Έκδοση Απολυτηρίων Τίτλων Γυμνασίων

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ7/64315/Δ2/15-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Μποφυλάτος Στ., Βάρλα Α.
Τηλέφωνο: 210-344.3619, 210-344.3272
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Έκδοση απολυτήριων τίτλων Δημόσιων Γυμνασίων»
Σχετ. έγγραφο: η με αρ. πρ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιος του οικείου Υπουργείου.

Σχετικά με την έκδοση των απολυτήριων τίτλων των Δημόσιων Γυμνασίων, σας πληροφορούμε ότι από τη φετινή σχολική χρονιά οι τίτλοι θα εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΜySchool».

Το μέγεθος του χαρτιού που θα προμηθευτείτε πρέπει να είναι Α4, ΜΑΤ (όχι γυαλιστερό), το βάρος πρέπει να είναι το ελάχιστο 80gr/m2 και το μέγιστο 135gr/m2 και το χρώμα λευκό ή υπόλευκο.

Σας επισημαίνουμε ότι οι τίτλοι θα φέρουν φωτογραφία, πρωτότυπες σφραγίδες και υπογραφές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Να ενημερωθούν άμεσα οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση