edu.klimaka.gr

Οδηγίες για Αίτηση Μετάταξης από Εκπαιδευτικούς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.196587/Ε2/11-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
TMHMATA A΄ & B΄
-----
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
-----
Πληροφορίες: Κ. Σαραντοπούλου (Τμ. Α΄)
Α. Μαλαφούρη – Ε.Τραϊφόρου (Τμ. Β΄) ,
Β. Ευθυμίου (Aυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ/ΕΒΠ)
Τηλέφωνο: 210 344 2467, 2804, 2332
email: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
dprb@minedu.gov.gr
eep-evp@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε. καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Ειδ.Αγωγής έτους 2020, θα εκδοθεί εγκύκλιος στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ από:

  1. κλάδο σε κλάδο της Α/θμιας Εκπαίδευσης
  2. κλάδο σε κλάδο της Β/θμιας Εκπαίδευσης
  3. κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης και αντίστροφα
  4. κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και αντίστροφα
  5. κλάδους της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Ειδικής Αγωγής
  6. κλάδους της Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της Ειδικής Αγωγής
  7. θέσεις Ε.Δ.Ι.Π. /Ε.Ε.Π. της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Β. ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) από:

  1. κλάδους μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε κλάδους Α/θμιας Εκπαίδευσης
  2. κλάδους μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης
  3. κλάδους μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε κλάδους μελών ΕΕΠ

Ως εκ τούτου παρακαλείσθε να μην αποστέλλετε στις υπηρεσίες μας αιτήσεις που αφορούν στις ανωτέρω κατηγορίες μετατάξεων και να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της περιοχής ευθύνης σας.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε, ότι όσες αιτήσεις των κατηγοριών αυτών έχουν ήδη σταλεί στις υπηρεσίες μας δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Αρ.Πρωτ.75795/Ε2/13-05-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 75795/Ε2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες : Α. Χριστοφορίδου
Ε. Τραϊφόρου, Α. Μαλαφούρη
Τηλέφωνο : 210 -344 2276, 2804
FAX : 210 – 344 2282
Email: dprb@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών »

Σύμφωνα με το Π.Δ 114/2014 (ΦΕΚ 181/ΤΑ/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» το τμήμα Γ’ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων και για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.

Η αποστολή των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το τμήμα Γ’ θα γίνεται ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά και στη συνέχεια η Διεύθυνση εφόσον ελέγξει την αίτηση ως προς την ορθή αποτύπωση των προτιμήσεων και ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα την αποστέλλει στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄, μόνο με email στο dprb@minedu.gov.gr ή με fax στο 2103442282 και όχι ταχυδρομικά.

Συγκεκριμένα:

Α) Για τις αιτήσεις μετάταξης σε διοικητική θέση (οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει του Ν. 1824/1988, αρ.5 παρ. 7) απαιτούνται τα ακόλουθα:

1) Αίτηση του εκπαιδευτικού με τους φορείς στους οποίους επιθυμεί να μεταταχθεί σε σειρά προτίμησης, (π.χ. :1) Δ/νση ΔΕ Α’ Αθήνας, 2) Κεντρική Υπηρεσία Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., 3) Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Αττικής κλπ). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός κάνει αίτηση για μετάταξη σε κάποιο άλλο φορέα εκτός Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να αναγράφει επακριβώς τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και την ανακοίνωση – πρόσκληση μετάταξης στην οποία ανταποκρίθηκε με αίτησή του για μετάταξη. Επιπλέον αν επιθυμεί μετάταξη σε άλλο κλάδο εκτός του ΠΕ – Διοικητικού θα πρέπει να αναφέρει τον κλάδο που επιθυμεί και μπορεί να μεταταχθεί βάσει πτυχίου.

2) Βιογραφικό εκπαιδευτικού

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ ή κατώτερης βαθμίδας, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να μεταταχθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας βάσει του Ν. 4310/2014, αρ. 80 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/08-12-2014).

4) Σύμφωνη γνώμη της ενδιαφερόμενης εκκλησιαστικής αρχής για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 που επιθυμούν να μεταταχτούν σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου βάσει του Ν. 4301/2014, αρ. 24 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/07-10-2014), με αναφορά υφιστάμενης ή μη κενής οργανικής θέσης.

5) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (μπορεί να επισυνάπτεται και από τη Διεύθυνση)

6) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη πενταετία από την ημερομηνία διορισμού. Επιπλέον, να αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά. (επισυνάπτεται από τη Διεύθυνση)

7) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού (επισυνάπτεται από τη Διεύθυνση).

Οι αιτήσεις μετάταξης για διοικητική θέση να αποστέλλονται υπόψη κας Χριστοφορίδου.

Β) Για τις αιτήσεις μετάταξης από κλάδο σε κλάδο και από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτούνται τα ακόλουθα:

1) Αίτηση του εκπαιδευτικού (μέχρι 10 περιοχές με σειρά προτίμησης, η 10η επιλογή μπορεί να είναι σε όλη την Ελλάδα)

2) Απλό αντίγραφο πτυχίων, πτυχίο διορισμού και πτυχίο κλάδου που ζητά μετάταξη (μπορεί να επισυνάπτεται και από τη Διεύθυνση)

3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών {Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει για τις μετατάξεις αυτής της κατηγορίας να έχει 5ετία, στην οποία δύναται να συνυπολογισθεί και ενδεχόμενη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου στη Δημόσια Εκπαίδευση (να δηλώνεται ευκρινώς). Για τις άδειες (εκπαιδευτικές και άνευ αποδοχών) ισχύει ότι και για τις μετατάξεις σε διοικητική θέση}

4) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού, (συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας που απαιτείται για τη συμπλήρωση της 5ετίας καθώς και για τις ειδικότητες που προσόν διορισμού είναι και η προϋπηρεσία, να βεβαιώνεται και αυτή (επισυνάπτεται από τη Διεύθυνση).

Οι αιτήσεις μετάταξης από κλάδο σε κλάδο θα πρέπει να έχουν σταλεί στην υπηρεσία μας μέχρι την ανακοίνωση των μεταθέσεων υπόψη κας Μαλαφούρη και οι αιτήσεις μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια υπόψη κας Τραϊφόρου. Αίτηση που εισέρχεται στην Υπηρεσία μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων θεωρείται εκπρόθεσμη.

Γ) Για τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση για λόγους υγείας και με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός έχει υπερεπταετή και δεν έχει συμπληρώσει εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, βάσει του Ν.1566/1985, άρθρο 16, κεφ. Α, παρ. 5 και του Ν.1824/1988, αρ.5, παρ.9 και 10, απαιτούνται τα ακόλουθα :

1) Αίτηση του εκπαιδευτικού, όπου θα αναγράφεται ότι επιθυμεί μετάταξη για λόγους υγείας.

2) Έκθεση του Διευθυντή του σχολείου, στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό έργο.

3) Εισήγηση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης προς το ΚΥΣΔΕ, αφού λάβει γνώση της βεβαίωσης του Διευθυντή του Σχολείου, η οποία θα παραπέμπει το θέμα στο ΚΥΣΔΕ.

4) Βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής για τη μη ικανότητα παροχής διδακτικού έργου, παρά μόνον διοικητικού.

5) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (μπορεί να επισυνάπτεται και από τη Διεύθυνση)

6) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών - πλήρες ως ορίζεται ανωτέρω (επισυνάπτεται από τη Διεύθυνση).

4)Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού (επισυνάπτεται από τη Διεύθυνση).

Οι αιτήσεις μετάταξης σε διοικητική θέση για λόγους υγείας θα αποστέλλονται υπόψη κας Τραϊφόρου Παρακαλούμε να μη μας αποστέλλετε τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών αν δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Σχετικά Άρθρα