edu.klimaka.gr

Μετεγγραφές Φοιτητών που υπηρετούν ως Στελέχη σε Στρατό - Αστυνομία

Μεταφορά θέσης (Μετεγγραφή) Φοιτητών που υπηρετούν ως Στελέχη σε Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2011/2015)

Αριθμ. 143458/Ζ1
Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 1 και 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄),
β) του άρθρου 29 του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), δ) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ε) του Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) της υπ’ αριθμ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,
ζ) της υπ’ αριθμ. 140277/Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησης από την 15η Σεπτεμβρίου έως και την 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους, στη Σχολή ή στο Τμήμα του ΑΕΙ υποδοχής.

Η αίτησή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους, και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα με τις με αρ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β΄) και 140277/Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β΄) υπουργικές αποφάσεις και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελος του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 3

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα