Επισκέψεις Μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου σε ΕΠΑΛ - ΕΚ

Εκτύπωση  

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Αρ.Πρωτ.Φ10α/176144/Δ4/19-10-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B
Πληροφορίες: Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Στουραΐτου Ο. (Ε.Ε.)
E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442212 & 3014 (Ε.Ε.)
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις μαθητών/-τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.»

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/-τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. καθώς και οι διδάσκοντες το γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους.

Η δράση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 19 Απριλίου 2019.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα