edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ) ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3552/2021

Αριθμ. 57560
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής μαθητών για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 189).
2. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133).
4. Το β.δ. 3/1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» (Α΄ 157).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
7. Το π.δ. 70/2019 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 110).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Την υπ’ αρ. 49718/13-07-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254)» (Β’ 3078).
11. Την υπ’ αρ. 53221/21-07-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
12. Την υπ’ αρ. 3919/74/13-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
13. Την ανάγκη καθορισμού κριτηρίων επιλογής μαθητών για την εισαγωγή τους στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής μαθητών για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020, ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι και οι νέες, που είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, ηλικίας από δεκαπέντε (15) έως είκοσι τριών (23) ετών.

Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ. επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών. Ο αριθμός των μαθητών, που εγγράφεται κάθε χρόνο στην Α’ Τάξη σε κάθε ειδικότητα, καθώς και η διαδικασία των εγγραφών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών.
  2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

β. Πρόσθετα δικαιολογητικά

Επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Οργανισμού περιλαμβάνει:

  1. Τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα και ΕΠΑ.Σ.
  2. Την αποκλειστική προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
  3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  4. Κάθε άλλη πληροφορία για τη διαδικασία εγγραφών και τις υποχρεώσεις των υποψηφίων.

Άρθρο 2
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο βαθμός τίτλου σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 2 μόρια

Ο υποψήφιος είναι τρίτεκνος γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 1 μόριο

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, ή Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας τελευταίου τριμήνου.
Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες.
Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου.

β) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την αρμόδια ΔΟΥ του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά την υποβολή της αίτησης.

Ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα 3 μόρια

Ο υποψήφιος είναι ορφανός και από δύο γονείς 4 μόρια

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας του Δήμου ή Κοινότητας τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει.

Οικονομική κατάσταση/ Χαμηλό εισόδημα 1 μόριο

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή των γονέων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας, η αποζημίωση απόλυσης, καθώς και έκτακτες αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος από την αρμόδια ΔΟΥ του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά την υποβολή της αίτησης.

Ο υποψήφιος είναι παραπεμπόμενος από Ιδρύματα ή Κοινωνικές Υπηρεσίες 2 μόρια

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας για τον υποψήφιο, η οποία συντάσσεται από τον οικείο φορέα.

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Με βάση τη μοριοδότηση συντάσσονται οι εξής πίνακες:

Ι. Πίνακας κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου μαθητή κατά φθίνουσα σειρά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται οι έχοντες τον μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών και αν προκύψει πάλι ισοβαθμία, προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια λόγω κοινωνικών κριτηρίων.

ΙΙ. Πίνακας αποκλειομένων. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1.

Άρθρο 3
ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται ανά ΕΠΑ.Σ. τριμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, και από δύο (2) υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς), οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η μοριοδότησή τους και η επικύρωση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 4
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες των αποκλειομένων, δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο μαθητή.

Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση των ενστάσεων όλων των ΕΠΑ.Σ. του Οργανισμού, η οποία αποτελείται από:

  1. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Συμβάσεων Μαθητείας της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
  2. Δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ είναι δυνατόν να εισάγονται κατ’ έτος και καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα