edu.klimaka.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ)

Αρ.Πρωτ.1789,17-02-2012

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη του 22ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 15, 17, 18, 19, 20, 21 και 24 του Π.Δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/14.3.2007), τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/3.3.94).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.1 περ. α) και παρ. 2, 3, 4 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/2011).
3. Την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/21137/1.11.2011 (ΦΕΚ 2455/Β/2.11.2011) όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 2835/Β/15.12.2011) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Σύσταση Τμήματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».
4. Τις αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/5745/21.3.2002 (ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/4692/8.4.2003 (ΦΕΚ 436/Β/11.4.2003) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.».
5. Την αριθ. 170/11.1.2012 (ΦΕΚ 28/Β/19.1.2012) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανασυγκρότηση της επιτροπής επιλογής θεμάτων του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».
6. Την αριθ. 171/11.1.2012 (ΦΕΚ 28/Β/19.1.2012) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007».
7. Την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/21139/1.11.2011 (ΦΕΚ 2455/Β/2.11.2011) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έγκριση της απόφασης για τον καθορισμό των εξεταζόμενων μαθημάτων και των γνωστικών πεδίων κατά το προκαταρκτικό και τελικό στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), τον προσδιορισμό της εξεταστέας ύλης και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού».
8. Tην αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/24865/6.12.2011 (ΦΕΚ 2790/Β/6.12.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».
9. Την αριθ. 1016/1.2.2012 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορισμός Προέδρου, μελών, ειδικών επιστημόνων, ειδικών εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε), για τη διενέργεια του 22ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».
10. Την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/οικ. 3158/2.2.2012 (ΦΕΚ 108/Β/2.2.2012) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Προκηρύσσει τη διενέργεια του 22ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

2. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 22η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους ογδόντα (80), για το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Η 22η Εκπαιδευτική Σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχει ενταχθεί στο Ε.Π. με τίτλο «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», Πράξη: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης 2011-2015», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης - Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» (85% Κοινοτική συμμετοχή και 15% Κρατική συμμετοχή).

3. Οι υπηρεσίες, στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι της 22ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης του τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, καθορίζονται ως ακολούθως:

Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης (σύνολο θέσεων 80)

A/A

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-Κ.Υ.

5

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-Κ.Υ.

4

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -Κ.Υ.

6

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

3

 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1

 

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ

1

 

Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

 

Ε. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

3

5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠ'ΓΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-Κ.Υ.

4

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

1

6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣΑ ΛΛΑΓΗΣ-Κ.Υ.

2

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

2

7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ-Κ.Υ.

7

8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-Κ.Υ.

3

 

Α. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

2

10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΎΩΝ

2

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-Κ.Υ.

2

12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-Κ.Υ.

4

 

Α. Σ.ΕΠ.Ε.

2

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

1

 

Γ. Ε.Τ.Α.Α

1

 

Δ. Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

1

13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1

14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2

15

ΑΠΟΚΕΝΡFΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

2

16

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

17

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

1

18

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

1

19

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ KPHΤΗΣ

1

20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2

21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 3528/07 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), (ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση). Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).

3. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Αίτηση συμμετοχής - προθεσμία υποβολής

1. Ο υποψήφιος καταχωρεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στο σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Τ.Κ. 177 78, Ταύρος, γραφείο 510), την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012 έως και την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα:

Α) Από τους ιδιώτες:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται:
i. H εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου –για τους άνδρες.
ii. H μη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση.
iii. Η περιέλευση σε γνώση του αιτούντος και η αποδοχή εκ μέρους του των όρων της προκήρυξης.
(Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται:
i. Η μη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος της ιδιότητας του αποφοίτου Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α.)
ii. Η περιέλευση σε γνώση του καθώς και η αποδοχή εκ μέρους του των όρων της προκήρυξης
δ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο

Δεν θα γίνουν δεκτές:
Α) αιτήσεις που θα καταχωρηθούν μόνο ηλεκτρονικά
Β) αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα και δεν έχουν υποβληθεί ή ταχυδρομηθεί επί αποδείξει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις 14/03/2012

2. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη και τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιολογητικά:
  α) Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Υπαλληλικού Κώδικα ( Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/07), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί
 β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία επιπλέον ειδική διαγνωστική έκθεση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις 3. Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος.

4. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Στάδια και διαδικασία του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διενεργείται σε δύο στάδια, το προκαταρκτικό και το τελικό.

1. Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα παρακάτω μαθήματα:
• Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
• Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

2. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:
1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.

2. Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον Πίνακα γνωστικών πεδίων που ακολουθεί. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την επιτροπή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
1. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
4. Κοινωνική Διοίκηση
5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική

3. Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προκαταρκτικού σταδίου, του γνωστικού πεδίου και του φακέλου του τελικού σταδίου για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ορίζεται στο συνημμένο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διαδικασία διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού

1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στην αίθουσα της εξετάσεως, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι επιτηρητές και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται μισή ώρα ενωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος.

2. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός αυτών που τυχόν επιτρέψει ειδικά η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη - εκτός από διορθωτικό - και το στυλό που χρησιμοποιούν να είναι μπλε ή μαύρου χρώματος.

3. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το τετράδιό του στον υπεύθυνο της αίθουσας. Υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται, ή επιθέτουν στα τετράδιά τους σημεία αναγνωρίσεως ή υπογράφουν τα τετράδια τους, ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή των επιτηρητών, ή διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισμό με απόφαση της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, αφού προηγουμένως κληθούν προφορικώς σε άμεση ακρόαση. Η απόφαση εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

4. Τα θέματα επιλέγονται από την 7μελή επιτροπή επιλογής θεμάτων, η οποία προκειμένου να προβεί στον καθορισμό θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, επιλέγει με κλήρωση τρεις ενότητες από αυτές που απαριθμούνται στην εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος. Στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων διατυπώνονται από την 7μελή επιτροπή τρία θέματα προς εξέταση, εκ των οποίων ενώπιον των υποψηφίων κληρώνεται το ένα στο οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται. Μετά την εκφώνηση του θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

5. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί που επικολλάται παρουσία του υποψηφίου κατά την παράδοση του γραπτού στον υπεύθυνο της αίθουσας, ο οποίος κάνει το σχετικό έλεγχο των στοιχείων του υποψηφίου και μονογράφει το γραπτό.

6. Υποψήφιοι των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

7. Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί, τα άτομα με νευρολογικά, ορθοπεδικά προβλήματα ή προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά.

8. Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

9. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική Νοηματική γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα Νοηματικής.

10. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.

11. Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στον ανωτέρω καθοριζόμενο τρόπο εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Κ.Ε.Ε. μετά από γνώμη του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

12. Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επταμελούς επιτροπής επιλογής θεμάτων με τη συμμετοχή των δύο βαθμολογητών που έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Ε. για το αντίστοιχο μάθημα. Ο βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος είναι ο μέσος όρος του βαθμού των τριών ειδικών επιστημόνων της επταμελούς επιτροπής και των δύο βαθμολογητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΄
Διαδικασία βαθμολόγησης - Πίνακας εισαγομένων στη Σχολή

1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισιτηρίων εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες (προκαταρκτικό και τελικό στάδιο), αρχίζει από τον αριθμό ένα (1) και τελειώνει στον αριθμό πενήντα (50), με βάση για κάθε μάθημα τον αριθμό εικοσιπέντε (25).

2. Η Κ.Ε.Ε. εκδίδει πίνακα μετά το προκαταρκτικό στάδιο με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

3. Θεωρούνται ως επιτυχόντες του προκαταρκτικού σταδίου σύμφωνα με το Νόμο, κατά τη σειρά επιτυχίας, υποψήφιοι διπλάσιοι του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων στη Σχολή, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας προστιθεμένων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο και μόνο αυτοί καλούνται να συμμετέχουν στις δοκιμασίες του τελικού σταδίου.

4. Η βαθμολόγηση στο προκαταρκτικό στάδιο γίνεται από δύο βαθμολογητές για κάθε μάθημα. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών είναι ο βαθμός επίδοσης του υποψηφίου σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των οκτώ (8) μονάδων γίνεται βαθμολόγηση και από τρίτο βαθμολογητή. Μετά τη βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτό βαθμό προηγούμενου βαθμολογητή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος  των δύο προηγούμενων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος. Οι βαθμολογητές ορίζονται από την Κ.Ε.Ε.

5. Η βαθμολόγηση στο τελικό στάδιο γίνεται, για μεν το γνωστικό πεδίο από τρεις (3) βαθμολογητές, για δε την παρουσίαση του φακέλου από την 5μελή επιτροπή.

6. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης των ξένων γλωσσών γίνεται από δυο βαθμολογητές. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών είναι ο βαθμός επίδοσης του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των οκτώ (8) μονάδων, γίνεται βαθμολόγηση και από τρίτο βαθμολογητή. Μετά τη βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτό βαθμό προηγούμενου βαθμο λογητή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγούμενων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος. Η προφορική εξέταση γίνεται από τριμελή επιτροπή. Ο μέσος όρος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας καθορίζει τον τελικό βαθμό στην ξένη γλώσσα. Οι βαθμολογητές ορίζονται από την Κ.Ε.Ε.

7. Ο μέσος όρος των βαθμών στις τρεις δοκιμασίες του τελικού σταδίου και στις δύο δοκιμασίες του προκαταρκτικού σταδίου, αποτελεί τον τελικό βαθμό του εξεταζομένου, σύμφωνα με τον οποίο κατατάσσεται στον τελικό πίνακα εισαγομένων στη Σχολή, με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 8.

8. Στα μαθήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι, γραπτά και προφορικά, η βάση επιτυχίας τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση είναι ο αριθμός είκοσι πέντε.

9. Σε περίπτωση ισοβάθμησης υποψηφίων στο τελικό στάδιο, η σειρά αναγραφής στον πίνακα των επιτυχόντων προσδιορίζεται από την Κ.Ε.Ε. με κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος.

10. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή υποβάλλουν, εντός δέκα ημερών, γραπτή δήλωση στον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με την οποία αποδέχονται την κατάταξή τους στο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων αν προκύψουν κενές θέσεις από τις προγραμματισμένες, είναι δυνατόν να καλυφθούν με την ίδια διαδικασία, από τους επόμενους στον κατάλογο των αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού, εφ' όσον έχουν πάρει τη βάση στη βαθμολογία. Ως επόμενοι ορίζονται οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας μετά τον αριθμό εισακτέων, εφόσον έχουν πάρει τη βάση της βαθμολογίας.

11. Ο οριστικός πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή, κυρώνεται με πράξη της Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή στη Σχολή.

12. Εάν μετά τη δημοσίευση του πίνακα επιτυχόντων και την παρέλευση του χρόνου εγγραφής στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών θέσεων, τότε καλούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, οι επόμενοι των πινάκων επιτυχόντων μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων. Ο συμπληρωματικός αυτός πίνακας εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13. Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η αναβαθμολόγηση των γραπτών. Μέχρι τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η επίδειξη των γραπτών στους ενδιαφερομένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού

1. Προκαταρκτικό στάδιο

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26η Μαΐου 2012. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι τρεις (3) ώρες από την εκφώνηση του θέματος. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο ισόγειο του κτιρίου που στεγάζεται η Σχολή (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
26/5/2012 Σάββατο Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
27/5/2012 Κυριακή Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

2. Τελικό στάδιο

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανάρτησή της στο κτίριο που στεγάζεται η Σχολή, και στο διαδίκτυο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του προκαταρκτικού σταδίου, θα ορισθούν οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του τελικού σταδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, γραφείο 510), από 09:00-15:00, ή στα τηλέφωνα: 213 1306238, 257, 242, 455 και 310 ή στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στη Θεσσαλονίκη (231 3321170, 231 3321104) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr).

Παρέχεται τεχνική υποστήριξη στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης στο ισόγειο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου της προκήρυξης εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ, συνοδευόμενο από το Παράρτημα Α που περιλαμβάνει την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού.

Σχετικά Άρθρα