edu.klimaka.gr

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Λυκείων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Απόσπασμα από ΦΕΚ 886/2021

Αριθμ. 21320/Δ2
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 και των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η υπό στοιχεία Γ2/3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 267).
4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Το π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του γυμνασίου» (Α΄ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
12. Την υπό στοιχεία 106696/Δ2/18.8.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» (Β΄ 3523).
13. Την υπό στοιχεία 125708/Δ2/21.9.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β΄ 4177).
14. Τις υπ’ αρ. 53/12.11.2020 και 55/26.11.2020 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/56/11632/Β1/1.2.2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄ -
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

(...) (σ.σ. Μετάβαση στη Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων)

ΜΕΡΟΣ Β΄ -
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Άρθρο 7
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές. Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές.

Β. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου από μετεγγραφή, ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως την 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μετά από σχετική εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποβάλλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Λύκειο του Νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικίας τους ή στο Καλλιτεχνικό Λύκειο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στον νομό, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Λύκεια. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι δύο ημέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο κατευθύνσεις.

Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής / ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο / Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού.

3. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα, από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Λύκεια είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου σχολείου ή σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση συμμετοχής Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου αυτός ορίζεται ως Πρόεδρος. Η σύνθεση της επιτροπής: Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας, αναπληρωματικό μέλος, αναγράφεται στην Απόφαση του Διευθυντή/τριας Δ/θμιας Εκπ/σης. Σύνθεση επιτροπών:

α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών:
Τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου:
Τρείς (03) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα: Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής του λόγου και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διδάξουν τα μαθήματα: Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής του λόγου και Κινηματογράφου και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού:
Δύο (2) εκπαιδευτές ή άλλοι διδάσκοντες: Κλασικό Χορό, Σύγχρονο Χορό και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού. Επίσης, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης. Επιπλέον, ορίζεται ένας/μία διδάσκων/ουσα το μάθημα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται με την ίδια απόφαση.

Οι υποψήφιοι μαθητές αξιολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

4. Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για την Α΄ Λυκείου προέρχεται από τη διδαχθείσα ύλη της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, ενώ η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Β΄ τάξη Λυκείου από τη διδαχθείσα ύλη της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το κάθε σχολείο μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

5. Κατατακτήριες εξετάσεις ανά κατεύθυνση

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες ανά κατεύθυνση ως εξής:

Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (έως 3 ώρες) σχεδιάζουν / ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30x50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α: 60, Β:30, Γ:10.

Κατεύθυνση θεάτρου - κινηματογράφου για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου

Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο εικόνων που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Α΄ Λυκείου

Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.

Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση εικαστικών για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου

Α) Δημιουργία εικαστικού έργου. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δοθεί προερχόμενο από την ύλη του μαθήματος ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30x50 εκ. στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πίσω σελίδα ως πρόχειρο. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.

Β) Κείμενο 300 λέξεων περίπου, όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει γραπτώς το θέμα που έχει δοθεί στην Α΄ ενότητα.

Γ) Συνέντευξη / συζήτηση με την Επιτροπή Επιλογής Μαθητών, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα εκτός των άλλων να αναφερθεί και στους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να φοιτήσει σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100 είναι: Α :60, Β:30, Γ:10.

Κατεύθυνση θεάτρου - κινηματογράφου για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου

Α) Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την ύλη της Α΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Β) Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την ώρα των εξετάσεων.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Κατεύθυνση χορού για κατατακτήριες Β΄ Λυκείου

Α) Αυτοσχεδιασμός με μουσική που θα έχει επιλέξει ο ίδιος ο υποψήφιος και θα φέρει μαζί του σε cd ή άλλο μέσο.

Β) Κινησιολογικό μοτίβο από τον κλασικό και σύγχρονο χορό καθ’ υπόδειξη του εξεταστή / χορευτή.

Γ) Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3 εικόνες / φωτογραφίες που διαλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο που θα δοθούν και θα αφορούν στο χορό (περίπου 9 εικόνες).

Βαθμολογία ανά ενότητα με άριστα το 100: Α :40, Β:30, Γ:30.

Βαθμολογική βάση ανά θέμα στις Α΄ και Β΄ τάξεις

Η βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση είναι η εξής:

Εικαστικών: Ενότητες Α: 30, Β: 15, Γ: 5

Θεάτρου / Κινηματογράφου: Ενότητες Α: 20, Β: 15, Γ: 15

Χορού: Ενότητες Α: 20, Β: 15, Γ: 15

Πίνακας αποτελεσμάτων

Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων συνέρχεται / συνέρχονται η/οι Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου τους και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσει/σουν πρακτικό με πίνακα αποτελεσμάτων ανά κατεύθυνση για το σύνολο των εξετασθέντων κάθε τάξης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:

α) ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα, αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων παύει να ισχύει μετά από την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.

Με την ολοκλήρωση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το σύνολο των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό του οποίου ακριβές φωτοαντίγραφο διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο οικείο σχολείο την ίδια μέρα ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής.

Η μετεγγραφή των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 8
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου, από άλλο Καλλιτεχνικό Λύκειο πραγματοποιούνται:

Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης, αν ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί πριν την 31η Οκτωβρίου,

Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο των είκοσι πέντε (25) από τον πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και

Γ. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών μετά την 31η Οκτωβρίου σε κάθε τμήμα τάξης.

2. Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσότερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερόμενου στο Καλλιτεχνικό Λύκειο.

3. Ο μαθητής που, ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς να μετεγγραφεί σε Λύκειο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

Άρθρο 9
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού, Καλλιτεχνικής Παιδείας και επιλογής.

1. Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδων Προσανατολισμού που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας και επιλογής του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ανήκουν στην ομάδα Β΄.

3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Άρθρο 10
ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Για την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας και μαθημάτων επιλογής είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων.

3. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας και επιλογής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

4. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον δέκα (10). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου σε Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας τουλάχιστον δέκα (10).

5. α) Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής και βαθμό ετήσιας επίδοσης δέκα (10) σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη και στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο Λύκειο και να επαναλάβουν την αντίστοιχη τάξη.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

β. Όταν οι μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής, αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), δύνανται να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, για να εξεταστούν μόνο στα καλλιτεχνικά μαθήματα που έχουν βαθμό μικρότερο του δέκα (10).

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές/τριες δεν επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

γ. Για τους μαθητές/τριες της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, η εξέταση αυτή αφορά αποκλειστικά στη συνέχιση της φοίτησής τους στο Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο.

6. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον δέκα (10).

α. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο τουλάχιστον δέκα (10), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας και επιλογής βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.

β. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι o ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

γ. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτύχουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β της παραγράφου αυτής για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από δέκα (10).

Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, μπορούν:

i) να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη και στην ίδια Καλλιτεχνική Κατεύθυνση.

ii) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη.

Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής, Καλλιτεχνικής Παιδείας και επιλογής.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων.

Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

Για τα μαθήματα των ομάδων Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

7. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο ή στους κλάδους του μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.

8. Στους αποφοίτους του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας και επιλογής.

9. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από την εξέταση μαθήματος, ισχύουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 108 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Άρθρο 12
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Το διδακτικό έτος στα Καλλιτεχνικά Σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

2. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Γενικής Παιδείας.

Άρθρο 13

A. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

B. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ

Μαθητές/τριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους υπαχθούν στους/στις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες» εξετάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες» μαθητές/τριες.

Άρθρο 14
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

3. Κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον μία καλλιτεχνική εκδήλωση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

4. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 


Καταργήθηκε η αριθμ.73173/Δ2 στο ΦΕΚ 1718/2019

Καταργήθηκε η αριθμ.58168/Δ2/ στο ΦΕΚ 1365/2018

Καταργήθηκε η αριθμ.65517/Δ2 στο ΦΕΚ 1490/2017

Καταργήθηκε η αριθμ. 88739/Γ7 στο ΦΕΚ 1417/2006

Σχετικά Άρθρα