Μαθητικός Διαγωνισμός 19ης Ολυμπιάδας Φυσικών Επιστημών EUSO 2020 (Ματαίωση)

Εκτύπωση  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 19η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/160808/Δ2/24-11-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Ματαίωση του «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021» που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου της χώρας – σχ. Έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 154467/Δ2,Υ2/12-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατόπιν του με αρ. πρ. 668/11-11-2020 εγγράφου που μας απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Ματαίωση διεξαγωγής του «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021», σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών (COVID 19) και των ειδικών απαιτήσεων διεξαγωγής του Διαγωνισμού EUSO, ο οποίος είναι εργαστηριακός (υλοποίηση μετωπικών πειραμάτων από τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών), οπότε απαιτεί φυσική παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών, αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών στις 9/11/2020 η ματαίωση της διεξαγωγής των Τοπικών και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2021.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Αρ.Πρωτ.Φ15/143848/Δ2/21-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021» που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου της χώρας – σχ. Έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 109218/Δ2/24-08-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 658/20-06-2020 έγγραφο που μας απέστειλε η ΠΑΝΕΚΦΕ – Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Προκήρυξη «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021»» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/20-08-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διενέργεια του «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021» που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) για μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) προκηρύσσει «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για συμμετοχή στην 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021». Από τον εν λόγω διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών/-τριών Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (19th European Union Science Olympiad – EUSO 2021). Ο Ελληνικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: στην 1η φάση των Τοπικών Μαθητικών Διαγωνισμών, που θα διοργανωθούν σε επίπεδο σχολείων αρμοδιότητας των Ε.Κ.Φ.Ε. και θα διεξαχθούν το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020, σε χώρους που θα οριστούν από τα εκάστοτε Ε.Κ.Φ.Ε. και στην 2η φάση του διαγωνισμού που θα συμμετέχουν ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς και θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021:

  • στην Αθήνα για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, και
  • στη Θεσσαλονίκη για τις μαθητικές ομάδες που θα προκριθούν από τους τοπικούς διαγωνισμούς των Ε.Κ.Φ.Ε. των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ιονίων νήσων.

Οι δύο ομάδες που θα πρωτεύσουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νότιας και Βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα θα συμμετάσχουν στην 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2021 σε χώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά τη δική του/της ατομική συμμετοχή, αφού πληροφορηθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καθώς και την οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει στα αντίστοιχα στάδια του διαγωνισμού για μεταφορά, διαμονή και διατροφή.
  2. Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.
  3.  Να προσδιορισθεί και να ανακοινωθεί έγκαιρα (σύμφωνα με τη δέσμευση των διοργανωτών) η πόλη και η χώρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2021.
  4. Για τη μετακίνηση και τη συμμετοχή στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό να μην προκύπτει δαπάνη για το Δημόσιο.
  5. Οι διοργανωτές να δημοσιοποιήσουν προς το ΙΕΠ απολογισμό καθώς και τα παιδαγωγικά-διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού τόσο σε τοπικό, περιφερειακό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή και η μετακίνηση των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας κ. Μουρούζη Παναγιώτη στο τηλέφωνο 6972084055 και στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Εκτύπωση