταθμίζονται. Οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει κατά μέσο όρο βαθμολογία τουλάχιστον 60% θεωρούνται επιτυχόντες. Το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει τον ελάχιστο βαθμό κάποιων μαθημάτων.

6. α) Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, τους εξωτερικούς εξεταστές από τα κράτη−μέλη (διορισμένους από το Ανώτατο Συμβούλιο), τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (οι οποίοι έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα ή που ο μαθητής επέλεξε να παρουσιάσει στο Απολυτήριο).

β) Τα ανωτέρω μέλη αποτελούν την Εξεταστική Επιτροπή όλων των γλωσσικών τμημάτων του Δευτεροβάθμιου Κύκλου. Οι εξωτερικοί εξεταστές δεν αποτελούν προσωπικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και επιλέγονται με βάση τα προσόντα τους σε ένα ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. Πρέπει να κατέχουν τα οριζόμενα από τη χώρα τους προσόντα για τη συμμετοχή σε παρόμοιες Εξεταστικές Επιτροπές και πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από τις γλώσσες που διδάσκονται στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

γ) Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι καθηγητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ο οποίος προτείνεται κατ’ έτος από τη χώρα που έχει την Προεδρία των Ευρωπαϊκών Σχολείων και διορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο.

δ) Οι Επιθεωρητές Δευτεροβάθμιου κύκλου, που αντιπροσωπεύουν κάθε χώρα στο Συμβούλιο Επιθεωρητών (Δευτεροβάθμιου Κύκλου), με την ιδιότητα των Αντιπροέδρων συνεπικουρούν στο έργο του τον Πρόεδρο και τον αντικαθιστούν σε περίπτωση κωλύματος.

7. Το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει τα καθήκοντα των μελών των Εξεταστικών Επιτροπών και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην πληρωμή των εξόδων των επιδομάτων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, εμπειρογνωμόνων και των εξωτερικών εξεταστών που συμμετέχουν στη διαδικασία των Εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.

8. Οι Επιθεωρητές του Δευτεροβάθμιου Κύκλου είναι υπεύθυνοι για τα θέματα των γραπτών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου των μαθημάτων που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι, τα οποία καταθέτουν προς έγκριση στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί πλήρης εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τα θέματα των εξετάσεων.

9. Το Συμβούλιο Επιθεωρητών του Δευτεροβάθμιου Κύκλου μπορεί για εξαιρετικούς λόγους υγείας του μαθητή, που έχουν πιστοποιηθεί δεόντως, να επιτρέψει με ειδική απόφαση σε έναν μαθητή να δώσει γραπτές εξετάσεις αντί προφορικών και προφορικές εξετάσεις αντί γραπτών. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κάτω από συνεχή επιτήρηση, όπως αυτή καθορίζεται από τον Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.

10. Η διάρκεια των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου καθορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο.

11. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής έχει δικαιοδοσία να επιλύει όποιες διαφορές ή όποια προβλήματα προκύπτουν.

12. Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συντάσσεται αναφορά στην οποία αναφέρεται η κατανομή των βαθμών ανά μάθημα, και η συνολική τελική βαθμολογία των εξετάσεων. Η αναφορά υπογράφεται από τον Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, όπου διεξάγονται οι εξετάσεις, η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ο Γενικός Γραμματέας προωθεί ένα αντίγραφο στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

13. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής δεσμεύονται να μην κοινοποιήσουν οτιδήποτε αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται στη διάρκεια των εξετάσεων.

14. Το πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου απονέμεται στους μαθητές που έχουν επιτύχει στις καθορισμένες εξετάσεις. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ο οποίος εκπροσωπεί το Ανώτατο Συμβούλιο και φέρει τη σφραγίδα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ενεργώντας εκ μέρους του Ανωτάτου Συμβουλίου, εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα καθώς επίσης και σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας κατόπιν αιτήματος των γονέων.

(σ.σ. Αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. 180454/Η2 στο ΦΕΚ 4279/2019, βλ.ανωτέρω)

15. Οι μαθητές στους οποίους απονέμεται το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο:

α) απολαύουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται στο τέλος των σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα αυτή,
β) μπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο στο έδαφος κάθε κράτους μέλους, με τους ίδιους όρους, όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους μέλους που έχουν ισότιμους τίτλους σπουδών.

16. Η επωνυμία «Ευρωπαϊκό Απολυτήριο» ανήκει αποκλειστικά στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, τα οποία μόνον αυτά από την ίδρυση τους έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να τη χρησιμοποιούν σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5
Διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

Α. Διαδικασίες εγγραφής στις εξετάσεις του Απολυτηρίου

1. Οι υποψήφιοι εγγράφονται στις εξετάσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου της 7ης τάξης του Δευτεροβάθμιου Κύκλου προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη γέννησης, διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο επικυρωμένο που να βεβαιώνει τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.

Β. Επιλογές Μαθημάτων

1. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν την ίδια περίοδο που εγγράφονται και οι επιλογές αυτές δεν τροποποιούνται, ενώ θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Σχολείων μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Η φόρμα επιλογής μαθημάτων δίνεται στους μαθητές στο τέλος της 6ης τάξης.

2. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφαρμόζονται οι Ειδικοί Κανονισμοί Απολυτηρίου για υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 6
Γραπτές και προφορικές εξετάσεις

1. Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις διεξάγονται:

α) στα υποχρεωτικά μαθήματα (εκτός από τη Φυσική Αγωγή και τα θρησκευτικά/την Ηθική)
β) στα μαθήματα επιλογής γ) στα μαθήματα εμβάθυνσης

2. Όλες οι γραπτές εξετάσεις έχουν τον ίδιο συντελεστή. Όλες οι προφορικές εξετάσεις έχουν τον ίδιο συντελεστή.

2. Όλες οι γραπτές εξετάσεις θα είναι ίδιες για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως του γλωσσικού τμήματος που ανήκουν, με εξαίρεση τα μαθήματα Γλώσσας 1, 2, 3, 4 και τα αντίστοιχα μαθήματα Εμβάθυνσης.

3. Στο μάθημα Γλώσσα 1, υποχρεωτικό μάθημα, όλοι οι μαθητές του ίδιου γλωσσικού τμήματος εξετάζονται στις ίδιες εξετάσεις. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται και για το μάθημα Εμβάθυνσης Γλώσσα 1.

4. Για κάθε ξένη γλώσσα, κάθε γλωσσικού επιπέδου, οι υποψήφιοι και των δύο γλωσσικών τμημάτων υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις.

Άρθρο 7
Περιεχόμενο, επίπεδο και γλώσσα των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις καλύπτουν το πρόγραμμα μαθημάτων της 7ης τάξης, αλλά εξετάζονται και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα έτη, ιδιαιτέρως της 6ης τάξης.

2. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος δίνονται στο επίπεδο και στη γλώσσα διδασκαλίας των τάξεων 6ης και 7ης. Στην περίπτωση που ένα μάθημα διδάσκεται σε περισσότερες από μία γλώσσες, ο υποψήφιος επιλέγει να εξεταστεί σε όποια γλώσσα επιθυμεί από αυτές που διδάσκονται στην τάξη. Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Σχολείων ενημερώνεται για τις επιλογές γλώσσας μαζί με την υποβολή αίτησης εγγραφής του μαθητή στις Εξετάσεις του Απολυτηρίου.

3. Αιτήσεις ακύρωσης, σε σχέση με το επίπεδο και τη γλώσσα, υποβάλλονται στο τέλος της 6ης τάξης και πρέπει να συνοδεύονται από τη γνώμη του Συμβουλίου Τάξης. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση.

4. Μεταξύ των τάξεων 6ης και 7ης λίγες αλλαγές επιτρέπονται και μόνο για σοβαρή και τεκμηριωμένη αιτία.

α) Από Μαθηματικά 5 διδακτικών ωρών σε Μαθηματικά 3 διδακτικών ωρών

β) Από μάθημα επιλογής 4 διδακτικών ωρών σε Υποχρεωτικό μάθημα 2 διδακτικών ωρών (ίδιο μάθημα). Μία αλλαγή σε ανώτερο επίπεδο εξαρτάται από την επιτυχία των μαθητών σε διαγνωστικό τεστ ικανοτήτων γραπτό ή/και προφορικό, που θα αποδεικνύει ότι ο μαθητής έχει το αντίστοιχο γνωστικό επίπεδο. Η αλλαγή ενός μαθήματος επιλογής με κάποιο άλλο δεν επιτρέπεται.

5. Οι αιτούμενες αλλαγές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα παραίτησης από ένα μάθημα επιλογής υπό την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα να εφαρμόζεται ο κανονισμός που αφορά τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών ωρών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ενημερώνονται για τους ανωτέρω περιορισμούς στην αρχή του 6ου έτους, όταν καλούνται να επιλέξουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Απολυτήριου.

Άρθρο 8
Η Εξεταστική Επιτροπή και τα καθήκοντα της

1. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν το μάθημα επιλογής των μαθητών για τις εξετάσεις του Απολυτηρίου, τους εξωτερικούς εξεταστές και τον Διευθυντή του Σχο λείου. Η Εξεταστική Επιτροπή προεδρεύεται είτε από τον Πρόεδρο της είτε από έναν Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας του πρώτου.

2. Ως προς τα καθήκοντα των μελών της εξεταστικής επιτροπής, εφαρμόζεται ό,τι αναφέρεται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, όπως εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 9
Περιορισμοί

1. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία ή στη διεξαγωγή των εξετάσεων όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις του Απολυτηρίου.

2. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων θα πρέπει να ενημερωθεί από το εξεταστικό κέντρο για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (εκπαιδευτικών ή μελών διοικητικού προσωπικού) γονέων συγγενών υποψηφίων που βρίσκονται στην 7η τάξη του Δευτεροβάθμιου Κύκλου και να δώσουν το όνομα του καθηγητή που θα εγγυηθεί την προετοιμασία για τις εξετάσεις και την αξιολόγηση.

3. Στην περίπτωση που στο εξεταστικό κέντρο δεν υπάρχει άλλος καθηγητής της ίδιας ειδικότητας, το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα θα αναλάβει να διαθέσει το όνομα ενός εκπαιδευτικού των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ο οποίος θα μπορεί να εγγυηθεί την προετοιμασία των εξετάσεων και την αξιολόγηση των συγκεκριμένων μαθητών.

4. Το Συμβούλιο των Επιθεωρητών θα ενημερώνεται για τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής συνεδρίασης, και θα καλείται να εγκρίνει την προτεινόμενη αντικατάσταση.

5. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, πριν να ξεκινήσει η εξεταστική περίοδος.

Άρθρο 10
Διαδικασίες βαθμολόγησης και οργάνωση των εξετάσεων

Για τα θέματα των διαδικασιών βαθμολόγησης και οργάνωσης των εξετάσεων (γραπτών, προφορικών, Pre−Baccalaureate) εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 11
Γραπτές Εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

1. Αριθμός και τρόπος διεξαγωγής των Γραπτών Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε 5 μαθήματα (υποχρεωτικά):

Α. Γλώσσα 1 ή Γλώσσα 1 Εμβάθυνσης
Β. Γλώσσα 2 ή Γλώσσα 2 Εμβάθυνσης
Γ. Μαθηματικά (5 διδακτικών ωρών) ή Μαθηματικά (3 διδακτικών ωρών)
Δ. Μάθημα Επιλογής (4 διδακτικών ωρών)
Ε. Μάθημα Επιλογής (4 διδακτικών ωρών)

1. Περιορισμοί υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων επιλογής

Α. Γραπτές Εξετάσεις 1 και 2
Εάν οι υποψήφιοι έχουν επιλέξει Γλώσσα 1 Εμβάθυνσης ή Γλώσσα 2 Εμβάθυνσης υποχρεωτικά εξετάζονται σε γραπτές εξετάσεις σε αυτά τα συγκεκριμένα μαθήματα και όχι στο βασικό μάθημα Γλώσσας 1 ή Γλώσσας 2.

Β. Γραπτές Εξετάσεις 4 και 5
Η επιλογή των μαθημάτων Επιλογής γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή στις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής των μαθημάτων επιλογής, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

2. Διάρκεια των Γραπτών Εξετάσεων

Γλώσσα 1 4 ώρες
Γλώσσα     1   Εμβάθυνσης 4 ώρες
Γλώσσα 2 Εμβάθυνσης 4 ώρες
Μαθηματικά (5 διδακτικών ωρών) 4 ώρες
Καλλιτεχνικά 5 ώρες
Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα 3 ώρες

Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα 3 ώρες

Ως προς τη διαδικασία επιλογής και κατάθεσης των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων, την ώρα έναρξης, τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, την επιτήρηση κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη λήξη των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση των γραπτών, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα των υποψηφίων να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, όπως εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 12
Προφορικές Εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου

1. Αριθμός και τρόπος Διεξαγωγής των Προφορικών Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να εξεταστούν προφορικά σε 3 μαθήματα, τα οποία μπορεί να είναι:

Α. Γλώσσα 1 ή Γλώσσα 1 Εμβάθυνσης

Β. Γλώσσα 2 ή Γλώσσα 2 Εμβάθυνσης ή Ιστορία (2 ή 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως) ή Γεωγραφία (2 ή 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως)

Γ. Μαθηματικά Εμβάθυνσης ή Φιλοσοφία (2 ή 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως ή Γλώσσα 3 ή Γλώσσα 4 ή ONL (Other National Language −Άλλη Μητρική Γλώσσα) ή Βιολογία (2 ή 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως) ή Χημεία (4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως) ή Φυσική (4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως).

2. Περιορισμοί υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής

Α. Εξέταση 1: Γλώσσα 1 ή Γλώσσα 1 Εμβάθυνσης

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει τη Γλώσσα 1 Εμβάθυνσης εξετάζονται υποχρεωτικά προφορικά σε αυτήν.

Β. Εξέταση 2 Γλώσσα 2 ή Γλώσσα 2 Εμβάθυνσης ή Ιστορία ή Γεωγραφία.

Oι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει τη Γλώσσα 2 Εμβάθυνσης και επιθυμούν να εξεταστούν στην δεύτερη προφορική εξέταση στη Γλώσσα 2, εξετάζονται υποχρεωτικά προφορικά σε αυτό το μάθημα και όχι στο υποχρεωτικό μάθημα.

Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να εξεταστούν στη Γλώσσα 2 (υποχρεωτικό μάθημα ή μάθημα εμβάθυνσης) εξετάζονται προφορικά στην Ιστορία (2 ή 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως) ή Γεωγραφία (2 ή 4 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως). Δύνανται οι υποψήφιοι να εξεταστούν προφορικά στην Ιστορία ή Γεωγραφία υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξεταστεί σε αυτά τα μαθήματα γραπτώς.

Γ. Εξέταση 3

Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει τα Μαθηματικά Εμβάθυνσης πρέπει να εξεταστούν σε αυτό το μάθημα.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν έχουν παρακολουθήσει τα Μαθηματικά Εμβάθυνσης, μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν προφορικά σε ένα εκ των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί 2 ή 4 διδακτικές ώρες και δεν έχουν εξεταστεί σε αυτό γραπτώς, (βλ. 1Γ)

3. Διάρκεια Προφορικών Εξετάσεων

Οι προφορικές εξετάσεις διαρκούν 20 λεπτά, συμπεριλαμβανόμενης και της διαδικασίας βαθμολόγησης. Πριν από κάθε εξέταση, διατίθεται στους υποψηφίους χρόνος περίπου 20 λεπτών για προετοιμασία.

4. Τα θέματα των προφορικών εξετάσεων βασίζονται σε ερωτήσεις και σχετικό κατάλληλο υλικό. Το θέμα που θα εξεταστεί ο υποψήφιος το επιλέγει ο ίδιος με κλήρωση.

5. Ειδικότερα, ως προς τη διαδικασία επιλογής των θεμάτων των προφορικών εξετάσεων, τη διεξαγωγή τους και την αξιολόγηση των υποψηφίων εφαρμόζεται ό,τι αναφέρεται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, όπως εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 13
Περιπτώσεις αντιγραφής ή απόπειρας αντιγραφής

1. Ο Διευθυντής του σχολείου έχει το δικαίωμα να βαθμολογήσει με μηδέν (0) την απόδοση μαθητή που αντιγράφει ή επιχειρεί να αντιγράψει, κατά τη διάρκεια εξέτασης τετραμήνου. Ο Διευθυντής δύναται να καλέσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του σχολείου, προκειμένου να λάβει μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του μαθητή από τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.

2. Σε περίπτωση που μαθητής αντιγράφει ή επιχειρεί να αντιγράψει στη διάρκεια των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο Αντιπρόεδρος που τον αντικαθιστά ή ο Διευθυντής του Εξεταστικού Κέντρου του Σ.Ε.Π. −όταν οι προαναφερόμενοι δεν είναι παρόντες− δύναται να λάβει μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του μαθητή από την εξέταση.

Άρθρο 14
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

1. Ο Διευθυντής του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας συγκαλεί συνεδρίαση στην οποία προεδρεύει, για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα όλων των υποψηφίων ανά μάθημα. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο Υποδιευθυντής του Δευτεροβάθμιου Κύκλου, οι εκπαιδευτικοί των υποψηφίων (εσωτερικοί εξεταστές) και ο Παιδαγωγικής Ευθύνης Υπεύθυνος τάξης του 7ου έτους, ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος έχει ορισθεί υπεύθυνος για τον έλεγχο ποιότητας των εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι παρών για να κάνει τον συγκεκριμένο έλεγχο την ίδια ημέρα, και οι εξωτερικοί εξεταστές των προφορικών εξετάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι εξετάζουν την ίδια ημέρα.

2. Η συμμετοχή στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εκτός από την περίπτωση που ο Πρόεδρος έχει δώσει απαλλαγή σε κάποια μέλη για πολύ σοβαρούς λόγους. Ο Αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής και οι εξωτερικοί εξεταστές των προφορικών εξετάσεων προσκαλούνται να παρευρεθούν στη συνεδρίαση, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό και χωρίς η πιθανή απουσία τους να εκλαμβάνεται ως διαδικαστική παρατυπία.

3. Ο συνολικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από τους βαθμούς κάθε μαθήματος με βάση τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τελικό βαθμό εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω θεωρείται ότι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. Τα αποτελέσματα των υποψηφίων των Εξετάσεων του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου αναρτώνται σε μέρος και χρόνο που προκαθορίζονται από το σχολείο, ώστε οι υποψήφιοι να ενημερώνονται πριν από την επίσημη ανακοίνωση τους.

Άρθρο 15
Απουσίες

1. Υποψήφιοι που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από μία ή περισσότερες εξετάσεις τετραμήνου της 7ης τάξης δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου. Σε υποψηφίους που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από γραπτή ή προφορική εξέταση δεν δίνεται το δικαίωμα της επανεξέτασης.

2. Στην περίπτωση που υποψήφιος απουσιάζει για λόγους υγείας, υποχρεούται να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση (Άρθρο 30 των Γενικών Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η απόφαση για το εάν η απουσία είναι δικαιολογημένη, λαμβάνεται είτε από τον Διευθυντή του σχολείου, εφόσον πρόκειται για τις εξετάσεις του τετραμήνου είτε από τον Αντιπρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ή σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου, από τον Διευθυντή του σχολείου, εφόσον πρόκειται για τις Εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.

3. Εάν οι υποψήφιοι απουσιάζουν από τις εξετάσεις τετραμήνου παραπέμπονται σε επαναληπτικές εξετάσεις του ίδιου τετραμήνου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τον Διευθυντή του Σ.Ε.Π.

4. Στην περίπτωση που υποψήφιοι απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις πρώτου τετραμήνου, καθώς και στις επαναληπτικές τους, οι βαθμοί των υποψηφίων στις εξετάσεις του δευτέρου τετραμήνου διπλασιάζονται. Για τους υποψηφίους οι οποίοι, λόγω μεγάλης απουσίας από το σχολείο δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις του δευτέρου τετραμήνου, καθώς και στις επαναληπτικές εξετάσεις, συνεδριάζει το Συμβούλιο Τάξης και αποφασίζει για κάθε ένα μάθημα τους βαθμούς που θα συνυπολογίσει για την προκαταρκτική βαθμολογία.

5. Υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις και των δύο τετραμήνων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου.

6. Για τους υποψηφίους που απουσιάζουν από τις εξετάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να χάσουν τις εξετάσεις του πρώτου τετραμήνου, καθώς και τις επαναληπτικές εξετάσεις, καθορίζεται επαναληπτική εξέταση το δεύτερο τετράμηνο.

7. Εάν ο υποψήφιος απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχει βαθμούς Α για το πρώτο τετράμηνο, οι βαθμοί Α του δεύτερου τετραμήνου διπλασιάζονται και αντιστρόφως. Εάν, για τους ίδιους λόγους, δεν έχει βαθμούς Α και για το δεύτερο τετράμηνο, ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου αυτού του σχολικού έτους.

8. Εάν οι υποψήφιοι έχουν πάρει απαλλαγή συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για ένα τετράμηνο, ο βαθμός του άλλου τετραμήνου διπλασιάζεται. Εάν έχουν πάρει απαλλαγή συμμετοχής και για τα δύο τετράμηνα, το μάθημα δεν υπολογίζεται στον υπολογισμό της προκαταρκτικής βαθμολογίας.

9. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας υποψηφίων στις εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων, να τους δώσει την ευκαιρία να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις την ίδια εξεταστική περίοδο ή τον Σεπτέμβρη.

10. Εάν οι υποψήφιοι απουσιάζουν από τις προφορικές εξετάσεις, τότε ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ή ο Αντιπρόεδρος, που τον αντικαθιστά, μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε επαναληπτικές εξετάσεις την ίδια εξεταστική περίοδο ή τον Σεπτέμβρη.

Άρθρο 16
Ενστάσεις

1. Ενστάσεις σχετικά με τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου υποβάλλονται από τους υποψηφίους που θεωρούν ότι υπήρξε διαδικαστική παρατυπία εις βάρος τους, μέσω του Διευθυντή του Σ.Ε.Π., στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ένσταση υποβάλλεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Ο Διευθυντής του σχολείου στέλνει την ένσταση ή τη διαμαρτυρία με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν τον λόγο για τον οποίο υποβλήθηκε η ένσταση, στον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η αποστολή γίνεται ηλεκτρονικά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από το σχολείο. Εάν ο υποψήφιος είναι κάτω των 18 ετών η ένσταση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα του.

2. Μία ένσταση ή διαμαρτυρία μπορεί να αφορά μόνο διαδικαστικές παρατυπίες. Διαδικαστική παρατυπία τυγχάνει στην περίπτωση που παρεκκλίνει από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, όπως έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν από το Ανώτατο Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Επιθεωρητών.

3. Η ένσταση υποβάλλεται γραπτώς και πρέπει να αναφέρει όλα τα σχετικά με την υπόθεση. Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος θα επαναλάβει την εξέταση ή εάν η ένσταση θα απορριφθεί. Η απόφαση κοινοποιείται στον υποψήφιο, καθώς και στο Συμβούλιο των Επιθεωρητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Εάν η απόφαση δίνει το δικαίωμα επανεξέτασης, αυτή θα εφαρμοστεί όχι μόνο για τον υποψήφιο που υπέβαλε την ένσταση, αλλά για όλους τους υποψηφίους που επηρεάστηκαν από την ίδια διαδικαστική παρατυπία.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα