edu.klimaka.gr

Ένταξη Σχολείων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών 2021 2022

Εκτύπωση  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2021-2022

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3908/2021

Αριθμ. Φ.17/95435/Δ1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 3035).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2. Το άρθρο 1 του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α’ 25).
3. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
4. Τo άρθρο 11 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’24).
5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Της παρ. 5α του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
7. Το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» (Α’ 109), όπως ισχύει.
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 2).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
13. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
14. Την υπό στοιχεία Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 υπουργική απόφαση «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» (Β’ 688).
15. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340), όπως ισχύει,
16. Την υπό στοιχεία 83064/ΙΖ/07-08-2003 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (Β’ 1173).
17. Την υπ’ αρ. 8840/24-11-2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318).
18. Την υπό στοιχεία Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» (Β’ 2563).
19. Tη υπό στοιχεία Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» (Β’ 1097).
20. Την υπό στοιχεία Φ.14/EA/43644/Δ1/06-4-2020 Εγκύκλιο «Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων».
21. Την υπ’ αρ. 19/26-04-2017 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ, 22. Την υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 -2021» (Β’ 2112).
23. Την υπό στοιχεία Φ.17/73754/Δ1/15-6-2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 2112) Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021»(Β’ 2020).
24. Την υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022» (Β’ 3035).
25. Το υπ’ αρ. 2297/11-5-2021 ανακοινοποιημένο στις 13-7-2021, ως προς τη μορφή του συνημμένου πίνακα έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή στοιχείων αναφορικά με τη Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας».
26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/7484/88910/Β1/21-7-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022» (Β’ 3035) ως προς τον πίνακα που ορίζει τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021-2022 ως εξής:

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360112 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ Α
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051842 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090219 15ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΑΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΔΡΑΜΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210015 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080007 lo ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190350 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190649 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΌΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9520876 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΌ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9521209 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190359 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160087 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160133 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160030 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160156 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160081 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΑΛΑΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ Α
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380032 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440077 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490034 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΌ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490075 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490158 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140038 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250002 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΙΘΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250049 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΧΙΟΝΆΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240081 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9520883 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060330 ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 9521631 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΙΌ ΡΑΧΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510042 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΛΟΠΟΤΆΜΙΟΥ ΟΜΆΔΆ Ά
29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510025 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ ΟΜΆΔΆ Ά
30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΆΓΝΗΣΙΆΣ 9350001 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΆ Ά
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΆΡΔΙΤΣΆΣ 9220114 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΆΚΙΟΥ ΟΜΆΔΆ Ά
32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 9170250 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΜΆΔΆ Ά
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΆΣΙΘΙΟΥ 9521420 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΜΑΔΆ Ά
34 ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500201 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500070 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290118 7/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΘΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 9230113 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΆΜΙΆΣ ΟΜΑΔΆ Ά
38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΆΣΤΟΡΙΆΣ 9230138 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΟΜΆΔΆ Ά
39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ 9270093 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Ά
40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470180 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΆΔΑ Ά
41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030193 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280021 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
43 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280003 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΜΑΔΆ Β
44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΆΣ 9280220 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΜΑΔΆ Β
45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9520754 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΆΣ ΟΜΑΔΑ Β
46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Ά' ΆΘΗΝΆΣ 9050455 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΘΗΝΩΝ ''ΛΕΛΆ ΚΆΡΆΓΙΆΝΝΗ" ΟΜΑΔΆ Β
47 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Ά' ΆΘΗΝΆΣ 9050449 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΘΗΝΩΝ ΟΜΆΔΆ Β
48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Ά' ΆΘΗΝΆΣ 9050310 73ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΆΔΑ Β
49 ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 9050134 89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 9050107 96ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
51 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 9050149 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
52 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 9050668 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΆΦΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β' ΆΘΗΝΆΣ 9050034 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΜΆΡΟΥΣΙΟΥ ΟΜΑΔΆ Β
54 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β' ΆΘΗΝΆΣ 9051266 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΜΆΔΆ Β
55 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β' ΆΘΗΝΆΣ 9051478 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΜΆΔΆ Β
56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β' ΆΘΗΝΆΣ 9050495 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΆΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΆ Β
57 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9050350 14ο ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9051144 ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
59 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9051151 4ο ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9050411 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
61 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Γ ΑΘΉΝΑΣ 9050383 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
62 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9050379 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
63 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9050916 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ 9050440 4ο ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΉΣ 'ΊΩΑΝΝΉΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" ΟΜΑΔΑ Β
65 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Δ' ΑΘΉΝΑΣ 9051334 15ο ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
66 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ' ΑΘΗΝΑΣ 9050184 1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙ ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΉ ΠΡΩΤΟ ΔΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΉΣ ΟΜΑΔΑ Β
67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. Δ' ΑΘΉΝΑΣ 9051174 12ο ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ' ΑΘΗΝΑΣ 9050231 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΉΣ " ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" ΟΜΑΔΑ Β
69 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050572 ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 9050936 3ο ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
71 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050280 ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
72 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051483 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΉΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
73 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050293 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
74 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 9050582 ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Β
75 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ 9521012 3ο ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
76 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520076 4ο ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
77 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520074 4ο ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520184 9ο ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑ ΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
79 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520059 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑ ΙΑ 9520334 21ο ΔΗΜΟΤΙ ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520089 5ο ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520082 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110354 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110158 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
85 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210079 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210149 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
87 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210150 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
88 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370046 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
89 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9420015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
90 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9420074 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
91 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 9040111 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Β
92 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200128 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β
93 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190120 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΉΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
94 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190198 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Β
95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190301 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
96 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190080 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
97 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190152 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
98 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9190063 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
99 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 9521100 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160107 ΔΗΜΟΤΙ ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160213 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 9380119 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250012 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250051 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250121 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010001 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010372 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060182 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060235 11o ΔΗ ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060518 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
112 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060474 61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
113 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060238 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060439 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΆΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε) ΟΜΑΔΑ Β
115 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330043 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ ΟΜΆΔΆ Β
116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330108 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350007 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350291 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350280 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΆΙΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
120 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350140 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
121 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350195 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΆΣ ΙΩΝ ΙΑΣ ΜΆΓΝΗΣΙΆΣ ΟΜΑΔΑ Β
122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΆΣ 9310160 Ί2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΆ Β
123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310426 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΆΡΙΣΆΣ ΟΜΑΔΑ Β
124 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΆΡΙΣΆΣ 9310313 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΆΡΣΆΛΩΝ ΟΜΆΔΆ Β
125 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 9170200 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΟΜΆΔΆ Β
126 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 9170222 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 9170239 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝ ΉΣΟΥ ΟΜΆΔΆ Β
128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ 9521015 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΉΣΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΆΝΙΩΝ 9500167 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120145 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120244 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
133 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΆΣ 9120249 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΆΣ ΟΜΑΔΆ Β
134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΆΣ 9120213 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΆΛΚΙΔΑΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ" ΟΜΆΔΆ Β
135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120232 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΆΣ ΟΜΑΔΑ Β
136 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120282 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
137 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480071 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΆΣ 9480109 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480082 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100045 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
141 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290142 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
142 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270267 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛ το ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΟΜΑΔΑ Β
143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270297 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΟΜΑΑ Β

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 στο ΦΕΚ 3035/2021 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022»

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/73754/Δ1/15-6-2020 στο ΦΕΚ 2634/2020 με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 2112) Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021»

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 στο ΦΕΚ 2112/2020 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 -2021»

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 στο ΦΕΚ 1097/2019 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020»

Προσθήκη της αριθμ. Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 στο ΦΕΚ 2563/2018 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019»


Εκτύπωση