edu.klimaka.gr

Εόρτια Μουσικών Σχολείων 2016

ΕΟΡΤΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016

Αρ.Πρωτ.29171/Δ2/1-02-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες :Βρεττού Κ., Τρωγάδα Στ.
Τηλέφωνο :210-344.22.14
E mail :taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr
kallitechniki(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εόρτια Μουσικών Σχολείων 2016»

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 108/16.02.2016/Θ10 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

«Η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προτείνει τη διενέργεια για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σειράς μουσικών εκδηλώσεων από ομάδες μουσικών σχολείων, με τον γενικό τίτλο «Εόρτια 2016» οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε μία (1) ή δύο (2) ημέρες εντός της περιόδου 1η Απριλίου έως 30η Ιουνίου 2016.

Για τον σκοπό αυτό, η Καλλιτεχνική Επιτροπή προτείνει την εξής διαδικασία:

1. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή αναθέτει σε επτά (7) Μουσικά Σχολεία όλης της χώρας να διοργανώσουν και να φιλοξενήσουν το καθένα από μία τέτοια εκδήλωση διάρκειας μίας ή δύο ημερών, ενταγμένων στο χρονικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε.

1.1. Τα μουσικά σχολεία «φιλοξενίας» επιλέγονται με κριτήριο να διαθέτουν επαρκή αίθουσα συναυλιών, κατάλληλα εξοπλισμένη και με τεχνολογική υποδομή, που θα στεγάσει την εκδήλωση και εναλλάσσονται κάθε χρόνο.

1.2. Αναλαμβάνουν επίσης να εξεύρουν τρόπους κάλυψης των απαραίτητων δαπανών καθώς και της διευθέτησης των οργανωτικών λεπτομερειών διεξαγωγής και υλοποίησης της εκδήλωσης. Το Υπουργείο Παιδείας και η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων δεν εμπλέκονται στην κάλυψη παρόμοιων εξόδων.

1.3. Ως προς το τελευταίο, συνεργάζονται σε διοικητικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

1.4. Τα «μουσικά σχολεία φιλοξενίας» για το 2016 είναι τα εξής:
1.Μουσικό Σχολείο Άρτας
2.Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου
3.Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας
4.Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής
5.Μουσικό Σχολείο Πειραιά
6.Μουσικό Σχολείο Σερρών
7.Μουσικό Σχολείο Τρίπολης

2. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή κατανέμει τα υπόλοιπα μουσικά σχολεία («σχολεία αποστολής»), με κριτήριο την γεωγραφική εγγύτητα προς τα σχολεία φιλοξενίας που αναλαμβάνουν την διοργάνωση, την ευκολία μετάβασης σε αυτά, την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή και την αποκέντρωση, σε ομάδες ως εξής:
1. Άρτας, Αγρινίου, Βαρθολομιού, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Πάτρας και Πρέβεζας.
2. Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
3. Καρδίτσας, Άμφισσας, Βόλου, Λαμίας, Λάρισας και Τρικάλων.
4. Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης.
5. Πειραιά, Αλίμου, Ιλίου, Μυτιλήνης, Παλλήνης, Ρόδου, Χαλκίδας και Χίου.
6. Σερρών, Αμυνταίου, Βέροιας, Γιαννιτσών, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Πτολεμαΐδας και Σιάτιστας.
7. Τρίπολης, Άργους, Καλαμάτας, Κορίνθου και Σπάρτης.

2.1 Τα σχολεία αποστολής αναλαμβάνουν να εξεύρουν τρόπους κάλυψης των εξόδων μετακίνησης των μαθητών που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση, των συνοδών εκπαιδευτικών καθώς και των μουσικών οργάνων και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. μίσθωση πούλμαν για τις μετακινήσεις). Προς αυτό το σκοπό έρχονται σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ενδεχομένως με τους τοπικούς φορείς. Το Υπουργείο Παιδείας και η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων δεν εμπλέκονται στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης ή διατροφής.

2.2 Φροντίζουν επίσης για την εξασφάλιση αδειών μετακίνησης από τις οικείες περιφερειακές διευθύνσεις.

2.3 Η Καλλιτεχνική Επιτροπή και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει τις κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις, και παρακαλεί να στηρίξουν και να διευκολύνουν τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.

3. Κάθε σχολείο, υποδοχής ή μετακίνησης:

3.1 Ορίζει έναν ή δύο υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιφορτισθούν με το καθήκον να συντονίζουν τις προετοιμασίες στο σχολείο τους και να αποτελούν το σύνδεσμο με τα λοιπά σχολεία της ομάδας, με στόχο την καλύτερη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Για την καλύτερη διοργάνωση των εκδηλώσεων, οι εκπαιδευτικοί-συντονιστές βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία μεταξύ τους.

3.2 Λαμβάνει μέρος και εκπροσωπείται στην εκδήλωση με ένα έως δύο μουσικά σύνολα, τα οποία θα επιλέξει με δικές του εσωτερικές διαφανείς διαδικασίες, με κριτήριο την ποιότητα.
- Τα μουσικά σύνολα που θα επιλεγούν από τα σχολεία θα πρέπει να εκπροσωπούν πραγματικές πτυχές της καλλιτεχνικής και παιδαγωγικής δράσης του σχολείου και το πρόγραμμα να είναι αντίστοιχο των δραστηριοτήτων το Σχολείου.
- Η Καλλιτεχνική Επιτροπή δεν έχει συμμετοχή στην επιλογή των μουσικών συνόλων.

3.3 Παρουσιάζει στην εκδήλωση ένα μουσικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 30 λεπτών, με το ή τα σύνολα που θα επιλέξει,

3.4 Τις διαδικασίες επιλογής μουσικών συνόλων, διοργάνωσης, δοκιμών κλπ αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν οι Διευθυντές, οι Υποδιευθυντές και οι Σύλλογοι διδασκόντων, από τους οποίους η Επιτροπή ζητεί τη συνεργασία και την ηθική στήριξη, σε πνεύμα αλληλεγγύης.

4. Για το 2016 η ΚΕΜΣ προτείνει μία νέα πρωτοβουλία (που δεν αναιρεί ούτε ακυρώνει τα όσα άλλα θα προτείνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι των σχολείων): Την συνεργασία των μουσικών συνόλων των σχολείων στην παρουσίαση κοινών προγραμμάτων.

4.1. Από την συνεργασία των σχολείων προτείνεται να καταρτισθούν πολυμελή μουσικά σχήματα του τύπου της χορωδίας ευρωπαϊκής μουσικής, της χορωδίας παραδοσιακής μουσικής, του ψαλτικού χορού, της ορχήστρας πνευστών (Μπάντας) και, τέλος, της συμφωνικής ορχήστρας.

4.2. Η Επιτροπή προτείνει στα Μουσικά Σχολεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα, να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το ποιο ή ποια από τα παραπάνω σύνολα μπορούν να σχηματιστούν από όλα τα σχολεία της ίδιας ομάδας ή από τουλάχιστον δύο ή τρία κατά περίπτωση.

4.3. Κατόπιν, οι υπεύθυνοι των οικείων μουσικών συνόλων επιλέγουν από τα μέλη των μουσικών συνόλων που λειτουργούν σε κάθε σχολείο τους μαθητές εκείνους που έχουν την μεγαλύτερη επιμέλεια, τις καλύτερες επιδόσεις, αλλά και ενδιαφέρον και επιθυμία, να συμμετάσχουν σε τέτοια μουσικά σύνολα.

4.4. Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι των μουσικών συνόλων συνεννοούνται μεταξύ τους για το ρεπερτόριο το οποίο θα παρουσιάσουν και προετοιμάζουν τους επιλεγμένους μαθητές τους γι’ αυτό. Τα επιλεγμένα έργα ή μουσικά κομμάτια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις εκτελεστικές ικανότητες των μαθητών. Επίσης οι υπεύθυνοι των μουσικών συνόλων μεριμνούν για την ενημέρωση των υπολοίπων σχολείων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της παρτιτούρας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4.5. Τέλος, πριν την τελική εκδήλωση, στο σχολείο φιλοξενίας, διεξάγονται οι τελικές πρόβες, στις οποίες συμμετέχουν κατά περίπτωση όλοι οι επιλεγμένοι μαθητές των επιμέρους μουσικών συνόλων, και πραγματοποιείται η συναυλία, ως μέρος του συνολικού προγράμματος των Εορτίων.

5. Το Υπουργείο Παιδείας και η Καλλιτεχνική Επιτροπή παρακαλεί τους κατά τόπους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να στηρίξουν και να διευκολύνουν τα Σχολεία, τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κατά την περίοδο προετοιμασίας και τέλεσης των Εορτίων ως προς τα εξής:

5.1. Την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την μετακίνηση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων και των συνοδών εκπαιδευτικών στις ημερομηνίες που χρειάζονται για την τέλεση των Εορτίων.

5.2. Τη διοικητική βοήθεια προς όσους αναλαμβάνουν την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

5.3. Την οικονομική στήριξη ή χορηγία που ενδεχομένως θα παρασχεθεί από τους ΟΤΑ και τυχόν άλλους τοπικούς φορείς.

5.4. Ζητήματα διευκολύνσεων σε εξωδιδακτικά καθήκοντα και ωράρια για τους εκπαιδευτικούς που θα επωμιστούν το βάρος της διοργάνωσης, της προετοιμασίας μαθητών και των δοκιμών.

Η Επιτροπή καλεί τους υπεύθυνους-συντονιστές εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων φιλοξενίας να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή (δια της ΔΔΕ που υπάγεται το σχολείο στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προς: ΥΠ.Π.Ε.Π., Γενική Διεύθυνση Σπουδών, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Τμ. Α΄, υπ΄ όψιν Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων):

1. α/ Τη διαθεσιμότητα των σχολείων αποστολής που εντάσσονται στην ομάδα τους, να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για το έτος 2016 και
 β/ τον-τους υπεύθυνους- συντονιστές του σχολείου φιλοξενίας και των σχολείων αποστολής έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

2. Την ημερομηνία πραγματοποίησης των εκδηλώσεων τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Η Επιτροπή σας ευχαριστεί για τη μέχρι στιγμής συνεργασία και εκφράζει την πρόθεση να παρευρεθούν στο μέτρο του δυνατού μέλη της σε κάθε εκδήλωση των «Εορτίων των Μουσικών Σχολείων 2016», για το οποίο θα ακολουθήσει ενημέρωση σε εύλογο χρονικό διάστημα, κατόπιν του ορισμού των ημερομηνιών πραγματοποίησης των εκδηλώσεων».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

Σχετικά Άρθρα