edu.klimaka.gr

Διαδικασία Αιτήσεων για Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020-2021

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2483/2020

Αρ.Πρωτ.77485/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Β΄ «Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 19, καθώς και του άρθρου 62 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111),
β) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31),
γ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119) και ιδίως της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4,
δ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε) του άρθρου 6 του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
στ) του Π.Δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ζ) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167),
η) της Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
θ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
ι) του ν. 3966/2011 « Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις.», (Α΄118),
ια) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138),
ιβ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
ιγ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 76876/Β1/18-06-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Οι ρυθμίσεις για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) εμπεριέχονται στο Κεφάλαιο Β' (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται μετά από αίτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) ή των μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και αξιολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

2. Η υποβολή των αιτήσεων για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο "Ο.Π.Σ. Αιτήσεων, Βεβαιώσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)" (Μητρώο Ι.Ε.Π.), το οποίο έχει αναπτυχθεί με ίδιους πόρους από το Ι.Ε.Π., φιλοξενείται στους διακομιστές του και υλοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π..

3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-21 εμπλέκονται:

  1. οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση,
  2. οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) και
  3. τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.).

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής της αίτησης

1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-21 σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εισέρχονται, για την υποβολή της αίτησής τους, στο Μητρώο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η πρόσβαση στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. πραγματοποιείται μετά από εγγραφή του χρήστη. Για την εγγραφή απαιτείται η εισαγωγή των εξής στοιχείων:

α. Επώνυμο,

β. Όνομα,

γ. Φύλο,

δ. Αριθμός Μητρώου μόνιμου εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό, συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

ε. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου,

στ. Όνομα Χρήστη και

ζ. Κωδικός.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε.

Στο Μητρώο Ι.Ε.Π. εγγράφονται και εισέρχονται τόσο οι εκπαιδευτικοί για να υποβάλουν αίτηση όσο και οι Π.Ε.Π.Π.Σ. και τα ΕΠ.Ε.Σ., τα οποία αξιολογούν και μοριοδοτούν τις αιτήσεις. Η απόδοση ρόλου μέλους Π.Ε.Π.Π.Σ. ή ΕΠ.Ε.Σ. πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του Μητρώου Ι.Ε.Π., ήτοι τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., μετά από έλεγχο.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μετά από εγγραφή των εκπαιδευτικών στο Μητρώο Ι.Ε.Π. καθώς και η εγγραφή στο ίδιο Μητρώο των Π.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις αιτήσεις τοποθέτησης με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Για τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα υποβληθούν για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, καθώς και για τις αντίστοιχες εγγραφές των Π.Ε.Π.Π.Σ. που θα τις αξιολογήσουν, η αυθεντικοποίηση των υποψηφίων και των μελών των Π.Ε.Π.Π.Σ., θα πραγματοποιείται κατά την είσοδό τους στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης από τους εκπαιδευτικούς

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί:

Α. συνδέονται στο Μητρώο Ι.Ε.Π. και ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Πέρα από στοιχεία που εισήγαγαν κατά την εγγραφή και αναφέρονται στο άρθρο 2, ενημερώνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

α. Πατρώνυμο,
β. Κλάδος,
γ. Ιδιότητα,
δ. Α.Φ.Μ.,
ε. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
στ. Ημερομηνία γέννησης,
ζ. Σταθερό Τηλέφωνο,
η. Κινητό Τηλέφωνο και
θ. Πόλη.

Επιπλέον ενημερώνουν προαιρετικά τα ακόλουθα:

α. Διεύθυνση Κατοικίας,
β. Ταχυδρομικός κώδικας,
γ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας,
δ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και
ε. Όνομα skype.

Β. Μεταβαίνουν στην τοποθεσία καταχώρισης των δικαιολογητικών και τα αναρτούν με τη μορφή ψηφιοποιημένων αρχείων. Τα δικαιολογητικά που αναρτώνται καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020.

Γ. Μεταβαίνουν στην τοποθεσία υποβολής της αίτησης και την υποβάλλουν, αφού δηλώσουν, με σειρά προτίμησης, τις σχολικές μονάδες όπου επιθυμούν να επιλεγούν και τοποθετηθούν με θητεία. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει επιβεβαίωση υποβολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Άρθρο 4
Εξέταση των αιτήσεων - μοριοδότηση

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ο έλεγχος των τυπικών προσόντων που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης και η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της πρώτης επιλογής των υποψηφίων ή από το ΕΠ.Ε.Σ. του συνδεδεμένου σχολείου, στις συνεδριάσεις του οποίου, για αυτό τον σκοπό, συμμετέχει και ο διευθυντής του σχολείου, το οποίο αφορά η επιλογή, στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί κατά το χρόνο της επιλογής το ΕΠ.Ε.Σ. του εν λόγω σχολείου. Για τον σκοπό αυτό μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. εισέρχονται στο Μητρώο Ι.Ε.Π. και αξιολογούν τις αιτήσεις της αρμοδιότητάς τους βάσει των αναρτηθέντων δικαιολογητικών. Το Μητρώο Ι.Ε.Π. υποστηρίζει τον αρχικό έλεγχο των τυπικών προσόντων, που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης και μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Η καταχώριση της μοριοδότησης για κάθε αναρτηθέν δικαιολογητικό γίνεται από τα οικεία ΕΠ.Ε.Σ. στο Μητρώο Ι.Ε.Π.. Η καταχώριση του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα επιμέρους κριτήρια γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στο Μητρώο Ι.Ε.Π, μετά τη μοριοδότηση και της συνέντευξης των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5.

Άρθρο 5
Ενστάσεις - Συνέντευξη

1. Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών που θα υποβληθούν σε διαδικασία αξιολόγησης για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-21 θα εξεταστούν από τα οικεία ΕΠ.Ε.Σ. μέσω του Μητρώου Ι.Ε.Π.. Για τον σκοπό αυτό το Μητρώο Ι.Ε.Π. δίνει τη δυνατότητα επισκόπησης από τους υποψηφίους της αξιολόγησης της αίτησής τους, καθώς επίσης και τη δυνατότητα υποβολής νέας μοριοδότησης από τα ΕΠ.Ε.Σ..

2. Η μοριοδότηση της συνέντευξης των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 θα γίνει από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στο Μητρώο Ι.Ε.Π., προκειμένου να εξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα.

Άρθρο 6
Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχουν:

  1. οι Π.Ε.Π.Π.Σ. για τις αιτήσεις που αφορούν τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και
  2. τα ΕΠ.Ε.Σ. για τις αιτήσεις που αφορούν τη σχολική μονάδα ή τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.
    Επιπλέον, πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχει ο διαχειριστής του Μητρώου Ι.Ε.Π.. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, οι λογαριασμοί των χρηστών παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο Ι.Ε.Π. και τα αναρτηθέντα δικαιολογητικά παραμένουν στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) τους.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα