edu.klimaka.gr

Κριτήρια Αξιολόγησης Διευθυντών / Εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΠΣ)

(ΦΕΚ 2788/2012 - Αρ.Φ.361.22/116672/Δ1)

(Μετάβαση στο άρθρο με τις διευκρινήσεις)

Αρ.Πρωτ.Φ.361.22/116672/Δ1/01-10-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
Τηλέφωνο: 210-3443966
e-mail: depps(ΑΤ)minedu.goν.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙ1ΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 42, 48 και 51 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α'), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άριJρου 329, παρ. 4α του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιΒάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 ( ΦΕΚ 45 τ. Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
4. Την αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ 2091 τ. Β/05-07-2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΑνάιJεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
5. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 8/17-9-2012 πράξη της.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τα κριτήρια αξιολόγησης των διευθυντών και των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Κριτήρια αξιολόγησης διευθυντών, υποψηφίων για θέσεις με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων ανέρχονται σε 100

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μέχρι 31 μόρια)

1.1 Σπουδές: (μέχρι 16 μόρια)

Α. Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (ΔΔΣ) : (Μέγιστο 9 μόρια)
• 9 μόρια για ΔΔΣ στη διοίκηση εκπαίδευσης/διοίκηση σχολικών μονάδων/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
• 8 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) : (Μέγιστο 5 μόρια)
• 4 μόρια για ΜΔΕ στη διοίκηση εκπαίδευσης/διοίκηση σχολικών μονάδων/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
• 3 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.
• 1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό που θεραπεύει ο υποψήφιος.

Γ. Δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης : (Μέγιστο 2 μόρια)
• 1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου.
• 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ ή diploma σε ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων : 16

1.2 Πιστοποίηση γνώσεων (μέχρι 4 μόρια)

Α. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (μέχρι 3 μόρια)
• 2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2 στην Α' γλώσσα.
• 1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α' γλώσσα.
• 1 μόριο για τη Β' ξένη γλώσσα από το επίπεδο Β2 και πάνω.

Β. Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (μέχρι 1 μόριο)
• 1 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β' επιπέδου).
• 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης Η/Υ (α' επιπέδου).

(Στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε περίτrτωση πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος τίτλος)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 4

1.3 Επιστημονικό έργο: (μέχρι 11 μόρια)

Α. Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (1 μόριο για κάθε σύγγραμμα). (Μέγιστο 2 μόρια)

Β. Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών κριτών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους (0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση). (Μέγιστο 3 μόρια)

Γ. Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το σύστημα των πολλαπλών κριτών (0,5 μόριο για κάθε εισήγηση). (Μέγιστο 3 μόρια)

Δ. Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού όπως Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάθε προϊόν). (Μέγιστο 3 μόρια)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων :11

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)

2.1 Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μέχρι 5 μόρια)

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (0,5 μόριο για 1 κάθε πρόγραμμα).(Μέγιστο 1 μόριο)

Β. Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε 2 άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα/ έργα του Υπουργείου Παιδείας (0,5 μόριο ανά έργο/πρόγραμμα). (Μέγιστο 2 μόρια)

Γ. Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και AHI (ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε 2 σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του υποψήφιου (0.5 μόριο για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ). (Μέγιστο 3 μόρια)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 5

2.2 Προϋπηρεσία (μέχρι 19 μόρια)

2.2.1 Προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες, μέχρι 4 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος πέραν της 4 υποχρεωτικής προβλεπόμενης προϋπηρεσίας από το νόμο 3966/11).

2.2.2 Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης (μέχρι 15 μόρια)
Α. Σε θέση υποδιευθυντή, μέχρι 2 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος με θητεία) ή σε 3 περίπτωση που η θητεία του στην εν λόγω θέση έχει αξιολογηθεί, έως 3 μόρια (1 μόριο για κάθε έτος).
Β.Σε θέση διευθυντή, μέχρι 4 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος με θητεία), ή σε περίπτωση που η θητεία του στην εν λόγω θέση έχει αξιολογηθεί, έως 9 μόρια (1,5 μόριο για κάθε έτος).
Γ. Σε θέση Σχολικού Συμβούλου (1,5 μόριο για κάθε θητεία).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 15

2.3. Εκπαιδευτική έρευνα και υποστήριξη της διδακτικής πράξης (μέχρι 20 μόρια)

Στο φάκελο που θα υποβάλει ο υποψήφιος με τεκμήρια για τη μοριοδότησή του στις παραπάνω κατηγορίες καλείται να συμπεριλάβει τεκμήρια για την τυχόν οργάνωση, συμμετοχή, εκπόνηση, διεκπεραίωση των παρακάτω ή άλλων συναφών δράσεων:

Α. Οργάνωση ή συμμετοχή σε αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής σχολικής μονάδας. (Μέγιστο 4 μόρια)

Β.Συμμετοχή ή οργάνωση/ υποστήριξη έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. (Μέγιστο 2 μόρια)

Γ. Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης. (Μέγιστο 3 μόρια)

Δ. Συμμετοχή ή υποστήριξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με τη χρήση των ΤΠΕ. (Μέγιστο 3 μόρια)

Ε. Συμμετοχή ή υποστήριξη δημιουργικών δράσεων και συνεργασιών (μεταξύ σχολείων, σχολείων και κοινωνικών ομάδων, κτλ.). (Μέγιστο 3 μόρια)

ΣΤ. Συμμετοχή ή οργάνωση λειτουργίας ομίλων. (Μέγιστο 2 μόρια)

Ζ. Οργάνωση, υποστήριξη, συντονισμό ή συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών. (Μέγιστο 3 μόρια)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 20

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια)

Κατά την συνέντευξη, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να διευθύνει τη σχολική μονάδα:

01) Γνώση του ρόλου και του έργου του διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο και τον οραματίζεται ο υποψήφιος.

02) Γνώσεις και ικανότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ηγετικές ικανότητες.

03) Αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές.

04) Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας (με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς).

05) Γνώσεις θεωρίας και πρακτικών εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων επιμέρους έργων.

06) Γνώσεις των αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας (σε επίπεδο κοινωνικό, γνωσιακό και συναισθηματικό).

07) Γνώσεις των σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας.

08) Οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματικής χρήσης του χρόνου για τον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας (βάσει στόχων, χρονοδιαγραμμάτων, κτλ.).

09) Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων του σχολείου.

10) Ικανότητα να προβάλει τους στόχους και τα δρώμενα της σχολικής μονάδας στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης
Όπως ορίζεται από το άρθρο 42 του νόμου 3966/11, ο/η υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον της ΔΕΠΠΣ και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον ερωτήματα που αφορούν στην τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων.
Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης προβλέπεται έως 15 λεπτά.

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για θέσεις με θητεία

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων ανέρχονται σε 100

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μέχρι 31 μόρια)

1.1 Σπουδές: (μέχρι 16 μόρια)

Α. Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (ΔΔΣ) (Μέγιστο 9 μόρια)
• 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (Μέγιστο 5 μόρια)
• 4 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.
• 1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό που θεραπεύει ο υποψήφιος.

Γ. Δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης (Μέγιστο 2 μόρια)
• 1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου.
• 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ ΣΕΛΔΕ, ή diploma σε ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 16

1.2 Πιστοποίηση γνώσεων (μέχρι 4 μόρια)

Α. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (μέχρι 3 μόρια)
• 2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2 στην Α' γλώσσα.
• 1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α' γλώσσα.
• 1 μόριο για τη Β' ξένη γλώσσα από το επίπεδο Β2 και πάνω.

Β. Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (μέχρι 1 μόριο)
• 1 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β' επιπέδου).
• 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης Η/Υ (α' επιπέδου).

(Στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε περίπτωση πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος τίτλος).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 4

1.3 Επιστημονικό έρνο: (μέχρι 11 μόρια)

Α. Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (1 μόριο για κάθε σύγγραμμα). (Μέγιστο: 2)

Β. Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών κριτών σε 3 έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους (0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση). (Μέγιστο: 3)

Γ. Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το 3 σύστημα των πολλαπλών κριτών (0,5 μόριο για κάθε εισήγηση). (Μέγιστο: 3)

Δ. Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού 3 όπως Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάθε προϊόν). (Μέγιστο: 3)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 11

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)

2.1 Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μέχρι 5 μόρια)

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (0,5 μόριο για 1 κάθε πρόγραμμα). (Μέγιστο 1 μόριο)

Β. Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε 2 άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα/ έργα του Υπουργείου Παιδείας (0,5 μόριο ανά έργο/πρόγραμμα). (Μέγιστο 2 μόρια)

Γ. Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και ATEI (ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε 2 σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του υποψηφίου (0.5 μόριο για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ). (Μέγιστο 2 μόρια)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 5

2.2 Προϋπηρεσία σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (0,5 μόριο για κάθε έτος προϋπηρεσίας)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων: 4

Για τις ειδικότητες ΠΕ8 (Καλλιτεχνικών μαθημάτων) και ΠΕ16 (Μουσικής) συνεκτιμώνται η παραγωγή έργου ή η δημόσια παρουσία τους σε συναφείς με την ειδικότητά τους δραστηριότητες.

2.3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (μέχρι 35 μόρια)

2.3.1 Επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012 στα Π.Π.Σ., είτε στην οργανική τους θέση είτε με απόσπαση είτε με θητεία και συνεχίζουν να υπηρετούν και για το σχολικό έτος 2012-13 (άρθρο 329, ν. 4072/2012).

Α. Επιστημονική και διδακτική επάρκεια. (Μέγιστο 20 μόρια) Τις επιστημονικές γνώσεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει ο εκπαιδευτικός και τη διδακτική του επάρκεια αξιολογεί ο σχολικός σύμβουλος συνεκτιμώντας:
α) Τον προσωπικό φάκελο- portfolio, που έχει συμπληρώσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ακολουθώντας ειδικές προδιαγραφές που τον βοηθούν να περιγράψει και να τεκμηριώσει το έργο του με προτυποποιημένο τρόπο.
β) Τη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία στην τάξη, την οποία κατευθύνει ο εκπαιδευτικός, μετά από παρακολούθηση δύο τουλάχιστον διδασκαλιών (η αξιολόγηση γίνεται βάσει προδιαγραφών σε ειδικό έντυπο).

Β. Παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο. (Μέγιστο 15 μόρια) Ανάπτυξη καινοτομιών (π.χ. υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, συμμετοχή σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης κ.λπ.) Οι δραστηριότητες αυτές αξιολογούνται από το διευθυντή του Προτύπου Πειραματικού Σχολείου, σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο-μέλος του ΕΠ ΕΣ βάσει προδιαγραφών σε ειδικό έντυπο. Στις δραστηριότητες αυτές συνεκτιμάται η συνεργατικότητα, η οργάνωση, η συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων, η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου κλπ. Και στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός υποβάλλει φάκελο - portfolio, ακολουθώντας ειδικές προδιαγραφές που τον βοηθούν να περιγράψει και να τεκμηριώσει το έργο του με προτυποποιημένο τρόπο.

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 35

2.3.2 Επιστημονική και εκπαιδευτική επάρκεια για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οργανικές θέσεις σε Π.Π.Σ. και αποσπάστηκαν κατά τα σχολικά έτη 2011 - 2012 και 2012 - 2013, για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε μη πρότυπα πειραματικά σχολεία ή βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια ή λοχεία (άρθρο 329, ν. 4072/2012)

Στο φάκελο- portfolio που θα υποβάλει ο εκπαιδευτικός για την αξιολόγησή του από το ΕΠΕΣ του ΠΠΣ στο οποίο έχει οργανική θέση, καλείται να συμπεριλάβει τεκμήρια για την τυχόν οργάνωση, συμμετοχή, εκπόνηση, διεκπεραίωση των παρακάτω ή άλλων συναφών δράσεων:

Α. Συμμετοχή σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές όπως διαθεματικές δράσεις, projects, χρήση των ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικές δράσεις, κλπ (μέχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Β. Συμμετοχή σε καινοτόμες δημιουργικές δράσεις όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας, δημιουργία ομίλων, δράσεις μεταξύ σχολείων, σχολείων και κοινωνικών ομάδων κλπ (μέχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Γ. Συμμετοχή ή οργάνωση έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Δ. Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Ε. Οργάνωση, υποστήριξη, συντονισμό ή συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Η. Οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (μέχρι 6 μόρια).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 35

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια)

Συνέντευξη σε επιτροπή υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ (μέχρι 25 μόρια).
Κατά την συνέντευξη, θα ζητηθεί από τον αξιολογούμενο να αποδείξει ότι έχει το προφίλ του εκπαιδευτικού που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει αποτελεσματικά συμβάλλοντας θετικά στο έργο της σχολικής μονάδας. Τα χαρακτηριστικά τα οποία ζητούνται να έχει ο εκπαιδευτικός είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω (χωρίς ιεράρχηση):

01) Σύγχρονες απόψεις και βιβλιογραφική ενημέρωση στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει.

02) Γνώσεις σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και κυρίως της μαθησιακής διαδικασίας.

03) Ικανότητες διαχείρισης της σχολικής τάξης και του ατομικού και συλλογικού έργου μαθητών.

04) Αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές.

05) Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τη διεύθυνση του σχολείου, τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.

06) Γνώσεις των αναγκών των μαθητών του, σε επίπεδο κοινωνικό, γνωσιακό και συναισθηματικό.

07) Γνώσεις και ικανότητα ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων βάσει του επίσημου προγράμματος σπουδών του γνωστικού του αντικειμένου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών του.

08) I κανότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού χρόνου.

09) Γνώσεις και ικανότητα αξιολόγησης της λειτουργίας του σχολείου, του προγράμματος σπουδών του αντικειμένου του, του διδακτικού του έργου, της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών του και της επίδοσής τους.

10) Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις, π.χ. εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, συμμετοχή σε ευρωπα"ίκά προγράμματα, προγράμματα αυτοαξιολόγησης, κ.λπ.

Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης
Όπως ορίζεται από το άρ~ρο 42 του νόμου 3966/11, ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζεται ενώπιον επιτροπής υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον ερωτήματα που αφορούν στην τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων.
Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης προβλέπεται έως 15 λεπτά.

Θετική θεωρείται η αξιολόγηση αν ο εκπαιδευτικός συγκεντρώσει τουλάχιστον 55 μόρια.

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών, υποψηφίων για θέσεις με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων ανέρχονται σε 100

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΗΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μέχρι 31 μόρια)

1.1 Σπουδές: (μέχρι 16 μόρια)

Α. Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (ΔΔΣ) (Μέγιστο 9 μόρια)
• 9 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.

Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (Μέγιστο 5 μόρια)
• 4 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.
• 1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό που θεραπεύει ο υποψήφιος.

Γ. Δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης (Μέγιστο 2 μόρια)
• 1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου.
• 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ ΣΕΛΔΕ ή diploma σε ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 16

1.2 Πιστοποίηση γνώσεων (μέχρι 4 μόρια)

Α. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (μέχρι 3 μόρια)
• 2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2 στην Α' γλώσσα.
• 1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α' γλώσσα.
• 1 μόριο για τη Β' ξένη γλώσσα από το επίπεδο Β2 και πάνω.

Β. Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (μέχρι 1 μόριο)
• 1 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β' επιπέδου).
• 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης Η/Υ (α' επιπέδου).

(Στον υπολογισμό των μορίων σε κάθε περίπτωση πιστοποίησης λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος τίτλος).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 4

1.3 Επιστημονικό έργο: (μέχρι 11 μόρια)

Α. Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (1 μόριο για κάθε σύγγραμμα). (Μέγιστο 2 μόρια)

Β. Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών κριτών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους (0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση). (Μέγιστο 3 μόρια)

Γ. Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το σύστημα των πολλαπλών κριτών (0,5 μόριο για κάθε εισήγηση). (Μέγιστο 3 μόρια)

Δ. Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού όπως Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάθε προϊόν). (Μέγιστο 3 μόρια)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 11

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)

2.1 Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μέχρι 5 μόρια)

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (0,5 μόριο για 1 κάθε πρόγραμμα). (Μέγιστο 1 μόριο)

Β. Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε 2 άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα/ έργα του Υπουργείου Παιδείας (0,5 μόριο ανά έργο/πρόγραμμα). (Μέγιστο 2 μόρια)

Γ. Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και ATEI (ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε 2 σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του υποψήφιου (0.5 μόριο για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ). (Μέγιστο 2 μόρια)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 5

2.2 Διδακτική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (μέχρι 4 μόρια) (0,5 μόριο για κάθε έτος πέραν της υποχρεωτικής προβλεπόμενης προϋπηρεσίας από τον νόμο 3966/11)

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 4

Για τις ειδικότητες ΠΕ8 (Καλλιτεχνικών μαθημάτων) και ΠΕ16 (Μουσικής) συνεκτιμώνται η παραγωγή έργου ή η δημόσια παρουσία τους σε συναφείς με την ειδικότητά τους δραστηριότητες.

2.3 Διδακτική επάρκεια και παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο (μέχρι 35 μόρια)

Στο φάκελο- portfolio που θα υποβάλει ο υποψήφιος με τεκμήρια για την μοριοδότησή του στα παραπάνω πεδία καλείται να συμπεριλάβει τεκμήρια για την τυχόν οργάνωση, συμμετοχή, εκπόνηση, διεκπεραίωση των παρακάτω ή άλλων συναφών δράσεων:

Α. Συμμετοχή σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές όπως διαθεματικές δράσεις, projects, χρήση των ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατικές δράσεις, κλπ. (μέχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Β. Συμμετοχή σε καινοτόμες δημιουργικές δράσεις όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας, δημιουργία ομίλων, δράσεις μεταξύ σχολείων, σχολείων και κοινωνικών ομάδων κλπ (μέχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Γ. Συμμετοχή ή οργάνωση έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Δ. Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Ε. Οργάνωση, υποστήριξη και συντονισμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών (μέχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάθε δράση).

Η. Οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (μέχρι 6 μόρια).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 35

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια)
Συνέντευξη σε επιτροπή υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ

Κατά την συνέντευξη, θα ζητηθεί από τον αξιολογούμενο να αποδείξει ότι έχει το προφίλ του εκπαιδευτικού που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει αποτελεσματικά συμβάλλοντας θετικά στο έργο της σχολικής μονάδας. Τα χαρακτηριστικά τα οποία ζητούνται να έχει ο εκπαιδευτικός είναι αυτά που αναφέρονται παρακάτω (χωρίς ιεράρχηση):

01) Σύγχρονες απόψεις και βιβλιογραφική ενημέρωση στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει.

02) Γνώσεις σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και κυρίως της μαθησιακής διαδικασίας.

03) Ικανότητες διαχείρισης της σχολικής τάξης και του ατομικού και συλλογικού έργου μαθητών.

04) Αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές.

05) Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας (με τη διεύθυνση του σχολείου, τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς).

06) Γνώσεις των αναγκών των μαθητών του (σε επίπεδο κοινωνικό, γνωσιακό και συναισθηματικό).

07) Γνώσεις και ικανότητα ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων βάσει του επίσημου προγράμματος σπουδών του γνωστικού του αντικειμένου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών του.

08) Ικανότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού χρόνου.

09) Γνώσεις και ικανότητα αξιολόγησης της λειτουργίας του σχολείου, του προγράμματος σπουδών του αντικειμένου του, του διδακτικού του έργου, της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών του και της επίδοσής τους.

10) Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις (π.χ. εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα, συμμετοχή σε ευρωπα"ίκά προγράμματα, προγράμματα αυτοαξιολόγησης, κ.λπ.)

Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης
Όπως ορίζεται από το άρθρο 42 του νόμου 3966/11, ο/η υποψήφιος παρουσιάζεται ενώπιον επιτροπής υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ και αφού κάνει μία σύντομη αυτοπαρουσίαση, καλείται να απαντήσει σε δύο τουλάχιστον ερωτήματα που αφορούν στην τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων.

Ο συνολικός χρόνος της συνέντευξης προβλέπεται έως 15 λεπτά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μετάβαση στο άρθρο με τις διευκρινήσεις για εκπαιδευτικούς στα Πειραματικά Σχολεία

Σχετικά Άρθρα