edu.klimaka.gr

Προκήρυξη Εξετάσεων Εισαγωγής στη Σχολή Καλών Τεχνών Ιωαννίνων 2018 - 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018-2019

Αρ.Πρωτ. Δ.Υ./14-06-2018

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
Πληροφορίες: Πανωραία Τσακίρη
τηλ.: 26510-07112
e-mail: prytsym(ΣΤΟ)cc.uoi.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

έχοντας υπόψη του:
1. τις διατάξεις της περ. ιγ της παρ. 15 του άρθρ.15 του Ν.4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με την οποία «Ο Πρύτανης ……. λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις»
2. τις διατάξεις του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.Φ151/17712/Α5/3-2-2017 (ΦΕΚ 418 τ.Β΄ 14-2-2017),
3. τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.Φ151/17712/Α5/3-2-2017 (ΦΕΚ 418 τ.Β΄ 14-2-2017)
4. τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του ΠΔ 85/2000 (Α΄ 72), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 παρ.1 περ. γ΄ του Ν.4386/2016 (Α΄ 83),
5. την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 46/24-04-2018), η οποία ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε εισιτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα αρχίσουν στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Η εγγραφή των υποψηφίων για τις εισιτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://register.arts.uoi.gr/, από την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα) από την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως και την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου), πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 2651007117 και 2651007183, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arts.uoi.gr (e-mail: gramarts(ΣΤΟ)cc.uoi.gr).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο).

2. Τίτλο απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν:

α) τον τίτλο απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης, γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36§ 2γ του Ν.4194/2013.

β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οι υποψήφιοι, τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

Απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του στην διεύθυνση στην Ελλάδα.

3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η διαδικασία και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα γνωστοποιηθούν το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η διάρκεια των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της υποβολής των δικαιολογητικών.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου  Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Γ1 του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από το οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Παρακαλείται το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης να προβεί στις δικές του περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με τιμή
Ο Πρύτανης
Γεώργιος Δ. Καψάλης

Σχετικά Άρθρα