edu.klimaka.gr

23ος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας ΟΗΕ για Πρόσφυγες «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα»

Μαθητικός Διαγωνισμός ΟΗΕ για πρόσφυγες
Εκτύπωση  

23ος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.Φ.14/121609/ΜΑ/126899/Δ1/09-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Τζιντάνου (Π.Ε.)
: Μ. Ασυνάνογλου (Π.Ε.)
: Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
: Φ. Λυμπεροπούλου (Ε.Α.)
: Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210 344 3372
FAX : 210 344 3354

Θέμα: «Έγκριση του 23ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας για τους πρόσφυγες με τίτλο «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα», στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020»
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 106218/03-7-2019/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. εισ. του τέως ΥΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Υ.ΠΑΙ.Θ.) 106218/03-7-2019/Δ1 εγγράφων σας, σχετικά με αίτημα έγκρισης Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας για τους πρόσφυγες με τίτλο «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τύπων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αρ.30/25-7-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-2020, με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω των ιστότοπων των εμπλεκομένων φορέων).
 • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο/η καθένας/καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του/της ατομική συμμετοχή με την απαραίτητη γονική συναίνεση.
 • Η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους, ακόμη κι αν γίνεται εκτός ωρολογίου προγράμματος, θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 • Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.
 • Δεν θα διαφημίζονται άμεσα ή έμμεσα εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές επιχειρήσεις, εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΣΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΙΑΣ ΟΗΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Νο 19/28
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2019

H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων, προκηρύσσουν τον 23ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας, έναν θεσμό που ξεκίνησε το 1994. Το θέμα του διαγωνισμού για τη σχολική χρονιά 2019-2020 είναι «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα». 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξη Δημοτικού) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου), μεταξύ των οποίων και μαθητές πρόσφυγες των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων, που φοιτούν σε τάξεις υποδοχής. Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν τη γνώμη, τις σκέψεις και τις ιδέες τους μέσα από κείμενα, αφίσες, ζωγραφιές ή κολλάζ, ανάλογα με την κατηγορία συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε Τάξη.

Οι συμμετοχές αποστέλλονται συγκεντρωτικά από τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων στα γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 91) υπόψη του Τομέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2020. Ειδική επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές και όσες διακριθούν θα λάβουν ως βραβείο μια στιγμιαία φωτογραφική μηχανή (instant camera), ενώ όλα παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής από την Ύπατη Αρμοστεία. Οι βραβευθείσες συμμετοχές θα προβληθούν μέσω των ιστοσελίδων της Ύπατης Αρμοστείας και των φορέων της Επιτροπής Ευαισθητοποίησης Νέων.

Κάθε δύο δευτερόλεπτα 1 άνθρωπος στον κόσμο αναγκάζεται να εκτοπιστεί βίαια. Άνθρωποι που ξεριζώνονται από τον πόλεμο, τη βία και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να βρουν ασφάλεια, προστασία και ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές. Τις περισσότερες φορές κουβαλούν μαζί τους όσα χωρούν στις λίγες αποσκευές τους, αλλά με τις κατάλληλες ευκαιρίες συμβάλλουν όλοι, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, στις χώρες στις οποίες αναζήτησαν καταφύγιο. Κουβαλούν μαζί τους τα ταλέντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ελπίδες, τα όνειρά τους και ακόμα περισσότερα. Πράγματα που δεν χωρούν σε μια βαλίτσα.

Ας σκεφτούμε, πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν τόσοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία δεν είχαν βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, όταν η δική τους δεν μπορούσε πια να τους προστατεύσει. Πόσα θα χάναμε από την κοινή μας ζωή αν οι άνθρωποι έχαναν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους; Τι θα γινόταν αν ο Albert Einstein δεν έβρισκε καταφύγιο στην Αμερική; Πώς θα ήταν η επιστήμη της ψυχανάλυσης σήμερα αν ο Sigmund Freud δεν είχε διαφύγει από την Αυστρία; Αν ο Victor Hugo δεν είχε την ευκαιρία να συνεχίσει το γράψιμο αφού άφησε τη Γαλλία;

Στην Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευμάτων, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης – ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας – Ι.Π.Ε.Μ, την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΕΕΠΟΘΕ), το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Συνήγορο του Πολίτη, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Δείτε εδώ τις οδηγίες συμμετοχής και τις κατηγορίες του Διαγωνισμού: https://www.unhcr.org/gr/mathitikos_diagonismos_2019

Ευχαριστούμε την εταιρία McCann Athens για τη δημιουργία της αφίσας του Διαγωνισμού

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Πόπη Διονυσοπούλου, (+30) 6943503301, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εύα Σαββοπούλου (+30) 6948687704, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδες: www.unhcr.gr
www.withrefugees.org
estia.unhcr.gr/en/home/

 Ακολουθήστε μας: facebook.com/unhcrgreece | twitter.com/unhcrgreece  


ENTYΠΟ Β2α – Σχέδιο προκήρυξης για την Πρωτοβάθμια & τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

23ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και η Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων, στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης - ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας - Ι.Π.Ε.Μ, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΕΕΠΟΘΕ), το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Συνήγορος του Πολίτη και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων στο προσφυγικό ζήτημα, προκηρύσσουν τον 23ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι: «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα»

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία και στην Δ’, Ε’ και ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, στη Γ’ Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Λυκείου συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Οι συμμετοχές των μαθητών των ΔΥΕΠ μπορούν να είναι και αποτέλεσμα συνεργασίας με τους μαθητές που φοιτούν στα πρωινά τμήματα της ίδιας σχολικής μονάδας, ατομικά ή ομαδικά.

Κατηγορίες Συμμετοχής

Α) Μαθητές Νηπιαγωγείου
- ομαδικά με ζωγραφική ή κολλάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό, ενδεικτικών διαστάσεων 30 Χ 45 εκ.

Β) Μαθητές της Δ’ τάξης
- σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων με κολλάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό, ενδεικτικών διαστάσεων 30 Χ 45 εκ.

Γ) Μαθητές της Ε΄ τάξης
- σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων με κολλάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό, ενδεικτικών διαστάσεων 30 Χ 45 εκ.

Δ) Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
-σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων με κολλάζ σε χαρτί ή άλλο υλικό, ενδεικτικών διαστάσεων 30 Χ 45 εκ.

Ε) Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
- σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων με αφίσα σε χαρτί ή άλλο υλικό, ενδεικτικών διαστάσεων 30 X 45 εκ.

ΣΤ) Μαθητές Α’ Λυκείου
-ατομικά με γραπτό κείμενο (δημιουργική γραφή)

ΤΟ ΘΕΜΑ : «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα»

Η ιστορία της χώρας μας, όπως και η παγκόσμια ιστορία, είναι συνδεδεμένη με το φαινόμενο του εκτοπισμού. Η ιστορία του ανθρώπινου είδους είναι μια ιστορία συνεχούς μετακίνησης προς κάτι καλύτερο – εκατομμύρια προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων που οδηγούνται πολύ συχνά, ακόμα και περισσότερες από μία φορές στην πορεία της ζωής τους, μακριά από τις εστίες τους. Άνθρωποι που ξεριζώνονται για να βρουν ασφάλεια, προστασία και ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Οι πρόσφυγες, οι άνθρωποι δηλαδή που αναζητούν προστασία σε έναν άλλον τόπο, φέρνουν μαζί τους πολύ περισσότερα από αυτά που χωρούν στις πενιχρές αποσκευές τους: γνώσεις, αντοχές, κουράγιο, ταλέντα, δεξιότητες, όνειρα και εμπειρίες. Έχοντας αφήσει πίσω τους πολέμους, διώξεις ή αυταρχικά καθεστώτα, είναι πολλές φορές ακόμα πιο αποφασισμένοι και πεισμωμένοι να προσπαθήσουν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους, παρά τις δυσκολίες και αντιξοότητες που μπορεί να αντιμετωπίσουν στη νέα τους πατρίδα.

Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει την προσφυγική εμπειρία στο πρόσφατο ή πιο μακρινό παρελθόν τους δεν αποτελούν μια ενιαία ομάδα – είναι μεταξύ τους διαφορετικοί, με διαφορετικές δεξιότητες και δυνατότητες αλλά και με ανυπομονησία να συνεισφέρουν και να ανταποδώσουν στις κοινωνίες που τους υποδέχονται. Κάποιοι ήταν επαγγελματίες, άλλοι υπάλληλοι, άλλοι φοιτητές στις χώρες καταγωγής τους – δάσκαλοι, νοσοκόμοι, καλλιτέχνες, κομμωτές, μάγειρες, τεχνίτες. Η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή το επάγγελμά τους στο νέο τους τόπο δεν είναι πάντα εύκολη ούτε άμεση. Με τις κατάλληλες ευκαιρίες, όμως, μπορούν πραγματικά, όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά να ευημερήσουν και να συμβάλουν στις κοινότητές τους.

Ας σκεφτούμε, πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν πολλοί διάσημοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία δεν είχαν βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, όταν η δική τους δεν μπορούσε πια να τους προστατεύσει ή αν δεν τους δινόταν η δυνατότητα να ακολουθήσουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους; Τι θα γινόταν αν ο Albert Einstein δεν έβρισκε καταφύγιο στην Αμερική; Πόσοι έχουμε διαβάσει το ημερολόγιο της Anna Frank, της κοπέλας που συγκίνησε εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο περιγράφοντας την καθημερινότητά της στη ναζιστική κατοχή; Πώς θα ήταν η επιστήμη της ψυχανάλυσης σήμερα αν ο Sigmund Freud δεν είχε διαφύγει από την Αυστρία; Αν ο Victor Hugo δεν είχε την ευκαιρία να συνεχίσει το γράψιμο αφού άφησε για πολιτικούς λόγους τη Γαλλία; Αν η τραγουδίστρια Μ.Ι.Α. δεν κατάφερνε σε ηλικία 9 ετών να φύγει από την πολυτάραχη Σρι Λάνκα; Αν ο αθλητής Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε την ευκαιρία να λάβει τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα του επέτρεπαν να παίξει μπάσκετ στην Αμερική;

Αναζητήστε και άλλα παραδείγματα ανθρώπων που αν και αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους, έφεραν μαζί τους κάτι σημαντικό και συνέβαλαν στη νέα τους χώρα. Καθημερινά, στις παρέες, τη δουλειά μας, τη γειτονιά μας, βλέπουμε παραδείγματα της πολύτιμης συμβολής των ανθρώπων από άλλες χώρες. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας σήμερα χωρίς την συνύπαρξη και τη συνεισφορά τους; Πόσα ακόμα πιστεύετε ότι μπορεί να φέρνει ένας πρόσφυγας μαζί του στη νέα του πατρίδα και πώς μπορούμε όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στο ταλέντο και τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου να ανθίσει;

Εκτός από τους πρόσφυγες που έγιναν γνωστοί για το έργο τους, σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο εκατομμύρια συνάνθρωποί μας, λιγότερο ίσως γνωστοί, συμβάλλουν όλοι, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, στις χώρες στις οποίες αναζήτησαν ασφάλεια και προστασία. Πώς θα ήταν ο κόσμος μας σήμερα αν γυρνούσε την πλάτη του στα ταλέντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ελπίδες και τα όνειρα που «κουβαλά» μαζί του κάθε πρόσφυγας;

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Για το Νηπιαγωγείο (ομαδική συμμετοχή με ζωγραφική ή κολλάζ)

Συζητούμε και δημιουργούμε: ποιες διαφορές αλλά και ποιες ομοιότητες μπορούν να έχουν τα παιδιά από διαφορετικές πατρίδες; Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να αφήσουν το σπίτι τους επειδή κινδύνευε η ζωή τους. Αλλά φέρνουν μαζί τους πολλά πολύτιμα ταλέντα, γνώσεις, εμπειρίες, παιχνίδια και όνειρα. Πώς μπορούν όλα αυτά να εκφραστούν; Πώς μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί και να αφήσουμε να μεγαλώσει το ταλέντο και τα όνειρα κάθε παιδιού;

Με τα χρώματά τους και τα υλικά τους, τα παιδιά εκφράζουν τις ιδέες τους γύρω από το θέμα του Διαγωνισμού δημιουργώντας ομαδικά μια ζωγραφιά ή ένα κολλάζ.

Σκεφτείτε και δώστε έναν τίτλο στο έργο σας (στην πίσω πλευρά).

Για το Δημοτικό (ομαδική συμμετοχή με κολλάζ)

Συζητάμε με έναυσμα ερωτήσεις, όπως ενδεικτικά:

 • Οι πρόσφυγες έχουν ανάγκη όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να ευημερήσουν και να προσφέρουν στη νέα τους πατρίδα. Πώς μπορούν να συνεισφέρουν οι πρόσφυγες στις κοινωνίες μας σε διαφορετικούς τομείς όπως η επιστήμη, οι τέχνες, η μαγειρική, οι κατασκευές, ο αθλητισμός κ.λπ.; Συζητάμε παραδείγματα γνωστών προσωπικοτήτων που έχουν βιώσει την προσφυγική εμπειρία και που συνέβαλαν στην πρόοδο του τομέα τους, του επαγγέλματός του ή της τοπικής τους κοινότητας.
 • Τι χρειάζεται για να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί το ξεχωριστό ταλέντο κάθε ανθρώπου;
 • Πώς μπορούμε ως ομάδες και ως κοινότητες να βοηθήσουμε όλα τα μέλη μας να προσφέρουν σε ό,τι αγαπούν περισσότερο και σε ό,τι είναι καλύτερα;

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα κολλάζ σε συνέχεια της συζήτησης που έχει προηγηθεί μέσα στην τάξη.

Το κολλάζ πρέπει να έχει συνάφεια με το θέμα του διαγωνισμού και πρωτοτυπία στη σύλληψη. Χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για την δημιουργία κολλάζ μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο με βοηθητικές πηγές.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

O Albert Einstein, ο Sigmund Freud και η Anna Frank ήταν πρόσφυγες – αλλά στην Ιστορία δεν μνημονεύονται μόνο γι’ αυτό. Πάνω από 70 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια τους υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Στις νέες τους πατρίδες αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν πολλά και να συμβάλουν, ως ισότιμοι πολίτες, στην πρόοδό τους.

 • Πώς μπορούν να τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες για να ευημερήσουν και να ανταποδώσουν στις κοινωνίες που τους υποδέχτηκαν;
 • Πώς μπορεί να συμβάλει ο καθένας μας σε αυτή την προσπάθεια;
 • Πώς θα ήταν ο κόσμος μας σήμερα αν γυρνούσαμε την πλάτη σε ανθρώπους όπως ο Einstein και ο Chopin που αναζήτησαν ασφάλεια και προστασία σε άλλες χώρες;

Γ’ Γυμνάσιου (ομαδική συμμετοχή με αφίσα)

Οι ομάδες των μαθητών συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας αφίσας, σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος μέσα στην τάξη και την έρευνα που έχει προηγηθεί σχετικά με το θέμα.

Η αφίσα μπορεί να δημιουργηθεί σε χαρτί ή άλλο υλικό ενδεικτικών διαστάσεων 30 Χ 45 εκ και να περιέχει προαιρετικά τον τίτλο του Διαγωνισμού ή έναν άλλο τίτλο που θα δώσει η ομάδα των μαθητών.

Η αφίσα πρέπει να έχει σαφές μήνυμα, που να είναι ξεκάθαρο και να μπορεί κανείς να αντιληφθεί το περιεχόμενό του από μακριά. Χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για την δημιουργία αφίσας μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο με τις βοηθητικές πηγές.

- Ά Λυκείου (ατομική συμμετοχή με γραπτό κείμενο) Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω εισαγωγικό σημείωμα. Το κείμενο μπορεί να έχει τη μορφή: - ιστορίας ή αποσπάσματος ενός βιβλίου ή διηγήματος για παιδιά - ποιήματος - αποσπάσματος ημερολογίου (ενός υπαρκτού ή φανταστικού προσώπου)

H αφήγηση μπορεί να γίνει είτε σε πρώτο είτε σε τρίτο πρόσωπο και μπορεί να αφορά μια πραγματική εμπειρία ή κατάσταση ή μια φανταστική ιστορία παίρνοντας ιδέες και λαμβάνοντας υπόψη το θέμα του Διαγωνισμού, το εισαγωγικό σημείωμα και τις συνοδευτικές πηγές. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε υπολογιστή με μέγιστη έκταση 1.200 λέξεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 11 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2020, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όχι ως κατ’ οίκον εργασία, καθώς είναι σημαντικό να είναι το αποτέλεσμα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν κάποιες δραστηριότητες από το συνημμένο ενδεικτικό υλικό με πηγές και προτάσεις σχετικές με το θέμα του Διαγωνισμού.
Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ενδεικτικά, στα δημοτικά σχολεία μπορεί να αξιοποιηθούν το μάθημα της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και των Εικαστικών ή η εργασία να γίνει στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης (Δ’ Δημοτικού). Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων δεν επιβαρύνεται από την ενασχόληση και την εμπλοκή των παιδιών με τον Διαγωνισμό, αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Ως εκ τούτου κρίνεται σημαντικό να διατεθεί μια τουλάχιστον διδακτική ώρα για τη συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό.

Οι ομαδικές συμμετοχές στο διαγωνισμό προτείνεται, όπου αυτό είναι εφικτό (πχ ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία), να είναι αποτέλεσμα προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των μαθητών των τάξεων των ΔΥΕΠ και μαθητών των πρωινών τμημάτων της ίδιας σχολικής μονάδας.

1. Πριν από το διαγωνισμό μπορεί να προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων για το θέμα των προσφύγων, καθώς και το ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη και το συνημμένο ενδεικτικό υλικό.

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν επαρκώς το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν καθώς και να επισημανθούν λεπτομερώς οι προδιαγραφές που ισχύουν για καθεμιά από τις κατηγορίες του διαγωνισμού, έτσι ώστε να μην υπάρξουν περιπτώσεις αποκλεισμού συμμετοχών.

Προτείνεται η ενημέρωση να συνοδεύεται από δραστηριότητες, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσεγγίσουν το θέμα βιωματικά και να αναπτύξουν το αίσθημα της ενσυναίσθησης.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα από τις δραστηριότητες και τη συζήτηση που θα προηγηθεί να προτρέψουν τους μαθητές ερευνήσουν περαιτέρω το θέμα, να αναζητήσουν παραδείγματα ανθρώπων που συνέβαλαν σημαντικά στους τομείς της επιστήμης, της μουσικής, της οικονομίας και της φιλοσοφίας και ήταν πρόσφυγες ή μετανάστες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι άνθρωποι διατηρούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους παρά τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν. Όταν βρεθούν ξανά σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες μπορούν να τις αξιοποιήσουν προσφέροντας σημαντικά στη νέα χώρα στην οποία αναζήτησαν προστασία.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ζητήσουν τη στήριξη των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τόσο για την επεξεργασία του θέματος του διαγωνισμού όσο και για τους τρόπους προσέγγισής του. Σκοπός είναι η παραγωγή των έργων (κειμένων, εικαστικών), να είναι το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, όπου τα παιδιά θα μπορέσουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους για το θέμα που έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί μέσα στην τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να περιορίζεται στην προετοιμασία του θέματος και ο ίδιος να παραμένει αρωγός παρέχοντας βοήθεια αν του ζητηθεί από τα παιδιά, αφήνοντάς τα ελεύθερα να εκφραστούν.

2. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της προκήρυξης στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους (δημόσια και ιδιωτικά) καθώς και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

3. Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες των μαθητών, θα τις αποστείλουν συγκεντρωτικά (με αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής στο φάκελο μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2020) στο γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα (υπ’ όψιν κας Διονυσοπούλου).

Συνοδευτικά μαζί με τα έργα, θα πρέπει να αποσταλεί και κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σχολείου τους καθώς και το όνομα του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού. Το ονοματεπώνυμο πρέπει να υπάρχει και στην πίσω πλευρά των εκθέσεων και των έργων ζωγραφικής και κολλάζ. Επιπρόσθετα, συνημμένη με το έργο του κάθε παιδιού ή συγκεντρωμένες μαζί για όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό σε έναν ξεχωριστό φάκελο, πρέπει να υπάρχει και η Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας, ότι σε περίπτωση που διακριθεί το έργο του/της, δέχεται να δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης «Προδιαγραφές Αξιολόγησης Αιτημάτων ‘Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων- Δραστηριοτήτων- και Εκπαιδευτικού Υλικού» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σεπτέμβριος 2017.
Συμμετοχές που δεν πληρούν έναν ή και περισσότερους από τους όρους συμμετοχής δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης Νέων.

4. Αξιολόγηση: Η Επιτροπή Ευαισθητοποίησης Νέων θα ορίσει ειδική επιτροπή από τα μέλη της για την αξιολόγηση των έργων και τη βράβευση όσων θα ξεχωρίσουν. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων ανάλογα με την ειδίκευσή τους και την κατηγορία του Διαγωνισμού: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Συνήγορος του Πολίτη, ΙΠΕΜ της ΔΟΕ, ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ της ΟΛΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Επιτροπή, θα βραβεύσει δύο ομαδικές και δύο ατομικές συμμετοχές ανά κατηγορία διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη: α) τη συνάφεια με το θέμα του διαγωνισμού, β) την πρωτοτυπία προσέγγισης του θέματος, γ) την αισθητική προσέγγιση και δ) τη σαφήνεια του μηνύματος.

5. Βραβεία: Σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες καθώς και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους θα αποσταλούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι μαθητές και μαθήτριες που θα διακριθούν με τις ατομικές ή τις ομαδικές συμμετοχές τους, θα λάβουν ως ατομικό βραβείο από την Ύπατη Αρμοστεία μια στιγμιαία φωτογραφική μηχανή με φιλμ.

Οι συμμετοχές που θα διακριθούν θα προβληθούν στην ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας www.unhcr.gr και από τα μέλη της Επιτροπής Ευαισθητοποίησης Νέων.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής Ευαισθητοποίησης Νέων, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον Διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή το σχολείο.

Επισημαίνεται ότι η Ύπατη Αρμοστεία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού αναγνωρίζοντας την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και το νομοθετικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους δημιουργούς δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, μπορεί να το ζητήσει με την υποβολή του έργου του.

Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των συμμετοχών, γίνεται η αποτίμηση του και η ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ευαισθητοποίησης Νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.unhcr.org/gr/πανελλήνιος-μαθητικός-διαγωνισμός και να απευθύνονται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (κα. Διονυσοπούλου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 216 - 2007818 )

Συνημμένα:
Επισυνάπτεται ενδεικτικό υλικό με χρήσιμες πηγές για το θέμα και τις κατηγορίες συμμετοχής του Διαγωνισμού.


23ος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα» ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Πριν από τη συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι καλό να προηγηθεί μια ενημέρωσή τους από τους εκπαιδευτικούς τους για το θέμα των προσφύγων στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από κάποιες σύντομες δραστηριότητες μέσα στην τάξη με σκοπό να προετοιμάσουν τους μαθητές και να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν το θέμα βιωματικά, μέσα από ερεθίσματα και εμπειρίες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα από τις δραστηριότητες και τη συζήτηση που θα προηγηθεί να προτρέψουν τους μαθητές να εκφράσουν τι είναι γι' αυτούς σπίτι λέγοντας ή/και καταγράφοντας μια μυρωδιά, μια εικόνα, ένα άκουσμα, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην κατανόηση του σπιτιού πέρα από τους τοίχους που το περιβάλλουν.

Πηγές για έμπνευση για το θέμα «Όσα δεν μπαίνουν στη βαλίτσα»

Διαβάζουμε πραγματικές ιστορίες για πρόσφυγες που κατάφεραν να διαφύγουν από τη βία και τον πόλεμο και προσπαθούν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους και την επαγγελματική τους πορεία από την αρχή

 • Sabri, ο μαθητής πρόσφυγας που διδάσκει ελληνικά μέσω Facebook
 • Σύρος ναυαγοσώστης βοηθάει ανθρώπους που κινδυνεύουν στις ελληνικές ακτές
 • Το όνειρο ενός εφήβου από το Κονγκό γίνεται πραγματικότητα μέσα από την ποδοσφαιρική ομάδα της Λέσβου
 • Παπάς από την Ερυθραία αποχωρίζεται την οικογένειά του αλλά όχι την πίστη του
 • Εργαστήριο του MIT μαθαίνει στα παιδιά πρόσφυγες τις χαρές της ψηφιακής σχεδίασης
 • Μια γυναίκα πρόσφυγας σχεδιάζει το μέλλον της
 • Τρεις πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα: τραγουδούν
 • Γυναίκες σεφ πρωταγωνιστούν στο Φεστιβάλ Μαγειρικής Προσφύγων της Αθήνας
 • Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα - Οι πρώτοι πρόσφυγες συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
 • Στην Kουζίνα με τους Πρόσφυγες. H Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων φέρνει κοντά Έλληνες και πρόσφυγες σεφ
 • Η ιστορία του Ζουλιέν από το Κονγκό: Ιστορίες ενσωμάτωσης από το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
 • Η ιστορία του Χαλίλ από το Αφγανιστάν: Ιστορίες ενσωμάτωσης από το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
 • Η ελπίδα της Ζάχρα: Ιστορίες ενσωμάτωσης από το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
 • Η Yusra Mardini, κολυμβήτρια από τη Συρία, νέα Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Υ.Α.

Δείτε περισσότερες ιστορίες εδώ.

Διαβάζουμε ένα λογοτεχνικό βιβλίο πάνω στο θέμα. EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

 • Η Λούμπνα και το Βότσαλο, Ουέντι Μεντούρ, Καλειδοσκόπιο
 • Η μαύρη πεταλούδα, Έρη Ρίτσου, Κέδρος
 • Η Ορτανσία φυλάει τα μυστικά, Χριστίνα Φραγκεσκάκη, Κέδρος
 • Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους, Νικόλας Ανδρικόπουλος, Καλέντης
 • Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Πατάκης
 • Μελάκ μόνος, Αργυρώ Πιπίνη, Καλειδοσκόπιο - Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου, Θοδωρής Καλλιφατίδης, Γαβριηλίδης
 • Μικρές Οδύσσειες Παιδιών, Βικτώρια Μπαντή, Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη
 • Μονόλογοι από το Αιγαίο, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση- Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (εδώ σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Πεταλούδα, Yusra Mardini, Μεταίχμιο
 • Ο βάτραχος και ο ξένος, Μάξ Βέλθουις, Πατάκης
 • Ο Λαχαπού από τη ζούγκλα της χώρας Καμαμπού, Εύα Κασιάρου, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη
 • Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές, Πάνος Χριστοδούλου, Κέδρος
 • Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ, Άννα Κοντολέων, Πατάκης
 • Πώς φτάσαμε ως εδώ;, Αριάδνη Μοσχονά, Κέδρος
 • Σκληρό καρύδι, Ελένη Σβορώνου, Καλειδοσκόπιο (εδώ σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας, Ν. Κάντζου- Φ. Νικολούδη, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
 • Το αγόρι με τη βαλίτσα, Μάϊκ Κενι, Πατάκης
 • Το βατραχέλι, Γιώργος Τυρίκος-Εργάς -Κατερίνα Ευσταθίου-Σελάχα, Πατάκης
 • Το κουτί του Σιλάν, Άλκηστη Χαλικιά, Ίκαρος
 • Το κροκοδειλάκι που έγινε λιβάδι, Χρήστος Μπουλώτης, Καλειδοσκόπιο
 • Το παιδί από τη θάλασσα, Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου, Πατάκης - Το ταξίδι της Χαλιμά, διατίθεται ηλεκτρονικά σε πολλές γλώσσες (και αραβικά) στο http://thejourneyofhalima.com/ - Το ταξίδι του Φερεϋντούν, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος, Καλειδοσκόπιο
 • Φτερό στον άνεμο, Μαξίν Τροτιέ, Α. Α. Λιβάνης
 • Φτου ξελύπη, Μαριέττα Κόντου, Μεταίχμιο – Διατίθεται και στα αραβικά.
 • Χάρις και Φάρις, Γιώτα Αλεξάνδρου, Βιβλιόφωνο

Βλέπουμε σχετικά βίντεο

 • Το σχολείο ανοίγει νέους ορίζοντες για μια οικογένεια προσφύγων στην Ελλάδα
 • Μία μέρα με τον Bertine, διευθυντή σχολείου στο Wyoming
 • Φεστιβάλ Στην Κουζίνα με τους Πρόσφυγες - Μια πόλη καταφύγιο για οικογένειες προσφύγων
 • H Φιλαρμονική Ορχήστρα από Σύρους πρόσφυγες που μαγεύει την Ευρώπη
 • Η Yusra Mardini, μια νεαρή πρόσφυγας, βρίσκει ασφάλεια στο νέο της σπίτι
 • Η εργασία αναπτερώνει τις ελπίδες ενός πρόσφυγα στην Κρήτη
 • Διάσημη σεφ στη Συρία…πρόσφυγας στο Βερολίνο
 • Από την Τεχεράνη στην Αθήνα: Μια πρόσφυγας μαγειρεύει για τους αστέγους

Περισσότερα βίντεο με ιστορίες προσφύγων και τη δράση της Ύ.Α εδώ: www.youtube.com/unhcrgreece

Αντλούμε έμπνευση από σχετικά αφιερώματα

 • Γνωστοί πρόσφυγες στην ιστορία, ένα αφιέρωμα του γραφείου Κεντρικής Ευρώπης της Ύπατης Αρμοστείας
 • Πρόγραμμα Traces, σχετικά με τη συμβολή των εκτοπισμένων καλλιτεχνών στις τέχνες και τον πολιτισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο - The most important thing (Φωτογραφικό αφιέρωμα από την Υ.Α. για το τι κουβαλούν μαζί τους οι πρόσφυγες όταν ξεριζώνονται) - Famous refugees: από τον Einstein έως τον Superman, ένα αφιέρωμα της οργάνωσης International Rescue Committee

Συμβουλευόμαστε σχετικές ιστοσελίδες:

 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Συνήγορος του Πολίτη – Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • Υπηρεσία Ασύλου: Δικαιώματα και υποχρεώσεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων
 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον κόσμο
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Προσφυγικό και Εκπαίδευση
 • Μονόλογοι από το Αιγαίο: Προσωπικές μαρτυρίες ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα
 • Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις για τις αφίξεις στην Ελλάδα (στα αγγλικά)
 • #WithRefugees - Παγκόσμια εκστρατεία αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες
 • ΕSTIA: Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή και τους πρόσφυγες

Υλοποιούμε τη σχετική δραστηριότητα για τη συνεισφορά των προσφύγων στις κοινωνίες τους από το εγχειρίδιο Seeking Safety της Διεθνούς Αμνηστίας

Βλέπουμε το βίντεο «Ειρήνη» και υλοποιούμε τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

Υλοποιούμε κάποια προτεινόμενη δραστηριότητα ή/και διαβάζουμε κάποιο σχετικό παραμύθι από το αντιρατσιστικό υλικό του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» - ΚΕΔΑ Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάζουμε το βιβλίο «Σκληρό Καρύδι» της Ελένης Σβορώνου και υλοποιούμε όποιες από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μας ενδιαφέρουν περισσότερο

Παίζουμε το on-line παιχνίδι «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές»

Υλοποιούμε κάποια σχετική με το θέμα δραστηριότητα από τα παρακάτω εγχειρίδια:

 • Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων
 • Μικρή Πυξίδα, Compasito, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά
 • Compass, Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες
 • Νοιάζομαι και Δρω, Εκπαιδευτικό υλικό, Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και Ίδρυμα Λαμπράκη

Παίζουμε το παιχνίδι προσομοίωσης «Περάσματα» ολόκληρο ή κάποιες από τις ενότητές του που μας ενδιαφέρουν

Υλοποιούμε κάποια δραστηριότητα από το εγχειρίδιο «Δεν είναι μόνο αριθμοί» που μας ενδιαφέρει περισσότερο

Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του διαδραστικού προγράμματος Face Forward…into my home, ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες και με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, και διαβάζουμε τις ιστορίες προσφύγων που διαμένουν στην Αθήνα και μιλούν για τη ζωή τους στην πόλη.
Για περισσότερο χρήσιμο υλικό και άλλων φορέων επισκεφτείτε τη σελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος "Κι αν ήσουν εσύ;" της Υ.Α. και του

Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση www.humanrights.theatroedu.gr

Πρακτικές οδηγίες για τις κατηγορίες του Διαγωνισμού

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ - ΚΟΛΑΖ

http://www.grel.gr/gr/poster/

http://teigraphics.com/wp-content/uploads/2008/12/afisa.pdf

htttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C115/540/3553,14582/

Τεχνικές στην Εικαστική Αγωγή- Κολάζ με μεικτά υλικά

Τεχνικές στην Εικαστική Αγωγή – Υβριδικό Κολάζ

Για περισσότερες ιδέες παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες αφίσες με κοινωνικό μήνυμα:

 • Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού- Συνήγορος του Παιδιού
 • Διεθνής Αμνηστία
 • UNICEF

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Δημιουργική Γραφή, Οδηγίες Πλεύσεως, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/DimiourgikiGrafi-OdigiesPlefseos.pdf


Εκτύπωση