edu.klimaka.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Διαγωνισμός Ζωγραφικής Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/144086/Δ2/10-11-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Ζήβα Μ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.293 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.218 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42. 212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Σχολικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο: «Γαϊτανάκι ονειρεμένο, μ’ απηλιώτη άνεμο φερμένο, Κλώσε χρώμα να σκορπίζει, μια αγκαλιά για να ανθίζει – 100 Χρόνια Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής – 100 Χρόνια Έμπνευσης από το Μεγαλείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού», για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε.– σχ. έτος 2021-2022».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 133193/Δ2/20-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 55/14-10-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και του Σχολικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο: «Γαϊτανάκι ονειρεμένο, μ’ απηλιώτη άνεμο φερμένο, Κλώσε χρώμα να σκορπίζει, μια αγκαλιά για να ανθίζει – 100 Χρόνια Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής – 100 Χρόνια Έμπνευσης από το Μεγαλείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού», που διοργανώνονται από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδος και απευθύνονται σε μαθητές/τριες νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, όλων των τύπων σχολικών μονάδων της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος και του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες, μαθαίνοντας από τις Μνήμες της Μικρασιατικής Καταστροφής και αντλώντας έμπνευση από το Μεγαλείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού, να φιλοτεχνήσουν έργα που κρατούν ζωντανά στη μνήμη όλων, τόσο την οδύνη του βίαιου ξεριζωμού, όσο και την καθοριστική επιρροή του Μικρασιατικού πολιτισμού στην εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κράτους. Το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο ανατολικός άνεμος Απηλιώτης (από εκεί που ανατέλλει ο ήλιος) φέρνει μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα το «Γαϊτανάκι», ένα πολύχρωμο έθιμο που ριζώνει στις καρδιές των Ελλήνων ως παντοτινό σύμβολο αδελφοσύνης. Εκατό χρόνια μετά, το 2022 αποτελεί χρονιά - ορόσημο για τον Ελληνισμό όπου γης. Μέσα από τον ιστορικό αναστοχασμό, προκύπτει η αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς των Μικρασιατών προσφύγων στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην οικονομία της χώρας μας, η οποία παραμένει ζωντανή έως τις μέρες μας.

Επιπροσθέτως, τόσο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο και ο διαγωνισμούς αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των μαθητών/τριών, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, και στην άνθηση του καλλιτεχνικού διαλόγου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η εστίαση στον ιστορικό αναστοχασμό ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής και στο έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων για το επίκαιρο αυτό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προβολή της ταυτότητας στον κόσμο, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας και της πολυπολιτισμικής συνείδησης.

Οι επιμέρους στόχοι τόσο του εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και του διαγωνισμού είναι οι εξής:

 • Η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με την ιστορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Η προώθηση της ιδέας της ειρήνης και του αλληλοσεβασμού στην ευρύτερη σχολική και την τοπική κοινωνία.
 • Η καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας και της αδελφοσύνης.
 • Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν.
 • Η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης.
 • Η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών/τριών με την πολυμορφία και την πολυπολιτισμικότητα.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθούν, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο και στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και τον διαγωνισμό να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Η υλοποίηση του προγράμματος για την προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών/-ριών στον διαγωνισμό να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας συναφών γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της θεματικής του διαγωνισμού, είτε στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί και προετοιμασία για τον διαγωνισμό, εφόσον θα λαμβάνει χώρα εντός του ωρολογίου προγράμματος, να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και τις τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες για τα σχολεία ειδικής αγωγής.
 4. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  Επιπροσθέτως, όσον αφορά την υλοποίηση του διαγωνισμού:

 5. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.
 6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών /τριών.
 9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 10. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον Φορέα Διοργάνωσης.

Με εντολή Υφυπουργού
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2021-2022:

Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας προκηρύσσει Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για το σχολικό έτος 2021-2022 με τίτλο:

«Γαϊτανάκι ονειρεμένο, μ’ απηλιώτη άνεμο φερμένο
Κλώσε χρώμα να σκορπίζει, μια αγκαλιά για να ανθίζει»

100 Χρόνια Μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής
100 Χρόνια Έμπνευσης από το Μεγαλείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού

Μαθαίνοντας από τις Μνήμες της Μικρασιατικής Καταστροφής και αντλώντας έμπνευση από το Μεγαλείο του Μικρασιατικού Πολιτισμού, οι μικροί καλλιτέχνες της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας καλούνται να φιλοτεχνήσουν έργα που κρατούν ζωντανά στη μνήμη μας, τόσο την οδύνη του βίαιου ξεριζωμού, όσο και την καθοριστική επιρροή του Μικρασιατικού πολιτισμού στην εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού κράτους.

Το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο ανατολικός άνεμος Απηλιώτης (από εκεί που ανατέλλει ο ήλιος) φέρνει μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα το «Γαϊτανάκι», ένα πολύχρωμο έθιμο που ριζώνει στις καρδιές των Ελλήνων ως παντοτινό σύμβολο αδελφοσύνης!
100 χρόνια μετά, το 2022 αποτελεί χρονιά - ορόσημο για τον Ελληνισμό όπου γης. Μέσα από τον ιστορικό αναστοχασμό, προκύπτει η αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς των Μικρασιατών προσφύγων στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην οικονομία της χώρας μας, η οποία παραμένει ζωντανή έως τις μέρες μας.

Βασικός σκοπός μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι η ενθάρρυνση για ιστορικό αναστοχασμό στους μαθητές και η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η εστίαση στην ιστορική αναδρομή ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας και στο έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων για το επίκαιρο αυτό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προβολή της εθνικής ταυτότητας στον κόσμο, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας και της πολυπολιτισμικής συνείδησης.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι:

 1. Η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με την ιστορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 2. Η προώθηση της ιδέας της ειρήνης και του αλληλοσεβασμού στην ευρύτερη σχολική και την τοπική κοινωνία
 3. Η καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας και της αδελφοσύνης.
 4. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν.
 5. Η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης
 6. Η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών με την πολυμορφία και την πολυπολιτισμικότητα.
 7. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών

Ο διαγωνισμός καλύπτει συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμβάλλει στον εμπλουτισμό των διδακτικών στόχων καλλιεργώντας την πολιτισμική νοημοσύνη των μαθητών μεσώ μιας πρωτότυπης δημιουργικής διαδικασίας. Δίνοντας έμφαση στην δημιουργία της συνείδησης ότι οι μαθητές είναι «πολίτες του κόσμου», εξασφαλίζεται η συμβατότητα του με τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης, προάγοντας ουσιαστικές και σύγχρονες γνώσεις.

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στις Α΄- ΣΤ’ Δημοτικού και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για διαγωνισμό Καλών Πρακτικών που έχει ως πυρήνα την πολιτισμική κληρονομιά και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Τα μέλη (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) της οργανωτικής επιτροπής είναι:

1. Αικατερίνη Λέγγου, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας
2. Πετρίδης Ιωάννης, Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΠΕ
3. Τσαχτσιρλή Ιωάννα, Εικαστικός-Ζωγράφος
4. Παρασκευά Ιωάννα, Εικαστικός - Γλύπτρια

Η επιτροπή αξιολόγησης των έργων αποτελείται από τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας):

1. Αικατερίνη Λέγγου, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας
2. Τσαχτσιρλή Ιωάννα, Εικαστικός-Ζωγράφος
3. Παρασκευά Ιωάννα, Εικαστικός - Γλύπτρια
4. Γιατράκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός – Ζωγράφος
5. Σταθοπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός - Ζωγράφος
6. Καλησώρα Έλλη, Εκπαιδευτικός - Ζωγράφος

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

 • 14 Νοεμβρίου 2021: Έναρξη διαγωνισμού
 • 20 Μαρτίου 2022: Λήξη υποβολής συμμετοχών των σχολικών μονάδων.
 • 21 Μαρτίου – 28 Απριλίου 2022: Αξιολόγηση των έγκυρων συμμετοχών - Συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, καταλογογράφηση των διακριθέντων έργων
 • 29 Απριλίου 2022: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και Απονομή Επαίνων & Βραβείων

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα σχολεία θα πρέπει να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας, όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον διαγωνισμό: https://sites.google.com/site/paidikipinakothikielladas

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: O διαγωνισμός διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, η οποία και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού, της αξιολόγησης των έργων, καθώς και την απονομή των βραβείων στους διακριθέντες μικρούς καλλιτέχνες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νηπιαγωγείο

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Α΄- Γ΄ Δημοτικού

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθητές Α΄- Γ΄ Γυμνασίου

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Α΄- Γ΄ Λυκείου

ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟΝ:

Της επιλογής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, κραγιόν, ακουαρέλες, λαδομπογιές, νερομπογιές, κλπ. Ωστόσο, παρακαλούμε να θυμάστε ότι το έργο σας θα πρέπει να διαθέτει ζωντανά χρώματα και έντονα σχήματα, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά σε ψηφιακή μορφή.

ΥΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:

Σε χαρτί ζωγραφικής (π.χ. ακουαρέλας, ακρυλικών) ή καμβά διαστάσεων Α3 (297 x 420 mm)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, σχεδιασμένα στο χέρι και όχι με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φωτογραφίες ή εκτυπώσεις όλων των ειδών δεν γίνονται δεκτές. Μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Τα έργα μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ:

Τα ζωγραφικά έργα θα αξιολογηθούν από την επιτροπή με βάση τα εξής κριτήρια:

Αισθητική - Αρμονία - Έκφραση - Αυθεντικότητα & Καινοτομία - Τεχνική - Φαντασία

Η βαθμολογία κυμαίνεται από το 01 έως το 10 (με το 01 ως τη χαμηλότερη βαθμολογία και το 10 ως την υψηλότερη). Την συγκέντρωση τουλάχιστον 5 αξιολογήσεων για κάθε έργο ακολουθεί ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας του.

Τα ονόματα και τα έργα των μαθητών που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού. Από κάθε ηλικιακή κατηγορία, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτούν δέκα (10) μαθητές. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας, ενώ δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο. Για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα με εμπορία ή διαφήμιση, και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του διαγωνισμού.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ:

Οι βασικοί στόχοι του διαγωνισμού είναι αξιακοί, γνωστικοί και διαδραστικοί. Η αποτελεσματικότητα του διαγωνισμού και ο βαθμός επιτυχίας αναφορικά με τους στόχους του θα αποδειχθούν με την Έκθεση Αποτίμησης του διαγωνισμού με την χρήση ερωτηματολόγιων απευθυνόμενων στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Στην έκθεση αποτίμησης θα περιγράφονται:

 1. Η εκτίμηση για το παραγόμενο καλλιτεχνικό έργο
 2. Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού με αναφορά στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, καθώς και στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των στόχων.
 3. Συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του μαθητικού διαγωνισμού, οι οποίες θα ενταχθούν στον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους.
 4. Οι επιμορφωτικές και οι υποστηρικτικές δράσεις που προτείνονται να αναπτυχθούν από τις δομές υποστήριξης του διαγωνισμού.
  Διοργάνωση: Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας

Επικοινωνία: 6948033880

Web: https://sites.google.com/site/paidikipinakothikielladas

Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σχετικά Άρθρα