edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών EOES 2022 (πρώην EUSO) - (Ματαιώθηκε)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EOES 2022 (πρώην EUSO)

ΠΑΝΕΚΦΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διεύθυνση Επικοινωνίας:
ΕΚΦΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4ο ΓΕΛ Κέρκυρας,
4η Πάροδος Εθνική Λευκίμμης,
Παγκρατέικα, 49100 Κέρκυρα
E-mail: info(ΣΤΟ)panekfe.gr
Ιστότοπος: http://panekfe.gr/
Πληροφορίες: Πάνος Μουρούζης
Τηλέφωνο: 2661047655 6972084055

Αθήνα, 11/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 692

ΘΕΜΑ : Ματαίωση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών - EOES 2022

Το επιστημονικό σωματείο ΠΑΝΕΚΦΕ, μετά από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του, αποφάσισε την ματαίωση της διεξαγωγής του “Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών - EOES 2022”.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι απολύτως απαγορευτικά για έναν διαγωνισμό ο οποίος είναι εργαστηριακός, συνεργατικός και με συμμετοχές από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Μεταξύ άλλων, η αποφυγή του συγχρωτισμού και η επιμελής απολύμανση δεν μπορούν να εξασφαλισθούν, ενώ οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό για τη διεξαγωγή των επιμέρους διαγωνισμών δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω και των στενών χρονικών ορίων, αφού το αίτημα έγκρισης έγινε στις 7/6/2021 και η έγκριση δόθηκε στις 10/11/2021.

Σε κάθε περίπτωση, οι κρατούσες συνθήκες και οι χρονικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν στην οργανωτική επιτροπή να διασφαλίσει την άρτια διεξαγωγή και την αξιοπιστία τόσο των Τοπικών Διαγωνισμών που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στις αρχές του μήνα Δεκεμβρίου 2021, όσο και των Πανελληνίων Διαγωνισμών Νότιας και Βόρειας Ελλάδας.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος
Π. Μουρούζης
Φυσικός, MSc
Υπ. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας


Αρ.Πρωτ.Φ15/143922/Δ2/10-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EOES 2022, πρώην EUSO)
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 140956/Δ2/04-11-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στα με αρ. πρ. 672/27-05-2021 και 677/07-06-2021 έγγραφα της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 59/29-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EOES 2022, πρώην EUSO)», που προκηρύσσει η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. για μαθητές/τριες Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας σχολικού έτους 2021-2022.

Ο Ελληνικός διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2005, θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

 • Στην πρώτη φάση των Τοπικών Μαθητικών Διαγωνισμών, που θα διοργανωθούν σε επίπεδο σχολείων αρμοδιότητας κάποιου Ε.Κ.Φ.Ε., θα επιλεγεί η ομάδα (ή οι ομάδες) μαθητών η οποία (ή οι οποίες) θα συμμετάσχουν στη δεύτερη και τελική πανελλήνια φάση του διαγωνισμού. Οι τοπικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, σε χώρους που θα οριστούν από τα κατά τόπους Ε.Κ.Φ.Ε. Κάθε τριμελής ομάδα μαθητών θα διαγωνιστεί σε τρία εργαστηριακά θέματα: ένα στη Φυσική, ένα στη Χημεία και ένα στη Βιολογία ή σε συνδυασμό αυτών. Τα όργανα και οι διατάξεις που θεωρούνται γνωστές και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές θα καθοριστούν από την Οργανωτική Επιτροπή του κάθε Τοπικού Διαγωνισμού και θα ανακοινωθούν με την προκήρυξή του.
 • Η δεύτερη πανελλήνια φάση του διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022,
  - στην Αθήνα για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, και
  - στη Θεσσαλονίκη για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων νήσων.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στον Διαγωνισμό.
 2. Η έκδοση της προκήρυξης για κάθε τοπικό διαγωνισμό στις 11/12/2021 να εκδοθεί εγκαίρως, ώστε τα σχολεία να έχουν την ευχέρεια προετοιμασίας των μαθητικών ομάδων.
 3. Η προετοιμασία των μαθητικών ομάδων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.
 4. Η συμμετοχή μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
 5. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του και οι μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 6. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν θα υπάρξει ηχογράφηση, ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων.
 7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
 8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη των τοπικών Υπευθύνων ΕΚΦΕ (για τους τοπικούς διαγωνισμούς) και της ΠΑΝΕΚΦΕ (για τον πανελλήνιο διαγωνισμό) και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών.
 9. Οι όποιες μετακινήσεις μαθητών/μαθητριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Τα έξοδα μετακίνησης/διατροφής που ενδεχομένως προκύψουν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό βαρύνουν τους γονείς/κηδεμόνες.
 10. Οι χώροι υλοποίησης των διαγωνισμών θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.
 11. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, ούτε να προκύψουν έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.
 12. Να κοινοποιηθούν στο ΙΕΠ οι απολογισμοί από τη διενέργεια του διαγωνισμού

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), στα τηλέφωνα: 26610 47655 και 6972084055, στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στην ιστοσελίδα: www.panekfe.gr .

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο 2022 στην Τσεχία, υπάρχουν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της διοργάνωσης https://www.eoes.science .

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Σχετικά Άρθρα