edu.klimaka.gr

Μαθητικός Διαγωνισμός ΟΗΕ για πρόσφυγες

27ος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας ΟΗΕ για Πρόσφυγες 2023 2024

24ος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας για τους Πρόσφυγες «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα"» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 2023-2024

Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΦΔ/129653/135272/Δ1/24-11-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
& ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες :
: Επ. Αγγέλου
: Α. Βάρλα
: Ο. Μαραγκού
: Φ. Λυμπεροπούλου
: Φ. Δεσποίνη
Τηλέφωνο :
: 2103442894
: 2103443272
: 2103442212
: 2103442933
: 2103443293

ΘΕΜΑ : «Έγκριση διοργάνωσης του 27ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με τίτλο «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα"»
ΣΧΕΤ.: To υπ' αριθμ.: 129653/10-11-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. ΙΕΠ 42694/31-07-2023 αίτημα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 69/09-11-2023 του Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση του 27ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας με τίτλο «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Δημοτικού Σχολείου, των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας, Γενικής, Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των σχολείων του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/τριών των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024 με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω Διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.
 2. Να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση εφαρμογής του διαγωνισμού ή προετοιμασίας των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή εντός ωρολογίου προγράμματος.
 3. Η παρουσία του/της Εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την υλοποίηση του Διαγωνισμού.
 4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, Εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών, χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 7. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 8. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για  εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 9. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.
 10. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγησή τους.
 11. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών, προϊόντων, φορέων, υπηρεσιών.
 12. Το σχετικό συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις Εκπαιδευτικούς.
 13. Να τίθεται υπόψη του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης χώρας, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησής του στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος που ακολουθείται.
 14. Να τεθεί υπόψη των Συμβούλων Εκπαίδευσης, καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
 15. Να υπάρχει συνεργασία με τους/τις Εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπου υπάρχει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες προσαρμογές κατά την υλοποίηση του Διαγωνισμού.
 16. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της για κάθε σχολικό έτος υλοποίησης.
 17. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του Διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 18. Ο Φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α Μαθητικοί Διαγωνισμοί 2023-2024: http://edu-gate.minedu.gov.gr/index.php/2022-10-11-07-02-12.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπεύθυνη κ. Σαββοπούλου Ευανθία).

Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


 Σχέδιο προκήρυξης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
27ος Πανελλαδικός Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας

Σας γνωρίζουμε ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων στο θέμα των προσφύγων και σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκηρύσσει τον 27ο Πανελλαδικό Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για το σχολικό έτος 2023-2024. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι: «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα».

Κατηγορίες Συμμετοχής

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια, και τα Λύκεια, Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και δομών υποστήριξης και προετοιμασίας.

Οι συμμετοχές των μαθητών των ΔΥΕΠ μπορούν να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τους μαθητές που φοιτούν στα πρωινά τμήματα της ίδιας σχολικής μονάδας.

Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή ομαδικά με ένα από τα εξής μέσα:

✓ Αφίσα
✓ Σκίτσο
✓ Kόμικ

Το θέμα

Ο αθλητισμός έχει μια μοναδική θετική δύναμη στις ζωές των ανθρώπων και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Ενώ αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που συμβάλει στη σωματική και ψυχική μας υγεία, είναι ταυτόχρονα και ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ειρήνης. Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους, να καταρρίπτει στερεότυπα, να εμπνέει αλληλεγγύη και σεβασμό προς όλους και να προσφέρει ελπίδα στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες, και μάλιστα για τα παιδιά πρόσφυγες και τους νέους ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πολέμου, διωγμών και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αθλητισμός βοηθάει στο να ξεπεράσουν τραυματικές εμπειρίες και να ενταχθούν στις νέες τους κοινωνίες. Η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι μια ευκαιρία «συνάντησης» και αλληλεπίδρασης με μέλη της κοινωνίας υποδοχής, ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων και κοινωνικοποίησης για τους πρόσφυγες που προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε μια νέα χώρα. Ο αθλητισμός αποτελεί επίσης διαχρονικά ένα μέσο ενδυνάμωσης και συμπερίληψης, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών με αναπηρία, ενώ δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να εργαστούν για έναν κοινό στόχο και σκοπό, νιώθοντας παράλληλα ότι ανήκουν σε μια ομάδα και αποτελούν αναπόσπαστα μέλη της.

Από τα προσφυγικά αθλητικά σωματεία που ίδρυσαν οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία έως την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων καθώς και την παρουσία πολλών προσφύγων παικτών και αθλητών σε διάσημες ομάδες σε όλο τον κόσμο, ο αθλητισμός εμπνέει τις αξίες της ισότητας, της συνεργασίας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού δείχνοντας έμπρακτα τον δρόμο για έναν κόσμο που αγκαλιάζει τους πρόσφυγες.

Ο 27ος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ύπατης Αρμοστείας καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες, να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να εκφράσουν δημιουργικά το μήνυμα που θέλουν να μεταφέρουν ζωγραφίζοντας ένα σκίτσο, μια αφίσα ή ένα κόμικ με κεντρικό μήνυμα «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα».

Τα παιδιά μπορούν να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και προτάσεις για το πώς οι δράσεις αθλητικού χαρακτήρα, η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και ο οργανωμένος ατομικός ή ομαδικός αθλητισμός μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους κοντά και να ενισχύσουν αξίες και συναισθήματα όπως η συνεργασία, το μοίρασμα, η αλληλοβοήθεια και η ενσυναίσθηση.

Για τη δημιουργία των έργων, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να πάρουν ιδέες για έμπνευση αναζητώντας πληροφορίες και πραγματικές ιστορίες για αθλητές πρόσφυγες και για πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόσβαση των προσφύγων στον αθλητισμό.

 • Το ήξερες ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι το επόμενο καλοκαίρι θα συμμετάσχει για τρίτη φορά μια Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων υπό τη σημαία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής εκπροσωπώντας τα περίπου 110 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι αναγκαστικά εκτοπισμένοι σε όλο τον κόσμο;
 • Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο το καλοκαίρι του 2021 συμμετείχαν με την Ομάδα Προσφύγων έξι πρόσφυγες αθλητές με αναπηρία που ζούσαν σε τέσσερις χώρες υποδοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Γνωρίζεις τις ιστορίες του Ibrahim Αl Hussein και της Alia Issa που συμμετείχαν περήφανα στους αγώνες για τα 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους ανθρώπους με αναπηρία;
 • Γνωρίζεις το Unity Euro Cup; Πρόκειται για ένα συμβολικό τουρνουά της UEFA και της Ύπατης Αρμοστείας, που φέρνει κοντά μικτές γυναικείες και ανδρικές ποδοσφαιρικές ομάδες που αποτελούνται από πρόσφυγες και ντόπιους παίκτες σε ευρωπαϊκές χώρες. Πόσα χρόνια διοργανώνεται;

Ακολουθούν προτεινόμενες ενδεικτικές πηγές για ενημέρωση και έμπνευση, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν και αφετηρία για συζήτηση του θέματος μέσα στην τάξη.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ανθρώπινες ιστορίες

 • Η Ύπατη Αρμοστεία συγχαίρει την Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων του Τόκυο 2020
 • Νέους δρόμους ανοίγει η ομάδα των προσφύγων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο (Τόκυο 2020)
 • Η Αλία Ίσσα φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη γυναίκα στην Παραολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων (Τόκυο 2020
 • Ιμπραήμ Αλ-Χουσεΐν: Μαζί με το πόδι έχασα την πατρίδα μου, αλλά βρήκα μια πατρίδα στην Ελλάδα (Τόκυο 2020)
 • H Ύπατη Αρμοστεία χαιρετίζει την ανακοίνωση της Ολυμπιακής Ομάδας Προσφύγων (Ρίο 2016)
 • H Y.A. χαιρετίζει την ανακοίνωση της συμμετοχής δύο προσφύγων στην Ανεξάρτητη Παραολυμπιακή Ομάδα (Ρίο 2016)
 • Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα – Οι πρώτοι πρόσφυγες συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες (Ρίο 2016)
 • Μια νέα αρχή μέσω του αθλητισμού για έναν νεαρό πρόσφυγα στον Βόλο
 • Μια νέα αρχή για τον Najib μέσω του Παραολυμπιακού αθλητισμού
 • Το ποδόσφαιρο μας ενώνει μέσα από μια παγκόσμια έκκληση για τη στήριξη της ανταπόκρισης των Ηνωμένων Εθνών στην Ουκρανία
 • United We Play: Το ποδόσφαιρο ένωσε τα παιδιά στη Λέσβο
 • Το όνειρο ενός εφήβου από το Κονγκό γίνεται πραγματικότητα μέσα από την ποδοσφαιρική ομάδα της Λέσβου
 • Μπορεί μια μπάλα να αλλάξει τον κόσμο; Η ιστορία της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας προσφύγων Hestia FC.
 • Πέντε μπάλες ποδοσφαίρου που σχεδίασαν παιδιά και νέοι καλλιτέχνες θα συγκεντρώσουν χρήματα για αθλητικά προγράμματα για τους πρόσφυγες
 • Πολύχρωμες ποδοσφαιρικές μπάλες παίρνουν ζωή φέρνοντας χαμόγελα σε παιδιά πρόσφυγες
 • Ο ποδοσφαιριστής Alphonso Davies περιγράφει τη ζωή του ως πρόσφυγας

Βίντεο

 • “Το Ταξίδι” (Τhe Journey) - Ένα κοινωνικό βίντεο για τις τις μοναδικές ιστορίες των προσφύγων αθλητών που προπονούνται με στόχο να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.
 • Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων: Βήματα
 • Μια νέα αρχή μέσω του αθλητισμού για έναν νεαρό πρόσφυγα στον Βόλο
 • ΠλησιάΖουμε: Αlia και Διονύσης

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: ιστορίες και ταινίες

 • Οι κολυμβήτριες - Τρέιλερ
 • The inspiring story of Parfait Hakizimana - Refugee Paralympics Team
 • Refugee Olympic Team: UNHCR videos
 • Οι αδερφές Mαρντίνι, που ενέπνευσαν με τη συγκλονιστική τους ιστορία επιβίωσης την ταινία «The Swimmers» στο Marie Claire: «Είμαστε όλοι εν δυνάμει πρόσφυγες»
 • «Πεταλούδα»: Το συγκλονιστικό ταξίδι μιας Σύριας από την κόλαση του πολέμου στους Ολυμπιακούς του Ρίο

Πηγές

 • Εκπαιδευτικό Υλικό Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
 • International Olympic Committee: Refugee Olympic Team
 • International Paralympic Committee: Refugee Paralympic Team
 • UNHCR Sport Strategy: More than a Game
 • United Nations: International Day of Sport for Development and Peace

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές


Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με τη δημιουργία μια αφίσας, ενός σκίτσου ή ενός κόμικ μέχρι 5 σελίδων.

Μπορούν να δημιουργήσουν το έργο τους με το χέρι σε χαρτί ή καμβά ή άλλο υλικό και στη συνέχεια να το σκανάρουν ή να το φωτογραφήσουν σε υψηλή ανάλυση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα σχεδίασης σε υπολογιστή φροντίζοντας να έχει ελάχιστη ανάλυση 300 pixels σε μορφή pdf, jpeg ή png.

Το μήνυμα του έργου, στην περίπτωση της αφίσας, θα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο και να μπορεί κανείς να αντιληφθεί το περιεχόμενό του από μακριά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από τις 1 Νοεμβρίου 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2024. Οι συμμετοχές θα σταλούν ηλεκτρονικά από τους εκπαιδευτικούς ως αποτέλεσμα επεξεργασίας του θέματος στο μάθημα.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να διεξαχθεί τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και ως κατ’ οίκον εργασία εκτός ωρολογίου προγράμματος, καθώς είναι σημαντικό να είναι το αποτέλεσμα συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μέσα στην τάξη ή με τη βοήθεια των γονέων και κηδεμόνων στο σπίτι.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών τους στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και γίνεται με την έγκριση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.

Ενδεικτικά, στα δημοτικά σχολεία μπορεί να αξιοποιηθούν το μάθημα της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής και των Εικαστικών ή η εργασία να γίνει στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων δεν επιβαρύνεται από την ενασχόληση και την εμπλοκή των παιδιών με τον Διαγωνισμό, αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Κρίνεται σημαντικό να διατεθεί μια τουλάχιστον διδακτική ώρα για τη συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό.

Πριν από το διαγωνισμό μπορεί να προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων γύρω από το θέμα του Διαγωνισμού αξιοποιώντας μεταξύ άλλων κάποιες δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό που προτείνεται στις συνοδευτικές πηγές. Προτείνεται η ενημέρωση να συνοδεύεται από δραστηριότητες, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσεγγίσουν το θέμα βιωματικά και να αναπτύξουν το αίσθημα της ενσυναίσθησης.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα από τις δραστηριότητες και τη συζήτηση που θα προηγηθεί να προτρέψουν τους μαθητές να ερευνήσουν περαιτέρω το θέμα, να ανατρέξουν σε πηγές, να μάθουν περισσότερα για το φαινόμενο του αναγκαστικού εκτοπισμού και τις πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόσβαση στον αθλητισμό για όλους χωρίς διακρίσες.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να ζητήσουν τη στήριξη των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων) τόσο για την επεξεργασία του θέματος του διαγωνισμού όσο και για τους τρόπους προσέγγισής του. Σκοπός είναι η παραγωγή των έργων, να είναι το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, όπου τα παιδιά θα μπορέσουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους για το θέμα που έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί μέσα στην τάξη. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών πρέπει να περιορίζεται στην προετοιμασία του θέματος και οι ίδιοι να παραμένουν αρωγοί παρέχοντας βοήθεια αν τους ζητηθεί από τα παιδιά, αφήνοντάς τα ελεύθερα να εκφραστούν.

1. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή της προκήρυξης στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους (δημόσια και ιδιωτικά) καθώς και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

2. Οι εκπαιδευτικοί, αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες των μαθητών, θα τις αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024 μέσω ειδικής φόρμας που διατίθεται στην ιστοσελίδα: https://www.unhcr.org/gr/student-contest-23, συμπληρώνοντας όλα τα σχετικά πεδία που απαιτούνται (ονοματεπώνυμο των μαθητών που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, την πλήρη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σχολείου ή του τόπου διαμονής τους καθώς και το όνομα του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού κ.α.).

3. Ο/Η εκπαιδευτικός που καταθέτει τις συμμετοχές οφείλει να συγκεντρώσει και να διατηρήσει τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων/ασκούντων την επιμέλεια των μαθητών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και για τη δημοσίευση του έργου τους σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σε περίπτωση που διακριθεί, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης «Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Μάϊος 2023. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

4. Αξιολόγηση: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα ορίσει ειδική επιτροπή για την αξιολόγηση των έργων του Διαγωνισμού μέσα από συνεργαζόμενους φορείς στη βάση της εξειδίκευσης και εμπειρίας τους με το θέμα του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή θα βραβεύσει μία συμμετοχή ανά σχολική βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) λαμβάνοντας υπόψη: α) τη συνάφεια με το θέμα του διαγωνισμού, β) την πρωτοτυπία προσέγγισης του θέματος, γ) την αισθητική προσέγγιση δ) την πληρότητα του μηνύματος και ε) τη σαφήνεια του μηνύματος.

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του UNRIC – Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (Γραφείο για Ελλάδα και Κύπρο), της Athens Comics Library και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Επιπλέον μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού είναι η δύο φορές Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου, ο Σύρος Παραολυμπιακός αθλητής της κολύμβησης Ibrahim Al Hussein και η Πόπη Κύρδη, εκπαιδευτικός και Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στην Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

5. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας www.unhcr.gr και με την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου.

6. Βραβεία: Οι συμμετοχές που θα διακριθούν θα λάβουν αναμνηστικά δώρα από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που περιλαμβάνουν χειροποίητες δερμάτινες ποδοσφαιρικές μπάλες που έχουν κατασκευαστεί με πρότυπα ηθικής παραγωγής και έξυπνα ρολόγια υγείας και άθλησης. Σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά διπλώματα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι συμμετοχές που θα διακριθούν θα προβληθούν μέσα από την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας www.unhcr.gr.
Διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξουν έσοδα για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λ.π.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον Διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες, το σχολείο, τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

Επισημαίνεται ότι η Ύπατη Αρμοστεία συμμορφώνεται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων το οποίο αποτελείται κυρίως από τη Γενική Πολιτική της Υ.Α. ΟΗΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας και την Πολιτική της για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Προσώπων υπό την εντολή της.
Επιβεβαιώνεται ότι η χρήση φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ. στο πλαίσιο του προτεινόμενου 27ου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας για τους πρόσφυγες του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα για το σχολικό έτος 2023- 2024, θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι η υποβληθείσα πρόταση θα εφαρμοστεί χωρίς καμία τροποποίηση ή τροποποίηση για το σχολικό έτος για το οποίο θα εγκριθεί η υλοποίηση του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους δημιουργούς δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, μπορεί να το ζητήσει με την υποβολή του έργου του.

Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των συμμετοχών, γίνεται η αποτίμηση του και η ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν με τους μαθητές τους στον Διαγωνισμό, μπορούν να συμπληρώνουν την σχετική ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης https://forms.office.com/e/Gs10QfmWfx.Με την ολοκλήρωση του μαθητικού διαγωνισμού θα αποσταλεί στο ΙΕΠ πλήρης φάκελο της αξιολόγησής του.

Φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού είναι η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.unhcr.org/gr/πανελλήνιος-μαθητικός-διαγωνισμός και να απευθύνονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας για τον Διαγωνισμό κα. Κ. Διονυσοπούλου, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 6943503301.

 

Σχετικά Άρθρα