edu.klimaka.gr

Ένταξη Σχολείων στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών 2023 2024

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2023-2024

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4874/2023

Αριθμ. Φ.17/86089/Δ1
Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2. Το άρθρο 1 του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α’ 25).
3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
4. Το άρθρο 11 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Την παρ. 5α του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Την υπό στοιχεία 73897/Γ1/4-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 267).
13. Την υπό στοιχεία 4818/8-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 4407).
14. Την υπό στοιχεία Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 υπουργική απόφαση «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» (Β’ 688).
15. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β’ 1340/2002), όπως έχει τροποποιηθεί,
16. Την υπ’ αρ. 83064/ΙΖ/07-08-2003 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών» (Β’ 1173),
17. Την υπ’ αρ. 8840/24-11-2011 υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318), όπως έχει τροποποιηθεί,
18. Την υπ’ αρ. 19/26-04-2017 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ,
19. Την υπό στοιχεία Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» (Β’ 2563), όπως έχει τροποποιηθεί,
20. Tην υπό στοιχεία Φ.17/47528/Δ1/28-3-2019 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» (Β’ 1097), όπως έχει τροποποιηθεί,
21. Την υπό στοιχεία Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 2112).
22. Την υπό στοιχεία Φ.17/73754/Δ1/15-6-2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2112 Β’/2-6-2020) Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020 - 2021» (Β’ 2634).
23. Την υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 -2022» (Β΄ 3035/2021).
24. Την υπό στοιχεία Φ.17/95435/Δ1 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.17/ΒΜ/75008/Δ1/24-6-2021 υπουργικής απόφασης “Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2021 - 2022” (Β’ 3035)» (Β΄ 3908/2021).
25. Την υπό στοιχεία 89210/Δ1/19-7-2022 υπουργική απόφαση «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022 - 2023» (Β΄ 3958).
26. Την υπό στοιχεία Φ.17/54117/Δ1/15-5-2023 εγκύκλιο με θέμα «Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων».
27. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
1) Το υπό στοιχεία Φ.5.1/5220/15-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
2) Το υπ’ αρ. 12671/22-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3) Το υπ’ αρ. 3556/12-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
4) Το υπ’ αρ. 3608/15-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
5) Το υπό στοιχεία ΕΞ 4623/15-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
6) Το υπό στοιχεία Φ.5/4082/8-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
7) Το υπ’ αρ. 2679/7-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
8) Το υπό στοιχεία Φ.5.1/3174/7-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
9) Το υπό στοιχεία Φ.5.3/2620/16-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
10) Το υπ’ αρ. 10844/15-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
11) Το υπ’ αρ. 6818/21-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
12) Το υπ’ αρ. 5293/16-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
13) Το υπό στοιχεία Φ.5.1/2990/8-6-2023 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/441/76928/B1/11-7-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023-2024, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
myschool
ΟΜΑΔΑ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9050524 ΟΜΑΔΑ Α
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 9050421 ΟΜΑΔΑ Α
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 9010280 ΟΜΑΔΑ Α
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ 9010245 ΟΜΑΔΑ Α
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 9190346 ΟΜΑΔΑ Α
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π .Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 9190356 ΟΜΑΔΑ Α
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9050261 ΟΜΑΔΑ Α
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ 9050564 ΟΜΑΔΑ Α
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 9051845 ΟΜΑΔΑ Α
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 9020002 ΟΜΑΔΑ Α
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 9060013 ΟΜΑΔΑ Α
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9060318 ΟΜΑΔΑ Α
13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 9060034 ΟΜΑΔΑ Α
14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β. ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9050044 ΟΜΑΔΑ Α
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β. ΑΘΗΝΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9051113 ΟΜΑΔΑ Α
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β. ΑΘΗΝΑΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9051861 ΟΜΑΔΑ Α
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝ 9070057 ΟΜΑΔΑ Α
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 9070092 ΟΜΑΔΑ Α
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 9070005 ΟΜΑΔΑ Α
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ  ΑΘΗΝΑΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9050402 ΟΜΑΔΑ Α
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Π.Ε Γ' ΑΘΗΝΑΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9050404 ΟΜΑΔΑ Α
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080011 ΟΜΑΔΑ Α
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 160 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 9520600 ΟΜΑΔΑ Α
24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190296 ΟΜΑΔΑ Α
25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ 9190232 ΟΜΑΔΑ Α
26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΟΥ 9190218 ΟΜΑΔΑ Α
27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9050640 ΟΜΑΔΑ Α
28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 9100060 ΟΜΑΔΑ Α
29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 9100007 ΟΜΑΔΑ Α
30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ 9100084 ΟΜΑΔΑ Α
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 9100225 ΟΜΑΔΑ Α
32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ίο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 9520740 ΟΜΑΔΑ Α
33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 9110107 ΟΜΑΔΑ Α
34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 120 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9110382 ΟΜΑΔΑ Α
35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝ 9120046 ΟΜΑΔΑ Α
36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 9120314 ΟΜΑΔΑ Α
37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9160005 ΟΜΑΔΑ Α
38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9160006 ΟΜΑΔΑ Α
39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9160195 ΟΜΑΔΑ Α
40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ 9160023 ΟΜΑΔΑ Α
41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ 9160040 ΟΜΑΔΑ Α
42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 9160215 ΟΜΑΔΑ Α
43 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 9170511 ΟΜΑΔΑ Α
44 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ 9170020 ΟΜΑΔΑ Α
45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ 9170034 ΟΜΑΔΑ Α
46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ 9170030 ΟΜΑΔΑ Α
47 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 200 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200584 ΟΜΑΔΑ Α
48 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200430 ΟΜΑΔΑ Α
49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9521730 ΟΜΑΔΑ Α
50 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 120 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 9210143 ΟΜΑΔΑ Α
51 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 130 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 9210146 ΟΜΑΔΑ Α
52 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ 9220020 ΟΜΑΔΑ Α
53 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220069 ΟΜΑΔΑ Α
54 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 9250009 ΟΜΑΔΑ Α
55 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 9260181 ΟΜΑΔΑ Α
56 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 9270397 ΟΜΑΔΑ Α
57 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280063 ΟΜΑΔΑ Α
58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 9280186 ΟΜΑΔΑ Α
59 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ 9310204 ΟΜΑΔΑ Α
60 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ 9310118 ΟΜΑΔΑ Α
61 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310209 ΟΜΑΔΑ Α
62 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 9330110 ΟΜΑΔΑ Α
63 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 9330057 ΟΜΑΔΑ Α
64 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 9330040 ΟΜΑΔΑ Α
65 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 9360274 ΟΜΑΔΑ Α
66 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΔΥΤ ΜΑΝΗΣ 9360052 ΟΜΑΔΑ Α
67 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΥ - ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜ.ΣΧ .ΩΡΑΙΟΥ 9370200 ΟΜΑΔΑ Α
68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 9370150 ΟΜΑΔΑ Α
69 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 330 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 9520070 ΟΜΑΔΑ Α
70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 9520136 ΟΜΑΔΑ Α
71 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 9520011 ΟΜΑΔΑ Α
72 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» 9390116 ΟΜΑΔΑ Α
73 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ 9410006 ΟΜΑΔΑ Α
74 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 9420041 ΟΜΑΔΑ Α
75 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ 9440280 ΟΜΑΔΑ Α
76 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ 9450021 ΟΜΑΔΑ Α
77 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 9450234 ΟΜΑΔΑ Α
78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450034 ΟΜΑΔΑ Α
79 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 9460092 ΟΜΑΔΑ Α
80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 9460024 ΟΜΑΔΑ Α
81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 9470004 ΟΜΑΔΑ Α
82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 9470087 ΟΜΑΔΑ Α
83 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ 9470092 ΟΜΑΔΑ Α
84 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ 9470103 ΟΜΑΔΑ Α
85 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 9470175 ΟΜΑΔΑ Α
86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 9500153 ΟΜΑΔΑ Α
87 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 9500009 ΟΜΑΔΑ Α
88 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α. ΑΘΗΝΑΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 9050009 ΟΜΑΔΑ Β
89 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9050450 ΟΜΑΔΑ Β
90 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π .Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 145ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9051325 ΟΜΑΔΑ Β
91 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π .Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9050966 ΟΜΑΔΑ Β
92 ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ 9010238 ΟΜΑΔΑ Β
93 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 9521341 ΟΜΑΔΑ Β
94 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190014 ΟΜΑΔΑ Β
95 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190178 ΟΜΑΔΑ Β
96 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190144 ΟΜΑΔΑ Β
97 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ.-ΘΕΣΝΙΚΗΣ 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190625 ΟΜΑΔΑ Β
98 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9190875 ΟΜΑΔΑ Β
99 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9050543 ΟΜΑΔΑ Β
100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 9050590 ΟΜΑΔΑ Β
101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 9050558 ΟΜΑΔΑ Β
102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε . ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 9051892 ΟΜΑΔΑ Β
103 ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ Π .Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 9050243 ΟΜΑΔΑ Β
104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΕΣ 9051856 ΟΜΑΔΑ Β
105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 9030325 ΟΜΑΔΑ Β
106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 9060320 ΟΜΑΔΑ Β
10Ί ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π .Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9050491 ΟΜΑΔΑ Β
108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΖΕΚΑΚΕΙΟ 9050033 ΟΜΑΔΑ Β
109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 90ΊΟΟ85 ΟΜΑΔΑ Β
110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 90ΊΟ077 ΟΜΑΔΑ Β
111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ' ΑΘΗΝΑΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9050391 ΟΜΑΔΑ Β
112 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ' ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ" 9050355 ΟΜΑΔΑ Β
113 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ' ΑΘΗΝΑΣ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9051135 ΟΜΑΔΑ Β
114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ' ΑΘΗΝΑΣ 13ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 9050349 ΟΜΑΔΑ Β
115 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π .Ε. Δ ' ΑΘΗΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 9051006 ΟΜΑΔΑ Β
116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ ' ΑΘΗΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9050142 ΟΜΑΔΑ Β
11Ί ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 90900Ί3 ΟΜΑΔΑ Β
118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 9190330 ΟΜΑΔΑ Β
119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ 9190234 ΟΜΑΔΑ Β
120 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9190655 ΟΜΑΔΑ Β
121 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 9190069 ΟΜΑΔΑ Β
122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΝΙΚΗΣ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 9521103 ΟΜΑΔΑ Β
123 ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ Π .Ε. ΔΥΤΙ ΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠΙΚΗΣ 9051900 ΟΜΑΔΑ Β
124 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ίο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9050631 ΟΜΑΔΑ Β
125 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 80ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9110284 ΟΜΑΔΑ Β
126 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Ίο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 9150266 ΟΜΑΔΑ Β
127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 9150320 ΟΜΑΔΑ Β
128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε . ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 9150339 ΟΜΑΔΑ Β
129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 60ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 9160126 ΟΜΑΔΑ Β
130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 916001Ί ΟΜΑΔΑ Β
131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 9160164 ΟΜΑΔΑ Β
132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 9160092 ΟΜΑΔΑ Β
133 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ 9160101 ΟΜΑΔΑ Β
134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7/Θ ΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ 9170091 ΟΜΑΔΑ Β
135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 9170206 ΟΜΑΔΑ Β
136 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΥ 9170285 ΟΜΑΔΑ Β
137 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ - ΣΑΡΠΗΔΩΝ 9170242 ΟΜΑΔΑ Β
138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ - ΚΕΡΝΟΣ 9521014 ΟΜΑΔΑ Β
139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ 9170580 ΟΜΑΔΑ Β
140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 9210023 ΟΜΑΔΑ Β
141 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 9210212 ΟΜΑΔΑ Β
142 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 9210179 ΟΜΑΔΑ Β
143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 9270198 ΟΜΑΔΑ Β
144 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 9280014 ΟΜΑΔΑ Β
145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ 9280126 ΟΜΑΔΑ Β
146 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ 9300149 ΟΜΑΔΑ Β
147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 9300078 ΟΜΑΔΑ Β
148 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ 9300130 ΟΜΑΔΑ Β
149 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9311000 ΟΜΑΔΑ Β
150 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 9310186 ΟΜΑΔΑ Β
151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310401 ΟΜΑΔΑ Β
152 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310109 ΟΜΑΔΑ Β
153 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9330004 ΟΜΑΔΑ Β
154 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 9330016 ΟΜΑΔΑ Β
155 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 9330054 ΟΜΑΔΑ Β
156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 9350268 ΟΜΑΔΑ Β
157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε -ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 160 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 9350059 ΟΜΑΔΑ Β
158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 9350167 ΟΜΑΔΑ Β
159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑΣ 9360219 ΟΜΑΔΑ Β
160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 9360098 ΟΜΑΔΑ Β
161 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 130 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 9370258 ΟΜΑΔΑ Β
162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ 9370152 ΟΜΑΔΑ Β
163 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 9520204 ΟΜΑΔΑ Β
164 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9520080 ΟΜΑΔΑ Β
165 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 9380106 ΟΜΑΔΑ Β
166 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9390165 ΟΜΑΔΑ Β
167 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 9390071 ΟΜΑΔΑ Β
168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 9390065 ΟΜΑΔΑ Β
169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 9400139 ΟΜΑΔΑ Β
170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ -
ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
9410263 ΟΜΑΔΑ Β
171 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 9430063 ΟΜΑΔΑ Β
172 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 9440149 ΟΜΑΔΑ Β
173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 'ΌΡΦΕΑΣ" 9440343 ΟΜΑΔΑ Β
174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 9470054 ΟΜΑΔΑ Β
175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 9490349 ΟΜΑΔΑ Β
176 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9500024 ΟΜΑΔΑ Β
177 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΡΑΔΕΙΟ 9510028 ΟΜΑΔΑ Β
178 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑ - ΒΟΥΡΕΙΟ 9510014 ΟΜΑΔΑ Β

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2023

Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Σχετικά Άρθρα