edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης Μαθητών

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης / Συνεκπαίδευσης Μαθητών 2022 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2022-2023

Αρ.Πρωτ.73383/Δ3/15-06-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
email: deae2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 2103442193, 210 3442197, 210 3442198,
210 3443397, 210 3442933

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών:
α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,
β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και
γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) ως εξής:
• Την παρ. 1 του άρθ. 1 και την παρ. 1 του άρθ. 2
• Το άρθ. 4 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 53 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και ιδίως οι παρ.3 και 8.
• Το άρθ. 5 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 54 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και ιδίως οι παρ.5, 6 και 7, όπως και η παρ.7 του άρθ. 231 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και η παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 4589/19 (Α΄ 13)
• Την παρ. 2 του άρθ. 6 όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193)
• Την παρ. 4 του άρθ. 7 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) και με την παρ.3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (Α΄ 17)
• Το άρθ. 18 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 56 του ν.3966/2011 (Α΄ 118)
2. τις διατάξεις του ν.4823/2021 (Α΄ 136) ως εξής:
• Το άρθ. 11 και ιδίως η παρ.5
• Την παρ.2 του άρθ.229
• Την παρ.11 του άρθ.231
• Το άρθ. 234
• Την παρ.1 & 3. του άρθ. 245
3. την με αρ. 27922/Γ6/08-03-2007 (Β΄ 449) όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. 48275/Δ3/28-03-2019 Υ.Α. (Β΄1088) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων  α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, [……………………], και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). [……………….], πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
3. την παρ. 9α και 9β του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/ 10-8-2020 Υ. Α. (Β΄3344) και
4. τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 88348/Δ3/ 5-6-2018 Υ. Α. (Β΄2038), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/12-10-2021 Υ.Α (Β΄4706) και την 44841/Δ3/26-4-2022 Υ.Α (Β΄2055)

Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσ ης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των δημόσιων σχολικών μονάδων και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ΄ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων: α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικ ό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄) :

«1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης.
Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.»

Τονίζεται ότι η πιστή εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον εξορθολογισμό των παράλληλων στηρίξεων

Α.1. Έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2022-2023 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή από Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) / Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2022-2023.

Α.1.1. Έγκριση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης –συνεκπαίδευσης αφορά:

1. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτημα για έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ σε ισχύ (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ»)

2. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους εκδόθηκε νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή την ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ κατόπιν επαναξιολόγησης λόγω λήξης της προηγούμενης (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»)

3. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που: α) διαθέτουν γνωμάτευση που έχει εκδοθεί πριν την 3/8/2021 (έναρξη ισχύος του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και που σύμφωνα με το αρθ. 234 του ιδίου, δεν θίγεται η ισχύς της) και β) αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης, ήτοι από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο, απαιτείται νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΔΑΣΥ ή τη ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ, (ανεξάρτητα από την ισχύ της) σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο έκδοσής της (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»).

Σημείωση: Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) όπως και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αφορά στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.

Α.1.2. Έγκριση αιτήματος «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης αφορά:

στις περιπτώσεις μαθητών/τριών, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το παρελθόν με την ίδια γνωμάτευση - εισήγηση που βρίσκεται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι και που το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (2022-2023) συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση της ισχύουσας γνωμάτευσης (χαρακτηρίζεται ως «ΑΝΑΝΕΩΣΗ»).

Εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό «ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» οι περιπτώσεις αλλαγής βαθμίδας, για τις οποίες απαιτείται νέα γνωμάτευση – εισήγηση, σύμφωνα με τα παραπάνω (Α.1.1., περίπτωση 3).

Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης
Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αιτούνται «ανανέωσης» της παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι τα προηγούμενα σχολικά έτη, απαιτείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης ή/και από τον εκπαιδευτικό της τάξης η οποία λαμβάνει έναν μοναδικό εμπιστευτικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Διευκρίνιση: Δεν απαιτείται παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τις περιπτώσεις νέων γνωματεύσεων-εισηγήσεων.

Αιτήματα για ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης εγκρίνονται όταν:
Το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (το 2022-2023 εν προκειμένω) έχει ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική γνωμάτευση/εισήγηση περιγραφόμενο, είτε ημερολογιακά (π.χ. σχολικό έτος 2022-2023, 2023-2024 κλπ,) είτε αριθμητικά (π.χ. για τρία (3) σχολικά έτη) είτε περιφραστικά είτε με κάθε άλλο τρόπο, που αναμφίβολα καθιστά προφανή την συμπερίληψη του προς κάλυψη σχολικού έτους στην γνωμάτευση/εισήγηση, και εισηγείται θετικά το οικείο ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ

Α.2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση «νέας» ή «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα παρακάτω:

1. αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους έως:

 • την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
 • την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
 • και εκ νέου από την Πέμπτη 01/09/2022* έως και Πέμπτη 20/10/2022* και για τις δύο βαθμίδες

* Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων, που πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα ως εξής:

 • για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο
 • για την Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ: στο ΓΕΛ υπαγωγής τους, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση φοίτησής τους στο Γυμνάσιο (καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω οδηγία, αφορά αποκλειστικά στην κατάθεση του αιτήματος για τις στηρίξεις της εν λόγω εγκυκλίου και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι η σχολική μονάδα υποδοχής του αιτήματος θα αποτελέσει και τη σχολική μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η σχολική μονάδα στην οποία θα φοιτήσει τελικά ο/η μαθητής/τρια, θα κριθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις εγγραφές των μαθητών/τριων της Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Επισήμανση: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό έτος.

2. γνωμάτευση-εισήγηση του οικείου ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή της ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ που να καλύπτει το διδακτικό έτος 2022-2023, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής

3. βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

4. παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω

5. ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 1», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ κατά περίπτωση).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήματα έγκρισης για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτό δεν εξετάζεται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

Α.3. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης-Προθεσμίες

Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων των γονέων/κηδεμόνων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα ορθά, διαβιβάζουν έως και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση:

 • την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με ενυπόγραφο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επισυνάπτοντας αντίγραφο της γνωμάτευσης ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ
 • την παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια (όπου αυτή απαιτείται), με ενυπόγραφο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), το οποίο φέρει και αυτό εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ.

Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων-εισηγήσεων που έχουν εκδοθεί από ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια διαβιβάζεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, προκειμένου να προωθηθεί στην αρμόδια ΠΔΕ.

Διευκρίνιση: Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που:

 • είτε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο και εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είτε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στην Γ΄ Γυμνασίου και εγγράφονται στην Α΄ΛΥΚ
 • είτε μετεγγράφονται στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και η αίτηση του γονέα/κηδεμόνα για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης υποβάλλεται στη νέα σχολική μονάδα

τότε η παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης, αφού συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, διαβιβάζεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τη σχολική μονάδα εγγραφής του/της μαθητή/τριας, η οποία με τη σειρά της την διαβιβάζει στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

• Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων:

 • συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου «ΠΙΝΑΚΑ 1», και
 • αποστέλλουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) στα οικεία ΚΕΔΑΣΥ, έως την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και έως την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση.
  Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την κάθε παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης που αφορά στον/στην εκάστοτε μαθητή/τρια, συνοδευόμενο από ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση.

Στη συνέχεια, οι ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, μετά την συμπλήρωση του «ΠΙΝΑΚΑ 1», λαμβάνοντας υπόψη τα περιγραφόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1. της παρούσης και τα οριζόμενα στην «Επισήμανση 1», εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά) συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση και τον επιστρέφουν με ενυπόγραφο διαβιβαστικό στις Δ/νσεις Εκπ/σης από τις οποίες και προήλθε, έως την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και έως την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση.

• Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΔΑΣΥ:

 • για τις περιπτώσεις αιτημάτων «νέας» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον «ΠΙΝΑΚΑ 1»
 • για τις περιπτώσεις αιτημάτων για «ανανέωση» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» και αφού απαραίτητα λάβουν υπόψη τους τα οριζόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1. της παρούσας, εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά), συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

 

Επισήμανση 1:

1.1. Η ανανέωση της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ.

1.2. Για μαθητές/τριες που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη –συνεκπαίδευση δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση ή αφορά σε περιπτώσεις μαθητών με ομοειδή αντιμετώπιση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αρ. πρωτ.. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ και στην περίπτωση που ο/η γονέας/κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.

1.3. Η εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή της οικείας ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ πρέπει να έπεται ημερολογιακά της αίτησης του γονέα/κηδεμόνα καθώς και της ημερομηνίας της παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας.

1.4. Στην περίπτωση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης, τότε η απαραίτητη εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή της οικείας ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ λαμβάνει ταυτάριθμο αριθμό πρωτοκόλλου με την εκδοθείσα γνωμάτευση· δηλαδή, τα στοιχεία που αναφέρονται στις στήλες «Z» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) και «AA» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) θα επαναλαμβάνονται και στις στήλες «AG» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ) και «ΑH» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ).

1.5. Στην περίπτωση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης, με γνωμάτευση/εισήγηση από έτερο ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ από το οικείο της περιοχής φοίτησης του/της μαθητή/τριας κατά την υποβολή του αιτήματος, τότε το οικείο ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ εισηγείται με ταυτάριθμο αριθμό πρωτ. της εκδοθείσας γνωμάτευσης του έτερου ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ · δηλαδή, τα στοιχεία που αναφέρονται στις στήλες «Z» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) και «AA» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) θα επαναλαμβάνονται και στις στήλες «AG» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ) και «ΑH» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ) και στη στήλη «AF» αναγράφεται η ονομασία του φορέα που εισηγείται

 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, τα ΚΕΔΑΣΥ, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον «ΠΙΝΑΚΑ 1» με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων αυτού, έως την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια και έως την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια.

• Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης:
οφείλουν να ελέγξουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων όλων των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων που παρέλαβαν από τα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ και να τους διαβιβάσουν ηλεκτρονικά, έως την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια και έως την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 για τη Β/θμια, με ενυπόγραφο διαβιβαστικό, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τμήμα Β΄) του ΥΠΑΙΘ, με θέμα «Δ3_ΠΣ_ΔΙΠΕ_…..» ή «Δ3_ΠΣ_ΔΙΔΕ_…..», (π.χ. «Δ3_ΠΣ_ΔΙΠΕ_ΚΥΚΛΑΔΩΝ») ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 • protocol@minedu.gov.gr και
 • υποχρεωτικά κοινοποίηση στο deae2@minedu.gov.gr

Η ονομασία των συνημμένων αρχείων της κάθε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ, τόσο του διαβιβαστικού (αρχείο pdf) όσο και του «ΠΙΝΑΚΑ 1» (αρχείο excel), θα πρέπει απαρέγκλιτα να είναι η ακόλουθη: «ΠΣ_ΔΙΠΕ_…..» ή «ΠΣ_ΔΙΔΕ_……» (π.χ. «ΠΣ_ΔΙΠΕ_ΚΥΚΛΑΔΩΝ»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.16 του άρθ. 28 του ν. 4186/2013 (Α΄/193):

«2.Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή

Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»

Β.1. Έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Η έγκριση για παροχή στήριξης από ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2022-2023 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή από Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2022-2023.

Β.1.1. Έγκριση αιτήματος «νέας» στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αφορά:

1. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτημα για έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ σε ισχύ (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ»)

2. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους εκδόθηκε νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή τη ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ κατόπιν επαναξιολόγησης λόγω λήξης της προηγούμενης ή αντικατάστασής της (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»)

3. στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που α) διαθέτουν γνωμάτευση που έχει εκδοθεί πριν την 3/8/2021 (έναρξη ισχύος του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και που σύμφωνα με το αρθ. 234 του ιδίου, δεν θίγεται η ισχύς της και β) αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης, ήτοι από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο, απαιτείται νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΔΑΣΥ ή τη ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ, (ανεξάρτητα από την ισχύ της) σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο έκδοσής της (χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»).

Σημείωση: Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) όπως και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αφορά στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.

Β.1.2. Έγκριση αιτήματος «ανανέωσης» στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) αφορά:

στις περιπτώσεις μαθητών/τριών, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για παροχή στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), κατά το παρελθόν με την ίδια που βρίσκεται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι και που το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (2022-2023) συμπεριλαμβάνεται στην εισήγησή της ισχύουσας γνωμάτευσης (χαρακτηρίζεται ως «ΑΝΑΝΕΩΣΗ»).
Εξαιρούνται από τον χαρακτηρισμό «ανανέωση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) οι περιπτώσεις αλλαγής βαθμίδας, για τις οποίες απαιτείται νέα γνωμάτευση – εισήγηση, σύμφωνα με τα παραπάνω (Β.1.1., περίπτωση 3).

Αιτήματα για «ανανέωση» στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) εγκρίνονται όταν:
Το ζητούμενο προς κάλυψη σχολικό έτος (το 2022-2023 εν προκειμένω) έχει ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική γνωμάτευση/εισήγηση περιγραφόμενο, είτε ημερολογιακά (π.χ. σχολικό έτος 2022-2023, 2023-2024 κλπ,) είτε αριθμητικά (π.χ. για τρία (3) σχολικά έτη), είτε περιφραστικά, είτε με κάθε άλλο τρόπο, που αναμφίβολα καθιστά προφανή την συμπερίληψη του προς κάλυψη σχολικού έτους στην γνωμάτευση/εισήγηση και, εισηγείται θετικά το οικείο ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ.

Β.2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από ΕΒΠ είναι τα παρακάτω:

1. αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις ημέρες λειτουργίας τους έως:

 1. την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
 2. την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
 3. και εκ νέου από Πέμπτη 01/09/2022 και μετά

* Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων που πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα ως εξής:

 • για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο
 • για την Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ: στο ΓΕΛ υπαγωγής τους, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση φοίτησής τους στο Γυμνάσιο (καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω οδηγία, αφορά αποκλειστικά στην κατάθεση του αιτήματος για τις στηρίξεις της εν λόγω εγκυκλίου και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι η σχολική μονάδα υποδοχής του αιτήματος θα αποτελέσει και τη σχολική μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η σχολική μονάδα στην οποία θα φοιτήσει τελικά ο/η μαθητής/τρια, θα κριθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις εγγραφές των μαθητών/τριων της Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Επισήμανση : Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό έτος.

2. γνωμάτευση-εισήγηση του οικείου ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή της ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ που να καλύπτει το διδακτικό έτος 2022-2023, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και στην οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υποστήριξης από ΕΒΠ

3. βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

4. ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 2», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ κατά περίπτωση).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήματα έγκρισης για στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτά δεν εξετάζονται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων.

Β.3. Διαδικασία υποβολής και διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από ΕΒΠ Προθεσμίες

• Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων των γονέων/κηδεμόνων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα ορθά, διαβιβάζουν έως και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση:

 • την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με ενυπόγραφο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επισυνάπτοντας αντίγραφο της γνωμάτευσης ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ
 • Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων:
 • συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου «ΠΙΝΑΚΑ 2», και
 • αποστέλλουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) στα οικεία ΚΕΔΑΣΥ, έως την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση.

Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά, συνοδευόμενο από ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση.

Στη συνέχεια, οι ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, μετά την συμπλήρωση του «ΠΙΝΑΚΑ 2», λαμβάνοντας υπόψη τα περιγραφόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ B.1. της παρούσης και τα οριζόμενα στην «Επισήμανση 2», εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά) συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, τον επιστρέφουν με ενυπόγραφο διαβιβαστικό στις Δ/νσεις Εκπ/σης από τις οποίες και προήλθε, έως την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση.

Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΔΑΣΥ :

 • για τις περιπτώσεις αιτημάτων με «νέα» γνωμάτευση για υποστήριξη από ΕΒΠ, αφού επαληθεύσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων σύμφωνα με το αρχείο τους, συμπληρώνουν τον «ΠΙΝΑΚΑ 2»
 • για τις περιπτώσεις αιτημάτων για «ανανέωση» της υποστήριξης από ΕΒΠ, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων στον «ΠΙΝΑΚΑ 2», και αφού απαραίτητα λάβουν υπόψη τους τα οριζόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ Β.1. της παρούσας, εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά) συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

 

 

Επισήμανση 2:

2.1. Η ανανέωση της εισήγησης για την έγκριση για υποστήριξη από ΕΒΠ ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ.

2.2. Για μαθητές/τριες, που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης για υποστήριξη από ΕΒΠ δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ και στην περίπτωση που ο/η γονέας/κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.

2.3. Η εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή της οικείας ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ πρέπει να έπεται ημερολογιακά της αίτησης του γονέα/κηδεμόνα.

2.4. Στην περίπτωση αιτήματος «νέας» στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, η απαραίτητη εισήγηση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή της οικείας ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ λαμβάνει ταυτάριθμο αριθμό πρωτοκόλλου με την εκδοθείσα γνωμάτευση ·δηλαδή, τα στοιχεία που αναφέρονται στις στήλες «W» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) και «X» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) θα επαναλαμβάνονται και στις στήλες «AB» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ) και «ΑC» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ).

2.5. Στην περίπτωση αιτήματος «νέας» στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό με γνωμάτευση/εισήγηση από έτερο ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ από τα οικεία της περιοχής φοίτησης του/της μαθητή/τριας κατά την υποβολή του αιτήματος, το οικείο ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ εισηγείται με ταυτάριθμο αριθμό πρωτ. της εκδοθείσας γνωμάτευσης του έτερου ΚΕΔΑΣΥ ή ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ· δηλαδή, τα στοιχεία που αναφέρονται στις στήλες «W» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) και «X» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) θα επαναλαμβάνονται και στις στήλες «AB» (ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ) και «ΑD» (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ). και στη στήλη «ΑC» αναγράφεται η ονομασία του φορέα που εισηγείται

 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, τα ΚΕΔΑΣΥ διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον «ΠΙΝΑΚΑ 2» με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων αυτού, έως την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση.

• Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να ελέγξουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων όλων των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων που παρέλαβαν από τα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ και να τους διαβιβάσουν ηλεκτρονικά, έως την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση με ενυπόγραφο διαβιβαστικό, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τμήμα Β΄) του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Δ3_ΕΒΠ_ΔΙΠΕ…..» ή «Δ3_ΕΒΠ_ΔΙΔΕ…..» (π.χ. «Δ3_ΕΒΠ_ΔΙΔΕ_ΚΥΚΛΑΔΩΝ»), ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 • protocol@minedu.gov.gr και
 • υποχρεωτικά κοινοποίηση στo deae2@minedu.gov.gr

Η ονομασία των συνημμένων αρχείων της κάθε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ, τόσο του διαβιβαστικού (αρχείο pdf) όσο και του «ΠΙΝΑΚΑ 2» (αρχείο excel), θα πρέπει απαρέγκλιτα να είναι η ακόλουθη: «ΕΒΠ_ΔΙΠΕ_…..» ή «ΕΒΠ_ΔΙΔΕ_…..» (π.χ. «ΕΒΠ_ ΔΙΠΕ_ΚΥΚΛΑΔΩΝ»).

Επισήμανση 3:
Αιτήματα για Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και Σχολικό Νοσηλευτή υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και αποστέλλονται προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘ, σε χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.16 του άρθ. 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193):

«2. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.
Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»

2. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 88348/Δ3/ 5-6-2018 Υ. Α. (Β΄2038), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/12-10-2021 Υ.Α (Β΄4706) και την 44841/Δ3/26-4-2022 Υ.Α (Β΄2055):

«α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/τριες σχολικής μονάδας τοποθέτησής του/της όπως και τις τυχόν συστεγαζόμενες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εισηγητικό μέρος του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15-5-2014 κοινή υπουργική απόφαση(Β΄296) και τηρώντας γι΄ αυτούς/ες όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος άρθρου ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή».

Γ.1. Απαραίτητα δικαιολογητικά για Σχολικό Νοσηλευτή

Η έγκριση για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2022-2023 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:

1. αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους, έως:

 • την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
 • την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
 • και εκ νέου από Πέμπτη 01/09/2022 και μετά

* Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων που πρόκειται να εγγραφούν και να φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης της κατανομής τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα ως εξής:

 • για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ: στη σχολική μονάδα της πρώτης τους επιλογής, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών e-eggrafes, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην παρούσα εγκύκλιο
 • για την Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ: στο ΓΕΛ υπαγωγής τους, με βάση την ταχυδρομική διεύθυνση φοίτησής τους στο Γυμνάσιο (καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω οδηγία, αφορά αποκλειστικά στην κατάθεση του αιτήματος για τις στηρίξεις της εν λόγω εγκυκλίου και σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει ότι η σχολική μονάδα υποδοχής του αιτήματος θα αποτελέσει και τη σχολική μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η σχολική μονάδα στην οποία θα φοιτήσει τελικά ο/η μαθητής/τρια, θα κριθεί από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις εγγραφές των μαθητών/τριων της Α΄ Λυκείου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Επισήμανση : Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό έτος.

2. πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του γονέα/κηδεμόνα και η οποία να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του Δημόσιου Νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα

3. βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, όπου αναγράφεται η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Δ/ντή/ ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

4. ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 3», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από τις Δ/νσεις Εκπ/σης και Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης).

Επισήμανση 4: το αίτημα για έγκριση υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προσκομιζόμενη Ιατρική Γνωμάτευση, όπως σαφώς περιγράφεται στην Κ.Υ.Α Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014(ΦΕΚ 296/Β΄/2014).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήματα έγκρισης για στήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτά δεν εξετάζονται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων.

Γ.2. Διαδικασία υποβολής και διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή Προθεσμίες

• Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων των γονέων/κηδεμόνων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα ορθά, διαβιβάζουν έως και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 για την Α/θμια Εκπ/ση και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 για την Β/θμια Εκπ/ση:

 • την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με ενυπόγραφο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) το οποίο φέρει εμπιστευτικό πρωτόκολλο, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επισυνάπτοντας απαραιτήτως τη Βεβαίωση/Γνωμάτευση του Δημόσιου Νοσοκομείου

• Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων:

 • συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου «ΠΙΝΑΚΑ 3», και
 • αποστέλλουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία προσκομίζουν και τις σχετικές γνωματεύσεις των Δημόσιων Νοσοκομείων, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, έως την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια και την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια

• Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
αφού ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων για την υποστήριξη των μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή, για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, και αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των σχετικών γνωματεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων που προσκομίστηκαν, εισηγούνται επί των αιτημάτων.

Στη συνέχεια, διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τον «ΠΙΝΑΚΑ 3» συνοδευόμενο από ενυπόγραφο διαβιβαστικό έως την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 για την Α/θμια και την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 για την Β/θμια, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τμήμα Β΄) του ΥΠΑΙΘ, με θέμα «Δ3_ΣΝ_ΠΔΕ_…..» _…..» (π.χ. «Δ3_ΣΝ_ΠΔΕ_ΑΤΤΙΚΗΣ»), ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 • protocol@minedu.gov.gr και
 • υποχρεωτικά κοινοποίηση στo deae2@minedu.gov.gr

Η ονομασία των συνημμένων αρχείων της κάθε ΠΔΕ, τόσο του διαβιβαστικού (αρχείο pdf) όσο και του «ΠΙΝΑΚΑ 3» (αρχείο excel), θα πρέπει απαρέγκλιτα να είναι η ακόλουθη: «ΣΝ_ΠΔΕ_…..» (π.χ. «ΣΝ_ΠΔΕ_ΑΤΤΙΚΗΣ»).

Επισήμανση 5: Αιτήματα για Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και Σχολικό Νοσηλευτή υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και αποστέλλονται προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘ, σε χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Α. Επισημάνσεις για τη συμπλήρωση των Πινάκων

Oι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕΔΑΣΥ και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται να συμπληρώνουν τους πίνακες ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις κάτωθι επισημάνσεις:

1. επειδή οι συνημμένοι πίνακες περιέχουν συναρτήσεις, θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση τους να ακολουθείται υποχρεωτικά η σειρά των στηλών (από αριστερά προς τα δεξιά), ώστε οι συναρτήσεις να «λειτουργούν» και να εξασφαλιστεί ότι η συμπλήρωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα στην παρούσα εγκύκλιο

2. να χρησιμοποιούνται κεφαλαίοι χαρακτήρες

3. οι πίνακες να μην τροποποιούνται (ξεκλείδωμα, αλλαγή σειράς στηλών, πρόσθεση στηλών, διαγραφή φύλλων, αντιγραφή σε άλλο αρχείο Excel, κλπ) καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επεξεργασία τους από την υπηρεσία μας καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη με κίνδυνο σφαλμάτων, που θα έχουν επίπτωση τόσο στους/στις μαθητές/τριες όσο και στην ορθή τήρηση της διαδικασίας

4. οι συμπληρωμένοι πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1,2,3) να διαβιβάζονται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο excel) και όχι σε αρχείο PDF

5. πίνακες που αφενός διαβιβάζονται «τροποποιημένοι» και αφετέρου δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες συμπλήρωσής τους, θα επιστρέφονται για εκ νέου υποβολή.

Β. Γενικές Επισημάνσεις

1. Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό έτος.

2. Δεν προωθούνται αιτήσεις γονέων/κηδεμόνων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών/τριών που υποβάλλονται μετά την 20η Οκτωβρίου 2022.
Κατά την ημερομηνία αυτή οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

3. Αίτημα για παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας εκπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος, είτε και εξαιτίας ελλιπούς /λανθασμένου/ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, δεν εξετάζεται και θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου κατά την επόμενη φάση υποδοχής αιτημάτων.

4. Αίτημα από γονέα/κηδεμόνα για ανάκληση του αιτήματος υποστήριξης, η οποία έχει εγκριθεί και έχει ήδη υλοποιηθεί με πρόσληψη αναπληρωτή εκπ/κού ΕΑΕ ή αναπληρωτή Σχολικού Νοσηλευτή ή αναπληρωτή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ικανοποιείται μόνο στην περίπτωση προσκόμισης νέας γνωμάτευσης/εισήγησης από τον φορέα που έχει εκδώσει την αρχική γνωμάτευση/εισήγηση.

5. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, υποστήριξη από ΕΒΠ χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη μαθητών/τριών με προβλήματα υγείας, οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.

6. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του μαθητή από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 τουν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθ. 28 του νόμου 4186/2013 (Α΄ 193) και με την παρ. 3 του άρθ. 11 του ν.4452/2017 (Α΄ 17), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

 1. αίτηση του/της γονέα ή κηδεμόνα προς τη Δ/νση της Σχολικής Μονάδας
 2. βιογραφικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου από την οικογένεια του/της μαθητή/τριας για την υλοποίηση της υποστήριξης και
 3. σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας ή του Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας, με καταγραφή σε σχετικό πρακτικό. Ο/Η ειδικός βοηθός αφορά σε κάθε είδους στήριξη της παρούσας εγκυκλίου.

Για την έγκριση της υποστήριξης από ειδικό βοηθό δεν τίθεται προθεσμία και ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της Σχολικής Μονάδας γνωστοποιεί εγγράφως, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την παρουσία του ειδικού βοηθού και την ύπαρξη των ανωτέρω προϋποθέσεων.

7. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές/ντριες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ, οι Προϊστάμενοι/ες ΚΕΔΑΣΥ και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούνται να τηρήσουν αυστηρά και απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα υποβολής των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή.

8. Είναι επιβεβλημένο να διασφαλίζεται η τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών .

9. Αιτήματα για υποστήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή, πέραν των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται εντός της παρούσας εγκυκλίου, γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται, με την ίδια διαδικασία, προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

10. Σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή/τριας, που έχει πάρει έγκριση για οποιαδήποτε στήριξη της παρούσας εγκυκλίου, η Δ/νση Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης από την οποία μετεγγράφεται ο/η μαθητής/τρια οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Δ/νση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης (για την περίπτωση Σχολικού Νοσηλευτή) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα μετεγγραφής. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, η τελευταία οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ (Τμήμα Β΄) αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr και κοινοποίηση στο deae2@minedu.gov.gr, σχετικό έγγραφο, στο οποίο θα ενσωματώνεται ο αντίστοιχος πίνακας από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4, με θέμα «Δ3_Μετεγγραφή_…… (είδος στήριξης)».
Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση μετεγγραφής μαθητή/τριας εντός της ίδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης ή Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης.
Σε περίπτωση μετεγγραφής ο γονέας/κηδεμόνας δεν αιτείται εκ νέου στη σχολική μονάδα υποδοχής για οποιαδήποτε στήριξη της παρούσας εγκυκλίου.
Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες ή σχολικές μονάδες του εξωτερικού αντιμετωπίζονται ως αίτημα ανάκλησης της έγκρισης της παράλληλης στήριξης και όχι ως μετεγγραφή.

11. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ΚΕΔΑΣΥ και οι σχολικές μονάδες, διατηρούν στα αρχεία τους όλα τα έντυπα, δικαιολογητικά και τους σχετικούς πίνακες που κατά περίπτωση επεξεργάστηκαν, ώστε να είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας μας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα, εάν ζητηθούν.

12. Γνωματεύσεις στις οποίες μνημονεύονται, πιστοποιήσεις αναπηρίας από αρμόδιο φορέα (ΚΕ.Π.Α), γνωματεύσεις από Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε, από Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή από άλλους φορείς, τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας μας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

13. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πριν αποστείλουν τα σχετικά έγγραφα κατά περίπτωση υποχρεούνται να τα ελέγξουν ενδελεχώς για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους, βάσει των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο, όπως έχουν καταγραφεί αναλυτικά παραπάνω.

14. Για όλα τα είδη στήριξης (παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, ΕΒΠ, Σχολικός Νοσηλευτής) θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα έγγραφα, εκτός των γνωματεύσεων Δημόσιων Νοσοκομείων, να φέρουν στο υποσέλιδο κάθε σελίδας τους το λογότυπο του ΕΣΠΑ (Βλ. συνημμένα έγγραφα). Σε αντίθετη περίπτωση, τα ανωτέρω έγγραφα, χωρίς το συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΣΠΑ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.

15. Τα έγγραφα που υποχρεωτικά φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ, του τρέχοντος έτους είναι τα εξής:
• η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη συνημμένη φόρμα εγγράφου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
• το διαβιβαστικό των αιτημάτων στην Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
• η Παιδαγωγική Έκθεση Αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας
• το έγγραφο διαβίβασης των παιδαγωγικών εκθέσεων της σχολικής μονάδας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)
• η εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ/ΕΔΕΑ
• οι Πίνακες που αφορούν: α) στις νέες παράλληλες στηρίξεις και στις ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), β) στην στήριξη με ΕΒΠ (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), γ) στη στήριξη με Σχολικό Νοσηλευτή (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
• τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προς τα ΚΕΔΑΣΥ ή τις Π.Δ.Ε.
• τα διαβιβαστικά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Π.Δ.Ε. προς το ΥΠΑΙΘ
• το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 που αφορά στις μετεγγραφές.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Σχετικά Άρθρα