edu.klimaka.gr

Ένταξη Σχολείων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών 2022 2023

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2022-2023

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3958/2022

Αριθμ. 89210/Δ1
Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022 - 2023 .

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α’ 25).
3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» (Α’ 109).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
14. Την υπό στοιχεία Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 υπουργική απόφαση «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» (Β’ 688).
15. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340/16-10-2002).
16. Την υπό στοιχεία 83064/ΙΖ/07-08-2003 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (Β’1173).
17. Την υπ’ αρ. 8840/24-11-2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318).
18. Την υπ’ αρ. 19/26-04-2017 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
19. Την υπό στοιχεία Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018 - 2019» (Β’ 2563).
20. Tη υπό στοιχεία Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 - 2020» (Β’ 1097).
21. Την υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021» (Β’ 2112).
22. Την υπό στοιχεία Φ.17/73754/Δ1/15-6-2020 (Β’ 2020) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 2112) Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021».
23. Την υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1 (Β’ 3035/2021) υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022».
24. Την υπό στοιχεία Φ.17/95435/Δ1 (Β’ 3908/2021) υπουργική απόφαση “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022” (Β’ 3035).
25. Την υπό στοιχεία Φ.17/54796/Δ1/13-05-2022 εγκύκλιο με θέμα «Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων».
26. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
1) Το υπό στοιχεία Φ.5.1./5964α/30-5-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
2) Το υπό στοιχεία 8493/31-05-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
3) Το υπό στοιχεία 3278/2-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
4) Το υπό στοιχεία 3040/1-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
5) Το υπό στοιχεία Φ.5/4285/7-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
6) Το υπό στοιχεία Φ.5/3988/1-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
7) Το υπό στοιχεία 1801/1-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
8) Το υπό στοιχεία Φ5.1/3379/2-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9) Το υπό στοιχεία Φ05.3/2671/16-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
10) Το υπ’ αρ. 8089/7-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
11) Τουπό στοιχεία 6465/6-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
12) Το υπό στοιχεία 5731/1-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
13) Το υπό στοιχεία Φ.5.1/2609/1-6-2022 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/300/79179/Β1/28-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022-2023, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΙΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090120 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210110 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210148 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9370271 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9050013 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9050156 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9050520 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
-ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9050540 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050577 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΟΜΑΔΑ Α
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9051338 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9051482 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9520907 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ 9521729 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9050069 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9050485 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9050492 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9051644 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050260 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050381 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050397 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ»
ΟΜΑΔΑ Α
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050177 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9520384 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9520455 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥΦΑΛΗΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050630 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050649 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330047 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 9330070 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΥΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010002 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010100 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010380 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060208 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060255 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150004 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080010 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230067 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270170 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9521418 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ε.  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470029 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ε.  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470071 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180035 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400061 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400097 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
43 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310020 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310145 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310149 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310198 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
47 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310233 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350063 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450128 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9250052 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
51 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190038 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
52 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190045 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190148 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
54 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190354 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
55 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190357 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190371 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ (ΘΕΡΜΗΣ) ΟΜΑΔΑ Α
57 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190525 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190838 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
59 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9521172 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ- ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Α
60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190653 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
61 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160063 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
62 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9160193 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
63 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9260008 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ Α
64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390039 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α
65 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
66 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440199 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490074 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170008 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
69 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170028 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Α
70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170132 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩΒΙΑΝΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
71 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170254 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
72 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170362 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -ΤΑΛΩΣ ΟΜΑΔΑ Α
73 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320063 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
74 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320079 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
75 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9320093 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
76 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500175 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
77 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100082 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΚΟΣ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100169 7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
79 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100170 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290001 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ- ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280010 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300083 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360022 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
85 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360149 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΟΜΑΔΑ Α
86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070075 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
87 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070299 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
88 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α
89 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120045 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΩΡΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α
90 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460005 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α
91 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
92 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460137 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
93 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460204 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
94 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460205 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
- ΠΑΠΠΕΙΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α
95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480065 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α
96 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 9090194 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
97 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110048 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
98 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 9110068 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
99 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210013 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 9210095 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9050316 81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ 9050512 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050269 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΟΜΑΔΑ Β
104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050285 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050568 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050600 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Β
107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521178 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521711 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Β
109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9050504 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9050506 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9051112 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
112 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9051330 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
«ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ»
ΟΜΑΔΑ Β
113 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9051371 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9051536 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
115 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ 9051607 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050426 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050433 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050962 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9051130 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
120 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9051147 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
121 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050173 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050201 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9051169 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
124 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 9520535 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
125 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9520457 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
126 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 9541002 19ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510048 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ ΧΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510068 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510102 ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑ Β
131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010169 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010268 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β
133 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010289 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010554 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010557 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Β
136 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
137 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060207 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060240 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 9060317 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150013 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
141 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150023 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
142 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150159 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150259 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
144 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080049 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270095 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
146 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 9270222 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180005 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
148 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200501 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
149 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220072 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
150 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220115 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220332 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
152 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310112 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
153 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 9310249 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
154 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
155 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350114 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350130 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350194 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350213 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190364 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190637 100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
161 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190788 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190921 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
163 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9521319 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
164 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190733 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
165 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190203 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΟΜΑΔΑ Β
166 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190288 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
167 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190529 6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190906 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 9190918 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390083 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΟΜΑΔΑ Β
171 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 9390134 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
172 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 9440245 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490062 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490077 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
176 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410065 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
177 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500071 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
178 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ ΟΜΑΔΑ Β
179 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100061 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
180 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100137 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣ - ΡΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
181 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100153 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
182 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9290078 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
183 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
184 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9020115 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
185 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9030126 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
186 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280031 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280118 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
188 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300040 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
189 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360043 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Β
190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360239 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
191 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360287 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360288 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
193 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070010 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
194 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070031 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
195 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070054 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
196 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
197 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120060 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
198 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120072 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΛΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
199 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 9120235 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΟΜΑΔΑ Β
200 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460126 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΡΟΔΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ Β
201 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460139 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β
202 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9460176 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
203 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 9480056 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΟΜΑΔΑ Β

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 19 Ιουλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 


 

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/95435/Δ1 στο ΦΕΚ 3908/2021 με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 3035)».

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 στο ΦΕΚ 3035/2021 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022»

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/73754/Δ1/15-6-2020 στο ΦΕΚ 2634/2020 με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 2112) Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021»

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 στο ΦΕΚ 2112/2020 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 -2021»

Προσθήκη της αριθμ. Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 στο ΦΕΚ 1097/2019 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020»

Προσθήκη της αριθμ. Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 στο ΦΕΚ 2563/2018 με θέμα «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019»

Σχετικά Άρθρα