edu.klimaka.gr

Καθορισμός Αριθμού Μαθητών Α' Τάξης Μουσικών Γυμνασίων 2017 2018

Καθορισμός Αριθμού μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.148421/Δ2/07-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες :Τσιούτσια Μαρία-Αρτεμησία
Τρωγάδα Στέλλα
Τηλέφωνο :2103442215,2103442214
E mail :spudonde(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2017-18».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄167), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄188),
2) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»,
3) την υπ΄ αριθμ. 64379/Δ2/18.04.2017 Υ.Α. (Β΄1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
4) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 193896/Δ2/15.11.2016 Υ.Α. (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 635) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων»,
5) την υπ΄ αριθμ. 141908/Δ2/29.08.2017 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ ΩΚΕΙ4653ΠΣ-ΔΥΝ),
6) την υπ΄ αριθμ. 70411/Δ2/28.04.2017 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7Γ6Ι4653ΠΣ-ΖΞ7),
7) την υπ΄ αριθμ. 86171/Δ2/23.05.2017 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 70411/Δ2/28.04.2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ10),
8) την με αρ. πρωτ. 23/05-09-2017 εισήγηση του Αν. Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2017-18,
9) την υπ΄ αριθμ. 32/06.09.2017/Θ2 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων ΥΠ.Π.Ε.Θ. ,
10) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς ύστερα από επιλογή που θα πραγματοποιηθεί στις 07.09.2017 ως εξής:

Α/Α ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 1


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.102968/Δ2/19-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες : Βρεττού Κ.
Τηλέφωνο : 210-344.35.71
E mail : taapolag(Ατ)minedu.gov.gr
: kallitechniki(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2017-18».

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη της:
1) Τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
2) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»,
3) την υπ’ αριθμ. 64379/Δ2/18.4.2017 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄1405),
4) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 193896/Δ2/15.11.2016 Υ.Α. (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 635) «Συγκρότηση καλλιτεχνικής επιτροπής μουσικών σχολείων»,
5) την υπ’ αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» εγκύκλιο (ΑΔΑ 7Γ6Ι4653ΠΣ-ΖΞ7),
6) την υπ’ αριθμ. 86171/Δ2/23.5.2017 εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα ¨Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο),
7) τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Μουσικών Σχολείων για τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2017-2018,
8) την με την Πράξη 22/2017 Γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
9) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ύστερα από επιλογή που θα πραγματοποιηθεί από 20 - 23 Ιουνίου 2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64379/Δ2/18.4.2017 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1405), ως εξής:

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(σ.σ
Θέσεις
προηγ.
έτους)

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

72

3

 

ΑΘΗΝΑΣ

72 3  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

36

2

(από 24 - 1)

ΑΛΙΜΟΥ

72

3

 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

16

1

από 24-1)

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

24

1

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

72

3

(από 48-2)

ΑΡΤΑΣ

66

3

 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

36

2

(απο 24-1)

ΒΕΡΟΙΑΣ

36 2 (από 24-1)

ΒΟΛΟΥ

96

4

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

32

2

 

ΔΡΑΜΑΣ

96

4

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

24

1

(απο 48-2)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

72

3

 

ΘΕΡΙΣΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ

48

2

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

72

3

 

ΙΛΙΟΥ

88

4

(απο 96-4)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

48

2

(από 40-2)

ΚΑΒΑΛΑΣ

66

3

(απο 48-2)

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

60

3

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

72

3

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60

3

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

72

3

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

66

3

(από 60-3)

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

48

2

 

ΛΑΜΙΑΣ

72

3

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

72

3

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

48

2

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

36

2

(από 40-2)

ΞΑΝΘΗΣ

40

2

(από 44-2)

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

96

4

 

ΠΑΤΡΩΝ

72

3

 

ΠΕΙΡΑΙΑ

72

3

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

24

1

(από 42-2)

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

54

3

(από 36-2)

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

44

2

(απο 24-1)

ΡΟΔΟΥ

69

3

(από 60-3)

ΣΕΡΡΩΝ

72

3

 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

60

3

(απο 46-2)

ΣΠΑΡΤΗΣ

48

2

(από 24-1)

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

72

3

(απο 66-3)

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

44

2

(από 40-2)

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

24 1  

ΧΙΟΥ

32

2

(από 24-1)

Ο ανωτέρω οριζόμενος αριθμός τμημάτων ανά σχολείο δεν μπορεί να αυξηθεί σε καμία περίπτωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα