edu.klimaka.gr

Εισαγωγή Σπουδαστών με Σοβαρές Παθήσεις (5%) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Ιωαννίνων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.151/51335/Α5/28-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφ.: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλ.: 2103442684, 2103442688
FAX: 2103442098

ΘΕΜΑ: Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 5 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188/τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄/2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/2013) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/2013), με το άρθρο 7 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄), καθώς και με το άρθρο 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.151/17712/Α5 (ΦΕΚ 418/τ.Β΄/14.02.2017) Υπ. Απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5.Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ.40/25-10-17), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, δεδομένου ότι η εν λόγω σχολή αποτελείται μόνο από το ανωτέρω Τμήμα, όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ.συνεδρίασης 1042/1/21-12-2017).
6. Το Π.Δ.125 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/25ΝΠ/51246/Β1/28.3.2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και σε ποσοστό 5%, έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του αρ. 35 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (Α΄189), με το άρθρο 13 του Ν.4452/2017 (Α΄17), και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2
Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια των ειδικών εξετάσεων

Η πρόσκληση – Ανακοίνωση − υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές εξετάσεις γίνεται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνο και αναρτάται με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στον διαδικτυακό του τόπο.

Οι ειδικές εξετάσεις για το τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διενεργούνται το μήνα Οκτώβριο και διαρκούν τρεις (3) ημέρες.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά και χρόνος και τόπος υποβολής τους

Oι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις ειδικές εξετάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την 1η έως και την 10η Οκτωβρίου, εκάστου έτους.

Η ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, στο διαδικτυακό του τόπο και στην διαύγεια.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Έντυπη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, η οποία χορηγείται από το Τμήμα.

β) Τίτλος σπουδών.

γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, ή από το ΚΕΣΥ, όπως ορίζονται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση.

ε) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένος που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο που επιδεικνύει στη γραμματεία του Τμήματος.

Σε κάθε υποψήφιο παραδίνεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου».

Άρθρο 4
Επιτροπή Εξετάσεων

1. Οι Ειδικές Εξετάσεις διενεργούνται από τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Η επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από καθηγητές όλων των βαθμίδων ή υπηρετούντες λέκτορες στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι στις εικαστικές τέχνες.

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ΄ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις ειδικές εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και σε περίπτωση απουσίας ή έλλειψης του ο οριζόμενος ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές, μέλος της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια των εξετάσεων και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους αναφέρονται στην ανακοίνωση των Ειδικών Εξετάσεων, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5.Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Τμήματος.

6.Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των Ειδικών Εξετάσεων, ορίζει τα προς εξέταση θέματα, συγκροτεί τις αρμόδιες επιτροπές και ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκτελούν και παραδίδουν την τελευταία ημέρα των εξετάσεων δύο (2) εικαστικά έργα ασπρόμαυρα σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι ή ένα (1) εικαστικό έργο ασπρόμαυρο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και ένα (1) εικαστικό έργο σε φύλλο χαρτιού διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών, με χρώμα εκτός από χρωστικές λαδιού ή ένα απτικό έργο με πηλό από πρότυπο που τοποθετείται προς σχεδίαση ή παραγωγή, επιπροσθέτως προσκομίζουν φάκελο με εργασίες. Ο αριθμός των έργων του φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 έργα σε σχέδιο και χρώμα.

Επί των έργων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω πρέπει να παραδώσουν απτικά έργα από διάφορα υλικά.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων και τοποθετεί το θέμα στην αίθουσα των διαγωνιζομένων.

3. Τα φύλλα χαρτιού, τα χαρτόνια και ο πηλός διατίθενται από το Τμήμα ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

Άρθρο 6
Επιτηρητές Εξετάσεων

1. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των κλάδων ΠΕ, TE και ΔΕ, ο αριθμός και ο ορισμός των οποίων γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

2. Οι Επιτηρητές είναι, υπεύθυνοι νια την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο και την επιτήρηση των διαγωνιζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους

1. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων.

2. Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

3. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

4. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζομένων σύμφωνα με το «Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίων» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή εξετάσεων

1. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα προς βαθμολόγηση έργα του. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής παρουσία του υποψηφίου ελέγχει τα στοιχεία του υποψηφίου, τοποθετεί τα έργα σε φάκελο, πάνω στον οποίο γράφει τα στοιχεία του υποψηφίου, τον αριθμό των έργων και μονογράφει. Έπειτα σφραγίζει το φάκελο καθώς και το σημείο συμπλήρωσης στοιχείων.

2. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπεύθυνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τις εξετάσεις σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων των υποψηφίων από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων διαιρούμενα δια του αριθμού των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού, που είναι καθ’ υπέρβαση σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται και η αξιολόγησή τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει τα αποτελέσματα με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α) στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν για εγγραφή σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

2. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό λόγω αποδεδειγμένου ανυπέρβλητου κωλύματος, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για το έτος αυτό.

3. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Η έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής αρχίζει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2018−2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα