Υποτροφίες Κυβέρνησης Σλοβακίας σε Έλληνες 2017 - 2018

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.26672/Ζ1/15-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
e-mail :foitmer.yp(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληρ. : Ν. Αγγελάκη, Χ. Σακελλίου
Τηλέφωνο : 210 3443469, 210 3442404
FAX : 210 344 3134 & 210 344 2382

ΘΕΜΑ :«Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας»

Διά του παρόντος σας ενημερώνουμε σχετικά με τη νέα προκήρυξη για υποβολή προτάσεων για σπουδές και έρευνα σε σλοβακικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και καλλιτέχνες για την περίοδο 2018/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:
www.stipendia.sk και www.scholarships.sk όπου και υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 είναι η 30η Απριλίου 2018.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποτροφιών θερινής περιόδου 2018-2019 είναι η 31η Οκτωβρίου 2018.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ

 


Εκτύπωση