edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Μαθητών σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

(Απόσπασμα από την Οργάνωση και Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων)

Άρθρο 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των καλλιτεχνικών γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια γυμνάσια.

2. Για μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016(Α΄ 211).

3. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων α) Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών) και β) Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου) ισχύουντα εξής:

Στην ωριαία γραπτή δοκιμασία των ως άνω μαθημάτων περιλαμβάνονται ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σεδυο ενότητες.
Η Α΄ ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόησή τους.
Η Β΄ ενότητα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ενότητες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ενότητας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθε μία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

4. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνει εφαρμογές που θα αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, οι διαστάσεις των αντικειμένων και της σχεδιαστικής επιφάνειας ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

5. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου γίνεται με παρουσίαση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας (σκηνής, αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου εκτιμάται ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

6. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης Χορού διενεργείται με παρουσίαση μιας ομαδικής ή ατομικής εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού,κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου εκτιμάται ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

7. Γενικά για την αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικών Κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται επίσης από τους εκπαιδευτικούς τα εξής:

α) ο ατομικός φάκελος των μαθητών, που τηρείται και περιλαμβάνει τα ατομικά έργα των μαθητών ως σύνολο,όπου διαπιστώνεται ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων,

β) η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες στις εργασίες στην τάξη αλλά και η συνολική προσφορά του σε όλες τις καλλιτεχνικές δράσεις του σχολείου (όπως καταγράφεται από τον διδάσκοντα στον ατομικό φάκελο του μαθητή) και

γ) οι ομαδικές εργασίες που υλοποιούνται. Για όλα τα παραπάνω κρατείται ατομικός φάκελος του μαθητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

8. α. Για τον βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης ισχύουν οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης αποτελεί τον βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

β. Στους αποφοίτους του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονταιτα μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

γ. Ο μαθητής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

δ. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) σύμφωνα με τις περ. β και γ της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016.

ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α΄ και Β΄ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής, σύμφωνα με την παρ. 8γ. του παρόντος άρθρου, τότε επαναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο γυμνάσιο γενικής παιδείας και να επαναλάβει την αντίστοιχη τάξη.

στ. i. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την παρ. 8. γ. του παρόντος άρθρου, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος),στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

ii. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης σύμφωνα με την παρ.8.γ. του παρόντος άρθρου, μπορεί να προσέλθει σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική περίοδος) και τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης και οι μαθητές της Γ' τάξης.

ζ. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικόςβαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών τωνκλάδων είναι επίσης, απορριπτικός, ο μαθητής αυτόςπαραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στονοποίον υστέρησε.

Σχετικά Άρθρα