edu.klimaka.gr

Εισαγωγή Σπουδαστών στο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Δυτ. Μακεδονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1358/2006)

Αριθμ. Φ.151/89700/Β6
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τη γνώμη της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνεδρία αριθμ. 53/15.3.2006 σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του ανωτέρω τμήματος.
4. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α98) κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5.Το π.δ. 169 «Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 181 τ.Α΄/31.8.2006),
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν

α) οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου

β) σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος.

(Σ.Σ.
Σύμφωνα με την τροποποίηση υπ.αρ.Φ.151/50945/Α5/27-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ που ακολουθεί στο τέλος του άρθρου

Η περίπτωση β του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος».)

Άρθρο 2
Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων

1. Οι εισιτήριες εξετάσεις στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διενεργούνται εντός του χρονικoύ διαστήματος Σεπτεμβρίου−Οκτωβρίου.

2. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ περίληψή της δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου και είναι:
 α) αίτηση συμμετοχής.
 β) τίτλος σπουδών και
 γ) δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

Ειδικά και μόνον για το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στα τμήματα από 20 μέχρι και 30 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

3. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από το τμήμα.

4. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στο Γραμματέα του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

5. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από το γραμματέα του τμήματος.

Άρθρο 4
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

1. Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του τμήματος.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με τις εικαστικές τέχνες και τις επιστήμες τους.

3. Πρόεδρος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων είναι ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και Αντιπρόεδρος ο Αναπληρωτής Πρόεδρός της, εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο είναι σχετικό με τις εικαστικές τέχνες και τις επιστήμες τους. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζονται στις παραπάνω θέσεις άλλα μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια ή Σχολές Καλών Τεχνών που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι σχετικό με τις εικαστικές τέχνες και τις επιστήμες τους.

4. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί με σχέση συγγένειας εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

5. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος από τα μέλη ΔΕΠ που είναι μέλος της Επιτροπής.

6. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με ανάρτηση υποχρεωτικά σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και προαιρετικά με δημοσίευση περίληψής της στον ημερήσιο τύπο.

7. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

8. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

9. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

10. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για κάθε λεπτομέρεια, που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 5
Εισιτήριες δοκιμασίες

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών των Σχολών αυτών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, καθορίζονται οι δοκιμασίες εκείνες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4.

3. Οι εισιτήριες εξετάσεις είναι διάρκειας πέντε (5) τετραώρων που κατανέμονται σε τρεις (3) ημέρες και τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι ανά τετράωρο εξετάσεων είναι:
− Το πρώτο και δεύτερο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον σχέδιο εκ του φυσικού (άσπρο−μαύρο), σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο, μελάνι.
− Το τρίτο τετράωρο εκπονούν ένα τουλάχιστον χρώμα εκ του φυσικού, σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
− Το τέταρτο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με θέμα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας με ελεύθερη αντιμετώπιση από τους διαγωνιζόμενους, και
− Το πέμπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με ελεύθερο θέμα, που ο κάθε υποψήφιος επιθυμεί, με ελεύθερη αντιμετώπιση. Η άσκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προσχέδιά της.

4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από τα τμήματα, ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

5. Ο υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή μέσα σε φάκελο που χορηγείται από το Τμήμα τα εξής:
 α) ένα έως δύο σχέδια ασπρόμαυρα,
 β) ένα έως δύο χρώματα,
 γ) μία έως δύο ασκήσεις με θέμα που ανακοινώνει στους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, και
 δ) μία άσκηση η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα προσχέδιά της με ελεύθερο θέμα που επιλέγει ο υποψήφιος.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εποπτείας

1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων ορίζεται από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και αποτελείται από τους Επόπτες και τους Επιτηρητές.

2. Ως Επόπτες και Επιτηρητές ορίζονται μέλη του Διοικητικού Προσωπικού των τμημάτων του Πανεπιστημίου των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, Ε.Δ.Τ.Π. καθώς και αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.

3. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εποπτών και των Επιτηρητών καθορίζονται και επιδίδονται γραπτώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων στα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας.

4. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχόμενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των εξεταζομένων.

Άρθρο 7
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους.

1. Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος.

2. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων το πρώτο εξεταστικό τετράωρο και κατά την παράδοση των εργασιών το τελευταίο.

3. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εργασθεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζομένων, σύμφωνα με το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

6. Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» τοποθετείται από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή Εξετάσεων

1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους με φροντίδα των Επιτηρητών.

2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, που γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

3. Ο υποψήφιος το τελευταίο τετράωρο των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή φάκελο με τα έργα του, καθώς και μικρό αδιαφανή φάκελο, στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό έργων που παραδίδει. Οι φάκελοι και η κάρτα χορηγούνται από το Τμήμα. Στη συνέχεια ο Επιτηρητής, παρουσία του υποψηφίου, ελέγχει τα ανωτέρω στοιχεία, σφραγίζει και τους δύο φακέλους, επικολλά το μικρό στο μεγαλύτερο και τους μονογράφει.

4. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες, ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάστηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 9
Πειθαρχία διαγωνιζομένων.

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών της Επιτροπής Εποπτείας.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευθύνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10
Βαθμολόγηση των έργων και Γενικός Βαθμός υποψηφίου

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έρ γων του υποψηφίου από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5)

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων, ο οποίος καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά γενικού βαθμού υποψηφίου και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών που έδωσαν τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων στο συγκεκριμένο υποψήφιο δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής.

4. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

5. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.

6. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στα τμήματα ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Άρθρο 11
Έκδοση αποτελεσμάτων, επιλογή εισαγομένων

1. Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται με βάση μόνο την επίδοση τους στις ειδικές αυτές εισαγωγικές εξετάσεις κατά φθίνουσα σειρά του γενικού βαθμού των υποψηφίων και μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού των θέσεων εισακτέων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄).

2. Ο υποψήφιος για να περιληφθεί στον πίνακα εισα− γομένων πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό υποψηφίου τουλάχιστον πέντε (5).

3. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό υποψηφίου ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

4. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων με βάση τις παραγράφους 1−3 του άρθρου αυτού καταρτίζει τον πίνακα εισαγομένων στο οικείο τμήμα ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος και κοινοποιείται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 12
Πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Το Τμήμα με ανακοίνωση − πρόσκληση προς τους εισαγόμενους που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου καθορίζει προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες και τους καλεί να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Για την εγγραφή στα τμήματα απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος, μπορεί να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού. Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

3. Οι επιτυχόντες που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους μόνον κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέσα στην προθεσμία εγγραφής που ορίζεται για τους εισαγόμενους στο ίδιο τμήμα το έτος αυτό.

4. Τυχόν θέσεις εισακτέων που δεν καλύπτονται λόγω μη προσέλευσης εγγραφής των επιτυχόντων μπορούν να καλύπτονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από τον αμέσως επόμενο του τελευταίου εισαχθέντα στον πίνακα εξετασθέντων με απόφαση του οικείου τμήματος, με την οποία καθορίζεται και η προθεσμία εγγραφής τους. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ισχύει και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 13
Εισαγωγή Κυπρίων

1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται τον Ιούνιο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και η οποία αποτελείται από τρεις (3) Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες και δύο Κύπριους.

2. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 14

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007 οι αναφερόμενες στην παρούσα Υ.Α. προθεσμίες θα καθορισθούν από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2006−2007.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.151/50945/Α5/27-03-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες : Ο. Μαραγκού
Τηλέφωνο : 210-3442100
FAX : 210-3442077

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/89700/Β6/08-09-2006 Υπουργικής Απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ1358 Β΄/14-09-2006)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄)
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/89700/Β6/08-09-2006 Υπουργικής Απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1358 Β΄/14-09-2006)
3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
4.Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρία αριθ.249/19-02-2015), σχετικά με την εισαγωγή ατόμων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
5.Τις διατάξεις του Π.Δ.169/2006 «Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 181 Α΄/31-08-2006 )
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση – συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 119 Α΄/28-05-2013)
7.Τις διατάξεις του Π.Δ.25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄/27-01-2015)
8. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ100/20-02-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» ( ΦΕΚ 299 Β΄/27-02-2015)
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/89700/Β6/08-09-2006 Υπουργική Απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1358-Β΄/14-09-2006), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Η περίπτωση β του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα