edu.klimaka.gr

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Μονοετούς Θητείας σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2023 2024

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.104993/Ε2/22-09-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Αικ. Δημακοπούλου
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442278

Θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 87 του Ν. 4954/2022 (136 Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του Ν. 4812/2021 (110 Α΄)
3. Τις διατάξεις των παρ. 2, 12 & 14 του άρθρου 19 του Ν.4692/2020 (111 Α’), όπως διαμορφώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 177 του Ν. 4823/2021 (136 Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 5029/2023 (55 Α΄)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α') “Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ”
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 77/2023 (130 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
7. Το Π.Δ. 79/2023 (131 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Την υπ’ αριθ. 83082/Δ6/09-07-2021 (3070 Β΄) Κ.Υ.Α.: «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»
9. Την υπ’ αριθ. 94763/Γ2/08-06-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υ.Α.: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
10. Την υπ’ αριθ. 79429/Ε2/22-06-2020 (2548 Β΄) Υ.Α. «Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»
11. Την υπ’ αριθ. 51/ΔΕΠΠΣ/30-06-2023 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ)
12. Το απόσπασμα της υπ΄ αριθμ. 16/15-09-2023 Πράξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με το υπ΄αριθμ. 5163/Δ6/15-09-2023 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.
13. Τους κυρωμένους από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
14. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 με μονοετή θητεία, ήτοι μέχρι 31-08-2024, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 03 τοποθετήσεις)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Λήψη του αρχείου με τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Μονοετούς Θητίεας σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 2021-22

Σχετικά Άρθρα