ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ

(Βάσει της Απόφασης με Α.Π. Γ2/5593, Αθήνα, 22-10-01 ΦΕΚ: 1450τ.Β/22-10-01)

Α ΤΑΞΗ

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες):

1. Θρησκευτικά: 2
2. Κοράνιο: 2
3. Αραβική γλώσσα: 2
4.Τουρκική γλώσσα: 3
5. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: 4
6. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 5
7. Ιστορία: 2
8. Μαθηματικά: 4
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά): 3
10. Γεωγραφία: 2
11. Βιολογία: 2
12. Αισθητική Αγωγή: 2
13. Οικ. Οικονομία: 1
14. Πληροφορική: 1
15. Φυσική Αγωγή: 2
Σύνολο: 37

Β ΤΑΞΗ

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄τάξης καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες):

1. Θρησκευτικά: 2
2. Κοράνιο: 2
3. Αραβική γλώσσα: 2
4. Τουρκική γλώσσα: 3
5. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: 4
6. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 4
7. Ιστορία: 2
8. Μαθηματικά: 4
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά): 3
10. Γεωγραφία: 2
11. Φυσική: 2
12. Χημεία: 1
13. Πληροφορική-Τεχνολογία: 2
14. Αισθητική Αγωγή: 1
15. Οικ. Οικονομία: 1
16. Φυσική Αγωγή: 1

Σύνολο: 36

Γ ΤΑΞΗ

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες):

1. Θρησκευτικά: 2
2. Κοράνιο: 2
3. Αραβική γλώσσα: 2
4. Τουρκική γλώσσα: 2
5. Ισλαμική Ιστορία: 2
6. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: 4
7. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 4
8. Ιστορία: 3
9. Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή: 2
10. Μαθηματικά: 4
11. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά): 3
12. Φυσική: 2
13. Χημεία: 1
14. Βιολογία: 1
15. Πληροφορική: 1
16. Αισθητική Αγωγή: 1
17. Φυσική Αγωγή: 1

Σύνολο: 37

Πληροφορίες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ερμού 15
101 85 Αθήνα
Τηλ: 010-3236623
ΤΜΗΜΑ Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τηλ: 010-3235722

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝ/ΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Τηλ: 010 - 3238551
Fax: 010 - 3237266
ΤΜΗΜΑ Α
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Τηλ: 010 - 3314251
Fax: 010 - 3237266

Pin It

Εκτύπωση