edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

35ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2022 / Ολυμπιάδα Χημείας 2022

35ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022 / ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/24819/Δ2/04-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «35ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2022»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 21893/Δ2/25-2-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 11/24-2-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 35ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ., Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών/τριών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις, ως εξής :

 • Η πρώτη φάση της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην πρώτη φάση δε θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και οι μαθητές/τριες θα πληροφορηθούν τη βαθμολογία τους με χρήση κωδικού που θα τους δοθεί κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
 • Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει προφορική εξέταση από Επιτροπή που θα οριστεί από την Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.). Στη φάση αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωτεύσαντες/σασες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, και συγκεκριμένα: οι συμμετέχοντες/ουσες με τις 15 πρώτες βαθμολογίες που θα έχουν εξεταστεί σε θέματα της Γ΄ τάξης και οι συμμετέχοντες/ουσες με τις 15 πρώτες βαθμολογίες που θα έχουν εξεταστεί σε θέματα της Β΄ τάξης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μαθητές/τριες από αυτούς/ές που θα κληθούν, ή στην περίπτωση που η προφορική εξέταση συντελέσσει στη διαφοροποίηση της βαθμολογικής κατάταξης, θα κληθούν οι μαθητές/τριες με τις αμέσως επόμενες βαθμολογικές επιδόσεις. Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου για το σύνολο των μαθητών/τριών που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση και οι συμμετέχοντες/ουσες οφείλουν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συνδεθούν με την Επιτροπή (υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο ή tablet, κάμερα και μικρόφωνο).
 • Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του Διαγωνισμού, η Ε.Ε.Χ. θα επιλέξει 10 μαθητές/τριες από την Α’ Λυκείου, 15 μαθητές/τριες από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές/τριες από τη Γ’ Λυκείου, τους/τις οποίους/ες θα βραβεύσει με έπαινο σε ειδική τελετή. Οι 10 μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου θα επιλεγούν απευθείας από τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.
 • Μετά τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, θα επιλεγούν για την τρίτη φάση του διαγωνισμού οι 8 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και οι 3 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Β’ Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, καθώς και οι ισοβαθμήσαντες/σασες με αυτούς/ές και όσοι/ες μετείχαν στην Ολυμπιακή Ομάδα του 2020. Η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει στη συνέχεια για την άσκησή τους στο τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ και εν συνεχεία για την επιλογή μιας τελικής ομάδας τεσσάρων (4) μαθητών/τριών, μετά από εργαστηριακές και θεωρητικές εξετάσεις. Η τελική ομάδα των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 54η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 10-20 Ιουλίου 2022 στην Κίνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα, που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών : https://exams.eex.gr

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Χ., ενώ επισυνάπτεται η προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού, όπου περιλαμβάνεται και η εξεταστέα ύλη αυτού. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, στην Ε.Ε.Χ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eex.gr, αλλά και στα τηλέφωνα 210-38.21.524.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Να ανακοινωθούν εγκαίρως πριν τον Διαγωνισμό η σύνθεση της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής του Διαγωνισμού στον ιστότοπο της Ε.Ε.Χ.
 2. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στο Διαγωνισμό.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική. Όσον αφορά τους μαθητές/τριες, η συμμετοχή τους να γίνει αποδεκτή μόνο με την έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 4. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες του.
 5. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό να γίνει εκτός σχολικού ωραρίου.
 6. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν θα υπάρξει ηχογράφηση, ή οποιαδήποτε άλλη ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων/ουσών. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων/ουσών και του σχολείου τους.
 7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών.
 8. Η όλη διενέργεια διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
 9. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του Διαγωνισμού να γίνουν με ευθύνη και έξοδα των γονέων/κηδεμόνων τους.
 10. Να δημοσιοποιηθούν στο ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021- 22→Διαγωνισμοί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.Ν. 1804/1988
Κάνιγγος 27
106 82, Αθήνα
Τηλ.: 210 38 21 524
210 38 29 266
Fax: 210 38 33 597
http://www.eex.gr
E-mail: info@eex.gr

Αθήνα 21-4-2021

ΘΕΜΑ: «35ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - Ολυμπιάδα Χημείας 2022»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 35ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) το Σάββατο 09 Απριλίου 2022 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη συμμετεχόντων και συγκεκριμένα:

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: 09.00-12.00
Β ΛΥΚΕΙΟΥ: 12.30-15.30
Α ΛΥΚΕΙΟΥ: 16.00-19.00

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.
Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.
Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
Επισυνάπτεται κατάσταση της εξεταστέας ύλης.

Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού δε θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, αλλά οι μαθητές/τριες θα πληροφορηθούν την βαθμολογία τους αξιοποιώντας τον κωδικό που θα τους δοθεί για την συμμετοχή τους.

Θα ακολουθήσει δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωτεύσαντες της Β και Γ Λυκείου της πρώτης φάσης και συγκεκριμένα:

Οι συμμετέχοντες/ουσες με τις 15 πρώτες βαθμολογίες που θα έχουν εξεταστεί σε θέματα Γ τάξης και οι συμμετέχοντες/ουσες με τις 15 πρώτες βαθμολογίες που θα έχουν εξεταστεί σε θέματα Β τάξης.

Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση των μαθητών από Επιτροπή, την οποία θα ορίσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.).
Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μαθητές/τριες από αυτούς που θα κληθούν ή η προφορική εξέταση οδηγήσει σε αναδιάταξη των βαθμολογιών θα κληθούν οι αμέσως επόμενοι/ες σε βαθμολογική επίδοση. Η προφορική εξέταση θα γίνει διαδικτυακά από Επιτροπή Εξεταστών για το σύνολο των μαθητών που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση. Στη φάση αυτή, οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συνδεθούν με την Επιτροπή (υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο ή tablet, κάμερα και μικρόφωνο).

Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του Διαγωνισμού, η Ε.Ε.Χ. θα επιλέξει τους 10 μαθητές/τριες από τη Α’ Λυκείου, 15 μαθητές/τριες από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές/τριες από τη Γ’ Λυκείου τους οποίους θα βραβεύσει με έπαινο σε ειδική τελετή. Οι 10 μαθητές/τριες της Α Λυκείου θα επιλεγούν απευθείας από τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.

• Μετά τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα επιλεγούν οι 8 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και οι 3 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Β’ Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καθώς και οι ισοβαθμήσαντες με αυτούς και όσοι μετείχαν στην Ολυμπιακή Ομάδα του 2021.

Η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους στην τρίτη φάση στο τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών, μετά από εργαστηριακές και θεωρήτικές εξετάσεις. Η ομάδα των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 54η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 10 Ιουλίου -20 Ιουλίου στην Κίνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα της οποίας ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών: https://exams.eex.gr/

Για την εγγραφή του μαθητή στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού απαιτείται η συναίνεση τόσο του μαθητή, όσο και του κηδεμόνα του στους όρους του Διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό στη φάση της εγγραφής θα πρέπει να αποδεχτεί ο μαθητής και ο κηδεμόνας του τους όρους του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στην κατάλληλη φόρμα που του γνωστοποιείται πριν την οριστικοποίηση της εγγραφής του.

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΕΧ. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eex.gr, αλλά και στο τηλέφωνο της ΕΕΧ: 210-38.21.524.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ότι αφορά στο Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).

Η υποψήφιοι με την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαγωνισμού, αποκτούν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Μόνο μέσω αυτών θα είναι εφικτή η σύνδεσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι κωδικοί αυτοί είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε άλλον.

Τα θέματα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού, που είναι διαφορετική για κάθε τάξη.

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή των όρων διεξαγωγής του και γι αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό τόσο από τον μαθητή, όσο και από τον κηδεμόνα του το κείμενο συναίνεσης το οποίο αποτελεί προυπόθεση για την εγγραφή στον διαγωνισμό.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας γίνεται με απόλυτη εναρμόνιση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Ένωση Ελλήνων Χημικών,
Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα,
τηλέφωνα: 210-38.21.524, 210-38.29.266,
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eex.gr
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eex.gr

Τα έξοδα μετακίνησης (αν προκύψουν τέτοια) στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας) βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


35ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας
Εξεταστέα ύλη 2021-2022

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.

Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ

1) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Άτομα, μόρια, ιόντα - Σύσταση και δομή του ατόμου - Ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός, ισότοπα

2) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Καταστάσεις της ύλης και μετατροπές καταστάσεων

Μεταβολές (φαινόμενα) - Ιδιότητες

3) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ – ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Ομογενή, ετερογενή σώματα, χημικές ουσίες, στοιχεία, ενώσεις, μείγματα – Διαλύματα - Διαλυτότητα

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ

1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Ένα απλό μοντέλο του ατόμου

2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα

Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα

3) ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου

Ιοντικός δεσμός

Ομοιoπολικός δεσμός

4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εύρεση του αριθμού οξείδωσης

Γραφή χημικών τύπων & ονοματολογία ανόργανων ενώσεων

3. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙΔΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Οξείδια

Σύνθεση - Διάσπαση - Απλή αντικατάσταση

Διπλή αντικατάσταση - Eξουδετέρωση

4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

1) ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Σχετική ατομική μάζα (Ατομικό βάρος)

Σχετική μοριακή μάζα (Μοριακό βάρος)

mol

Σταθερά Avogadro (NΑ)

Γραμμομοριακός όγκος (Vm)

2) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

3) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Μονάδες περιεκτικότητας διαλυμάτων - Διαλυτότητα

Αραίωση και ανάμειξη διαλυμάτων

4) ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (όμοια με Β’ Λυκείου)

5. Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Εύρεση pH διαλύματος με χρήση δεικτών και πεχαμέτρου.

2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων.

3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης

Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χαρακτηριστικές ομάδες - Ομόλογες σειρές

2) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

3) ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΝΘΡΑΚΕΣ

Πετρέλαιο & προϊόντα, βενζίνη, καύση, καύσιμα

Νάφθα, πετροχημικά

Αλκάνια, μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο

Καυσαέρια, καταλύτες αυτοκινήτων

2) ΑΛΚΕΝΙΑ - ΑΛΚΙΝΙΑ - ΒΕΝΖΟΛΙΟ

3) ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Φωτοχημική ρύπανση,

Φαινόμενο θερμοκηπίου

Τρύπα του όζοντος

4. ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ

1) ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Ταξινόμηση, Παρασκευές – Αλκοολική ζύμωση - Χημικές Ιδιότητες

Χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων

5. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

1) ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Ταξινόμηση

Οξικό οξύ, Γαλακτικό οξύ, Βενζοϊκό οξύ

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης (Αλκοτέστ)

2. Oξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων

Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

Από το Βιβλίο: «ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α΄» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π.Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

Κεφάλαιο 1ο:

• Διαμοριακές Δυνάμεις

• Ώσμωση και Ωσμωτική πίεση

Είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ όλες οι ιδιότητες των υγρών (όπως: ιξώδες, επιφανειακή τάση, τάση ατμών) και η αντίστροφη ώσμωση.

Από το Βιβλίο: «ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β΄» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

Κεφάλαιο 1ο:

Οξειδοαναγωγή

• Αριθμός Οξείδωσης

• Οξείδωση - Αναγωγή

• Ορισμός των οξειδωτικών και των αναγωγικών ουσιών

• Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής πολύπλοκης μορφής με γνωστά προϊόντα

Κεφάλαιο 2ο:

Θερμοχημεία

• Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές.

• Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις

• Θερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία»,

• Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ

• Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης

• Νόμοι θερμοχημείας (Lavoisier – Laplace, Hess)

Κεφάλαιο 3ο:

Χημική Κινητική

• Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση

• Ταχύτητα αντίδρασης- Καμπύλη αντίδρασης

• Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης – Καταλύτες

• Νόμος ταχύτητας – Μηχανισμός αντίδρασης

Κεφάλαιο 4ο:

Χημική Ισορροπία

• Έννοια χημικής ισορροπίας

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της ΧΙ – Αρχή Le Chatelier

• Σταθερά χημικής ισορροπίας Κc

• Πηλίκο αντίδρασης Qc

Κεφάλαιο 5ο:

Ιοντική ισορροπία

• Οξύ – βάση κατά Bronsted – Lowry

• Ισχύς οξέων-βάσεων και μοριακή δομή

• Βαθμός ιοντισμού

• Ιοντισμός ασθενών οξέων, βάσεων, νερού – pH

• Ρυθμιστικά διαλύματα

• Δείκτες - Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

Κεφάλαιο 6ο:

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

• Ατομικό πρότυπο Bohr, κυματική φύση της ύλης, αρχή αβεβαιότητας, κβαντικοί αριθμοί, αρχές ηλεκτρονιακής δόμησης

• Περιοδικός πίνακας - στοιχεία μετάπτωσης, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων (ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικότητα, ενέργεια ιοντισμού)

Εργαστηριακές ασκήσεις

1. Ρυθμιστικά Διαλύματα

2. Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

35ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – Γ ΦΑΣΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΚΠΑ ΓΙΑ τους 10-12 ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗΣ β’ ΦΑΣΗΣ

(*) Η Β και η Γ φάση προσδιορίζεται από τις ημερομηνίες των πανελληνίων εξετάσεων και της Ολυμπιάδας που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.

Η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής αποτελείται από μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με μακρά εμπειρία στο χώρο και στην διοργάνωση προηγούμενων Πανελληνίων Διαγωνισμών Χημείας και θα σας κοινοποιηθεί συντόμως Υπουργείο, όπως και στο ΙΕΠ. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή συνεργασία.

Με εκτίμηση
Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθ. Ι. Κατσογιάννης

O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. Ι. Σιταράς

Σχετικά Άρθρα