edu.klimaka.gr

Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» 2023-2024

 Μαθητικός Διαγωνισμός «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ15/136125/Δ2/27-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Αγγέλου Ε. (Π.Ε.)
: Βλυσσίδης Α.(Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.894 (Π.Ε.)
: 210-34.42.357 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-24.

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 112775/ΓΔ4/09-10-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. ΙΕΠ 41757/28-07-2023 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/06-10-2023), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Μαθηματικού Διαγωνισμού «Καγκουρό» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας για μαθητές/τριες της Β’ έως και Στ’ τάξης Δημοτικού, όλων των τάξεων των Γυμνασίων, των Γενικών Λυκείων, των Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Εκκλησιαστικών σχολείων όλης της χώρας καθώς και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
  2. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό να γίνει εκτός διδακτικού ωραρίου.
  3. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν και να δώσουν ενυπόγραφα τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό.
  4. Ο εν λόγω διαγωνισμός δεν συνδέεται με δράσεις αντιπροσώπευσης της χώρας σε διεθνείς διαγωνιστικές διοργανώσεις.
  5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των μαθητών/τριών.
    Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
  6. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
  7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Καγκουρό Ελλάς σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
  8. Να δημοσιοποιηθεί προς το ΙΕΠ ο απολογισμός από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Μαθητικοί Διαγωνισμοί (https://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12 ).

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


Καγκουρό Ελλάς,
παρ. Σπύρου Μουστακλή, Ηράκλειο 71303
www.kangaroo.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2024»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο δημοφιλής Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή πάνω από 6,5 εκατομμύρια μαθητών από 94 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στην χώρα μας διενεργείται από την «Καγκουρό Ελλάς» που είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Kangourou Sans Frontières (Καγκουρό Χωρίς Σύνορα).

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, από τις 9:00 – 10:30 το πρωί.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου της χώρας και των αντίστοιχων Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού. Μπορεί να λάβει μέρος οποιοσδήποτε μαθητής το επιθυμεί (η συμμετοχή είναι προαιρετική). Επίσης, για διευκόλυνση των μαθητών στα ξενόφωνα σχολεία της χώρας ή των Ελλήνων μαθητών στο εξωτερικό, διατίθεται και αγγλική εκδοχή των θεμάτων, παράλληλα με την ελληνική.

Το χαρακτηριστικό του Διαγωνισμού «Καγκουρό» είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, όχι μόνο σε εκείνους που έχουν ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά. Η αρχή με την κινείται είναι η διαπίστωση ότι τα Μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα Μαθηματικά καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους. Για τον λόγο αυτό τα θέματα είναι κατασκευασμένα με ελκυστικό και διασκεδαστικό τρόπο, και είναι προσιτά σε όλους. Επίσης, με αφορμή τον διαγωνισμό, παράγεται ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό που προάγει την γνώση, διαχέει την πληροφορία και καλλιεργεί την σκέψη.

Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό του διαγωνισμού «Καγκουρό» όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές λαμβάνουν δώρα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους. Το κυριότερο είναι ένα πολυτελές βιβλίο 112 σελίδων με τα θέματα του διαγωνισμού και συστηματικές λύσεις, καθώς και άλλο υλικό κυρίως των Διασκεδαστικών Μαθηματικών ή της Ιστορίας των Μαθηματικών. Επίσης όλοι οι μαθητές λαμβάνουν ωραίους γρίφους ή παιχνίδια ή μαθηματικά μαγικά τρικ που προκαλούν το ενδιαφέρον και αυξάνουν την επιθυμία για τα Μαθηματικά. Τέλος, οι ένας στους έξι μαθητές (ποσοστό περί το 16,5%) με την υψηλότερη βαθμολογία ανά τάξη, Πανελληνίως, λαμβάνουν επιπρόσθετα συμβολικά δωράκια (Βεβαίωση Διάκρισης, εκπαιδευτική αφίσα και λοιπά) με βάση την επίδοσή τους.

Τα θέματα του διαγωνισμού έχουν την μορφή πολλαπλής επιλογής, από 21 έως 30 ερωτήσεις ανάλογα με την τάξη. Βαθμολογούνται με 3 ή 4 ή 5 πόντους ανάλογα με την δυσκολία τους. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πρωτότυπες, πολλές διατυπώνονται με διασκεδαστικό τρόπο και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να απαντηθούν. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές μέσα στην τάξη τους, ο κοινός νους και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για τον διαγωνισμό.

Εκτενές δείγμα παλαιότερων θεμάτων με πλήρεις λύσεις καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του Καγκουρό www.kangaroo.gr

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε Κέντρα Εξέτασης διάσπαρτα σε σχεδόν όλη την χώρα.

Οποιοδήποτε Σχολείο μπορεί να γίνει Κέντρο Εξέτασης συμπληρώνοντας και στέλνοντας στους οργανωτές ένα σχετικό έγγραφο με τα στοιχεία του.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές κάνουν εγγραφή απευθείας στα Κέντρα Εξέτασης. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής είναι η Παρασκευή 9 Μαρτίου 2024

Θα χρειαστεί οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών να συμπληρώσουν ένα έντυπο για να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματος του παιδιού μου, εφόσον διακριθεί, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού «Καγκουρό», η οποία θα περιέχει τα ονόματα (χωρίς τις βαθμολογίες) των διακριθέντων μαθητών/τριών του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι η Καγκουρό Ελλάς θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογίας για τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης απαιτείται συνδρομή 12,50 ευρώ για τα έξοδα του διαγωνισμού. Ας σημειωθεί ότι το υλικό που λαμβάνει ο κάθε διαγωνιζόμενος (βιβλίο, γρίφοι και λοιπά) υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό της συνδρομής.

Όταν θα διορθωθούν τα γραπτά, ο κάθε μαθητής θα λάβει ατομικό φύλλο (δεν κοινοποιείται σε τρίτους) με την αναλυτική του βαθμολογία και με ανάλυση αυτής της βαθμολογίας.

Ημερολόγιο: Εγγραφές 1 Ιανουαρίου έως 9 Μαρτίου 2024

Ημέρα του Διαγωνισμού είναι το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, στις 9 το πρωί (εκτός ωραρίου των Σχολείων).

Η παραλαβή της Βεβαίωσης Συμμέτοχης και των γρίφων θα γίνει την ημέρα του διαγωνισμού. Η παραλαβή του Βιβλίου, που είναι το ουσιαστικότερο από το υλικό που λαμβάνουν όλοι οι μαθητές θα γίνει περί τις αρχές Μαΐου αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα. Τα μέσα Μαΐου θα ανακοινωθούν οι Βαθμολογίες οι οποίες θα σταλούν στο Κέντρα Εξέτασης του εκάστοτε μαθητή (αλλά δεν δημοσιοποιούνται σε τρίτους). Επίσης στην ιστοσελίδα του Καγκουρό θα ανακοινωθούν τα ονόματα των Διακριθέντων (χωρίς την βαθμολογία). Τέλος Μαΐου θα σταλεί στα Κέντρα Εξέτασης το εκπαιδευτικό το δώρων των Διακριθέντων.

Προς Κέντα Εξέτασης: Θα χρειαστεί να στείλουν μέχρι τις 9 Μαρτίου ένα συμπληρωμένο Φύλλο Excel (υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Καγκουρό) με τα ονόματα των εγγεγραμμένων στο Κέντρο τους και να μεριμνήσουν για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Οι οργανωτές του Διαγωνισμού Καγκουρό θα είναι σε συχνή επαφή με τα Κέντρα Εξέτασης με ενημερώσεις και σχετικές πληροφορίες καθώς κυλά ο χρόνος. Ούτως ή άλλως όλες οι πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Καγκουρό, ιδίως στο σημείο που λέει «Συχνές Ερωτήσεις» και «Γενικές Οδηγίες».

Σχετικά Άρθρα