edu.klimaka.gr

Εισαγωγή Σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 69/2015)

Αριθμ. Φ.151/152/Α5
Τροποποίηση της με αριθ. Φ.151/2995/Β6/13−1−2010 (ΦΕΚ 55Β΄/25.1.2010) υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90Α΄).
2. Τις διατάξεις της με αριθ. φ. 151/2995/Β6/13.1.2010 υπ. απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΦΕΚ 55Β΄).
3. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.252/66489/Β6/27.6.2002 υπ. απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ...» (ΦΕΚ 822Β΄).
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 6.11.2014), σχετικά με τη διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. Φ.151/2995/Β6/13−1−2010 Υπουργική απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΦΕΚ 55Β΄/25.1.2010), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Η περίπτωση β του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων ως κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 55/2010)

Αριθμ. Φ.151/2995/Β6
Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. 188 − Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. 90−Α).
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.252/66489/Β6/27.6.2002 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών...» (Φ.Ε.Κ. 822−Β).
3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
4. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρία 10.6.2008), σχετικά με τη διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98−Α), κατ’ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν:

α) οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

β) Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής.

Άρθρο 2
Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων.

1. Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο.

2. Τις εισιτήριες εξετάσεις προκηρύσσει η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοστελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αποστέλλεται για ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Άρθρο 3.
Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους.

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους, και είναι:
α) Αίτηση συμμετοχής
β) Τίτλος σπουδών και
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.

3. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

4. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στο Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.

5. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Άρθρο 4.
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων.

1. Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Ε.Π. της βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή των Τομέων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων συμμετέχουν επίσης ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Λεκτόρων, οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρύτανης και Αντιπρόεδρος ο Αντιπρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εφόσον αυτοί είναι Καθηγητές εικαστικών Εργαστηρίων και σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιότεροι από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων από τη βαθμίδα των Καθηγητών.

2. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού και εξετάζεται στις εισιτήριες εξετάσεις. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές μέλος της Επιτροπής.

4. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και προαιρετικά με δημοσίευση της περίληψης της σε ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί ο Γραμματέας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

6. Η Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

8. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για κάθε λεπτομέρεια, που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 5.
Εισιτήριες δοκιμασίες.

1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφαση της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

3. Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.

4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:

(α) ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων,

(β) ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού−σύνθεση, που εκπόνησε ο \
υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,

(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και

(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο.

6. Ο Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον υποψήφιο έργα, μέσα σε φάκελο που χορηγείται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εποπτείας

1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων αποτελείται από τους Επόπτες, τους Βοηθούς Εποπτών και τους Επιτηρητές.

2. Ως Επόπτες και Βοηθοί Εποπτών ορίζονται μέλη του Διοικητικού Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.

3. Ως Επιτηρητές ορίζονται μέλη: (α) του Διοικητικού Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (β) του Ε.Τ.Ε.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών, και (γ) του Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού άλλων υπηρεσιών, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Καλών Τεχνών.

4. Ο αριθμός των επιτηρητών είναι ανάλογος με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών διεξαγωγής των εισιτηρίων εξετάσεων.

5. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχόμενων σ’ αυτές και την επιτήρηση των εξεταζομένων.

Άρθρο 7.
Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους.

1. Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

2. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων την πρώτη ημέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία.

3. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.

4. Κατά την ημέρα έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την αίθουσα και τη θέση, στην οποία θα εξεταστεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μετά από κοινή συμφωνία των διαγωνιζόμενων και έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθών του.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζομένων, σύμφωνα με το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου σε σχετική ονομαστική κατάσταση.

6. Το «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου» τοποθετείται από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης γι’ αυτόν θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή Εξετάσεων

1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζόμενους με φροντίδα των Επιτηρητών.

2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή τα έργα του, καθώς και συμπληρωμένο καρτελάκι με τα ατομικά στοιχεία του και τον αριθμό των παραδοθέντων έργων.

Στη συνέχεια ο Επιτηρητής, παρουσία του υποψηφίου, ελέγχει τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, καθώς και τον αριθμό των παραδοθέντων έργων, εσωκλείει το καρτελάκι σε μικρό αδιαφανή φάκελο, το σφραγίζει, το επικολλά στο μεγαλύτερο φάκελο που έχουν τοποθετηθεί τα έργα του υποψηφίου, και μονογράφει τους φακέλους.

4. Αφού ολοκληρωθεί η παράδοση των έργων στον Επιτηρητή από τους υποψηφίους, ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρει γενικά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επεβλήθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 9.
Πειθαρχία διαγωνιζομένων.

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών της Επιτροπής Εποπτείας.

2. Όποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπευθύνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους και με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις εξετάσεις, σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Άρθρο 10.
Βαθμολόγηση των έργων

1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψηφίου από 1 έως 10, με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).

2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων, η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο δια του αριθμού των μελών αυτής.

4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού εισακτέων.

6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνο του τελευταίου εισαγόμενου, εισάγονται ως υπεράριθμοι.

7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται και η αξιολόγηση τους αφήνεται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

Άρθρο 11.
Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής

1. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισιτηρίων εξετάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.

3. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων, ονομαστικό πίνακα εκείνων που εισάγονται στο πρώτο έτος του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και τον δημοσιεύει σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, καλώντας τους επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για εγγραφή, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης.

4. Για την εγγραφή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος μπορεί να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού ή επικυρωμένης φωτοτυπίας. Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

5. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το από το αποτέλεσμα των εισιτηρίων εξετάσεων δικαίωμα, εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το αμέσως επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία εγγραφής που ορίζεται για το έτος αυτό.

6. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών επί ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Άρθρο 12
Εισαγωγή Κυπρίων.

1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, συγκροτεί το μήνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτροπή από τρεις ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχιούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τους αναπληρωτές τους.

3. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα