edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις σε Μουσκό Σχολειό

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2021-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.86768/Ε2/16-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Α. Φραϊδάκη 210 3442235
Θ. Ρηγοπούλου 210 3442253
E-mail : dprb5(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 Β΄ του ν.1566/1985 (Α΄167΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν.1824/1988 (Α΄ 296).
2. Την περ. Ι΄ του άρθρου 16 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α΄ 240) και το άρθρο 53 του ν.4653/2020 (Α΄12 ).
3. Το άρθρο 20 του ν.3475/2006 (Α΄146 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το άρθρο 31 του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5. Το άρθρο 29 του ν.4521/2018 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 53 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12’) που προστέθηκε στην παρ. 4 της 3345/2.9.1988 Υ.Α., η οποία κυρώθηκε με την περ. Ι’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και το άρθρο 60 του ν.4692/2020 (Α΄111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την παρ. 17 του άρθρου 19 του ν.4692/2020 (Α΄111) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου ενενηκοστού τετάρτου του ν. 4812/2021 ( Α΄110).
8. Την παρ.5 του άρθρου 7 του π.δ.50/1996 (Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του π.δ. 100/1997 (Α΄94).
9. Το π.δ. 50/1996 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε από την περ. Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94).
10. Την περ.Β΄ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α΄94) όπως αυτό μερικώς αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 205 του ν.4610/2019 (Α΄ 70 ).
11. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. To π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
13. To π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
15. Την υπ΄αρ.38049/Δ2/16-3-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.209/2020) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας», όπως διορθώθηκε στο Υ.Ο.Δ.Δ.296/2020 και Υ.Ο.Δ.Δ.537/2020.
16. Την υπ΄ 37819/Ε2/02-04-2021 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2021-22».
17. Την υπ΄αρ. 44229/Ε2/16-04-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) εγκύκλιο με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022».
18. Το υπ’ αρ.65/28-06-2021 έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας με την εισήγησή της επί των εκπ/κών μουσικής παιδείας στην υπ΄ αρ. 32/2021 Πράξη της.
19. Τις υπ’ αρ. 12 & 14/2021 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
20. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Μουσικά Σχολεία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

(...) (σ.σ. αναφέρονται 112 αποσπάσεις)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ) :

 (...) (σ.σ. αναφέρονται 54 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του αρχείου με τις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία 2021-2022


Μετάβαση στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία 2020-2021

 

Σχετικά Άρθρα