Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Εκτύπωση  
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3419/2016)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Χ. Ζεϊμπέκη
Τηλ.: 2103442787
Fax : 2103442365
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘEMA: «Αναμόρφωση-Προσαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος των Α΄, Β’ και Γ’ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γυμνασίων»

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 και 24 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»,
β) του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
γ) Των άρθρων 5 παρ. 11, και 69 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α), όπως τροποποιήθηκαν από το ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/Α), άρθρο 7, παρ. 2,
2. Τις αριθ. 1/09-9-2016 και 2/16-6-2016 Πράξεις του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
3. Την αριθ. 207524/Θ2/19-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3555/Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων»,
4. Την αριθ. 93381/Δ2/7-6-2016 (Φ.Ε.Κ. 1640/Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεων του ημερήσιου Γυμνασίου»,
5. Tην ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος των Α΄ Β’ και Γ’ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων,
6. Το ΠΔ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης………..» (Φ.Ε.Κ. 116/Β),
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Αναμορφώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ Β’ και Γ’ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και το ορίζουμε ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α’

Β’

Γ’

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

1

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

1

Θρησκευτικά

2

2

2

Αγγλικά

2

2

2

Γαλλικά / Γερμανικά

2

2

2

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Τεχνολογία και Πληροφορική

Τεχνολογία

-

-

-

Πληροφορική

1

1

1

Σύνολο ωρών

27

28

28

 

 

 

Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

Λειτουργική - Τελετουργική

2

1

1

Χριστιανικά Κείμενα

2

2

1

Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

1

1

-

Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη

-

-

1

Αγιολογία

-

-

1

Βυζαντινή Μουσική

3

3

3

Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

8

7

7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35

35

35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το τρέχον σχολικό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 3419/2016)

Αριθμ. 161929/Θ2
Αναμόρφωση-Προσαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος των Α΄, Β’ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γυμνασίων.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 19 και 24 του N. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
β) Του άρθρου 39 του N. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
γ) Των άρθρων 5 παρ. 11 και 69 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) και το Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 189/Α΄), άρθρο 7 παρ. 2.
2. Τις υπ’ αριθμ. 1/09-9-2016 και 2/16-6-2016 Πράξεις του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
3. Την υπ’ αριθμ. 207524/Θ2/19-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3555/Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων».
4. Την υπ’ αριθμ. 93381/Δ2/7-6-2016 (Φ.Ε.Κ. 1640/Β) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄, τάξεων του ημερήσιου Γυμνασίου».
5. Tην ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος των Α΄ Β’ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.
6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 116/Β).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αναμορφώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ Β’ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και το ορίζουμε ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α΄

Β’

Γ΄

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

 

ΑρχαίαΕλληνικήΓλώσσακαιΓραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

1

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

1

Θρησκευτικά

2

2

2

Αγγλικά

2

2

2

Γαλλικά / Γερμανικά

2

2

2

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Τεχνολογία και Πληροφορική

Τεχνολογία

-

-

-

Πληροφορική

1

1

1

Σύνολο ωρών

27

28

28

Μαθήματα Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

Λειτουργική-Τελετουργική

2

1

1

Χριστιανικά Κείμενα

2

2

1

Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

1

1

-

Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη

-

-

1

Αγιολογία

-

-

1

Βυζαντινή Μουσική

3

3

3

Σύνολο ωρών Θρησκευτικής Εξειδίκευσης

8

7

7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35

35

35

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το τρέχον σχολικό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Καταργήσεις:

- το με αρ.πρωτ. 207524/Θ2 στο ΦΕΚ 3555/2014)

- το με αρ.πρωτ. 172690/Α2 στο ΦΕΚ 2994/2013)

- το με αρ.πρωτ. 137148/Α2 στο ΦΕΚ 3129/2012

- το με αρ.πρωτ. 113205/Α2 στο ΦΕΚ 2067/2009

Pin It

Εκτύπωση