edu.klimaka.gr

Κατατακτήριες Εξετάσεις Εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία (Διαδικασίες - Μαθήματα)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Αρ.Πρωτ.13597 οικ.Φ.109.1/19-07-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ 1o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213-2157731
FAX: 210-7407931
E-mail: nomyp1(ΣΤΟ)psnet.gr
Αριθ. Πρωτ.: 83345 οικ. Φ.109.1

ΘΕΜΑ: «Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου β΄ της περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (Α΄ 122), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του άρθρου 4 του π.δ. 127/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις» (Α΄ 226).
γ. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
στ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
ζ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
η. Της υπ’ αριθ. Υ173/4-11-2016 Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
θ. Της υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
ι. Της υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 3185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 184/15-03-2018 γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8000/1/2018/28-α΄/19-04-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Εξεταζόμενα μαθήματα

1. Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.

β. Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία.

γ. Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό.

2. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, κάθε υποψήφιος αναζητά, κατά την κρίση του, τις αντίστοιχες πηγές-συγγράμματα.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Όσοι, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυμούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:

α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως σε τόπο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανάστημά τους. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά, χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

2. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους. Ειδικά, οι υποψήφιοι της κατηγορίας/πτυχίου Μετεωρολογίας υποβάλλουν φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. των Σχολών ή Τμημάτων της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 και επιπροσθέτως Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας των προαναφερόμενων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στην μετεωρολογία ή στην φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.Δ.Ε., οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση χρονικής διάρκειας αυτού, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ότι:
 i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών
 ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή
 iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία
 iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνομική ταυτότητα.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες.

6. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας- εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών

7. Η Υγειονομική Επιτροπή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβαίνει σε έλεγχο των εισακτέων για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αδαπάνως για το Δημόσιο.

Άρθρο 3
Προκαταρκτικές εξετάσεις

1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ.44/2016 (Α΄ 68).

2. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016.

3. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων και ο πίνακας των υποψηφίων που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 4
Επιτροπές

1. Για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής Δικαιολογητικών (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), Υγειονομικής Εξέτασης, Αθλητικών Δοκιμασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης, Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και Ομάδες Υποστήριξης αυτών.

2. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Επιτροπών ορίζονται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Άρθρο 5
Κατάρτιση θεμάτων, διενέργεια γραπτού διαγωνισμού και βαθμολόγηση

1. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων είναι επταμελής, με πρόεδρο τον Διοικητή της Σχολής Ανθυποπυραγών. Τα μέλη της είναι καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ανά δύο διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συναφούς με αυτό.

2. Για την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μεταξύ των προτεινόμενων από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τακτικών ή αναπληρωτών καθηγητών των Σχολών αυτής. Οι προτεινόμενοι καθηγητές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προσκαλεί στον τόπο της κλήρωσης τους προτεινόμενους καθηγητές τουλάχιστον δώδεκα ώρες πριν την διενέργεια αυτής και οι παρόντες συνυπογράφουν το πρακτικό της κλήρωσης.

3. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων συνεδριάζει από την προηγούμενη ημέρα των γραπτών εξετάσεων στον ειδικό χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποχωρεί μία ώρα μετά την παράδοση θεμάτων στους εξεταζόμενους. Το έργο της Επιτροπής επικουρείται οργανωτικά από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ανωτέρω Υπουργείου και από Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο του εξεταζόμενου μαθήματος ή συναφούς αυτού, προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι θέματα και η Επιτροπή κληρώνει τρία από αυτά. Πριν την κλήρωση, εισέρχεται στον ειδικό χώρο ομάδα λυτών, ένας ή δύο ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία, για την αποφυγή σφαλμάτων, έχει ως έργο τον έλεγχο των θεμάτων. Τα μέλη της ομάδας λυτών κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι στο γνωστικό αντικείμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων, ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων. Η ομάδα λυτών αποχωρεί από τον ειδικό χώρο συγχρόνως με την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων.

5. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων παραδίδει στην Εξεταστική Επιτροπή τα εννέα συνολικά θέματα που κληρώθηκαν σε σφραγισμένους φακέλους. Στη συνέχεια, ακολουθεί νέα κλήρωση, στον τόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, με ευθύνη της Εξεταστικής Επιτροπής, για την επιλογή ενός θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Τα θέματα που επιλέγονται, αναπαράγονται και διανέμονται στους εξεταζόμενους από την ομάδα υποστήριξης των επιτηρητών.

6. Ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αναλόγως του αριθμού των εξεταζόμενων υποψηφίων, δύναται να είναι το κτήριο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή παραχωρούμενη σχολική μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η μετάδοση των θεμάτων δύναται να γίνει και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο ή τρόπο.

7. Σε περίπτωση θεμάτων πολλαπλών επιλογών, κάθε θέμα περιλαμβάνει είκοσι ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Κάθε ερώτηση προκύπτει από την εξεταστέα ύλη και κάτω από αυτήν παρατίθενται τέσσερις απαντήσεις που δύναται να επιλέξει ο υποψήφιος (Α,Β,Γ,Δ). Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν μέχρι και το είκοσι για κάθε μάθημα και συνολικά από το μηδέν έως και το εξήντα. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα βαθμό, ενώ λανθασμένη απάντηση ή απουσία απάντησης με μηδέν. Ως λανθασμένη απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας απάντησης. Υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση των δέκα βαθμών και στα τρία μαθήματα θεωρείται επιτυχών των γραπτών εξετάσεων ενώ αν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη των δέκα βαθμών σε οποιοδήποτε από τα τρία μαθήματα, θεωρείται αποτυχών των γραπτών εξετάσεων και αποκλειστέος του διαγωνισμού. Ομοίως αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές. Σε περίπτωση θεμάτων ανάπτυξης, για τη βαθμολόγηση των δοκιμίων των εξεταζόμενων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3185), όπως ισχύει.

8. Τα θέματα, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι, οι σωστές απαντήσεις βάσει των οποίων βαθμολογήθηκαν, ο πίνακας αποτελεσμάτων και ο πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 6
Αποζημίωση καθηγητών

1. Οι καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και οι ιδιώτες που συμμετέχουν στις Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, λαμβάνουν αντίστοιχα την αποζημίωση της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 70977 Φ.536.5/03-01-2018 Κ.Υ.Α. (Β΄ 76) για κάθε ώρα απασχόλησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1 αυτής.

2. Για την αποζημίωση των ιδιωτών βαθμολογητών, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τις Ομάδες Βαθμολογητών που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 7
Προκήρυξη

Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016 και στην υπ’ αριθ.Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185) Απόφαση Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Άρθρο 8
Ενστάσεις

Κατά των πινάκων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του Αρχηγού Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση δεν αναστέλλει την ισχύ των ανωτέρω πράξεων. Επανάληψη των προκαταρκτικών και γραπτών εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 9
Κατάταξη επιλεγομένων

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των δοκιμασιών, με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα αποτελεσμάτων που έχει συντάξει η Επιτροπή Βαθμολόγησης. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνεται ο πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων (εισακτέων και επιλαχόντων), που έχει συντάξει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Οι πρώτοι κατά βαθμολογική σειρά ανά κατηγορία/πτυχίο του πίνακα επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων, αποτελούν τους εισακτέους του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, συμπληρώνεται από επιτυχόντες άλλης Σχολής ή Τμήματος με σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στην προκήρυξη. Υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων δεν επιτρέπεται.

2. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών με τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού.

3. Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό Π.Σ. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης.

4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:

α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό ορκωμοσίας ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, καθώς και απογραφικό δελτίο και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων, για οποιονδήποτε λόγο.

β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων και τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας.

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:

α) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή. Παραίτηση εισακτέου δεν ανακαλείται.

γ) Αρνούνται ή δεν προσέρχονται στον έλεγχο της Υγειονομικής Επιτροπής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για χρήση απαγορευμένων ουσιών ή βρεθούν θετικοί στο αποτέλεσμα του ελέγχου.

6. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων θέσεων κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο μέσα στους τρεις πρώτους μήνες από την κατάταξη, αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να καλέσει ισάριθμους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους επιλαχόντες, κατά τη σειρά βαθμολογίας, από τον πίνακα επιτυχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, συμπληρώνεται από επιτυχόντες άλλης Σχολής ή Τμήματος με σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στην προκήρυξη.

7. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων. Στην έννοια του βασικού μαθήματος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 λογίζεται το πρώτο αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας, ήτοι το μάθημα «Στοιχεία Φυσικής και Χημείας».

8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

9. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

11. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

12. Εισακτέος που προέρχεται από το Πυροσβεστικό Σώμα δεν δίνει εκ νέου τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου και εισάγεται στο 5ο εξάμηνο της Σχολής Ανθυποπυραγών με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. 83345 οικ. Φ.109.1/17 (Β΄ 307) όμοια.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα