edu.klimaka.gr

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Μαθητών σε Ευπαθείς Ομάδες

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.144600/ΓΔ4/22-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

ΘΕΜΑ: Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών κατά το σχολικό έτος 2020-21
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’3780/08-09-2020)

Σχετικά με την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ευπαθείς ομάδες μαθητών και μαθητριών κατά το σχολικό έτος 2020-21, σας γνωρίζουμε την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 48/08-10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), η οποία έχει ως εξής:

«Προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες, εισηγούμαστε:

(α) Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο καταμερισμός των μαθητών και μαθητριών σε διαδικτυακά τμήματα θα γίνεται με βάση την τάξη φοίτησής τους ενώ δύνανται να συγκροτούνται και ηλεκτρονικά τμήματα με μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά τμήματα της ίδιας τάξης. Αν επιτάσσεται από λειτουργικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, ένα ηλεκτρονικό τμήμα μπορεί να συγκροτείται ακόμη και από μαθητές και μαθήτριες από όμορα σχολεία, ώστε να περιορίζεται η λειτουργία τμημάτων με εξαιρετικά μικρό αριθμό μαθητών και μαθητριών. Η κατανομή των μαθητών και μαθητριών σε ηλεκτρονικά τμήματα είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών, όπως προσδιορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τους διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικούς των συμβατικών τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται ο συνολικός προτεινόμενος αριθμός των μαθητών/τριών να μην ξεπερνά τους/τις 15 ανά τμήμα και γενικότερα να παραμένει ο κατά το δυνατόν μικρότερος.

(β) Για κάθε ηλεκτρονικό τμήμα, με απόφαση Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. είναι σκόπιμο να καθορίζεται ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων, πάντοτε σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

(γ) Στα ηλεκτρονικά τμήματα η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες α’ και β’ αναθέσεις.

(δ) Υπενθυμίζεται ότι, βάσει και του ΦΕΚ 3882/τ.Β’/12-9-2020 «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021», η διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν θα ξεπερνά τη διάρκεια του συμβατικού μαθήματος (45 λεπτά) με τον/την εκπαιδευτικό να λαμβάνει την τελική απόφαση, βάσει των ειδικών συνθηκών και των δυνατοτήτων τωνμαθητών/τριών του να συνεργαστούν δημιουργικά και αποτελεσματικά.
Επίσης, είναι σκόπιμο μαθητές και εκπαιδευτικοί να συνδέονται 20-30 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση των μαθημάτων.
Τέλος, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων είναι σκόπιμο οι μαθητές και μαθήτριες να καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα να υλοποιούν ενέργειες/ δραστηριότητες (π.χ. να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις) ή/και να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους (π.χ. να απαντήσουν/ζητήσουν τον λόγο, να απαντήσουν/σχολιάσουν/σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα