ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Εκτύπωση  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.23613/Γ2/06-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B
Πληροφορίες: Βιολέτης Αν.
Τηλέφωνο: 210-3443276
Fax: 210 344 32 53
e-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή πρωτότυπου απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου-Εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. στα ΕΠΑ.Λ. με επικυρωμένο τίτλο απόλυσης»
ΣΧΕΤ.: Τα υπ’αριθμ.ΦΕ9/1983/02-11-2011, Φ.19.1/2143/30-05-2011 έγγραφα των πρώην Γραφείων Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Μαγνησίας αντίστοιχα.

Σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο της υπ’αριθμ.6/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Γ΄), με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, αναφορικά με τα παρακάτω ερωτήματα:

1. αν επιτρέπεται η επιστροφή του πρωτότυπου απολυτηρίου τίτλου Γενικού Λυκείου που χρησιμοποιήθηκε για εγγραφή μαθητή σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ,

2. αν μπορούν να εγγράφονται στο ΕΠΑ.Λ. οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό με επικυρωμένο τίτλο απόλυσης.

Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η οποία έγινε δεκτή από την κα Υπουργό, αναφέρονται τα εξής: « Εν όψει των προεκτεθέντων το Γ΄ Τμήμα Ν.Σ.Κ. έκρινε ομοφώνως ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και των ισοτίμων με αυτό εγγράφονται στο ΕΠΑΛ με επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων αυτών και ότι ο πρωτότυπος τίτλος του ΓΕΛ που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑΛ πρέπει να επιστρέφεται, αν ζητηθεί από τον μαθητή ή τον κηδεμόνα του».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ


Εκτύπωση