edu.klimaka.gr

Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 20/2022

Αριθμ. 974
Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 22 έως 34 και του άρθρου 41 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του π.δ. 18/2018, «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
δ) του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών και/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 5837).
3. Την υπό στοιχεία Κ1/104717/10-8-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (Β΄3393).
4. Την υπό στοιχεία Κ5/84819/13-7-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξειδίκευση των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και διαδικασία επιλογής για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ.» (Β΄ 3118).
5. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
6. Την υπό στοιχεία K5/Φ.1/Γ/001/952/B1/4-1-2022 εισήγηση του άρθρου 24, του ν. 4270/2014 (Α’143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ-Τμήμα Γ’.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Tη θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.), με τον οποίο καθορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Αποστολή των Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων που λειτουργούν σε Ι.Ε.Κ. αποτελεί η προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας, στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

2. Αποστολή των Θεματικών Ι.Ε.Κ. αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευμένο, κατά περίπτωση, αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές.

Άρθρο 2
Οδηγοί Κατάρτισης

1. Στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. σε ό,τι αφορά στις πειραματικές ειδικότητες, καθώς και σε πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ. δεν είναι υποχρεωτική η εκπόνηση και σύνταξη των Οδηγών Κατάρτισης σύμφωνα με τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης.

2. Οι Οδηγοί Κατάρτισης των πειραματικών ειδικοτήτων που παρέχονται στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. χαρακτηρίζονται από ευελιξία και δύνανται να τροποποιούνται, προσαρμόζονται ή καταργούνται, μερικώς ή στο σύνολό τους ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. διαβιβάζει τυχόν παρατηρήσεις των συνεργαζόμενων στη δημιουργία και λειτουργία των ανωτέρω ειδικοτήτων φορέων, επί των οδηγών κατάρτισης, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΙΤΗΣΗ

Άρθρο 3
Κινητικότητα καταρτιζόμενων

Είναι δυνατή η κινητικότητα καταρτιζόμενων μεταξύ Πειραματικών ή Θεματικών Ι.Ε.Κ. και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων που λειτουργούν σε Ι.Ε.Κ., για μέρος της κατάρτισής τους. Η κινητικότητα αφορά στην ίδια ειδικότητα και εξάμηνο κατάρτισης και οργανώνεται από τη διοίκηση των αντιστοίχων Ι.Ε.Κ. Σχετική έγκριση παρέχεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 4
Ανακοίνωση ειδικοτήτων και Επιλογή Καταρτιζομένων σε πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων

1. Η ανακοίνωση ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν σε πειραματικά τμήματα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κατάρτισης.

2. Για τα πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων η επιλογή των καταρτιζόμενων δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής που καθορίζεται με τους κατά περίπτωση συνεργαζόμενους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής όπως Α.Ε.Ι., ερευνητικά ιδρύματα, κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια ή επιχειρήσεις.

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής που ανακοινώνεται από το Ι.Ε.Κ., κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιλογής στα Ι.Ε.Κ. που θα λειτουργήσουν πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που καθορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. (Β΄ 5837/2021) καθώς και από βιογραφικό σημείωμα. Οι υποψήφιοι δύναται να καλούνται σε συνέντευξη από επιτροπή που συστήνεται από τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. για την επιλογή των καταρτιζόμενων και στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων.

Ο τελικός πίνακας επιλεγέντων κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν στο Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙ.Θ..

Άρθρο 5
Λειτουργία πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων

1. Πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων δύνανται να δημιουργούνται κατά παρέκκλιση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. και ύστερα από απόφαση του Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

2. Δεν είναι δυνατή η κατάταξη και οι απαλλαγές από μαθήματα αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας και άλλων εκπαιδευτικών δομών σε πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων.

Άρθρο 6
Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Στα πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων εφαρμόζονται σύμφωνα με τον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας οι παρακάτω τρεις μορφές μάθησης στον χώρο εργασίας:

  1. Εναλλασσόμενα προγράμματα θεωρητικής-εργαστηριακής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ή μαθητείας (διττό σύστημα),
  2. μάθηση στον χώρο εργασίας η οποία περιλαμβάνει περιόδους μάθησης στο Ι.Ε.Κ. και περιόδους πρακτικής άσκησης ή μαθητείας και
  3. μάθηση μέσω προσομοιώσεων ή εκπόνησης εργασιών επί πραγματικού σχεδίου του επιχειρηματικού/βιομηχανικού τομέα, ύστερα από εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.

Στα πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων εφαρμόζονται σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές όπως project, ομαδοσυνεργατική, βιωματική και ομάδες εργασίας, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι προσομοίωσης.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, μέσω της στενής συνεργασίας με την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον καταρτιζόμενο, συμπεριλαμβανομένων των πόρων εξ αποστάσεως μάθησης. Ομοίως, προωθείται η υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών μεθόδων που αξιοποιούν στο μέγιστο τα ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι απαραίτητες σε όλες τις εκπαιδευτικές καινοτομίες κατάρτισης και δεν οδηγούν όλα τα ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία σε καινοτομίες σε ό,τι αφορά στη μάθηση. Είναι όμως αναγκαίο οι εκπαιδευτές να λαμβάνουν, με ευθύνη του διευθυντή, υποστήριξη στη σύνδεση της καινοτομίας με την ψηφιοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας ο καταρτιζόμενος συμπληρώνει βιβλίο πρακτικής άσκησης ή ημερολόγιο μάθησης στο οποίο καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις ημερήσιες δραστηριότητες, την πρόοδο των γνώσεών του και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επιπλέον υποστήριξη που έλαβε από τον εκπαιδευτή στο χώρο και τυχόν διορθωτικές κινήσεις που χρειάστηκαν. Ο εκπαιδευτής στον χώρο εργασίας, συντάσσει εβδομαδιαία συνοπτική έκθεση επίδοσης του καταρτιζόμενου στο ίδιο βιβλίο πρακτικής άσκησης ή ημερολόγιο μάθησης. Μηνιαία έκθεση συντάσσει επίσης κι ο συντονιστής πρακτικής που ορίζεται από το Ι.Ε.Κ.

Μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης ή της μαθητείας πραγματοποιείται τελική αξιολόγηση της μάθησης στο χώρο εργασίας. Για την αξιολόγηση είναι απαραίτητο να παρίσταται ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας και εκπαιδευτής που ορίζεται από το Ι.Ε.Κ.

Η τελική εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, επίδειξη δεξιοτήτων, παρουσίαση έργων (projects). Η διαδικασία αξιολόγησης εποπτεύεται από το οικείο ΓΕΑΣ και το αποτέλεσμά της καταγράφεται στον ατομικό φάκελο του καταρτιζόμενου.

Άρθρο 7
Καινοτομία - Εξωστρέφεια

1. Τα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. δημιουργούν ένα δίκτυο συνεργαζόμενων τοπικών/περιφερειακών εταίρων όπως παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες, επιμελητήρια, κοινωνικούς εταίρους, εθνικές και περιφερειακές αρχές, οργανισμούς ανάπτυξης και δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης με σκοπό να αυξήσουν την ελκυστικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά της.

2. Τα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πέρα από τις παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως η συμμετοχή σε κέντρα καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και εδραίωση σχέσεων και συνεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο συνεισφέροντας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην καινοτομία. Προς τούτο, απαραίτητη είναι η στενή τους συνεργασία με άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επιστημονικής κοινότητας και του επιχειρείν.

3. Η Διοίκηση του Πειραματικού ή Θεματικού Ι.Ε.Κ. δύναται, στο πλαίσιο καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, να προσκαλεί εξωτερικούς συνεργάτες από εργασιακούς κλαδικούς χώρους για ενημέρωση εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων, σε τρέχοντα θέματα ειδικότητας και να διοργανώνει ημερίδες ή διημερίδες γενικού ή ειδικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

4. Τα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες, ή πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλους φορείς (Δημόσιους ή Ιδιωτικούς) και εκπαιδευτικά ιδρύματα για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, για την ανάπτυξη προγραμμάτων μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, για τη βελτίωση ή αναπροσαρμογή των οδηγών κατάρτισης, για τη δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα Ε.Ε.Κ., για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της Ε.Ε.Κ., για τη διασύνδεση των καταρτιζόμενων με την αγορά εργασίας, για την ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων και γενικά για την προώθηση της Ε.Ε.Κ. και τη διάχυση των αποτελεσμάτων καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 8
Εκπαιδευτές τμημάτων πειραματικών ειδικοτήτων

Σε πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα ανάθεση μαθημάτων σε εκπαιδευτές μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., εξειδικευμένων προσόντων, σχετικών με τα διδασκόμενα μαθήματα της πειραματικής ειδικότητας, που θα προτείνονται από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση - Δείκτες ποιότητας

Τα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., πλέον των δεικτών αξιολόγησης ποιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙ.Θ., και για τα ακόλουθα:

  1. Διατήρηση των κριτηρίων, βάσει των οποίων μετατράπηκαν σε Θεματικά ή Πειραματικά Ι.Ε.Κ. (Β΄ 3118/2021),
  2. τρόπος λειτουργίας και εφαρμογής, καθώς και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων των πειραματικών ειδικοτήτων,
  3. στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις των εμπλεκομένων έναντι των προγραμμάτων των πειραματικών ειδικοτήτων και του τρόπου εφαρμογής τους.

Η αξιολόγηση αποτελεί κριτήριο για τη διατήρηση ή τον αποχαρακτηρισμό ενός Ι.Ε.Κ. ως Πειραματικού ή Θεματικού καθώς και την τεκμηρίωση της ανάγκης για την συνέχιση λειτουργίας ή/και ευρύτερης εφαρμογής των πειραματικών ειδικοτήτων στα Ι.Ε.Κ. της χώρας.

Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι ποσοτικοί δείκτες που προβλέπονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συγκεκριμένα (α) το ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων (β) το ποσοστό των νέων πτυχιούχων από την ΕΕΚ που επωφελούνται από τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης και (γ) το ποσοστό των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ που επωφελείται από μαθησιακή κινητικότητα στο εξωτερικό.

Άρθρο 10
Τελικές Διατάξεις

Για τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Δημόσιων Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) και τα οποία δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό στοιχεία 160259/8-12-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 5837).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα