edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

37ος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2024 / Ολυμπιάδα Χημείας 2024

37ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2024 / ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/134530/Δ2/23-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3442245 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «37ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2024»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 127277/Δ2/06-11-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 42275/30-07-2023 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 68/03-11-2023), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τον 37ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.),για το σχολικό έτος 2023-2024, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ., όλης της χώρας, υπό της εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 5. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 6. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
 7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 8. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 9. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
 10. Οι όροι του διαγωνισμού που θα γνωστοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να είναι αυτοί που αναγράφονται στην τελική προκήρυξη του διαγωνισμού.
 11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
 12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο διαγωνισμό, δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης.
 13. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.
 14. Οι χώροι υλοποίησης του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Συν.: ενα (01) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

 


ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.Ν. 1804/1988
Κάνιγγος 27
106 82, Αθήνα
Τηλ.: 210 38 21 524
210 38 29 266
Fax: 210 38 33 597
http://www.eex.gr
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αθήνα 13-11-2023

ΘΕΜΑ: «37ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - Ολυμπιάδα Χημείας 2024»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) προκηρύσσει τον 36ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη συμμετεχόντων και συγκεκριμένα:

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: 09.00-12.00
Β ΛΥΚΕΙΟΥ: 12.30-15.30
Α ΛΥΚΕΙΟΥ: 16.00-19.00

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.και διεξάγεται σε 3 φάσεις.

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.
Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.
Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
Επισυνάπτεται κατάσταση της εξεταστέας ύλης.

• Στην πρώτη φάση, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται διαδικτυακά σε ώρα που θα αναφέρεται στην διαδικτυακή αίτηση συμμετοχής.

Θα ακολουθήσει δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, η οποία θα γίνει στις 7 Μαΐου 2023 και στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι πρωτεύσαντες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου της πρώτης φάσης, συγκεκριμένα, τουλάχιστον οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 90 και πάντως σε καμία περίπτωση λιγότεροι από 30 σε κάθε τάξη.

Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού οι μαθητές/τριες εξετάζονται δια ζώσης γραπτά και στην συνέχεια προφορικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ ή στα γραφεία του πλησιέστερου Περιφερειακού τμήματος, από Επιτροπή, την οποία θα ορίσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.). Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μαθητές/τριες από αυτούς που θα κληθούν ή η προφορική εξέταση οδηγήσει σε αναδιάταξη των βαθμολογιών τότε θα κληθούν οι αμέσως επόμενοι/ες σε βαθμολογική επίδοση.

Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του Διαγωνισμού, η Ε.Ε.Χ. θα επιλέξει 15 μαθητές/τριες από τη Α’ Λυκείου, 15 μαθητές/τριες από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές/τριες από τη Γ’ Λυκείου τους οποίους θα βραβεύσει με έπαινο σε ειδική τελετή. Οι 15 μαθητές/τριες της Α Λυκείου θα επιλεγούν απευθείας από τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.

Μετά τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού επιλέγονται 8 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Γ΄ Λυκείου και 3 μαθητές/τριες που εξετάστηκαν στα θέματα της Β’ Λυκείου και έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Επίσης επιλέγονται οι ισοβαθμήσαντες με τους προηγούμενους καθώς και όσοι μαθητές/τριες μετείχαν στην Ολυμπιακή Ομάδα του 2023.
Για τους μαθητές/τριες που θα επιλεγούν, η Ε.Ε.Χ. θα φροντίσει για την άσκησή τους στην τρίτη φάση στο τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ και στη συνέχεια για την επιλογή της τελικής ομάδας των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών, μετά από εργαστηριακές και θεωρητικές εξετάσεις. Η ομάδα των τεσσάρων (4) μαθητών/τριών θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 56η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 30 Ιουλίου 2024 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα της οποίας ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών: https://exams.eex.gr/

• Για την εγγραφή του μαθητή στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού απαιτείται η συναίνεση τόσο του μαθητή, όσο και του κηδεμόνα του στους όρους του Διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό στη φάση της εγγραφής θα πρέπει να αποδεχτεί ο μαθητής και ο κηδεμόνας του τους όρους του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στην κατάλληλη φόρμα που του γνωστοποιείται πριν την οριστικοποίηση της εγγραφής του

• Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΕΧ. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αλλά και στο τηλέφωνο της ΕΕΧ: 210-38.21.524.

• Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε ότι αφορά στο Διαγωνισμό.

• Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες για την πρώτη φάση και μια και μισή ώρα (1,5) για τη δεύτερη φάση, μετά τη διανομή των θεμάτων. Θα επιτραπεί η χρήση επιστημονικών υπολογιστών τσέπης (scientific calculators).

• Οι υποψήφιοι με την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαγωνισμού, αποκτούν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Μόνο μέσω αυτών θα είναι εφικτή η σύνδεσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι κωδικοί αυτοί είναι προσωπικοί και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να δίνονται σε οποιονδήποτε άλλον.

• Τα θέματα θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού, που είναι διαφορετική για κάθε τάξη.

• Συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αποδοχή των όρων διεξαγωγής του και γι αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό τόσο από τον μαθητή, όσο και από τον κηδεμόνα του το κείμενο συναίνεσης το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στον διαγωνισμό.

• Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας γίνεται με απόλυτη εναρμόνιση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

• ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Ένωση Ελλήνων Χημικών,
Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα,
τηλέφωνα: 210-38.21.524, 210-38.29.266,
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eex.gr
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα έξοδα μετακίνησης (αν προκύψουν τέτοια) στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας) βαρύνουν αποκλειστικά τον διαγωνιζόμενο, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


37ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας
Εξεταστέα ύλη 2023-2024

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.

Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.

Α΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ

1) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Άτομα, μόρια, ιόντα - Σύσταση και δομή του ατόμου - Ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός, ισότοπα

2) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Καταστάσεις της ύλης και μετατροπές καταστάσεων

Μεταβολές (φαινόμενα) - Ιδιότητες

3) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ – ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Ταξινόμιση της ύλης – Καθαρές ουσίες και μίγματα – Στοιχεία και χημικές ενώσεις – Ομογενή και ετερογενή μίγματα – Διαλύματα – Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα.

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΕΣΜΟΙ

1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Ένα απλό μοντέλο του ατόμου

2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα

Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα

3) ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου

Ιοντικός δεσμός

Ομοιoπολικός δεσμός

4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εύρεση του αριθμού οξείδωσης

Γραφή χημικών τύπων & ονοματολογία ανόργανων ενώσεων

3. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙΔΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Οξείδια

Σύνθεση - Διάσπαση - Απλή αντικατάσταση

Διπλή αντικατάσταση - Eξουδετέρωση

Οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, εξουδετέρωση και…καθημερινή ζωή

4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

1) ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Σχετική ατομική μάζα (Ατομικό βάρος)

Σχετική μοριακή μάζα (Μοριακό βάρος)

mol

Σταθερά Avogadro (NΑ)

Γραμμομοριακός όγκος (Vm)

2) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

3) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Μονάδες περιεκτικότητας διαλυμάτων - Διαλυτότητα

Αραίωση και ανάμειξη διαλυμάτων

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Εύρεση pH διαλύματος με χρήση δεικτών και πεχαμέτρου.

2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων.

3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης

Β΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ- ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

1) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χαρακτηριστικές ομάδες - Ομόλογες σειρές

2) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

3) ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΟΑΝΘΡΑΚΕΣ

Πετρέλαιο & προϊόντα, βενζίνη, καύση, καύσιμα

Νάφθα, πετροχημικά

Αλκάνια, μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο

Καυσαέρια, καταλύτες αυτοκινήτων

2) ΑΛΚΕΝΙΑ - ΑΛΚΙΝΙΑ - ΒΕΝΖΟΛΙΟ

3) ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Φωτοχημική ρύπανση,

Φαινόμενο θερμοκηπίου

Τρύπα του όζοντος

4. ΑΛΚΟΟΛΕΣ – ΦΑΙΝΟΛΕΣ

1) ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Ταξινόμηση, Παρασκευές – Αλκοολική ζύμωση - Χημικές Ιδιότητες

Χαρακτηριστικές ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων

5. ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

1) ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Ταξινόμηση

Οξικό οξύ, Γαλακτικό οξύ, Βενζοϊκό οξύ

6. ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ

• Εστεροποίηση - Λίπη και έλαια
• Σαπούνια –Απορρυπαντικά.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1. Παρασκευή και οξείδωση αιθανόλης (Αλκοτέστ)

2. Oξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων

3. Παρασκευή σαπουνιού

Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

Από το Βιβλίο: «ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α΄» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π.Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

Κεφάλαιο 1ο:

• Διαμοριακές Δυνάμεις

• Ώσμωση και Ωσμωτική πίεση

Είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ όλες οι ιδιότητες των υγρών (όπως: ιξώδες, επιφανειακή τάση, τάση ατμών) και η αντίστροφη ώσμωση.

Από το Βιβλίο: «ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β΄» των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

Κεφάλαιο 1ο:

Οξειδοαναγωγή

• Αριθμός Οξείδωσης

• Οξείδωση - Αναγωγή

• Ορισμός των οξειδωτικών και των αναγωγικών ουσιών

• Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής πολύπλοκης μορφής με γνωστά προϊόντα

Κεφάλαιο 2ο:

Θερμοχημεία

• Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές.

• Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις

• Θερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία»,

• Ενθαλπία αντίδρασης – ΔΗ

• Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης

• Νόμοι θερμοχημείας (Lavoisier – Laplace, Hess)

Κεφάλαιο 3ο:

Χημική Κινητική

• Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση

• Ταχύτητα αντίδρασης- Καμπύλη αντίδρασης

• Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης – Καταλύτες

• Νόμος ταχύτητας – Μηχανισμός αντίδρασης

Κεφάλαιο 4ο:

Χημική Ισορροπία

• Έννοια χημικής ισορροπίας

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της ΧΙ – Αρχή Le Chatelier

• Σταθερά χημικής ισορροπίας Κc

• Πηλίκο αντίδρασης Qc

Κεφάλαιο 5ο:

Ιοντική ισορροπία

• Οξύ – βάση κατά Bronsted – Lowry

• Βαθμός ιοντισμού – Ισχύς οξέων-βάσεων και μοριακή δομή

• Ιοντισμός ασθενών οξέων, βάσεων, νερού – pH

• Επίδραση κοινού ιόντος

• Ρυθμιστικά διαλύματα

• Δείκτες - Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

Κεφάλαιο 6ο:

Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

• Ατομικό πρότυπο Bohr, κυματική φύση της ύλης, αρχή αβεβαιότητας, κβαντικοί αριθμοί, αρχές ηλεκτρονιακής δόμησης

• Περιοδικός πίνακας - στοιχεία μετάπτωσης, μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων (ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικότητα, ενέργεια ιοντισμού)

Κεφάλαιο 7ο:

Οργανική Χημεία

• σ – π δεσμοί, υβριδισμός, επαγωγικό φαινόμενο

• Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων (προσθήκη, απόσπαση, υποκατάσταση, πολυμερισμός, οξειδοαναγωγή, οξέων – βάσεων, αλογονοφορμική αντίδραση)

• Διακρίσεις – Ταυτοποιήσεις

Εργαστηριακές ασκήσεις

1. Ρυθμιστικά Διαλύματα

2. Ογκομέτρηση εξουδετέρωσης

37ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- Α και Β ΦΑΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ (Α ΦΑΣΗ)
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Β ΦΑΣΗ)

37ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – Γ ΦΑΣΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΕΚΠΑ ΓΙΑ τους 10-13 ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗΣ β’ ΦΑΣΗΣ

Η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής αποτελείται από μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών με μακρά εμπειρία στο χώρο και στην διοργάνωση προηγούμενων Πανελληνίων Διαγωνισμών Χημείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή συνεργασία.

Με εκτίμηση
Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθ. Ι. Κατσογιάννης

O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. Ι. Σιταράς

Σχετικά Άρθρα