edu.klimaka.gr

84ος Μαθητικός διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» 2023 2024 (Προσθήκη επιτυχόντων)

84ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ο ΘΑΛΗΣ» 2023-2024

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Επιτυχόντες Θαλή 2023 - 2024

Πηγή: http://www.hms.gr/?q=node/1998 (03-01-2024)


Αρ.Πρωτ.Φ15/118273/Δ2/20-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.245 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: «84ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2023-2024».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 112775/ ΓΔ4 /09-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 39888/18-07-2023 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/06-10-2023), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του 84ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 9:00-12:00, θα έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και θα απαρτίζεται από τέσσερα (4) θέματα πλήρους ανάπτυξης σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που θα οριστούν σε συνεργασία της ΕΜΕ με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Παραρτήματα της ΕΜΕ όπου αυτά υπάρχουν. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/) λίγες μέρες πριν τον διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής μονάδας που φοιτούν. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν τις οικίες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 για τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών ανά τάξη, ώστε αυτές να ορίσουν σε συνεργασία με την ΕΜΕ τα εξεταστικά κέντρα.

Μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου, αν το ζητήσουν και κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ, με τα θέματα της Β΄ Γυμνασίου. Τα θέματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου που έχει δηλωθεί στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, μαζί με τις σχετικές οδηγίες.

Με ευθύνη του/της Προέδρου του Εξεταστικού Κέντρου:

 1. Αναπαράγονται τα θέματα και μοιράζονται στους μαθητές
 2. Καλύπτονται τα στοιχεία των μαθητών στις κόλλες με μαύρα αυτοκόλλητα (ή με άλλον τρόπο)
 3. Συγκεντρώνονται τα πρωτότυπα γραπτά ανά τάξη και τοποθετούνται σε φάκελο.
 4. α) Τα γραπτά των μαθητών μετά το πέρας του διαγωνισμού για τους Νομούς Αττικής, Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Πέλλης, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Φωκίδας, Χαλκιδικής και για τα νησιά του Ν. Δωδεκανήσου εκτός της Ρόδου θα αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε στην Αθήνα το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τον διαγωνισμό. Στο φάκελο θα πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
  10679 Αθήνα
  Για την επιτροπή Διαγωνισμών
  β) Για υπόλοιπους νομούς όπου η ΕΜΕ διαθέτει Παράρτημα, τα γραπτά θα παραδοθούν από το εξεταστικό κέντρο σε εκπρόσωπο του Παραρτήματος στις 04/11/2023.

Η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. και από τους κατά τόπους συνεργάτες της υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών. Η αποτίμηση του διαγωνισμού γίνεται με βάση τη συμμετοχή των μαθητών.

Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον Διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να διαγωνισθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, στον 84ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα τα οποία θα ανακοινωθούν και πάλι στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και αποστολής των γραπτών είναι ίδιες με αυτές της 1ης φάσης. Η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει και πάλι από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. και από τους κατά τόπους συνεργάτες της υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών με βάση το σχέδιο βαθμολόγησης που εκπονείται από την Επιτροπή διαγωνισμών.

Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον Διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», θα κληθούν να διαγωνισθούν στην 41η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 24 Φεβρουαρίου 2024, για να επιλεγούν, μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού, οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στην 41η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Μάιος 2024), στην 65η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ιούλιος 2024), στην 28η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2024) και στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Κοριτσιών (Απρίλιος 2024). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε εξεταστικά κέντρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα με συνθήκες ελέγχου και επιτήρησης τύπου Πανελλαδικών Εξετάσεων, υπό την εποπτεία των Παραρτημάτων της ΕΜΕ, με σκοπό την εξασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.

Τα γραπτά θα σταλούν την ίδια μέρα στην Αθήνα και θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΕΜΕ ώστε να επιλεγούν 25 περίπου μαθητές/τριες Γυμνασίου και 25 περίπου μαθητές/τριες Λυκείου. Οι μαθητές αυτοί θα αποτελέσουν τη βάση από την οποία θα επιλεγούν οι ομάδες για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς κατόπιν συμμετοχής τους στον Προκριματικό διαγωνισμό Αναλυτικές οδηγίες για τον διαγωνισμό και τη διεξαγωγή του υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Ε. (Κανονισμός διαγωνισμού http://www.hms.gr/?q=node/398) και στέλνονται στα εξεταστικά κέντρα για να μοιραστούν στους μαθητές την ημέρα του διαγωνισμού

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 • η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
 • η προετοιμασία των μαθητών/τριών και η διενέργεια του διαγωνισμού να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου,
 • οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του.
 • οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό,
 • δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών,
 • οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 • η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
 • να δημοσιοποιηθεί προς το ΙΕΠ ο απολογισμός από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) Πανεπιστημίου 34, 106 79 Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-36.16.532, 210-36.17.784, στο fax: 210-36.41.025, στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα: www.hms.gr .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103616532 - 3617784 - Fax: 2103641025
e-mail : info(ΣΤΟ)hms.gr
www.hms.gr

84ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 83ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ». Σκοπός του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών σε ένα καθαρά διανοητικό τομέα αλλά και η επιλογή των μαθητών που θα στελεχώσουν τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς.

Χρόνος, τόπος διεξαγωγής, διάρκεια

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 09:00-12:00, και θα έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες, θα απαρτίζεται δε από τέσσερα (4) θέματα πλήρους ανάπτυξης σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που θα οριστούν σε συνεργασία της ΕΜΕ με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Παραρτήματα της ΕΜΕ όπου αυτά υπάρχουν. Σχετικό αίτημα για τη συγκρότηση Τοπικών Επιτροπών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ (http://www.hms.gr/) λίγες μέρες πριν τον διαγωνισμό

Ποιοι συμμετέχουν

Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής μονάδας που φοιτούν. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν τις οικίες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 για τον αριθμό των ενδιαφερόμενων μαθητών ανά τάξη, ώστε αυτές να ορίσουν σε συνεργασία με την ΕΜΕ τα εξεταστικά κέντρα.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους

Μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου, αν το ζητήσουν και κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ, με τα θέματα της Β΄ Γυμνασίου.

Διαδικασία διαγωνισμού παραλαβή θεμάτων και αποστολή γραπτών

Τα θέματα του διαγωνισμού θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει το κάθε εξεταστικό κέντρο μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού, μαζί με τις σχετικές οδηγίες. Μαζί με τα θέματα θα αποσταλούν ευχαριστήριες επιστολές στον/στην πρόεδρο εξεταστικού κέντρου και στους επιτηρητές.

Με ευθύνη του/της Προέδρου του Εξεταστικού Κέντρου:

1. Αναπαράγονται τα θέματα και μοιράζονται στους μαθητές

2. Καλύπτονται τα στοιχεία των μαθητών στις κόλλες με μαύρα αυτοκόλλητα (ή με άλλον τρόπο)

3. Συγκεντρώνονται τα πρωτότυπα γραπτά ανά τάξη και τοποθετούνται σε φάκελο.

4. α) Τα γραπτά των μαθητών μετά το πέρας του διαγωνισμού για τους Νομούς Αττικής, Δράμας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Πέλλας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Φωκίδας, Χαλκιδικής και για τα νησιά του Ν. Δωδεκανήσου εκτός της Ρόδου θα αποσταλούν στην Επιτροπή Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε στην Αθήνα το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τον διαγωνισμό.. Παρακαλούμε στο φάκελο να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία:

Αποστολέας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ:

Παραλήπτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 34,
106 79 ΑΘΗΝΑ
Για την επιτροπή διαγωνισμών

β) Για υπόλοιπους νομούς όπου η ΕΜΕ διαθέτει Παράρτημα, τα γραπτά θα παραδοθούν από το εξεταστικό κέντρο σε εκπρόσωπο του Παραρτήματος στις 4/11/2023.

Αξιολόγηση γραπτών

Η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. και από τους κατά τόπους συνεργάτες της υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών. Με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση όλων των γραπτών η βαθμολόγηση γίνεται με βάση το σχέδιο βαθμολόγησης που εκπονείται από την Επιτροπή διαγωνισμών. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Παραρτήματα της Ε.Μ.Ε. (όπου αυτά υπάρχουν) για βράβευση των μαθητών που θα διακριθούν. Στους μαθητές που θα διακριθούν θα δοθεί σχετική βεβαίωση διάκρισης. Η αποτίμηση του διαγωνισμού γίνεται με βάση τη συμμετοχή των μαθητών.

2η Φάση 84ος (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στο Διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να διαγωνισθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, στον 84ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024 σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα τα οποία θα ανακοινωθούν και πάλι στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και αποστολής των γραπτών είναι ίδιες με αυτές της 1ης φάσης. Η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει και πάλι από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της Ε.Μ.Ε. και από τους κατά τόπους συνεργάτες της υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαγωνισμών με βάση το σχέδιο βαθμολόγησης που εκπονείται από την Επιτροπή διαγωνισμών.

3η Φάση Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον Διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», θα κληθούν να διαγωνισθούν στην 41η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» στις 24 Φεβρουαρίου 2024, για να επιλεγούν, μέσω του Προκριματικού Διαγωνισμού, οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στην 41η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα (Μάιος 2024), στην 65η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Ιούλιος 2024), στην 28η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων (Ιούνιος 2024) και στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Κοριτσιών (Απρίλιος 2024).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε εξεταστικά κέντρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα με συνθήκες ελέγχου και επιτήρησης τύπου Πανελλαδικών Εξετάσεων, υπό την εποπτεία των Παραρτημάτων της ΕΜΕ, με σκοπό την εξασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.

Τα γραπτά θα σταλούν την ίδια μέρα στην Αθήνα και θα αξιολογηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών της ΕΜΕ ώστε να επιλεγούν 25 περίπου μαθητές/τριες Γυμνασίου και 25 περίπου μαθητές/τριες Λυκείου. Οι μαθητές αυτοί θα αποτελέσουν τη βάση από την οποία θα επιλεγούν οι ομάδες για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς κατόπιν συμμετοχής τους στον Προκριματικό διαγωνισμό Αναλυτικές οδηγίες για τον διαγωνισμό και τη διεξαγωγή του υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Ε. (Κανονισμός διαγωνισμού http://www.hms.gr/?q=node/398) και στέλνονται στα εξεταστικά κέντρα για να μοιραστούν στους μαθητές την ημέρα του διαγωνισμού

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη διοργάνωσης του διαγωνισμού έχει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τα στοιχεία των μαθητών και εκπαιδευτικών θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Την οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού απαρτίζουν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας:

Πρόεδρος : ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ

Αναπληρωτής πρόεδρος ΤΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

Εκτελεστική Γραμματεία:

ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
ΣΥΝΕΦΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέλη

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΑΡΒΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΘΙΝΙ ΝΑΪΡΟΥΖ
ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΣΑΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΡΟΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΨΑΡΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Μέλη επιτροπής εκτός Αττικής
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ειδικοί συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετάβαση στον κανονισμό διεξαγωγής των Μαθηματικών Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

 

 

 

Σχετικά Άρθρα