Υποτροφίες Κυβέρνησης Σλοβακίας σε Έλληνες Πολίτες 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2019

Αρ.Πρωτ.38637/Ζ1/13-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Πληροφορίες: Χρ. Σακελλίου
Τηλέφωνο: 210 344 2404
FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ :«Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας»

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, ανακοινώνεται η χορήγηση υποτροφιών για σπουδές σε σλοβακικά πανεπιστήμια κατά το ακαδ. έτος 2019-2020.

Οι υποτροφίες αφορούν ξένους προπτυχιακούς φοιτητές (που βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος σπουδών), μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες, οι οποίοι επιθυμούν τη διαμονή τους σε σλοβακικά πανεπιστήμια και σλοβακικά ερευνητικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα ποσά των υποτροφιών είναι διαθέσιμες στο:https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.scholarships.sk

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2019 (ώρα 16:00) για υποτροφίες διάρκειας ακαδ. έτους 2019-2020 και η 31η Οκτωβρίου 2019 (ώρα 16:00) για υποτροφίες κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση