edu.klimaka.gr

Αποτελέσματα Μετάταξης Εκπαιδευτικών σε Θέσεις ΕΕΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1749/2019 τ.Γ)

Αρ.Πρωτ.95731/Ε4/02-08-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες: Κ.Μιλάνου, Β. Νούτσου
Τηλέφωνο: 210 344 2082, 2931
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την υπό στοιχεία 88981/Ε4/21-07-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), των άρθρων 69 και 73 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), του άρθρου 29, παρ. 2 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», την αριθ. 50923/Ε2/7-5-2021 (ΑΔΑ:ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022», τις με αριθ. 13/17-06-2021 Πράξη του ΚΥΣΠΕ και 10 /11-06-2021 Πράξη του ΚΥΣΔΕ με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τη με αριθ. 3/12-07-2021 Πράξη του ΚΥΣΕΕΠ, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων, την αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/461/84406/Β1/13-7-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μετατάσσονται στον κλάδο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ23-Ψυχολόγων οι κάτωθι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΚΕΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
1 581435 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 Δάσκαλοι Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΠΕ23 Β' ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)
2 177045 ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.) ΠΕ23 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)
3 611665 ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60 Νηπιαγωγοί Δ΄ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΠΕ23 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.)

Οι ανωτέρω μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που διαθέτουν και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων τους.

(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4488/26-07-2021).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα