edu.klimaka.gr

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Απόσπασμα από ΦΕΚ 886/2021

Αριθμ. 21320/Δ2
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 και των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η υπό στοιχεία Γ2/3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 267).
4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Το π.δ. 126/2016 «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του γυμνασίου» (Α΄ 211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
12. Την υπό στοιχεία 106696/Δ2/18.8.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» (Β΄ 3523).
13. Την υπό στοιχεία 125708/Δ2/21.9.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β΄ 4177).
14. Τις υπ’ αρ. 53/12.11.2020 και 55/26.11.2020 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/56/11632/Β1/1.2.2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄ -
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:

α) Εικαστικών Τεχνών
β) Θεάτρου - Κινηματογράφου και
γ) Χορού.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε μία ή δύο κατευθύνσεις. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον οι εξετάσεις δεν πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος, τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία ημέρες. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο ανακοινώνει το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων.

2. Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση, καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα κατεύθυνσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό των τμημάτων είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, ο αριθμός των υποψηφίων και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές. Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα, καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα, ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές.

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο του νομού, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Καλλιτεχνικό Σχολείο που ανήκουν χωροταξικά, στην περίπτωση που στον νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Σχολεία. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Γυμνάσιο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο κατευθύνσεις, τότε ο κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής / ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο / Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση του Χορού.

4. Για την επιλογή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, συγκροτείται/ούνται για κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο και για κάθε μια από τις κατευθύνσεις Επιτροπή/πές Επιλογής Μαθητών (Ε.Ε.Μ.), που ορίζεται/νται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου σχολείου ή σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της αντίστοιχης ειδικότητας. Με την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, αυτός ορίζεται ως Πρόεδρος.

Ειδικότερα, η συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:

α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών:
Τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, ως γραμματέας.

β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου:
Τρείς (03) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα: Υποκριτικής - Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής προφορικού λόγου και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διδάξουν τα ανωτέρω μαθήματα, ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού:
Δύο (2) εκπαιδευτές ή άλλοι διδάσκοντες: Κλασικό Χορό, Σύγχρονο Χορό και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού, ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας.

Επίσης, ορίζεται ένας/μία διδάσκων/ουσα το μάθημα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται με την ίδια απόφαση.

Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων αξιολογούνται και βαθμολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

5. Oι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου εξετάζονται ως εξής:

α) Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

1ο ΘΕΜΑ
(διάρκεια 3 ώρες).
Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές, εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, σχεδιάζουν / ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου είναι διαστάσεων 30x50 εκ. Ο υποψήφιος δύναται να χρησιμοποιήσει τη μια όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας για δοκιμές - προσχέδια, ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της απόδοσης της ιδέας του, την οποία και θα σχεδιάσει - ζωγραφίσει στην άλλη όψη της σχεδιαστικής επιφάνειας. Εάν κάποιος υποψήφιος ζητήσει επιπλέον χαρτί σχεδίου σε αντικατάσταση του πρώτου, του δίδεται και το πρώτο καταστρέφεται την ίδια στιγμή. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές.
(80 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ.
(διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ’ αυτό.
(20 μονάδες)

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

β) Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

1ο ΘΕΜΑ
(διάρκεια 1.30 ώρα).
Προετοιμασία ομάδας (ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός:
Οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε μικρότερες ομάδες (έως 6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή.
(40 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ
(διάρκεια 1 ώρα).
Απόδοση Κειμένου: Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή πεζό 50-80 λέξεων), το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα - αυτοσχεδιασμός), καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντάς το δυνατά ενώπιον της επιτροπής.
(20 μονάδες)

3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν κείμενο (200 λέξεων περίπου).
(40 μονάδες). Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4.

Το άθροισμα των μονάδων των τριών θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία με άριστα το εκατό (100).

γ) Κατεύθυνση Χορού

1ο ΘΕΜΑ
(διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα)
α) Ενεργοποίηση (ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα), συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στον χώρο. Όλες οι ασκήσεις στοχεύουν στην κινητοποίηση της δημιουργικής φαντασίας των υποψηφίων και αποτελούν έμπνευση και βάση για τον αυτοσχεδιασμό που ακολουθεί.
(30 μονάδες).
β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή και χωρίς μουσική, που ορίζει η επιτροπή.
(40 μονάδες).
γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Ο/Η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα.
(10 μονάδες)

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1 ώρα).
Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων, τρεις έως πέντε (03-05) εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν σε κείμενο (200 λέξεων περίπου).
(20 μονάδες). Όλες οι εικόνες δίδονται εκτυπωμένες σε φύλλο A4.

Το άθροισμα των μονάδων των δύο θεμάτων αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος με άριστα το εκατό (100).

6. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται ως εξής:

Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών.

Ο βαθμός κάθε θέματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών βαθμολογητών και δίνεται με προσέγγιση δέκατου.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, συνέρχεται η Ε.Ε.Μ. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με πίνακα αποτελεσμάτων των εξετασθέντων ανά κατεύθυνση κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής. Ο παραπάνω πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Καλλιτεχνικό Σχολείο το αργότερο εντός δύο ημερών προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ο πίνακας διαβιβάζεται επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση είναι η εξής:

Εικαστικών:
Θέμα 1ο = 40,
Θέμα: 2ο =10

Θεάτρου / Κινηματογράφου:
Θέμα 1ο = 20,
Θέμα: 2ο =10
Θέμα 3ο = 20

Χορού:
Θέμα 1ο = 40,
Θέμα: 2ο =10

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:

α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό θέσεων του σχολείου για την Α΄ τάξη Γυμνασίου),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου εισακτέου),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων εγγράφεται το πλήθος των εισακτέων μαθητών, το οποίο έχει καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελευταία θέση ανά κατεύθυνση, αυτή καταλαμβάνεται ως ακολούθως:

Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγείται ο υποψήφιος, ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο 1ο ΘΕΜΑ.

Για την Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος της πρώτης και δεύτερης ενότητας του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του συνόλου του 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Εάν και μετά τα ανωτέρω παρουσιαστεί ισοβαθμία για την τελευταία θέση και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, τότε εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

8. Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Άρθρο 2
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ’ τάξεις Γυμνασίου από μετεγγραφή, ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών υποβάλλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο του νομού όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους ή στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο που ανήκουν χωροταξικά στην περίπτωση που στο Νομό όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους λειτουργούν περισσότερα του ενός Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.
Για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπές Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.), μια για κάθε κατεύθυνση που συγκροτείται με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Η συγκρότηση των Ε.Κ.Ε. είναι ανάλογη με τη συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών για τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατάταξη υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προέρχεται κάθε φορά από τη διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το κάθε σχολείο μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Με απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται έως τη 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Διευθυντή/τριας του Καλλιτεχνικού Σχολείου, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κηδεμόνων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι δύο ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων, συνέρχονται οι Ε.Κ.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου τους και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσουν πρακτικό με πίνακα αποτελεσμάτων ανά κατεύθυνση για το σύνολο των εξετασθέντων μαθητών κάθε τάξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Καλλιτεχνικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, όπου στον πίνακα αντί των ονομάτων των μαθητών/τριών αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής. Ο πίνακας διαβιβάζεται, επίσης, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά θέμα για την κάθε κατεύθυνση. Στον πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:

α) ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα, αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι δεν έλαβαν την βαθμολογική βάση ανά θέμα) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εισαχθούν στο Καλλιτεχνικό Σχολείο υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση ανά θέμα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των καταταχθέντων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων παύει να ισχύει μετά την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις.

Η μετεγγραφή των μαθητών που κατατάχθηκαν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 3
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Για την επίδειξη βαθμολογίας - γραπτών δοκιμίων εξετασθέντων υποψηφίων εξετάσεων επιλογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων ισχύουν τα εξής: Κατόπιν αιτήματος, που υποβάλλεται γραπτώς από τον κηδεμόνα εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και πρωτοκολλείται από τη Διεύθυνση του σχολείου, είναι δυνατή η επίδειξη, και μόνο, των φυλλαδίων με τη βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και των γραπτών δοκιμίων, από τη συμμετοχή του στις κατατακτήριες εξετάσεις για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσπαση στοιχείων ή εικόνας (φωτοτύπηση, αντιγραφή, σάρωση, φωτογράφηση κ.τ.λ.) μέρους του περιεχομένου ή του συνόλου των φυλλαδίων - γραπτών δοκιμίων των εξετασθέντων.

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για την Α΄ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση ή άλλη δευτεροβάθμια κρίση.

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται στον Διευθυντή του Σχολείου από τον Πρόεδρο της επιτροπής, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη του Διευθυντή.

Άρθρο 4
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων μετά από τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου, και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα με κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο και προσκομίζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής/τρια μετά την αποφοίτησή του/της από το δημοτικό σχολείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. Οι μαθητές που επιτυγχάνουν σε δύο κατευθύνσεις, εγγράφονται στην κατεύθυνση που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν, από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του ορίου των είκοσι πέντε (25) στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται μέχρι το όριο των είκοσι πέντε (25) από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων. Μετά την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους παύει να ισχύει ο πίνακας επιλαχόντων.

2. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου από άλλο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο πραγματοποιούνται:

Α. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης, όταν ο πίνακας επιλαχόντων έχει εξαντληθεί πριν την 31η Οκτωβρίου,

Β. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης και εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο των είκοσι πέντε (25) από τον πίνακα επιλαχόντων έως την 31η Οκτωβρίου και

Γ. έως τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι επτά (27) μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα τάξης μετά την 31η Οκτωβρίου.

3. Εφόσον οι αιτήσεις για μετεγγραφή είναι περισσότερες από μία, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

4. Ο/Η μαθητής/τρια που, ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, αποφασίζει για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει δύο μήνες από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

Άρθρο 5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.

i. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία),
2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)
3) Μαθηματικά,
4) Φυσική,
5) Ιστορία,
6) Βιολογία και
7) Αγγλικά.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Γενικής Παιδείας:

1) Χημεία,
2) Γεωλογία - Γεωγραφία,
3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
4) Θρησκευτικά,
5) Δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) και
6) Πληροφορική.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει το μάθημα Γενικής Παιδείας: Φυσική Αγωγή.

ii. Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας κατατάσσονται σε δύο Ομάδες, Ομάδα Β΄ και Ομάδα Γ΄.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας:

1) Ιστορία Τέχνης,
2) Θεατρολογία,
3) Εικαστικό εργαστήρι,
4) Παραδοσιακός χορός,
5) Κλασικός χορός,
6) Σύγχρονος χορός,
7) Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός,
8) Θεατρική Κίνηση - Χορός,
9) Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής,
10) Αγωγή Προφορικού Λόγου,
11) Θέατρο (κατεύθυνση Χορού),
12) Θέατρο (κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών),
13) Χορός (κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών),
14) Υποκριτική,
15) Εικαστικά (κατεύθυνση Χορού),
16) Κινηματογράφος,
17) Εικαστικά (κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου).

Η τρίτη Ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει το μάθημα Μουσική που διδάσκεται και στις τρείς (03) κατευθύνσεις.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Καλλιτεχνικού Σχολείου ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.

Άρθρο 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γυμνάσια.

2. Για τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4692/2020.

3. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων

  1. Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών) και
  2. Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου)

ισχύουν τα εξής:

Στην ωριαία γραπτή δοκιμασία των ως άνω μαθημάτων περιλαμβάνονται ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δυο ενότητες. Η Α΄ ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόησή τους. Η Β΄ ενότητα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ενότητες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ενότητας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

4. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνει εφαρμογές που αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, οι διαστάσεις των αντικειμένων και της σχεδιαστικής επιφάνειας ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

5. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου γίνεται με παρουσίαση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας (σκηνής, αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου εκτιμάται ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

6. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Χορού διενεργείται με παρουσίαση μιας ομαδικής ή ατομικής εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού, κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου εκτιμάται ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

7. Γενικά για την αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας και των τριών Κατευθύνσεων κατά τη
διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται, επίσης, από τους εκπαιδευτικούς τα εξής:

α) ο ατομικός φάκελος των μαθητών, που τηρείται και περιλαμβάνει τα ατομικά έργα των μαθητών ως σύνολο, όπου διαπιστώνεται ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων,

β) η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες στις εργασίες στην τάξη αλλά και η συνολική προσφορά του σε όλες τις καλλιτεχνικές δράσεις του σχολείου (όπως καταγράφεται από τον διδάσκοντα στον ατομικό φάκελο του μαθητή) και

γ) οι ομαδικές εργασίες που υλοποιούνται.

Για όλα τα παραπάνω κρατείται ατομικός φάκελος του μαθητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

8. α. Για τον βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα Γενικής Παιδείας και Καλλιτεχνικής Παιδείας όλων των κατευθύνσεων εφαρμόζονται όσα περιγράφονται και ισχύουν από τις παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016.

Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής παιδείας αποτελεί τον βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

β. Στους αποφοίτους του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής παιδείας, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

γ. Ο μαθητής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

δ. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα σε περισσότερα από έξι (6) μαθήματα, εξειδικευμένα σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα γενικής παιδείας και μέχρι τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας και να επαναλάβει την αντίστοιχη τάξη.

ε. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

στ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την παρ. 8γ του παρόντος άρθρου επαναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μπορεί
να μετεγγραφεί σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας και να επαναλάβει την αντίστοιχη τάξη.

9. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης, απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

ΜΕΡΟΣ Β΄ -
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(...) (Μετάβαση στη Λειτουργία Καλλιτεχνικών Λυκείων)

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Άρθρο 12
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Το διδακτικό έτος στα Καλλιτεχνικά Σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

2. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα, όπως ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Γενικής Παιδείας.

Άρθρο 13

A. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

B. ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ

Μαθητές/τριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους υπαχθούν στους/στις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες» εξετάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες» μαθητές/τριες.

Άρθρο 14
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται στην Α’ τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

3. Κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον μία καλλιτεχνική εκδήλωση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

4. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

 


Καταργήθηκε η αριθμ. 61265/Δ2 στο ΦΕΚ 2015/2020

Καταργήθηκε η αριθμ.61175/Δ2 στο ΦΕΚ 1375/2018

Καταργήθηκε η αριθμ. 65516/Δ2

Καταργήθηκε η αριθμ. 67798/Δ2 στο ΦΕΚ 1342/2016)

Καταργούνται οι σχετικές  Αριθμ.39708/Γ7 στο ΦΕΚ 690/2007 και 45871 στο ΦΕΚ 786/2004)

Σχετικά Άρθρα