edu.klimaka.gr

Επανέναρξη Λειτουργίας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1867/2020

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719
Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων τριακοστού έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. στ’ και ζ’ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
γ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), που τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
δ. της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 141),
ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956).
3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956), έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293).
4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ ‘αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β’ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β’ 1699).
5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 1648).
6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1780).
7. Την ανάγκη σταδιακής επαναλειτουργίας συγκεκριμένων δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική κανονικότητα.
8. Την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
9. Την από 13.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/205858/8711/13413/8.5.2020 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Επανέναρξη λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 1699), εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας, ως εξής:

α) Για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, η λειτουργία:

  1. των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης,
  2. των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού,
  3. των Ωδείων και Μουσικών Σχολών για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών,
  4. των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής,
  5. του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, και
  6. των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών.

β) Για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής, η λειτουργία των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τους σπουδαστές άνω των έντεκα (11) ετών.

Άρθρο δεύτερο
Απαγορεύσεις και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου είναι οι ακόλουθες:

α. Απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική διδασκαλία.

β. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

γ. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές-σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.

3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

4. Η ασφαλής λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου γίνεται σύμφωνα με την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτά εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο τρίτο
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας - Κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου πρώτου που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δέκα πέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση Κυρώσεις
Απαγόρευση διδασκαλίας και χρήσης πνευστών και κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική διδασκαλία. 1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.
Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
Μη τήρηση του κανόνα για ενδελεχή και συχνό κα- θαρισμό και τοπική απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές-σπουδαστές και δασκάλους- καθηγητές 1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλ- λων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαί- δευσης 1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου πρώτου για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ς4. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 12 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1780).

Άρθρο τέταρτο
Παράταση διδακτικού έτους

Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020.

Άρθρο πέμπτο
Μετακίνηση μαθητών-σπουδαστών

Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1648), εξαιρείται η μετακίνηση των μαθητών-σπουδαστών και δασκάλων-καθηγητών των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με κάθε κατάλληλο έγγραφο που πιστοποιεί τη φοίτηση ή την εργασία στις εν λόγω εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί
(...)

Σχετικά Άρθρα