edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών Σχολείων ΔΕΠΠΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΠΠΣ

Αρ.Πρωτ.151197/Δ6/05-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : atpps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Καλαματιανού, Ε. Σταματίου
Τηλέφωνο : 210 344.3141, 3966

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και των αναπληρωτών τους.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111 ) και ιδίως των άρθ.14 και 62,
β) των αρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’ 31) όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’119),
ε) του Π.Δ 83/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’121),
στ) της με αρ. 7922/Υ1 (B’ 3298), απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
ζ) του Π.Δ. 84/2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
η) της υπ’ αρ. 122795/Γ1/30-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ 523) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής»,
θ) του Ν. 4622/2019 (A’133), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως ισχύουν,
ι) του αρθ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98),
ια) της υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Υ.Α. (Β’8) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

καλεί

τους ενδιαφερόμενους:

α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Δ.Ε.Π.Π.Σ και αυτής του αναπληρωτή του,

β) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

γ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

δ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

ε) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Πρότυπο Σχολείο για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού,

στ) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε Πειραματικό Σχολείο για την πλήρωση μίας θέσης τακτικού μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ και της θέσης αναπληρωτή αυτού

να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως το υπόδειγμα), η οποία θα επέχει τη θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ν.1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 9-11-2020, ημέρα Δευτέρα μέχρι 13-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Για τις περιπτώσεις υπό στοιχεία ε) και στ) κρίσιμος είναι ο χαρακτηρισμός που φέρει ή έφερε η σχολική μονάδα κατά τον χρόνο τον οποίο υπηρέτησε ή υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος Διευθυντής ή εκπαιδευτικός σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

1) Η σύνθεση και η θητεία της Δ.Ε.Π.Π.Σ ορίζονται στην παρ. 1 & 2 του άρθ.14 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθ. 62 του Ν. 4692/2020 (Α’ 111), ως ακολούθως:

«Άρθρο 14
Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π., ως Αντιπρόεδρο, το οποίο ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης, το οποίο ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,

δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1) από την πρωτοβάθμια και έναν (1) από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός και

ε) δύο (2) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τους οποίους ο ένας υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. και ο άλλος σε ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπουργός, με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4547/2018 ή την παρ. 3 του άρθρου 20 του παρόντος, κατά περίπτωση.

Με την απόφαση συγκρότησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται ο γραμματέας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Η θητεία των μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

«Άρθρο 62
Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Β’

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι διευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (…) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 (…), επιλέγονται με μόνο κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα.»

2) Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ ορίζονται στην παρ. 3, 4, 5 και 6 του ίδιου ως άνω άρθρου, ως ακολούθως:

«3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής περί Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για:

βα) την ίδρυση, τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13,

ββ) τη σύνδεση ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 και τη σύσταση κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαδικασία της συνεργασίας ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12,

βγ) τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικές μονάδες και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησής τους για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13,

βδ) τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της συνέντευξης, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 19,

βε) τα υποκριτήρια, ανά κατηγορία, των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τις αξιολογικές μονάδες που τους αποδίδονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20,

βστ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διαδικασίας κλήρωσης για εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ., τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ´ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 18,

βζ) τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τον χρόνο, τα όργανα και τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Π.Σ. και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18,

βη) την τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 19,

γ) προκηρύσσει τη διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 και κυρώνει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 11 του ίδιου άρθρου,

δ) συντονίζει ανά βαθμίδα σχολείου την εφαρμογή της διαδικασίας των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και κλήρωσης για την εισαγωγή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 18,

ε) εγκρίνει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π., την τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράμματος των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., κατόπιν εισήγησης των οικείων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.),

στ) καθορίζει τον αριθμό των μαθητών που εισάγονται στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κάθε βαθμίδας, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυντή ή Προϊσταμένου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18,

ζ) εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία τους με Α.Ε.Ι. ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17,

η) προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

θ) ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

ι) συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες,

ια) συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

ιβ) βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων και μαθητές που με τις εργασίες τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών καινοτομιών,

ιγ) εκδίδει τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των ομίλων και διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν όμιλοι, όπου μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ιδ) μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

ιε) διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21,

ιστ) συγκροτεί τις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και

ιζ) συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ειδικότερα ζητήματα για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

5. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ μπορούν να παρίστανται, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της, μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., εκπρόσωποι των Συλλόγων Διδασκόντων, των Συλλόγων Γονέων των Μαθητών και των Συλλόγων Αποφοίτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και σε μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., των ΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.

6. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός της τασσόμενης με την παρούσα προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του αιτούντα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 9-11-2020, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων συνοδεύεται κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Για τις θέσεις υπό στοιχεία (α) και (β) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα.

2. Για τις θέσεις υπό στοιχεία (γ) και (δ) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε σαρωμένα αρχεία μορφής pdf) με βάση τα οποία αποδεικνύονται τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ήτοι:

i. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά).
Τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδεύονται απαραιτήτως από την πράξη αναγνώρισης του τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καθώς και επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).

ii. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 (Α΄115) και το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007 (Α΄185),. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).

iii. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Β επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 26 του π.δ. 50/2001 ή συμπερίληψη στον κατάλογο επιμορφωτών Β΄ επιπέδου.

iv. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), Α.Ε.Ι. ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) ή άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ιδίως του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Πιστοποιητικά επιμόρφωσης, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσημη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74).

v. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο επιμορφωτών Α’ ή Β΄ επιπέδου.

vi. Βεβαιώσεις άσκησης αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.

vii. Αποδεικτικά παροχής επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

viii. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

ix. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων – ινστιτούτων, σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις χρηματοδοτούμενες εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων κ.ά., ή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων.

x. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) από το οποίο προκύπτει η τρέχουσα ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης του υποψηφίου ή εκπαιδευτικού βάσει της οποίας υποβάλλεται υποψηφιότητα.

3. Για τις θέσεις υπό στοιχεία (ε) και (στ) υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε σαρωμένα αρχεία μορφής pdf) με βάση τα οποία αποδεικνύονται τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, σύμφωνα με τις περ. i. έως και ix. της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου και Π.Υ.Μ., από το οποίο προκύπτει η τρέχουσα ή η υπηρεσία που διανύθηκε από τον υποψήφιο ως εκπαιδευτικού ή στελέχους εκπαίδευσης, βάσει της οποίας υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

Με την υποβολή της αίτησης θα λαμβάνεται αυτόματα ο αριθμός πρωτοκόλλου ο οποίος και μπορεί να εκτυπωθεί.

Σε εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου φόρτωσης δικαιολογητικών, κατά την υποβολή της αίτησης, μπορεί να γίνει συμπληρωματική αποστολή των δικαιολογητικών στην ίδια ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας οπωσδήποτε αναφορά του αρχικού αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πάντως εντός της τασσόμενης με την παρούσα προθεσμία.

Η παραπάνω αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου αυτής αλλά και των κατά περίπτωση συνυποβαλλόμενων εγγράφων, με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση.

Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της παρούσης διαδικασίας.

Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.

Τέλος, με την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι συναινούν στη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχετικά Άρθρα