edu.klimaka.gr

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφή
Εκτύπωση  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2877/2021

 Αριθμ. 77888/Ζ1
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),
β) του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διόρθ. Σφαλμ. Α’126),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
θ) την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
2. Το υπό στοιχεία 58655/Ζ1/25-05-2021 έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) για τη διατύπωση της γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής σχετικά με τις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καθώς και το συμπληρωματικό αυτού υπό στοιχεία 72021/Ζ1/17-06-2021.
3. Την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ελήφθη στις υπ’ αρ.20/11-06-2021 και 21/23-06-2021 συνεδριάσεις του και διαβιβάστηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ., με το, υπό στοιχεία 22815/24-06-2021 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής, με την οποία διατυπώθηκε η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/417/76553/Β1/28-06-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ως ακολούθως:

Πίνακας Α - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ακαδ. έτος 2021-2022

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  3 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  5 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
6 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(Νέα Τμήματα)  
7 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
8 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
(Νέα Τμήματα) 
10 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ,   ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ   ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       12 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
14 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
16 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
17 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
18 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Νέα Τμήματα) 
19 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ    21 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
22 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
23 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
24 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  25 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  27 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
28 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  29 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
30 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ  31 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
32 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ   33 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
34 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
35 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)      
36 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
37 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
38 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
39 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
40 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ
41 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
42 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  43 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
44 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Νέα Τμήματα)  
45 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
46 IΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΑΜΑ
47 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ,  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα) 
48 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
49 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   50 ΔΙΕΘΝΩΝ  & ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
51 ΔΙΕΘΝΩΝ  & ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
52 ΔΙΕΘΝΩΝ,  ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)    
53 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
54 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
55 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
56 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
57 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Νέα Τμήματα) 
58 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
59 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
(Εκτός Πανελληνίων)   
60 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
61 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
62 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
& ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
63 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  64 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
65 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ   66 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
67 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
68 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(Νέα Τμήματα)   
69 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
70 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
71 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
72 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΗΤΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ (S ΕΞΑΜΗΝΑ)  73 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
74 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)   75 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
76 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
77 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  78 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
79 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ     80 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
81 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
82 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
83 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
84 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)         85 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
86 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
87 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
88 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
89 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
90 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
91 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
92 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
93 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα) 
94 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
95 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα) 
96 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
97 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΖΩΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Νέα Τμήματα) 
98 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ &
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
99 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΖΩΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  100 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
101 ΕΠΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  &   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ       102 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
103 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
104 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
105 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
108 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)  
109 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
110 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
111 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ   112 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
113 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
114 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  115 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
116 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ       117 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
118 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
119 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
120 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
121 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
122 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
123 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ      124 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
125 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
126 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
127 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
128 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ   ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
129 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ   130 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
131 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
& ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
132 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  133 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛαΛαΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤαΤΕΛΕΙα  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΘΕΣΣΑΛαΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
134 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛαΛαΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚα ΚΑΙ ΚΑΠαΔΙΣΤΡΙΑΚα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ   135 ΙΣΤαΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙαΛαΓΙΑΣ &
ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠαΛαΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒαΛαΣ
136 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠαΛαΓΙΑΣ
& ΙΣΤαΡΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΑΙΓΑΙαΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
137 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠαΛαΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙα  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΚαΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠαΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(νέα Τμήματα)  
138 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
139 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜαΚΡΙΤΕΙα   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΘΡΑΚΗΣ ΚαΜαΤΗΝΗ
140 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚα ΜΕΣαΓΕΙΑΚα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΗΡΑΚΛΕΙα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  141 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕαΛαΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙαΛαΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚα ΚΑΙ ΚΑΠαΔΙΣΤΡΙΑΚα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
142 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕαΛαΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚαΥ ΠαΛΙΤΙΣΜαΥ ΑΡΙΣΤαΤΕΛΕΙα  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΘΕΣΣΑΛαΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  143 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠαΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙα  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΚαΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΠαΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
144 ΚαΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠαΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜαΚΡΙΤΕΙα   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΘΡΑΚΗΣ ΚαΜαΤΗΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ   145 καιΝΩΝ ιαΛαΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΑΙΓΑΙαΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
146 καιΝΩΝ ιαΛαΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙα  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΚαΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠαΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
147 καιΝΩΝ ιαΛαΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝα
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  148 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤαΤΕΛΕΙα  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΘΕΣΣΑΛαΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
149 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
ΧΡΗΜΑΤ /ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
150 ΛαΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤααικαΝαΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα  ΜΑΚΕΔαΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
151 ΛαΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤααικαΝαΜΙΚΗΣ αικαΝαΜΙΚα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙα ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
ΧΡΗΜΑΤ /ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)      
152 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
153 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
154 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
155 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
156 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
157 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
158 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)  
159 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΑΤΡΑ
160 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ ΙΏΑΝΝΙΝΑ
161 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ       162 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
163 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΑΤΡΑ
164 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ
ΑΘΗΝΑ
165 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
166 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΏΑΝΝΙΝΏΝ ΙΏΑΝΝΙΝΑ
167 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ - ΕΙΣ.ΚΑΤ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
168 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ -
ΕΙΣ.ΚΑΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα) 
169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)  
171 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
172 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
173 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  174 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
175 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  176 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
177 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   178 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
179 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
180 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)  
181 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
182 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
183 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα) 
184 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
185 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
186 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
187 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,    ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     188 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΩΝ &
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
189 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
190 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
191 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
192 ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)   
193 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
194 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
195 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
196 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  197 ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
198 ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ   199 ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
200 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
201 ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)      
202 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
203 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
204 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
205 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
206 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
207 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
208 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  209 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
210 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  211 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
212 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ            213 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
214 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
215 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
217 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
218 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
219 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
220 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
221 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
222 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
223 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
224 ΔΙΕΘΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Νέα Τμήματα)  
225 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
226 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
227 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ     228 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
229 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
230 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
231 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
232 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Νέα Τμήματα)   
233 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
234 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
235 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
236 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        237 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
238 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
239 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
240 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
241 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
242 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
243 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
244 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Νέα Τμήματα) 
245 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
246 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ            247 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
248 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
249 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
250 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
251 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
252 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
253 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
254 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑ ΜΙΑ
255 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
256 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΙΣ.ΚΑΤ.:  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
257 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΙΣ.ΚΑΤ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
258 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα)  
259 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
260 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
261 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ      262 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
263 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
264 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
265 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
266 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
267 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     268 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
269 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
270 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
271 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ
272 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(Νέα Τμήματα)  
273 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΤΡΑ
274 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
275 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  276 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
277 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  278 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
279 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Νέα Τμήματα)   
280 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
281 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
282 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
283 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ   284 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
285 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
286 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ       287 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
288 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
289 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
290 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
291 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
292 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
293 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ    
294 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
295 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
296 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
297 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
298 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗΣ     299 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
300 ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
301 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
302 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
303 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ
(Νέα Τμήματα) 
304 ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
305 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Νέα Τμήματα)    
306 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
<: Λ Λ Λ,ΛnΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
307 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
308 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΙΓΙΟ
309 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
310 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
n"Λnnn1 11-1>nν
ΣΠΑΡΤΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  311 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
312 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ     313 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
314 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
315 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
316 ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
317 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    318 ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
319 ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
320 ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
321 ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Νέα Τμήματα) 
322 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
323 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(Νέα Τμήματα) 
324 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
325 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ     326 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
327 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
328 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
329 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
330 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Όπου αναφέρονται «Νέα Τμήματα» νοούνται Τμήματα που έχουν ιδρυθεί με τους νόμους 4521/2018 (Α'38}, 4559/2018 (Α' 142}, 4589/2019 (Α'13} και 4610/2019 (Α'70}.

Πίνακας Β' -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ
ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝ/ΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΨΑΛΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝ/ΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ  ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πίνακας Γ' - ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ακ. έτος 2021-2022

Α/ Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ
1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΑΜΑ
3 ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
5 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
6 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
9 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
11 ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
12 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
14 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑ
15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
16 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΑ
17 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
19 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
21 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
22 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑ
25 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
26 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
27 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ
28 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
29 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
30 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
31 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
32 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
33 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
34 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΝΙΑ
35 ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
36 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
37 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
38 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ
39 ΙΣΤΟΡΙΑΣ -ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ
40 ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
41 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
42 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
44 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
45 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
46 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
47 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
48 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
49 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
50 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
51 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
52 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
53 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
54 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
55 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ
56 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
57 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
58 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΣ
59 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
60 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
61 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ
62 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
63 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
64 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ
65 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
66 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
67 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
68 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
69 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
70 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
71 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
72 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
73 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ
74 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
75 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
76 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ
77 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
78 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
79 ΡΩΣΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΣ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
80 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
81 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
82 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
83 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
84 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
85 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
86 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
87 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
88 ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
89 ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
90 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
91 ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
92 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΨΑΧΝΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
93 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
94 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

 


Αντικαταστάθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις:

- Αριθμ. 87763/Ζ1 στο ΦΕΚ 2766/2020

- Αριθμ.77275/Ζ1 στο ΦΕΚ 2549/2020

- Αριθμ.104100/Ζ1 στο ΦΕΚ 2656/2019 όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2859/2019

- Αριθμ.117514/Ζ1/11-07-2018/ΥΠΠΕΘ με τροποποιήσεις της 97719/Ζ1 στο ΦΕΚ 2520/2018

- Αριθμ 97719/Ζ1 στο ΦΕΚ 2520/2018

- Αριθμ. 89006/Ζ1 στο ΦΕΚ 1915/2017

- Αριθμ. 158964/Ζ1 στο ΦΕΚ 3142/2016

Λήψη της προηγούμενης απόφασης ΦΕΚ 2910/2013 - Αριθμ.168761/Β1


Εκτύπωση