Επισκέψεις Μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου σε ΕΠΑΛ - ΕΚ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B΄
Πληροφορίες: Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Στουραΐτου Ο. (Ε.Ε.)
E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442212 & 3014 (Ε.Ε.)
Fax: 210-3442365

Αρ.Πρωτ.Φ10α/40157/Δ4/09-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις μαθητών/-τριών Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.»

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών/-τριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου καθώς και των μαθητών/-τριών της και Α΄ τάξης των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο οι Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. καθώς και οι διδάσκοντες το γνωστικό αντικείμενο «Σ.Ε.Π. – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» στα ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επισκέψεις σε ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή τους.

Η δράση αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Εκτύπωση