Υποτροφίες Κυβέρνησης Σλοβακίας σε Έλληνες Πολίτες 2020

Εκτύπωση  

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2020

Αρ.Πρωτ.124344/Ζ1/18-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Τηλέφωνο: 210 344 2404
FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας»

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών της κυβέρνησης της Σλοβακίας με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών σε διεθνές επίπεδο, ανακοινώνεται πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για σπουδές σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021.

Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθηγητές Πανεπιστημίων, ερευνητές και καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν τη διαμονή τους σε σλοβακικά πανεπιστήμια και σλοβακικά ερευνητικά ιδρύματα.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες των υποτροφιών καθώς και υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.scholarships.sk

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


 

 


Εκτύπωση