edu.klimaka.gr

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2 (ΔΕΚΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ 7/ 2012

α.Έδρα της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Η έδρα της Σχολής είναι στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Α" στην Αθήνα.

β. Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Η Σχολή ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας (1ο ΕΠ)

γ. Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.

δ. Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ' αυτές

Οι σπουδαστές -τριες της Σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους σπουδάζουν το αντικείμενο της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, συγχρόνως με τη στρατιωτική εκπαίδευση στη Σχολή.

ε. Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή

(1) Η εκπαίδευση των σπουδαστών-τριών, είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση απαρτίζεται από τη θεωρητική και την κλινική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση διεξάγεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, εκπαιδεύονται όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις. Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή και σε άλλες Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις.

(2) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

στ. Βαθμός Αποφοιτήσεως

Οι σπουδαστές -τριες που λαμβάνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστήμιου και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΑΝ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι η Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των.

ζ. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής στη Σχολή βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον οι μαθητές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

η. Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET είναι: www.san.mil.gr.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1911/1990, εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους σε άλλη σχολή των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση (άρθρο 8 του Ν.3257/2004 και 21 του Ν.3883/2010).

β. Οι σπουδαστές -τριες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΔΕΚ 188Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 2909/2001, ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών-τριών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του -ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ).

γ. Όσοι -ες σπουδαστές -τριες των σχολών του προηγούμενου εδαφίου διαγράφονται για λόγους υγειονομικής ακαταλληλότητας ή πτητικής ανεπάρκειας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ.

δ. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων, οι σπουδαστές -τριες της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξκών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα.

ε. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ προκύπτει ότι ο σπουδαστής- τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

στ. Όσοι -ες διαγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

ζ. Όσοι -ες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και δεν υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

η. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή- τριας από ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων των υποπαραγράφων 10β και 10γ (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή Τμήμα της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς
Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Νατούδης
Επιτελής Β2

Σχετικά Άρθρα