edu.klimaka.gr

Ρυθμίσεις για Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΖΕΠ / Τάξεις Υποδοχής / Φροντιστηριακά τμήματα --

Ρυθμίσεις για Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2197/2011 - Αριθ. Φ.1TY/809/101455/Γ1)

Αρ.Πρωτ.Φ.1 ΤΥ/809/101455/Γ1/07-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Γ’
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος, Σ. Μερκούρης, Ε. Καρδαμίτση, Κ. Πουλιά
Τηλέφωνο : 210 344 3605, 210 344 3272, 210 344 2124, 210 344 3695

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.»

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό και συμπληρωματικά με το άρθρο 45 του Ν. 1404/1983, ως ισχύει.
2. Τα άρθρα 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Το άρθρο 35 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124, τ. Α΄), «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν.
4. Το Ν. 2101/1992,(ΦΕΚ 192, τ. Α΄) με τον οποίο κυρώθηκε η « Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής.
5. Το Ν. 3304/2005,(ΦΕΚ 16, τ. Α΄) για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού.
6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ. Α΄).
7. Το άρθρο 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24, τ. Α’) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β’) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
9. Την υπ’ αρ. Υ274/2010 απόφαση Πρωθυπουργού (1595Β) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».
10. Τις με αρ. πρωτ. 11333/29-07-2010, 11334/27-10-2010,11335/29-07-2010 αποφάσεις ένταξης των πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 3», αντιστοίχως καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18546/20-01-2010 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της δεύτερης των ως άνω πράξεων.
11. Τις με αρ. πρωτ. 11532/06-08-2010, 11533/06-08-2010 και 11534/06-08-2010 Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και τις με αρ. πρωτ. 10380/16-06-2011, 10381/16-06-2011 και 10382/16-06-2011 τροποποιήσεις των ανωτέρω Αποφάσεων αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως ισχύουν.
12. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 22489/12-11-2010, 22490/12-11-2010 και 22491/12-11-2010 Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και τις με αρ. πρωτ. 2933/14-03-2011, 2934/14-03-2011 και 2935/14-03-2011 τροποποιήσεις των ανωτέρω Αποφάσεων αντίστοιχα, όπως ισχύουν.
13. Την ανάγκη συντονισμού των επιμέρους υλοποιούμενων Προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των μαθητών που στόχο έχουν την δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης και
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψουν για τον κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον δαπάνες,

Αποφασίζουμε
Άρθρο 1

Ορίζουμε στο πλαίσιο της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη υλοποίησής τους τις παρακάτω Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

α/α

ΖΕΠ

Σχολική Μονάδα Π.Ε.

1

ΤΑΥΡΟΥ

2ο Νηπιαγωγείο Ταύρου

2

4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου

3

2ο Δημ. Σχολείο Ταύρου

4

4ο Δημ. Σχολείο Ταύρου

5

77ο Δημ. ΣχολείοΑθηνών

6

ΠΛ. ΒΑΘΗΣ & ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

Παράρτημα 35ου και 106ου Νηπιαγωγείου Αθηνών

7

54ο Δημ. Σχολείο Αθηνών

8

55ο Δημ. Σχολείο Αθηνών

9

35ο Δημοτικό Σχολείο Εξαρχείων

10

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

110ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

11

44ο Δημ. Σχολείο Αθηνών

12

152ο Δημ. Σχολ. Αθηνών

13

ΑΧΑΡΝΩΝ
(Μενίδι)

11ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

14

15ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

15

29ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών

16

15ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

17

26ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών

18

29ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών

Άρθρο 2

Ορίζουμε ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύναται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.

Άρθρο 3
Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.

Οι Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. και τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα (Εν.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π., ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε κατόπιν αιτήματος της κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λειτουργούν κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ. Φ.10/20/Γ1/708/7-9-1999, (ΦΕΚ 1789, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης, πλην των παραγράφων Β,Δ,Ε του άρθρου 7 αυτής.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται για ορισμένο σχολικό έτος και τοποθετούνται σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π. δύναται, βάσει των εκάστοτε αναγκών, να διατίθενται εντός του σχολικού έτους, από την Τάξη Υποδοχής Ζ.Ε.Π. ή το Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Τάξη Υποδοχής Ζ.Ε.Π. ή Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Τμήμα Ζ.Ε.Π.:

α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και

β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Με την υπογραφή και δημοσίευση της παρούσας απόφασης, κάθε προηγούμενη σχετική ρύθμιση που ορίζει διαφορετικά για τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα, παύει να ισχύει.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Σχετικά Άρθρα