edu.klimaka.gr

Τομείς και Ειδικότητες για Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Τομείς και Ειδικότητες σε Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1489/2016)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1489
26 Μαΐου 2016

Αριθμ. Φ20/82041/Δ4
Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Το άρθρο 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ίσχυε και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
4. Την παρ. 20 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ...».
9. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως περιλαμβάνεται στη με αριθμ. 14/21-04-2016 πράξη του Δ.Σ.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους Τομείς της Β΄ τάξης και τις Ειδικότητες της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

1. Στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής Τομείς:

(Α) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

(Β) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

(Γ) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

(Δ) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

(Ε) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

(ΣΤ) Τομέας Μηχανολογίας

(Ζ) Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

(Η) Τομέας Πληροφορικής

(Θ) Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

2. Στη Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

(ε) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(στ) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(ζ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(η) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

(θ) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

(ι) Γραφικών Τεχνών

(ια) Αργυροχρυσοχοΐας

(ιβ) Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

(ιγ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

(ιδ) Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

(ιε) Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτική

(ιστ) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (ιζ) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

(ιη) Τεχνικός Αυτοματισμού

(ιθ) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(κ) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(κα) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

(κβ) Τεχνικός Οχημάτων

(κγ) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

(κδ) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

(κε) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

(κστ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(κζ) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

(κη) Βοηθός Νοσηλευτή

(κθ) Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων

(λ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(λα) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(λβ) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(λγ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(λδ) Βοηθός Φαρμακείου

(λε) Αισθητικής Τέχνης

(λστ) Κομμωτικής Τέχνης

3. Οι υπό στοιχεία (β), (η), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιε), (ιη), (κγ), (λβ), (λγ) και (λδ) ειδικότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 θα λειτουργούν αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια, στα οποία λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Άρθρο 2
Αντιστοιχία Τομέων με τις Ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

1. Ο υπό στοιχείο (Α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2. Ο υπό στοιχείο (Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

3. Ο υπό στοιχείο (Γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:

(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

4. Ο υπό στοιχείο (Δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Γραφικών Τεχνών

(β) Αργυροχρυσοχοΐας

(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

(στ) Επιπλοποιίας –Ξυλογλυπτικής

5. Ο υπό στοιχείο (Ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού

6. Ο υπό στοιχείο (ΣΤ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Μηχανολογίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

(δ) Τεχνικός Οχημάτων

(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

7. Ο υπό στοιχείο (Ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

8. Ο υπό στοιχείο (Η) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Πληροφορικής αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

9. Ο υπό στοιχείο (Θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:

(α) Βοηθός Νοσηλευτή

(β) Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου

(η) Αισθητικής Τέχνης

(θ) Κομμωτικής Τέχνης

Άρθρο 3
Διαδικασία Κατάταξης των μαθητών στους Τομείς και τις Ειδικότητες

1. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν με αίτησή τους τον Τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

2. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017 για τη Β΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2018-2019 για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 


ΤΟΜΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

  • Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων επιλέγουν με αίτηση τους τον Τομέα μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  • Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

(α) Γραφικών Τεχνών

(β) Αργυροχρυσοχοΐας

(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης

(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

(στ) Επιπλοποιίας –Ξυλογλυπτικής

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

(δ) Τεχνικός Οχημάτων

(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας Πληροφορικής

(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

(α) Βοηθός Νοσηλευτή

(β) Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

(ζ) Βοηθός Φαρμακείου

(η) Αισθητικής Τέχνης

(θ) Κομμωτικής Τέχνης

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ8/83906/Δ4/26-05-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
Χ. Καλαμπόκη
Τηλέφωνο: 210 3443240, 3306
Fax: 210 344 3253

ΘΕΜΑ: Οδηγίες περί της διαδικασίας επανασύστασης καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. μετά την ψήφιση του ν.4327/2015 (Α΄ 50)
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. Φ8/56024/Δ4/06-04-2015 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» επανασυστήνονται καταργηθείσες ειδικότητες της Δ/θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου, στις Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και Ειδικότητες που ήδη προσφέρονται στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. βάσει του ν.4186/2013 (Α΄ 193), προστίθενται και θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2015-2016 και οι ακόλουθες Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας
1. Βοηθός Νοσηλευτή
2. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
5. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
6. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Φαρμακείου
8. Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου

Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής
1. Αισθητικής Τέχνης
2. Κομμωτικής Τέχνης

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
1. Γραφικών Τεχνών
2. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
3. Αργυροχρυσοχοΐας
4. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
5. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού
1. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
2. Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής»

Με το ίδιο άρθρο (παρ. 3) προστίθενται στο άρθρο 9 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ισχύσουν για την Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016 για τις Ομάδες Προσανατολισμού, τους Τομείς και τις Ειδικότητες που επανασυστήθηκαν με το άρθρο 6 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) ως ακολούθως:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής
1. Αγωγή Υγείας (3 ώρες)
2. Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες)
3. Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες)
4. Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες)
5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
6. Εφαρμογές Πληροφορικής (2ώρες).

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
1. Ελεύθερο Σχέδιο (3 ώρες)
2. Αρχές Σύνθεσης (3 ώρες)
3. Ιστορία της Τέχνης (2 ώρες)
4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
5. Εφαρμογές Πληροφορικής (3 ώρες)

Ειδικότερα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4327/2015 (Α΄ 50):

«Κατ΄ εξαίρεση και για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2015-2016 με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνιστώνται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ., στα οποία επανατοποθετούνται οργανικά οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), οι ομάδες προσανατολισμού, οι τομείς και οι ειδικότητες που προστίθενται με τον παρόντα νόμο στο άρθρο 8 του ν.4186/2013.»

Όσον αφορά στην εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου και με στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας των προστιθέμενων Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων στην Α΄ και Β΄ τάξη των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τις προϋποθέσεις επανασύστασης των Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων κατά περίπτωση στα ΕΠΑ.Λ.:

(Σημειώνεται, ότι για τους προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., ισχύουν οι διατάξεις περί εγγραφής τους σε όποια ειδικότητα επιθυμούν, ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ.)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Οι καταργηθείσες ειδικότητες επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ, στα οποία οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» κατείχαν τις οργανικές τους θέσεις, στις οποίες και επιστρέφουν. Επίσης, οι καταργηθείσες ειδικότητες επανασυστήνονται σε εκείνα τα ΕΠΑ.Λ., στα οποία εντάσσονται οργανικά και αυτοδικαίως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν οργανικές θέσεις στις ΕΠΑ.Σ. και εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

2. Τα Ε.Κ. στα οποία είναι ενταγμένα τα παραπάνω ΕΠΑ.Λ. και εξυπηρετούνται απ’ αυτά, θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαστήρια και τον εξοπλισμό ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών και τις δυνατότητες κάλυψης του αριθμού των τμημάτων. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη βεβαίωσης των παραπάνω φέρει ο Διευθυντής του Ε.Κ. 3. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ. με πρωινό ωράριο λειτουργίας επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα σχολείων και λειτουργούν σε πρωινό ωράριο και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 1 και 2.

4. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ. με απογευματινό ωράριο λειτουργίας επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα σχολείων και λειτουργούν σε εσπερινό ωράριο, και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 1 και 2.

Στις περιπτώσεις που στο ίδιο συγκρότημα λειτουργεί ΕΠΑ.Λ. με πρωινό ωράριο και υπάρχουν λόγοι ορθότερης κατανομής για την εξυπηρέτηση των μαθητών, είναι δυνατόν κάποιες από τις ειδικότητες της πρώην ΕΠΑ.Σ. να λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ. με πρωινό ωράριο, ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία των ειδικοτήτων αυτών και σε πρωινό και σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ. στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν δύο (2) ή περισσότεροι Δήμοι.

5. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ με απογευματινό ωράριο λειτουργίας επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα σχολείων και λειτουργούν σε πρωινό ωράριο και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις 1 και 2, εφόσον στο ίδιο συγκρότημα σχολείων δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Λ. με εσπερινό ωράριο.

6. Οι ειδικότητες των πρώην ΕΠΑ.Σ. που δεν βρίσκονταν στο ίδιο συγκρότημα σχολείων με ΕΠΑ.Λ, επανασυστήνονται στα ΕΠΑ.Λ. που βρίσκονται εγγύτερα και πληρούν τις προϋποθέσεις 1 και 2.

Στην περίπτωση που στο εγγύτερο συγκρότημα υπάρχουν δύο (2) ΕΠΑΛ, με πρωινό ωράριο λειτουργίας και εσπερινό ωράριο λειτουργίας, για την επανασύσταση των ειδικοτήτων επιλέγεται το ΕΠΑ.Λ. με το αντίστοιχο προς την πρώην ΕΠΑΣ ωράριο.

Στις περιπτώσεις που στην ίδια Διεύθυνση υπάρχουν περισσότερες από μια ίδιες περιπτώσεις, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης το λαμβάνουν υπόψη τους, ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών των μαθητών και στα 2 ωράρια.

Στην περίπτωση, τέλος, που στο εγγύτερο συγκρότημα υπάρχουν δύο (2) ΕΠΑ.Λ. με πρωινό ωράριο λειτουργίας, για τη ανασύσταση των ειδικοτήτων της πρώην ΕΠΑΣ, επιλέγεται το ΕΠΑ.Λ. εκείνο, το οποίο πληροί την προϋπόθεση 1. Εάν και τα δυο ΕΠΑ.Λ. ικανοποιούν την προϋπόθεση 1 με τις ίδιες ειδικότητες, τότε εξασφαλίζεται ισομερής καταμερισμός και λειτουργία διαφορετικών ειδικοτήτων σε κάθε ένα από τα ΕΠΑ.Λ. αυτά.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4327/2015 (Α΄50).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα