edu.klimaka.gr

26ος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2021

Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής
Εκτύπωση  

26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/164609/Δ2/02-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
-----
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Ζ. Κατσάνου (Δ.Ε.)
Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο: 210344.3272, 3314 (Δ.Ε)
210 344.2933 (Ε.Α.Ε.),
210 344.2212 (E.E)
Φαξ : 210 344.3390
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Αλλαγή τρόπου υποβολής αιτήσεων για την 1η φάση του 26ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2021».
Σχετ : το με αρ. πρωτ. 162014/Δ2,Υ2/26-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ15/96092/Δ2/21-7-2020 εγγράφου μας με θέμα «26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2021» και λαμβάνοντας υπόψη το από 25-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Λ. Ζαχείλα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Προέδρου της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα εξαιτίας του covid 19, τροποποιείται η διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής για την 1η φάση «Αρίσταρχος» του εν λόγω Διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η 1η φάση «Αρίσταρχος» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, όπως προβλέπεται και στην ανωτέρω έγκριση του Διαγωνισμού. Ωστόσο, οι δηλώσεις συμμετοχής δεν απαιτείται να υποβληθούν μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο εν λόγω έγγραφο, δηλαδή δια των σχολικών μονάδων και των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά απλούστερα οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού contest.astronomos.gr, όπου θα βρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο με αρ. πρωτ. Φ15/96092/Δ2/21-7-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Αρ.Πρωτ.Φ15/96092/Δ2/21-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «26ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2021»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 79345/Δ2/23-06-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 31/18-06-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 26ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021 που προκηρύσσει το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών/τριών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Ο Διαγωνισμός Αστρονομίας διεξάγεται τόσο στα Λύκεια όσο και στα Γυμνάσια της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Οι φάσεις του διαγωνισμού είναι τρεις (3) για τα Γυμνάσια και τρεις (3) για τα Λύκεια. Ας σημειωθεί, όμως, ότι στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού που αφορούν στους/στις μαθητές/τριες Λυκείου, εκτός από γνώσεις Αστρονομίας, απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής.

Σύμφωνα με τις δύο οργανώτριες αρχές του Διαγωνισμού ορίζονται ως Μέλη της Επιτροπής του 26ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2021, οι κάτωθι:

 1. Σειραδάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής Α.Π.Θ. (Τιμής Ένεκεν ως Μέλος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, πρώην Αρχηγός της Ολυμπιακής Ομάδας Αστρονομίας - Αστροφυσικής)
 2. Ζαχείλας Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ως Πρόεδρος της δεύτερης διοργανώτριας αρχής, αλλά και εκπρόσωπος της πρώτης διοργανώτριας αρχής)
 3. Μαυρομμάτης Δ. Κων/νος, Μαθηματικός – τ. Λυκειάρχης (ως πρώην Πρόεδρος της δεύτερης διοργανώτριας αρχής της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος)
 4. Ξενάκης Χρίστος, Επίτιμος Σύμβουλος Φυσικών (ως πρώην Αντιπρόεδρος της δεύτερης διοργανώτριας αρχής και έμμεσα σχετιζόμενος με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού είναι το Ηλιακό μας Σύστημα, οι Αστέρες, οι Γαλαξίες, το Σύμπαν, η Ουράνια Σφαίρα, τα Τηλεσκόπια, η Διαστημική και οι νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις.

Οι φάσεις του διαγωνισμού θα είναι ως εξής:

Στην πρώτη (1η ) φάση του διαγωνισμού, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες Λυκείου και Γυμνασίου. Η 1η φάση με το όνομα «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 9.00-12:00 π.μ. σε διάφορα Λύκεια και Γυμνάσια της χώρας. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και διορθώνονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Στη φάση αυτή, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές/τριες των τριών τάξεων των Λυκείων και, παράλληλα, όλοι/ες οι μαθητές/τριες των τριών τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι τρεις (3) ώρες και θα διενεργηθεί με την ευθύνη μιας Τοπικής Επιτροπής Καθηγητών που θα ορίσει ο/η Διευθυντής/ντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής, οι καθηγητές της οποίας εθελοντικά θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στον διαγωνισμό

Δηλώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στους/στις Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων και των Λυκείων τους μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2020. Στη συνέχεια ο/η Διευθυντής/ντρια του Γυμνασίου/Λυκείου οφείλει να στείλει έγγραφο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα ονόματα των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή, ούτως ώστε η Διεύθυνση να γνωρίζει από πριν τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων/ουσών και να ορίσει το Εξεταστικό Κέντρο με τον αντίστοιχο αριθμό επιτηρητών.

Oι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να στείλουν στον κύριο Λουκά Ζαχείλα (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το σχετικό έγγραφο όπου σημειώνεται το σχολείο (Εξεταστικό Κέντρο) στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός, καθώς και το e-mail, το τηλέφωνο και το fax του συγκεκριμένου σχολείου. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από το Εξεταστικό Κέντρο βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Τα θέματα του διαγωνισμού θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις 8:50 π.μ., το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα έχει δηλωθεί με το σχετικό έγγραφο της Τοπικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα θέματα θα περιέχονται σε αρχείο μορφής PDF (για το οποίο απαιτείται η παρουσία του Acrobat Reader ή συμβατού αναγνώστη αρχείων PDF εγκατεστημένου στον Η/Υ). Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής των θεμάτων (λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος του Η/Υ του σχολείου ή εν γένει του διαδικτύου), ο/η πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κ. Κων/νο Μαυρομμάτη (τηλ. 24.210 - 46.253 ή 24.210 - 51.061), μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, για να αποσταλούν τα θέματα μέσω fax.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να γράψουν στο άνω μέρος της κόλλας απαντήσεων τα στοιχεία τους:

(α) το ονοματεπώνυμο,
(β) τη διεύθυνση,
(γ) το τηλέφωνο,
(δ) το email και
(ε) τον πλήρη τίτλο του σχολείου τους.

Με την παράδοση της κόλλας οι επιτηρητές/τριες πρέπει να καλύψουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο (αυτό που συνήθως χρησιμοποιείται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις) τα στοιχεία του μαθητή ή της μαθήτριας.

Μετά το τέλος της τρίωρης εξέτασης, τα γραπτά των μαθητών/τριών τοποθετούνται σε φάκελο, χωριστά των μαθητών/τριών Λυκείου από του Γυμνασίου, και αποστέλλονται με τις ταχυμεταφορές των ΕΛΤΑ (με χρέωση της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος), στη διεύθυνση της Επιτροπής του Διαγωνισμού Αστρονομίας (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, 383 33, Βόλος), για τη βαθμολόγηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άριστα (20 μονάδες) παίρνει όποιος/α απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις.

Οι περίπου σαράντα (40) πρώτοι/ες μαθητές/τριες Λυκείου και οι περίπου τριάντα (30) πρώτοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίου θα κληθούν να συμμετάσχουν στη 2η φάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ( contest.astronomos.gr ) και θα αποσταλούν, επίσης, μέσω email, σε όλες τις Τοπικές Επιτροπές, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 ελήφθησαν έκτακτα μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), με εγκλεισμό κατ΄οίκον και περιορισμό της κυκλοφορίας των κατοίκων. Αν συμβεί έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στους μήνες Οκτώβρη ή/και Νοέμβρη ή/και Δεκέμβρη 2020, η πρώτη (1η ) φάση «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.
Περισσότερες λεπτομέρειες και όροι συμμετοχής και λειτουργίας στην 1η φάση του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έγκαιρα αν και όταν προκύψει το πρόβλημα.

H δεύτερη (2η) φάση «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (28ης Οκτωβρίου 78, πρώην κτίριο Ματσάγγου) την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00-15:00 το μεσημέρι, με την απόλυτη ευθύνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν συμβεί έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στους μήνες Δεκέμβρη 2020 ή/και Ιανουάριο 2021, η δεύτερη (2η ) φάση «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.
Περισσότερες λεπτομέρειες και όροι συμμετοχής και λειτουργίας στη 2η φάση του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έγκαιρα αν και όταν προκύψει το πρόβλημα.

Η τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού, με το όνομα «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, 27-28 Φεβρουαρίου 2021. Η φάση αυτή αφορά όσα παιδιά του Λυκείου και αντίστοιχα του Γυμνασίου επιθυμούν να στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής (Λύκειο) και την Ολυμπιακή Ομάδα Νέων Αστρονομίας – Αστροφυσικής (Γυμνάσιο).
Τόσο η 15η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής 2021, όσο και η 3η Διεθνής Ολυμπιάδα Νέων Αστρονομίας – Αστροφυσικής 2022 είναι ακόμη άγνωστο πού και πότε θα πραγματοποιηθούν.

Στη φάση αυτή θα κληθούν οι είκοσι (20) πρώτοι/ες μαθητές/τριες Λυκείου και οι δεκαπέντε (15) πρώτοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίου της 2ης φάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», οι οποίοι/ες θα συγκεντρωθούν στον Βόλο. Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τον Βόλο βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ή για την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ή για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κατά τη φάση αυτή, οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε τρία μέρη:

 1. στο Θεωρητικό Μέρος, στο οποίο θα κληθούν να λύσουν προβλήματα μικρής και μεγάλης ανάπτυξης,
 2. στην Ανάλυση Δεδομένων, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε πρόβλημα, στο οποίο θα έχουν δοθεί αστρονομικά δεδομένα και
 3. στο Παρατηρησιακό Μέρος, που θα γίνει σε υπαίθριο χώρο, στο οποίο οι μαθητές/τριες θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, που θα αφορούν τα τηλεσκόπια, τη χρήση των τηλεσκοπίων και την ουρανογραφία. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εξέταση θα γίνει σε αίθουσα με κατάλληλα διαμορφωμένα θέματα.

Η κατάταξη των μαθητών/τριων θα γίνει με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας στα τρία αυτά μέρη.

Κατά τη φάση αυτή, επίσης, οι μαθητές/τριες Γυμνασίου θα εξεταστούν σε δύο μέρη:

 1. στο Θεωρητικό Μέρος, στο οποίο θα κληθούν να λύσουν προβλήματα μικρής και μεγάλης ανάπτυξης σε επίπεδο δυσκολίας των γνώσεων του Γυμνασίου και
 2. στο Παρατηρησιακό Μέρος, που θα γίνει σε υπαίθριο χώρο, στο οποίο οι μαθητές/τριες θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, που θα αφορούν τα τηλεσκόπια, τη χρήση των τηλεσκοπίων και την ουρανογραφία. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εξέταση θα γίνει σε αίθουσα με κατάλληλα διαμορφωμένα θέματα.

Η κατάταξη των μαθητών/τριων θα γίνει με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας στα δύο αυτά μέρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν συμβεί έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού στους μήνες Ιανουάριο 2021 ή/και Φεβρουάριο 2021, η τρίτη (3η ) φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Περισσότερες λεπτομέρειες και όροι συμμετοχής και λειτουργίας στην 3η φάση του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έγκαιρα αν και όταν προκύψει το πρόβλημα.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η σειρά επιτυχίας κατά την 3η φάση του διαγωνισμού, τόσο για το Λύκειο όσο και για το Γυμνάσιο, θα είναι οι νικητές/τριες του 26ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2021 και θα κληθούν να παραλάβουν τα βραβεία και τους επαίνους τους, καθώς και τις τιμητικές διακρίσεις των σχολείων τους, σε ειδική πανηγυρική τελετή, που θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αρχές Ιουλίου 2021.

Επιπλέον:

1) Οι πέντε (5) μαθητές/τριες του Λυκείου που θα έλθουν πρώτοι/ες (δηλαδή από τον/την 1ο/η έως τον/την 5ο/η) στην τρίτη (3η) φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ηλικίας κάτω των 20 ετών (μέχρι την 30η -06-2021) και ανεξάρτητα από φύλο, θα κληθούν να συγκεντρωθούν στον Βόλο το καλοκαίρι 2021 για ειδική προετοιμασία. Η ανακοίνωση του προγράμματος της εκπαίδευσης θα γίνει αργότερα (εντός της σχολικής χρονιάς). Εάν κάποιος/α απουσιάσει από την εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 25% των συνολικών ωρών, αυτομάτως αποκλείεται από την Ομάδα. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, καθώς και οι ίδιοι/ιες οι μαθητές/τριες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας-Αστροφυσικής. Η μη συμμόρφωση κάποιου/ας μαθητή/τριας με τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις (και μετά από προσωπική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του/της) θα αποκλείεται από την Ομάδα και θα έχει μελλοντικές κυρώσεις σχετικά με την (πιθανή) συμμετοχή του/της στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής του επόμενου έτους.

2) Οι πέντε (5) μαθητές/τριες του Γυμνασίου που θα έλθουν πρώτοι/ες (δηλαδή από τον/την 1ο/η έως τον/την 5ο/η) στην τρίτη (3η) φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ηλικίας κάτω των 16 ετών (μέχρι την 30η-06-2021) και ανεξάρτητα από φύλο, θα κληθούν να παρακολουθήσουν ειδική προετοιμασία εντός του 2021 και αρχές του 2022, καθώς (τονίζεται ότι) οι μαθητές/τριες αυτοί/ές θα στελεχώσουν την Ολυμπιακή Ομάδα Νέων που θα συμμετάσχει (όχι στη 2η Διεθνή Ολυμπιάδα 2021, αλλά) στην 3η Διεθνή Ολυμπιάδα Νέων 2022. Η ανακοίνωση του προγράμματος της εκπαίδευσης θα γίνει εντός της σχολικής χρονιάς. Εάν κάποιος/α απουσιάσει από την εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 25% των συνολικών ωρών, αυτομάτως αποκλείεται από την Ομάδα. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, καθώς και οι ίδιοι/ιες οι μαθητές/τριες θα κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας-Αστροφυσικής. Η μη συμμόρφωση κάποιου/ας μαθητή/τριας με τις αναγραφόμενες υποχρεώσεις (και μετά από προσωπική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του/της) θα αποκλείεται από την Ομάδα και θα έχει μελλοντικές κυρώσεις σχετικά με την (πιθανή) συμμετοχή του/της στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής του επόμενου έτους.

3) Η προετοιμασία των μαθητών/τριών θα γίνει από καθηγητές/τριες και φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και από πεπειραμένους/ες καθηγητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ερασιτέχνες αστρονόμους. Στη διάρκεια της προετοιμασίας θα γίνουν διαγωνίσματα εφ΄ όλης της διδαχθείσας (και εξεταστέας στην Ολυμπιάδα) ύλης. Όσοι/ες συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας και επιδείξουν (όπως αναφέρθηκε) αξιοπρεπή συμπεριφορά συνεργασίας, θα στελεχώσουν οι μεν του Λυκείου την Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας - Αστροφυσικής και θα λάβουν μέρος στη 15η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής 2021, οι δε του Γυμνασίου την Ολυμπιακή Ομάδα Νέων Αστρονομίας – Αστροφυσικής και θα λάβουν μέρος στην 3η Διεθνή Ολυμπιάδα Νέων Αστρονομίας – Αστροφυσικής 2022. Να τονισθεί, επιπλέον, ότι οι μαθητές/τριες-μέλη της Ολυμπιακής Ομάδας, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη Διεθνή Ολυμπιάδα, θα πρέπει να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους κανόνες του Κώδικα Συμπεριφοράς Ολυμπιακών Ομάδων Αστρονομίας - Αστροφυσικής και σε περίπτωση που οι διοργανωτές/τριες της Ολυμπιάδας ή οι αρχηγοί της αποστολής διαπιστώσουν παραβάσεις του Κώδικα ή ανάρμοστη συμπεριφορά κάποιου/ας μαθητή/τριας, διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού του/της από τις υπόλοιπες φάσεις της Ολυμπιάδας, την έγγραφη αναφορά του όλου περιστατικού προς το σχετικό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας και τον μελλοντικό αποκλεισμό του/της από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, σε περίπτωση που δικαιούται ηλικιακά να συμμετάσχει.

4) Θα γίνει κλήρωση ενός τηλεσκοπίου μεταξύ όλων των μαθητών και μαθητριών που πέτυχαν στον διαγωνισμό και οι οποίοι/ες θα παρευρεθούν τη βραδιά της βράβευσης.

5) Τα άλλα έπαθλα του διαγωνισμού είναι:

 1. Για το Λύκειο: 300 € για τον/την πρώτο/η νικητή/τρια, αθλοθετημένο από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ).
 2. Για το Γυμνάσιο: 100 € για τον/ην πρώτη νικητή/τρια.

Επίσης, όλοι οι επιτυχόντες/ούσες μαθητές και μαθήτριες θα λάβουν ως δώρα διάφορα αστρονομικά και επιστημονικά βιβλία και περιοδικά και θα εγγραφούν για ένα (1) έτος, δωρεάν, συνδρομητές/τριες του αστρονομικού περιοδικού «ΟΥΡΑΝΟΣ», που εδώ και 30 χρόνια εκδίδει συνεχώς και αδιαλείπτως η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.

6) Τιμητικά διπλώματα απονέμονται και στα σχολεία στα οποία φοιτούν οι μαθητές/τριες.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση και η γνωστοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:

 • η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της ατομική συμμετοχή,
 • η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού,
 • οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
 • στην ιστοθέση του διαγωνισμού και στις ιστοσελίδες που παραπέμπει να μην υπάρχει τοποθέτηση προϊόντων,
 • δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
 • οι τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
 • η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,
 • να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Συνοπτικός Πίνακας Διαγωνισμού:

1η Φάση: «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 9:00-12.00 π.μ.
Στα διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια (Εξεταστικά Κέντρα) της χώρας.

2η Φάση: «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 9:00-12.00 π.μ.
Στα διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια (Εξεταστικά Κέντρα) της χώρας.

3η Φάση: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», Σάββατο και Κυριακή 27 & 28 Φεβρουαρίου 2021.
Στον Βόλο, στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (28ης Οκτωβρίου 78, πρώην κτίριο Ματσάγγου).

Οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές/τριες που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με τον διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Ταχυδρομική διεύθυνση:

Μαυρομμάτης Κων/νος,
Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού
38333 Βόλος

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Τηλέφωνα:

24.210 - 51.061, 24.210 - 46.253 & 6973.026.260 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός.

6944.535.455 Ζαχείλας Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας.

24.210 - 28.860 & 6978.834.548 Ξενάκης Χρήστος, επίτιμος σύμβουλος Φυσικών.

4. FΑΧ:

24.210 - 51.061 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Εκτύπωση