edu.klimaka.gr

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Μονοετούς Θητείας σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2021 2022

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.107331/Ε2/03-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Δ. Κυπαρίσσης
Email : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443246
Β/ΘΜΙΑ
Πληροφορίες : Αικ. Δημακοπούλου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442278

Θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 12 & 14 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α’), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α') “Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
4. Την υπ’ αριθμ. 83082/Δ6/09-07-2021 (ΦΕΚ 3070 Β΄) Κ.Υ.Α.: «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
5. Tην υπ΄αριθμ. 37572/Γ1/03-04-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΑΙΘ (ΦΕΚ 254 Υ.Ο.Δ.Δ.): «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ΄ αριθμ. 1614/Υ1/08-01-2021 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών ΠΑΙΘ (ΦΕΚ 8 Β’): «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
7. Την υπ’ αριθμ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υ.Α.: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
8. Την υπ’ αριθμ. 79429/Ε2/22-06-2020 (ΦΕΚ 2548 Β΄) Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
9. Την υπ’ αριθμ. 54/ΔΕΠΠΣ/13-07-2021 «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022.» (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
10. Την από 20-08-2021 Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για συμπληρωματική δήλωση προτιμήσεων.
11. Τα αποσπάσματα των υπ΄ αριθμ. 31/2021, 32/2021 και 33/2021 Πράξεων της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με Το υπ΄αριθμ. 365/Δ6/27-8-2021 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τοποθέτηση με μονοετή θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) το σχολικό έτος 2021-22.»
12. Τους κυρωμένους από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
13. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022 με μονοετή θητεία, ήτοι μέχρι 31-08-2022, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 232 τοποθετήσεις)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις ανωτέρω σχολικές μονάδες την 01-09-2021.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠ

Λήψη του αρχείου με τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Μονοετούς Θητίεας σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 2021-22

Σχετικά Άρθρα