edu.klimaka.gr

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικών Σχολείων 2024 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΝΕΕΓΥΛ - ΕΕΕΕΚ

Αρ.Πρωτ.64200/Δ3/10-06-2024/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες : Ε. Παναγιωτοπούλου,
Β. Τσιούρβα
Email : deae1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 2103442190, 2103443797

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2024-2025»

ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 ΚΥΑ (Β΄8)

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2024-2025.

1. Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. – Λύκεια Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), προβλέπεται ότι: «Στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. φοιτούν μαθητές μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας τους. Περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου Ε.Α.Ε., ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.»

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της υπό στοιχεία 68027/ΓΔ4/23-06-2023 Υ.Α. (Β΄ 4037): «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ορίζεται: «Οι εγγραφές στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και στα Λύκεια Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας απόφασης.»

Στην παρ. 5 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) ορίζεται: «5) Μετεγγραφές μαθητών/τριών που φοιτούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε έτερες Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ιδίου τύπου (π.χ. από Γυμνάσιο Ε.Α.Ε. σε έτερο Γυμνάσιο Ε.Α.Ε.) είτε, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. άλλου τύπου (π.χ. από την Α΄ τάξη Λυκείου Ε.Α.Ε. στην Α΄ τάξη Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίησή τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22.»
Στην παρ. 6 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) ορίζεται: «6) Αντιστοίχως, μετεγγραφές μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ. και αντιστρόφως (π.χ. από Α΄ Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. σε Α΄ Λυκείου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.), υλοποιούνται αντιστοίχως και κατά περίπτωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18. Οι προθεσμίες για την πραγματοποίησή τους ορίζονται στο άρθρο 19, ενώ η ένταξη των μαθητών σε τάξεις ορίζεται στο άρθρο 22.»

Αναλυτικότερα:

α. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και Λυκείων Ε.Α.Ε. δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.. Για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών Ειδικών Λυκείων προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ., ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών/τριών από ΓΕ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως.

β. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων Ε.Α.Ε., των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.

γ. Οι μαθητές/τριες των Α΄ ή Β΄ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ..

δ. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.. Οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων ΕΑΕ, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ..

ε. Οι μαθητές/τριες των Α΄ ή Β΄ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.
Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 19 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) ορίζεται ότι: «Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και Λυκείων Ε.Α.Ε. σε σχολείο ίδιου τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 17, πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και τη λήξη του Α΄ τετραμήνου, όπως ορίζεται στα άρθρα 17, 20 και 22. Αν οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που εντάσσονται σε σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανήκουν σε οικογένειες μετακινούμενων πληθυσμών που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, καθώς και σε οικογένειες που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας προσφύγων, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας υπάγεται το σχολείο στο οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγγραφές, μπορεί να εγκρίνονται μετεγγραφές σε σχολικές μονάδες ίδιου τύπου μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.»

Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), «Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.»

Ειδικότερα, «Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16Ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στην Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ.: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.»

Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των Κ.Ε.Σ.Υ..

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) ορίζεται: «

2) Οι εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την περιπτ. 8 της παρ. Α του παρόντος και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005). Κατ’ εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005).»

Σύμφωνα με τις περ. β και δ της παρ. 6 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) ορίζεται:

«β. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται σε τάξεις των Λυκείων Ε.Α.Ε., των ΓΕ.Λ., των ΕΠΑ.Λ. και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως, μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις μετεγγραφές μαθητών από Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. προς ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και αντιστρόφως.»

«δ. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και αντιστρόφως, κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ. Οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων δύνανται να μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των Γυμνασίων και των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., μετά από γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ..»

Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159):

«Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.» «Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα.»

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) ορίζεται:

«2) Οι εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την περιπτ. 8 της παρ. Α του παρόντος και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας απόφασης. Κατ’ εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης.»

Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 6 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) ορίζεται:

«6) ε. Οι μαθητές/τριες των Α΄ ή Β΄ τάξεων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. δύνανται να μετεγγράφονται στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., κατόπιν γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ.»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σχετικά με την εγγραφή των ανήλικων αιτούντων και των ανήλικων τέκνων των αιτούντων διεθνή προστασία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθείται η διαδικασία εγγραφής, όπως ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της υπό στοιχεία 2099/ΓΔ4/09-01-2020 Υ.Α. (Β΄ 208) με θέμα: «Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας» κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης, που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων/κηδεμόνων τους 2099/ΓΔ4/09-01-2020 Υ.Α. (Β΄ 208).

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα κάτωθι:

α. Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

1) Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλου επίσημου εγγράφου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών/τριών,

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) προκειμένου να μπορούν οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής και

3) Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

β. Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εγκαίρως, ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή/τριας ή ο/η Συντονιστής/στρια του Κέντρου Υποδοχής από το οποίο προέρχεται ο/η μαθητής/τρια , αναλαμβάνει με δήλωσή του να τα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μη προσκόμισής τους σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κεφ. στ΄, παρ. 7, 8, 9, του άρθρου 21, του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και στην παρ. 4β, του άρθρου 77, του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

γ. Σύμφωνα με το ν. 3386/2005 (Α΄ 212) ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα, [κεφ. στ΄, ν. 4251/2014 (A΄ 80)].Από τις 31-03-2024 σύμφωνα με το άρθρο 178 του ν. 5038/2023 (Α΄ 81) καταργούνται τα άρθρα 1 έως 138 του ν. 4251/2014 (A΄ 80). Όσον αφορά στις εγγραφές στην εκπαίδευση ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7, 8 του ν. 5038/2023 (Α΄ 81).

δ. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Βιβλίο Μητρώου γίνονται με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από πιστοποιημένο δικηγόρο για τον σκοπό αυτό. Προσωρινά και μέχρι να μεταφραστούν επίσημα τα δικαιολογητικά εγγραφής, η εγγραφή στο Βιβλίο Μητρώου μπορεί να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη φωνητική απόδοση των στοιχείων των μαθητών/τριών στην ελληνική γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.7/128702/ΓΔ4/19-12-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δ.Ε. οφείλουν να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) myschool τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης των μαθητών/τριών – προσφύγων [αριθμός ατομικού φακέλου Διεύθυνσης Κεντρικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.) ή τον αριθμό μητρώου προσωρινής προστασίας (registration number)].

2. Ωρολόγια – Αναλυτικά Προγράμματα

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. & Λύκεια Ε.Α.Ε.

Τα ωρολόγια προγράμματα των Γυμνασίων Ε.Α.Ε. συντάσσονται με βάση την υπό στοιχεία 103849/Δ3/26-08-2021 Υ.Α. (Β΄ 4037) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. - «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»».

Τα ωρολόγια προγράμματα των Λυκείων Ε.Α.Ε. συντάσσονται με βάση την υπό στοιχεία 103174/Δ3/19-09-2023 Υ.Α. (Β΄ 5618) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)», και σύμφωνα με το ΦΕΚ 5663/τ.Β΄/26-09-2023.

Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Τα ωρολόγια προγράμματα των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων συντάσσονται με βάση την υπό στοιχεία 103832/Δ3/26-08-2021 Υ.Α. (Β΄ 4037) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Γυμνασίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. - «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»».

Τα ωρολόγια προγράμματα των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων συντάσσονται με βάση την υπό στοιχεία 136986/Δ3/20-08-2018 Υ.Α. (Β΄ 3791) με θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)» καθώς και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 4140/τ.Β΄/20-09-2018 και ΦΕΚ 723/τ.Β΄/04-03-2019.

Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159): «Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές».

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 57523/Γ6/04-06-2002 Υ.Α. (Β΄ 765).

3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων

Α. Γυμνάσια Ε.Α.Ε. – Λύκεια Ε.Α.Ε.

Για την κατανομή των μαθητών/τριών και τη δημιουργία τμημάτων στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και στα Λύκεια Ε.Α.Ε, καθώς και για την ανάθεση αυτών στους/στις εκπαιδευτικούς λαμβάνεται υπόψη:

το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτ. ββ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), σύμφωνα με το οποίο: «Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των γυμνασίων Ε.Α.Ε και λυκείων Ε.Α.Ε ορίζεται από κατ' ελάχιστον πέντε (5) έως κατ' ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.»
Β. Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Για την κατανομή των μαθητών/τριών και τη δημιουργία τμημάτων στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), καθώς και για την ανάθεση αυτών στους/στις εκπαιδευτικούς λαμβάνεται υπόψη:

η υποπερίπτ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), σύμφωνα με την οποία: «Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.»

Γ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)

Για την κατανομή των μαθητών/τριών και τη δημιουργία τμημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), καθώς και για την ανάθεση αυτών στους/στις εκπαιδευτικούς λαμβάνεται υπόψη:

η υποπερίπτ. ββ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), σύμφωνα με την οποία: «Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.»

Ο καθορισμός των τμημάτων πραγματοποιείται το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ειδικότερα, για τον καθορισμό τμημάτων με το κατώτατο όριο των τριών (03) μαθητών οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποβάλλουν αρμοδίως σχετικά αιτήματα, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις το αργότερο έως 31-07-2024 και ενημερώνουν τους αρμόδιους Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης.

Σε διαφορετική περίπτωση η κατανομή των τάξεων και των τμημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με την έναρξη του σχολικού έτους 2024-2025. Συγκεκριμένα στην αρχή του σχολικού έτους και το αργότερο εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

4. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών, εφαρμόζουν και τηρούν το διδακτικό τους ωράριο, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Θ2 της παραγράφου Θ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) που αντικατέστησε την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167). Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

Ως προς το εργασιακό ωράριο, σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του ν. 1566/85 (Α΄ 167), άρθρο 13, παρ. 8, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των (06) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

Ως προς την ανάθεση διδασκαλίας και των εξωδιδακτικών εργασιών από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 100 & 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) αντίστοιχα.

Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο από την υπό στοιχεία 66079/Δ3/26-04-2018 (Β΄ 1585) Υ.Α. και θέμα: «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό ή υποστηρικτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου.

5. Θέματα απουσιών – Χαρακτηρισμός φοίτησης

α) Σύμφωνα με το άρθρο 23 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005):

«1) Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών/τριών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εξαρτάται, εκτός από την επίδοσή τους, και από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 2) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 3) Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα. 4) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 5) Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. 6) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησης του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης.»

β) Στο άρθρο 24 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου οι απουσίες δε λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

γ) Στην παρ. 10 του άρθρου 28 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) καθορίζεται ο χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

«10) Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199): «Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν:
α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και
β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης.»

Β) Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159): «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.»

δ) Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υ.Α. (Β΄ 491) με θέμα: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα στο:

«Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού – Οι κεντρικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού» ορίζεται:

«1. Προσέλευση παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο, καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών έχει αποφασίσει διαφορετικά για την είσοδο των μαθητών/μαθητριών στην τάξη τους. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.»

6. Κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199): «Στα σχολεία Ε.Α.Ε. εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα».

Ειδικότερα, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υλοποιούνται για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), όπως προβλέπεται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).
Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

7. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις συγκρότησης εκπαιδευτικών ομίλων, το πλαίσιο λειτουργίας τους, τα προσόντα, τον αριθμό, το ωράριο και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτούς, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

8. Ενδοσχολικός Συντονιστής

Για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τα κριτήρια ορισμού, τον αριθμό Ενδοσχολικών Συντονιστών, τη διάρκεια θητείας τους στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), στην παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και στην υπό στοιχεία 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

9. Παιδαγωγικός σύμβουλος – Μέντορας στη σχολική μονάδα

Για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τα κριτήρια ορισμού, τον αριθμό των Παιδαγωγικών Συμβούλων – Μεντόρων, τη διάρκεια θητείας τους στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παρ. 1 άρθρο 93 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), στην παρ. 2 του άρθρου 93 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και στην υπό στοιχεία 102919/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

10. Διδακτικά Βιβλία – Υποστηρικτικό Υλικό – Προσβασιμότητα

Α. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2024-2025 έχει προχωρήσει, με την υπό στοιχεία 11417/Δ3/02-02-2024 (η οποία σας έχει αποσταλεί) με θέμα: «Εκτύπωση και διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2024-2025» στην έγκριση για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού – Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) “Διόφαντος”». Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Β. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιάζω για όλους» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» έχει παραχθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το ανωτέρω υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/.

Γ. Επίσης, από το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή και εκτύπωση όλων των διδακτικών βιβλίων σε μορφή braille.

Επιπλέον, ως προς την ενίσχυση της διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτης γλώσσας στην Εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων μαθητών/τριών έχουν αναπτυχθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τους εποπτευόμενους φορείς (το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), από το 2000 έως σήμερα Αναλυτικά Προγράμματα, πολυμεσικές εφαρμογές, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, μαθήματα εκπαιδευτικής τηλεόρασης και προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων κωφών μαθητών/τριών.
Ενδεικτικά για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αλλά και γνωστικών αντικειμένων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, τα συναφή εκπαιδευτικά υλικά που έχουν αναπτυχθεί και φιλοξενούνται ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources) στην ιστοσελίδα του Έργου: «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ είναι:

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/analytika-programmata-eidikhs-agwghs-kai-ekpaideushs ,

Βλέπω και Μαθαίνω: Ολοκληρωμένο υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στο Νηπιαγωγείο:
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gia-mathites-me-provlimata-akohs/vlepw-kai-mathainw ,

Κοίτα με! Κάτι σου λέω...: Ολοκληρωμένο υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) για δύο πρώτες τάξεις (Α΄ & Β΄) του Δημοτικού σχολείου:
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/koita-me-kati-sou-leo ,

Online Λεξικό Εννοιών στην ΕΝΓ:
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/onlne-lexiko-ennoiwn ,

Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστοριών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα:
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/polimesiko-uliko/multimedia-library ,

Γραμματοσειρές Xειρομορφών ΕΝΓ και Ελληνικού Δακτυλικού Αλφαβήτου:
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/gramatoseires ,

Παιδικά Παραμύθια & Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα:
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/sullogi-apo-paidika-paramuthia-sth-nohmatikh .

Τα διδακτικά βιβλία του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με σεβασμό και να αξιοποιούνται ορθολογικά στη διαχείρισή τους, ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί για τους οποίους προορίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με την αξία του διδακτικού βιβλίου ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα διδακτικά βιβλία είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα βιβλία, τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση, θα φυλάσσονται στον χώρο της σχολικής μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών, και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, θα ανακυκλώνονται.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οφείλουν:

 1. να ενημερώσουν τους μαθητές/τριες ότι τα βιβλία του παραρτήματος θα επαναχρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με τη λήξη του σχολικού έτους 2023-2024 και πριν τις θερινές διακοπές,
 2. να παραλάβουν τα βιβλία από τους μαθητές/τριες και να τα φυλάξουν στον χώρο της σχολικής μονάδας, προκειμένου, με ευθύνη τους, να διανεμηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν από τους μαθητές/τριες το σχολικό έτος 2024-2025. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, θα ανακυκλώνονται και
 3. να προβούν σε παραγγελία των απαιτούμενων επιπλέον βιβλίων, αν τα βιβλία που έχουν επιστραφεί προς επαναχρησιμοποίηση δεν καλύπτουν πλήρως το μαθητικό δυναμικό του σχολικού έτους 2024-2025, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
  Το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» έχει δημιουργήσει την καρτέλα «Βιβλία Επαναχρησιμοποιούμενα» στη σελίδα των σχολικών μονάδων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, στο μενού «Παραγγελίες», όπου δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας αυτών των βιβλίων.

Η καρτέλα θα είναι διαθέσιμη από 2 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024. Οι ημερομηνίες θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά, καθώς μετά το τέλος του παραπάνω διαστήματος οι σχολικές μονάδες δε θα δικαιούνται να προμηθευτούν τα εν λόγω διδακτικά βιβλία. Για όσες σχολικές μονάδες δεν προβούν σε παραγγελία βιβλίων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα θεωρηθεί πως δε χρειάζονται επιπλέον βιβλία.
Ειδικότερα για τους αμβλύωπες μαθητές δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των βιβλίων από 03-06-2024 έως και 31-10-2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται ελλείψεις, λαμβάνεται μέριμνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος», ώστε τα βιβλία αυτά να τυπώνονται σε επαρκείς ποσότητες προκειμένου να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες.

Παρακαλούμε, όπως ενημερωθούν οι μαθητές/τριες, ώστε να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά 2024-2025.

11. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης

Τα προγράμματα συνεκπαίδευσης σχεδιάζονται, εγκρίνονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ.Α. 172877/Δ3/17-10-2016 (Β΄ 3561) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ.Α. 10537/Δ3/23.01.2019 (Β΄ 431). Οι Διευθυντές/ντριες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων/ουσών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. φροντίζουν για την προώθηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης και συνεργατικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, καλλιέργειας του σεβασμού στη διαφορετικότητα και ανάδειξης του δικαιώματος για ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

12. Σχολικοί Περίπατοι – Εκδρομές – Επισκέψεις

Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές εκδρομές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι διδακτικές επισκέψεις, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι αδελφοποιήσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα προγράμματα διεθνών οργανισμών και οι διεθνείς συμμετοχές, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι λοιπές ευρωπαϊκές δραστηριότητες, οι σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, οι επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων και η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνονται και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (Β΄ 456): «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» και στην υπό στοιχεία εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Φ.1/19577/ΓΔ4/23-02-24 (ΑΔΑ: 63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ): «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπό στοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/9-72020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων» και τις συμπληρωματικές εγκυκλίους Φ1/31639/ΓΔ4/28-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΠΥ46ΝΚΠΔ-ΑΩΛ) και Φ1/41804/ΓΔ4/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΔ146ΝΚΠΔ-Ψ2Ψ).

Επίσης, στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (Β΄ 456) ορίζεται ότι: «Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, μεταξύ ΣΜΕΑΕ και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιείται ο αριθμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων που έχουν καθοριστεί στα πρακτικά αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, εφόσον τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην 172877/Δ3/17-10-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3561/τ.Β΄/04-11-2016).»

Σε περίπτωση που στο σχολείο φοιτά μαθητής/τρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο/η οποίος/α υποστηρίζεται από Σχολικό/ή Νοσηλευτή/τρια ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 88348/Δ3/30-05-2018 υπουργική απόφαση «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 1585). Επιπλέον, με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/σουσών των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και ΣΜΕΑΕ είναι δυνατό μαθητής/τρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συμμετέχει σε εκδρομή-μετακίνηση με συνοδεία ενήλικου συγγενικού ή άλλου ενήλικου προσώπου που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια, με δική της δαπάνη.»

13. Ενδοσχολική Επιμόρφωση – Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος και καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση ιδίως: α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους άρθρο 96 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Στην υπό στοιχεία 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υ.Α. (Β΄ 491) με θέμα: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ορίζεται:

«Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.»

14. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην υπό στοιχεία 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υ.Α. (Β΄ 491) με θέμα: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ορίζεται:

«Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.[…]

[…] Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/ τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του αμέσως μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με την έναρξη του σχολικού έτους. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων.

Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού - Οι κεντρικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού

 1. Προσέλευση - παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.
 2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος
 3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού
 4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
 5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων
 6. Ποιότητα του σχολικού χώρου»

15. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., των Λυκείων Ε.Α.Ε., των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.τ.λ.), ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός κ.ά.) για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2023-2024 σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφονται τα προβλήματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου και στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας της (κτιριακές υποδομές, ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός κ.ά.). Οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως πρόεδροι των Σχολικών Συμβουλίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του ν. 1566/85 (Α΄ 167), καλούν σε συνεδρίαση το ανωτέρω όργανο, κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου με σκοπό την καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας του προσωπικού του σχολείου και των οικογενειών των μαθητών/τριών, καθώς και για θέματα που έχουν σχέση με την υγιεινή των μαθητών/τριών και του σχολικού περιβάλλοντος.

16. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Τα αναλυτικά στοιχεία εγγραφών για το σχολικό έτος 2024-2025 καταχωρίζονται με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος myschool μετά την ενεργοποίησή του για το νέο σχολικό έτος 2024-2025.
Επισημαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών τους, στο πεδίο της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε η ονομασία – επωνυμία του σχολείου να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα χωρίς κανενός άλλου τύπου προσδιορισμό (π.χ. Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ).

Επειδή έχουν διαπιστωθεί λάθη στην αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης των σχολικών μονάδων, θα πρέπει οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. να επικαιροποιήσουν τις συντεταγμένες της γεωγραφικής θέσης της σχολικής μονάδας στο πεδίο της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση, όταν υφίστανται μεταβολές (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού). Η καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) γίνεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 149084/ΓΔ4/08-09-2017 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων καλούνται να επικαιροποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, τα στοιχεία που αφορούν στον Δήμο στον οποίο ανήκει η σχολική μονάδα, στις περιπτώσεις όπου έλαβε χώρα η κατάτμησή του.

Σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 132524/Δ1/25-10-2012 και 171490/Δ2/12-11-2013 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., «η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται την 1η και 15η κάθε μήνα. Στην περίπτωση που κανένα στοιχείο δεν έχει διαφοροποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τότε και πάλι ο/η Διευθυντής/ντρια επικαιροποιεί τα ήδη καταχωρισμένα δεδομένα. Η επικαιροποίηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της επιλογής «επιβεβαίωση δεδομένων».

Τέλος, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.7/128702/ΓΔ4/19-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με θέμα: «Ατομικός αριθμός μαθητών/τριών – προσφύγων στο myschool» στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) myschool προστέθηκε νέο πεδίο, στο οποίο θα καταχωρίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης των μαθητών/τριών – προσφύγων, ακολουθώντας τη διαδρομή [ΜΑΘΗΤΕΣ -> κατάλογος μαθητών και αναλυτικά στοιχεία μαθητή-> (επεξεργασία στοιχείων μαθητή) -> Γενικά στοιχεία].
Πρόκειται για τον αριθμό ατομικού φακέλου Διεύθυνσης Κεντρικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.) ή τον αριθμό μητρώου προσωρινής προστασίας (registration number), ο οποίος αναγράφεται στο ταυτοποιημένο δημόσιο έγγραφο που προσκομίζουν οι μαθητές/τριες – πρόσφυγες κατά την εγγραφή τους στη σχολική μονάδα, (είτε στο τρίπτυχο αιτούντος άσυλο, είτε σε αυτό του δικαιούχου διεθνούς προστασίας είτε οποιοδήποτε άλλο) και θα συνοδεύει τον/τη μαθητή/τρια – πρόσφυγα σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής του/της. Η καταχώριση των στοιχείων του/της μαθητή/τριας – πρόσφυγα και του αριθμού φακέλου ΔΙ.Κ.Α. ή ο αριθμός μητρώου προσωρινής προστασίας που τον/τη συνοδεύει θα πρέπει να γίνεται άμεσα από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/μένη κάθε σχολικής μονάδας στο myschool, ακόμα και όταν είναι δεδομένη η προσωρινότητα της φοίτησής τους σε αυτήν.

Ο ίδιος αριθμός αποτελεί πεδίο αναζήτησης κατά την εγγραφή του μαθητή/τρια – πρόσφυγα, έτσι ώστε να πραγματοποιείται ο κατάλληλος εντοπισμός στο (Π.Σ.) myschool. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτύπωση της ιστορικότητας της φοίτησής του, αποφεύγοντας τις πολλαπλές εγγραφές στο σύστημα. Η αναζήτηση του μαθητή/τριας – πρόσφυγα θα γίνεται από τη διαδρομή (Μαθητές-> Εγγραφές Μαθητών -> Νέες εγγραφές μαθητών).

17. Μεταφορά μαθητών

Σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών/τριών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στο εδάφιο 21 της παρ. η του Κεφ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4089/2012 (Α΄ 206) ορίζεται ότι οι Διοικητικές Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι όροι και οι κανόνες της μεταφοράς καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία 50025/19-09-2018 ΚΥΑ (Β΄ 4217) «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες». Οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δ.Ε. βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό της μεταφοράς των μαθητών/τριών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης δρομολογίων οι Διευθυντές/ντριες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. υποβάλλουν άμεσα τις σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις τους στις ανωτέρω υπηρεσίες.

18. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος διενεργείται κάθε σχολικό έτος σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

19. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να δημιουργεί και να λειτουργεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας , ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, της οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται στο άρθρο 105 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Ως προς την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των σχολικών μονάδων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

20. Άδειες εισόδου στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δ.Ε.

α. Πρακτικές ασκήσεις

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας αποφασίζεται η πραγματοποίηση στη σχολική μονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι., καθώς και από καταρτιζόμενους και σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών/τριών σε πρόσωπο ή φορέα.

β. Επιστημονικές Έρευνες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στη σχολική μονάδα από μέλη του προσωπικού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολική μονάδα. Αν οι έρευνες υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η άδεια χορηγείται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση, από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, ή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ορίζεται ότι: «Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ορίζεται ότι: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται: β) ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ή Σχολικός Σύμβουλος, νοείται Σύμβουλος Εκπαίδευσης…… .»

Σύμφωνα με την παρ. 3αβ) του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), ορίζεται ότι: «Η κατ' αποκλειστικότητα σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές………………» όπου στο κείμενο αναφέρεται εκθέσεις αξιολόγησης - γνωματεύσεις νοούνται οι αξιολογικές εκθέσεις.

Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ενημερώσουν τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. περιοχής ευθύνης τους και οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων, αποστέλλοντας την παρούσα εγκύκλιο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα